Information card 

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Prof.
ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Department of Marketing

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

CV
Research area:
 • consumption
 • internationalisation of companies
 • consumer behaviour
Internships:
2011
Tech Gate Vienna, Austria
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), The Place of Consumption in the Economy: Yesterday, Today, Tomorrow : (Part 2 - Consumption of Tomorrow), KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 4/2018 (25), s.7-22
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Szepieniec-Puchalska D., Szymanska A. (2018), Consumers’ Innovativeness and Responsible Consumption, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, vol. 16, issue 75, s.166-181
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), From Consumer Innovativeness to Innovative Economy, HANDEL WEWNĘTRZNY, 4 (375), s.252-267
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2018), The Place of Consumption in the Economy: Yesterday, Today, Tomorrow, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1/2018 (22), s.121-136
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Innovations and consumption versus raisingthe quality of life of society, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 3, s.91-100
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Consumers and Consumption to Challenges of the Twenty-Firstcentury, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 43, s.301-318
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Reflection on consumption and consumer behavior in the era of globalization, MARKETING I RYNEK, 8, s.486-494
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), , JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 4, s.5-15
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, MARKETING I RYNEK, 2, s.5-13
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój, LOGISTYKA, 2, s.1014-1019
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Ewolucja w badaniach marketingowych, MARKETING I RYNEK, 9, s.2-7
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Marketing and Social Innovation- A Comparative Analysis, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s.144-152
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), The Knowledge Society and Consumption, TRANSFORMACJE, 1-2, s.520-539
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Social Innovation, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.21-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce, HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.17-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.26-37
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Vplyv globalizacie na polsky mladeznicky trh, Mladez a spolocnost, 4/2007, s.24-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.254-259
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, RYNEK I KONSUMPCJA, ---, s.155-165
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), review: Podstawy marketingu Jerzy Altkorn, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce, HOME TRADE, ---, s.---
Editing of monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., Warsaw
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, -
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Warsaw
Monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Miller M. (2020), Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji., KEY TEXT
 • OLEJNICZUK-MERTA A., NOGA A. (2020), Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja a rozwój regionów, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), , INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (2009), Konsumpcja w Polsce, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek dziecięcy w okresie transformacji, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Rynek młodych konsumentów, DIFIN
Chapter in monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Gardocka-Jałowiec A. (2020), Od poznawczego niebytu konsumpcji do jej inwestycyjnego wymiaru in: Inwestycyjny wymiar konsumpcji. Istota, formy, znaczenie., A. Olejniczuk-Merta, A. Noga, Wydawnictwo POLTEXT, s.13-54
 • OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), Segmentacja rynku - analiza krytyczna in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.227-246
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? in: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., Nowak J., INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.18-26
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), The Contemporary Consumption Dilemmas in: The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Anna Olejniczuk-Merta, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.11-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji in: Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.109-130
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy in: Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.9-30
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Trzy generacje badań marketingowych in: Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, K. Mazurek-Łopacińska, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, s.21-29
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów in: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Wiktor J.W., Zbikowska. A., POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.387-395
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), The Lisbon Strategy and development of international business in: Central and Eastern European markets, Maja Szymura-Tyc, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw in: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Niestrój R., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II] in: Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, Olejniczuk- Merta A., IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej in: Konsumpcja w Polsce, Kusińska A., Olejniczuk-Merta A., IBRKIK, s.98-121
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation in: Problems of Marketing Management in Globalisation, Dado J., Banska Bystrica, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, s.179-185
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets in: International Marketing and Business in the CEE markets., Żabiński L., Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.89-96
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Using of methods of sociology in marketing research in: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek-Łopacinska K., Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.89-97
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy in: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej in: Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Olejniczuk - Merta A., PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce in: Handel Wewnętrzny, ---, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Idea i oczekiwane efekty koordynacji treści nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych in: Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, prof. Leszek Żabiński, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.34-43
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim in: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), From frontier trade to Euromarketing. Polish experience in: Marketing and Logistics in the System of Management, ---, POLITECHNIKA LWOWSKA, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim in: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Udział klientów w tworzeniu wartości firmy in: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, Czubała A., AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.320-326
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Impact of globalisation on the polish youth market in: Globalisation of the Market, ---, Bordo, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Transformacja zachowań rynkowych młodzieży in: Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku., Kusińska A., IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym in: Euromarketing, prof. J.W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna Kraków, s.180-187
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych in: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Józefa Kramer, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.69-76
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, Kall J., Sojkin B., AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, prof. Bogdan Sojkin, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.349-356
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego in: Marketing to Children and Youth. European Conferences United, ---, xxx, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, prof. Lechosław Garbarski, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.257-264
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów in: Market and Consumption, ---, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu, Garbarski L., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów in: Euromarketing, prof. J.W.Wiktor, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.74-83
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów in: Papers of the 4th Symposium on International Marketing, ---, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego in: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Z.Kędzior, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.101-111
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież in: Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty, prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.278-285
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer. in: Youth Power:How to Connect?, Deborah Felows, ESOMAR, s.245
Scientific Activities
Projects:
 • 2011–2012 Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
 • 2012–2015 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Ph.D. Mentor:
 • 2009 Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami Doktorant: De Purbaix Paweł
 • 2005 Reklama radiowa w pozyskiwaniu młodych konsumentów Doktorant: Szymańska Elżbieta
Publication of reviews:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2004), Podstawy marketingu, --- wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości, 2016
 • , 2015
 • Konsument- Gospodarstwo domowe- Rynek, 2015
 • , 2015
 • , 2015
 • Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich, 2013
 • Innovative process management in Ukraine - problems, prospects, risk., 2010
 • Badania Marketingowe-nowe wyzwania oraz skutecznośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2010
 • Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Konferencja UE, 2010
 • Konsument 2010. Konsument nowych czasów?, 2010
 • Konsumpcja w Polsce, 2009
 • Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw, 2009
 • International Marketing and Business in the CEE markets, 2008
 • Problems of Marketing Management in Globalisation, 2008
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji., 2008
 • Badania Marketingowe w Przestrzeni Europejskiej, 2007
 • Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, 2006
 • Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006
 • Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, 2005
 • Euromarketing, 2005
 • Kontrowersje wokół marketigu w Polsce, 2004
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • ECU Conference, 2004
 • Euromarketing, 2003
 • Strategia Rządu wobec młodzieży, MENiS, 2003
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, 2001
 • Marketing przełom wieków. Teoria marketingu. Paradygmaty, 2000
 • Youth Power: How to Connect?, 1999
Membership in organizations:
2011
, Science Policy Committee
2004–2006
, Academic Advertising Network
1991–2005
, ESOMAR-The Word Association of Research Profesiona
Additional Information
Consultancy:
Science Policy Committee
Delh