Information card 

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Prof.
ANNA OLEJNICZUK-MERTA

Department of Marketing

Prof. ANNA OLEJNICZUK-MERTA

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Positive Entrepreneurship Research Lab, Kozminski University
2011
Full Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1998–2010
Associate Professor, Department of Marketing, Kozminski University
1994–2009
Associate Professor, The Institute of Home Market and Consumption, Institut of Homemark and Consumption
Research area:
 • consumption
 • internationalisation of companies
 • consumer behaviour
Internships:
2011
Tech Gate Vienna, Austria
Publications
Articles in scientific journals:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Innovations and consumption versus raisingthe quality of life of society, ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 3, s.91-100
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2016), Consumers and Consumption to Challenges of the Twenty-Firstcentury, STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 43, s.301-318
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), , JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 4, s.5-15
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju, MARKETING I RYNEK, 2, s.5-13
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Kapitał ludzki. Innowacje. Rozwój, LOGISTYKA, 2, s.1014-1019
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2015), Reflection on consumption and consumer behavior in the era of globalization, MARKETING I RYNEK, 8, s.486-494
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Ewolucja w badaniach marketingowych, MARKETING I RYNEK, 9, s.2-7
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Marketing and Social Innovation- A Comparative Analysis, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, Vol. 22, No. 4(127), s.144-152
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Social Innovation, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.21-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), The Knowledge Society and Consumption, TRANSFORMACJE, 1-2, s.520-539
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, MARKETING I RYNEK, 8, s.2-8
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), Perspektywy rozwoju marketing - marketing w innowacyjnej gospodarce, HANDEL WEWNĘTRZNY, 09-10, s.17-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, KONSUMPCJA I ROZWÓJ, 1, s.26-37
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Vplyv globalizacie na polsky mladeznicky trh, Mladez a spolocnost, 4/2007, s.24-34
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, HANDEL WEWNĘTRZNY (MARKETING RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWO), ---, s.254-259
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów, RYNEK I KONSUMPCJA, ---, s.155-165
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), review: Podstawy marketingu Jerzy Altkorn, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(67), s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Badanie rynku i problematyki młodych konsumentów w Polsce, HOME TRADE, ---, s.---
Editing of monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., Warsaw
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, -
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Warsaw
Monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu., Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), Miejsce i rola ludzi młodych w regionie, -, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2012), The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Konsumpcja a rozwój regionów, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), , Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Kusińska A. (2009), Konsumpcja w Polsce, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Ludzie młodzi w społeczeństwie i gospodarce, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek dziecięcy w okresie transformacji, Warsaw, IBRKIK
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Rynek młodych konsumentów, Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., GARBARSKI L. (2017), Segmentacja rynku - analiza krytyczna in: Consumer Behaviour. Globalization, new technologies, current trends, socio-cultural environment, Małgorzata Bartosik-Purgat, Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO NAUKOWE, s.227-246
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2014), Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? in: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., Nowak J., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.18-26
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2013), The Contemporary Consumption Dilemmas in: The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, Anna Olejniczuk-Merta, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.11-25
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zachowania młodych konsumentów w świetle prawideł konsumpcji in: Konsumpcja w Polsce w 2010 roku, A. Olejniczuk-Merta, M. Radziukiewicz, J. Odorzyńska-Kondek, A. Szymańska, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.109-130
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2011), Zmiany w konsumpcji i zachowaniach konsumentów a rozwój społeczno-gospodarczy in: Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, U. Łangowska-Szcześniak, A. Bobrowska, Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.9-30
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Trzy generacje badań marketingowych in: Badania marketingowe - nowe wyzwania, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, K. Mazurek-Łopacińska, Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, s.21-29
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2010), Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów in: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Wiktor J.W., Zbikowska. A., Warsaw, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.387-395
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Współczesne przeobrażenia w konsumpcji a rozwój konsumpcji zrównoważonej in: Konsumpcja w Polsce, Kusińska A., Olejniczuk-Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.98-121
 • OLEJNICZUK-MERTA A., Piskiewicz L., Puchalska D. (2009), Charakterystyka ludzi młodych regionach [R.I ], Ludzie młodzi na rynku pracy w regionach [R.II] in: Ludzie młodzi w aktywizacji regionów, Olejniczuk- Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), The Lisbon Strategy and development of international business in: Central and Eastern European markets, Maja Szymura-Tyc, Katowice, UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE PUBLISHER, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2009), Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw in: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce, Niestrój R., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), The Lisbon stregy and development of international bussiness in the CEE markets in: International Marketing and Business in the CEE markets., Żabiński L., Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.89-96
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2008), Global socioeconomic trends and international marketing management in globalisation in: Problems of Marketing Management in Globalisation, Dado J., Banska Bystrica, Faculty of Economics Matej Bal University, Banska Bystrica, s.179-185
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Szanse i bariery rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej in: Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, Olejniczuk - Merta A., Warsaw, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.-
