Information card 

PhD
ADRIANA ŁUKASZEWICZ

Department of Economics

PhD ADRIANA ŁUKASZEWICZ

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Economics, Kozminski University
2006–2017
Assistant Professor, Institute of International Relations, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
1999–2006
Assistant Professor, University of Warsaw
1989–1999
Reserach Assistant, University of Warsaw
Research area:
 • world economy
 • economy
 • energy market
Publications
Articles in scientific journals:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Arab Spring Countries Two Years After the Revolution: Economic Aspects, Background, Consequences, Forecasts, KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.53-72
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Grameen Project Vs Traditional Cooperative Movement. Comparative Study, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 49, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Meaning of Drug Market for Economy of Afghanistan and its Influence on Political and Economic System, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2, s.301-316
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Wsparcie państw Arabskiej Wiosny przez kraje GCC, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 47, s.249-267
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Bezpieczeństwo żywnościowe państw GCC w nowym stuleciu, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 48, s.143-167
 • ŁUKASZEWICZ A. (2012), Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, WIEŚ I ROLNICTWO, 4(157), s.36-52
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Europe and Islamic World: Religion as Factor Influencing Political and Economic Systems, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.29-50
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), The global economic turndown and the European Union, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 3/4, s.229-244
Monographs:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2015), Ewolucja systemów społeczno-ekonomicznych monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Studium przypadku państw rentierskich, Warsaw, WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem, Warsaw, SCHOLAR
Chapter in monographs:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Impact of migration on the European identity in: The economic postion of Europe in the contemporary World, Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, Warsaw, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.57-74
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Instytucjonalny i koncepcyjny kryzys zachodniego modelu kapitalizmu w sferze podziału in: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Marcin F. Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski in: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Marek Pietraś, Konstanty A. Wojtaszczyk, Warsaw, Wydawnictwo WDiNP, s.99-116
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Justice and Development Party’s Economic Policy – its Social and Political Implications in: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Warsaw, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.309-330
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Land-grabbing jako przykład dysfunkcyjności państwa in: Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Robert Kłosowicz, Kraków, Jagiellonia University, s.225-240
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? Afganistan i Irak po interwencji amerykańskiej in: Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Nakonieczna Justyna, Zajączkowski Jakub, Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Wpływ religii na kształt systemu społeczno - ekonomicznego państw islamu in: Religion in International Relations, Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, Warsaw, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.356-374
Scientific Activities
Projects:
 • 2013–2016 Wojny Zachodu. Przyczyny, kontekst, przebieg i konsekwencje militarnych interwencji Zachodu w okresie po-zimnowojennym
 • 1999–2003 The IDARA project: Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries
Editing of scientific journal:
 • 2014, Editorial Board Member, International Relations and Diplomacy
Participation in conferences:
 • Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej, 2018
 • Mniejszości, migracje, wielokulturowość. Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku, 2018
 • Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, 2018
 • Arab and Muslim World in the International Relations, 2017
 • VII Ogólnopolska Konwencja PTSM. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, 2017
 • 2nd Conference on Contemporary Arab and Muslim World in International Relations, 2016
Membership in organizations:
2016
, Forecasting Committee "Polska 2000 Plus", Polish Academy of Sciences
2015
2014
2014
Additional Information
Consultancy:
PGNiG Termika