Information card 

PhD
ADRIANA ŁUKASZEWICZ

Department of Economics

PhD ADRIANA ŁUKASZEWICZ

CV
Research area:
 • economy
 • world economy
 • energy market
Publications
Articles in scientific journals:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Meaning of Drug Market for Economy of Afghanistan and its Influence on Political and Economic System, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 2, s.301-316
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Arab Spring Countries Two Years After the Revolution: Economic Aspects, Background, Consequences, Forecasts, KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE, 3, s.53-72
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Grameen Project Vs Traditional Cooperative Movement. Comparative Study, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 49, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Bezpieczeństwo żywnościowe państw GCC w nowym stuleciu, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 48, s.143-167
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Wsparcie państw Arabskiej Wiosny przez kraje GCC, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 47, s.249-267
 • ŁUKASZEWICZ A. (2012), Grabież ziem uprawnych (land grabbing) jako nowa forma imperializmu ekonomicznego, WIEŚ I ROLNICTWO, 4(157), s.36-52
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Europe and Islamic World: Religion as Factor Influencing Political and Economic Systems, STUDIA EUROPEJSKIE, 3, s.29-50
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), The global economic turndown and the European Union, Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 3/4, s.229-244
Monographs:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2015), Ewolucja systemów społeczno-ekonomicznych monarchii naftowych Zatoki Perskiej. Studium przypadku państw rentierskich, WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2010), Afganistan i Irak: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem, SCHOLAR
Chapter in monographs:
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Instytucjonalny i koncepcyjny kryzys zachodniego modelu kapitalizmu w sferze podziału in: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, Marcin F. Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Wymiar ekonomiczny bezpieczeństwa Polski in: Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, Marek Pietraś, Konstanty A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo WDiNP, s.99-116
 • ŁUKASZEWICZ A. (2016), Impact of migration on the European identity in: The economic postion of Europe in the contemporary World, Jerzy Kleer, Konrad Prandecki, KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS PRZY PREZYDIUM PAN, s.57-74
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ŁUKASZEWICZ A. (2014), Justice and Development Party’s Economic Policy – its Social and Political Implications in: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.309-330
 • ŁUKASZEWICZ A. (2013), Land-grabbing jako przykład dysfunkcyjności państwa in: Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Robert Kłosowicz, Jagiellonia University, s.225-240
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? Afganistan i Irak po interwencji amerykańskiej in: Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo-gospodarka-cywilizacja, Nakonieczna Justyna, Zajączkowski Jakub, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.-
 • ŁUKASZEWICZ A. (2011), Wpływ religii na kształt systemu społeczno - ekonomicznego państw islamu in: Religion in International Relations, Anna M. Solarz, Hanna Schreiber, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.356-374
Scientific Activities
Projects:
 • 2013–2016 Wojny Zachodu. Przyczyny, kontekst, przebieg i konsekwencje militarnych interwencji Zachodu w okresie po-zimnowojennym
 • 1999–2003 The IDARA project: Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries
Participation in conferences:
 • Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej, 2018
 • Mniejszości, migracje, wielokulturowość. Nowy wymiar wielokulturowości. Mniejszości i migranci z perspektywy XXI wieku, 2018
 • Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych, 2018
 • Arab and Muslim World in the International Relations, 2017
 • VII Ogólnopolska Konwencja PTSM. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych, 2017
 • 2nd Conference on Contemporary Arab and Muslim World in International Relations, 2016
Membership in organizations:
2016
, Forecasting Committee "Polska 2000 Plus", Polish Academy of Sciences
2015
2014
2014
Additional Information
Consultancy:
PGNiG Termika