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Rynek młodych konsumentów. Geneza. Rozwój. Perspektywy in: Uwarunkowania i kierunki zmian na rynku młodych konsumentów, Olejniczuk-Merta A., Warsaw, IBRKIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2007), Using of methods of sociology in marketing research in: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Mazurek-Łopacinska K., Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.89-97
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Impact of globalisation on the polish youth market in: Globalisation of the Market, ---, Bordo, Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Strategie marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim in: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Działania marketingowe polskich firm w regionie środkowo-europejskim in: Marketing a aktywność regionów, Karwowski J., Szczecin, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Udział klientów w tworzeniu wartości firmy in: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, Czubała A., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.320-326
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), From frontier trade to Euromarketing. Polish experience in: Marketing and Logistics in the System of Management, ---, Lwów, POLITECHNIKA LWOWSKA, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Idea i oczekiwane efekty koordynacji treści nauczania w ramach przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych in: Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, prof. Leszek Żabiński, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.34-43
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2006), Globalizacja a nowe trendy konsumpcji żywnosci w Polsce in: Handel Wewnętrzny, ---, Warsaw, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Transformacja zachowań rynkowych młodzieży in: Jak żyjemy. Warunki materialne. Konsumpcja. Zachowania na rynku., Kusińska A., Warsaw, IRWIK, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Bez emocji o internecie w badaniach marketingowych in: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Józefa Kramer, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.69-76
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2005), Marketingowe strategie przedsiębiorstw na Europejskim rynku młodzieżowym in: Euromarketing, prof. J.W. Wiktor, Kraków, Akademia Ekonomiczna Kraków, s.180-187
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, prof. Lechosław Garbarski, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.257-264
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji, Kall J., Sojkin B., Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rola marki na rynku młodzieżowym in: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, prof. Bogdan Sojkin, Poznań, AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, s.349-356
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Rynek młodych konsumentów w Polsce na tle przeobrażeń rynku Europejskiego in: Marketing to Children and Youth. European Conferences United, ---, xxx, xxx, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce: tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Etyka w badaniach i działaniach marketingowych in: Kontrowersje wokół marketingu, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO I MSZ, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2004), Badania marketingowe na rynku młodych konsumentów in: Market and Consumption, ---, Warsaw, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI, KONIUNKTUR, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów in: Papers of the 4th Symposium on International Marketing, ---, Kraków, CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS, s.---
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2003), Perspektywy rozwoju europejskiego rynku młodych konsumentów in: Euromarketing, prof. J.W.Wiktor, Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.74-83
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2001), Nadzieje i obawy polskich przedsiębiorstw przed przystąpieniem do Jednolitego Rynku Europejskiego in: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, Z.Kędzior, Katowice, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, s.101-111
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (2000), Innowacyjność w marketingu zorientowanym na młodzież in: Marketing przełom wieku. Teoria marketingu. paradygmaty, prof. A. Styś. prof. K. Mazurek -Łopacińska, Wrocław, Akademia Ekonomiczna Wrocław, s.278-285
 • OLEJNICZUK-MERTA A. (1999), Behavior of the Young Consumer in Poland. Young Consumer. in: Youth Power:How to Connect?, Deborah Felows, Amsterdam, ESOMAR, s.245
Scientific Activities
Projects:
 • 2011–2012 Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
 • 2012–2015 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, HANDEL WEWNĘTRZNY
 • 2015, Reviewer, MARKETING I RYNEK
 • 2015, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
 • 2011, Editor-in-Chief, KONSUMPCJA I ROZWÓJ
Ph.D. Mentor:
 • 2009 Więzi rynkowe firm z młodymi konsumentami Doktorant: De Purbaix Paweł
 • 2005 Reklama radiowa w pozyskiwaniu młodych konsumentów Doktorant: Szymańska Elżbieta
Publication of reviews:
 • OLEJNICZUK-MERTA A., (2004), Podstawy marketingu, - wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: ---
Participation in conferences:
 • Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości, 2016
 • , 2015
 • Konsument- Gospodarstwo domowe- Rynek, 2015
 • , 2015
 • , 2015
 • Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich, 2013
 • Innovative process management in Ukraine - problems, prospects, risk., 2010
 • Badania Marketingowe-nowe wyzwania oraz skutecznośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2010
 • Konferencja UE, 2010
 • Konferencja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Konsument 2010. Konsument nowych czasów?, 2010
 • Konsumpcja w Polsce, 2009
 • Zarządzanie marketingowe a współczesne wyzwania przedsiębiorstw, 2009
 • International Marketing and Business in the CEE markets, 2008
 • Problems of Marketing Management in Globalisation, 2008
 • Współczesny marketing. Trendy. Strategie działania, 2008
 • Badania marketingowe. Metody. Nowe technologie. Obszary aplikacji., 2008
 • Badania Marketingowe w Przestrzeni Europejskiej, 2007
 • Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, 2006
 • Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów, 2006
 • Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, 2005
 • Euromarketing, 2005
 • Kontrowersje wokół marketigu w Polsce, 2004
 • Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, 2004
 • ECU Conference, 2004
 • Euromarketing, 2003
 • Strategia Rządu wobec młodzieży, MENiS, 2003
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, 2001
 • Marketing przełom wieków. Teoria marketingu. Paradygmaty, 2000
 • Youth Power: How to Connect?, 1999
Membership in organizations:
2011
, Science Policy Committee
2004–2006
, Academic Advertising Network
1991–2005
, ESOMAR-The Word Association of Research Profesiona
Activity educational innovations:
 • 2011 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2004–2009 Marketing research - interdisciplinary subject
Additional Information
Consultancy:
Science Policy Committee
Delh
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Management, Kozminski University, Member
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2015
Awards Committee, Kozminski University, Member
2006–2009
Awards Committee, KU, Chairman
2006–2008
Team for Strategy of Academy, KU, Coordinator
2006–2009
Sholarship Commission, Kozminski University, Chairman
2002–2005
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management