Information card 

PhD RENATA TROCHIMIUK

PhD
RENATA TROCHIMIUK

Department of Human Resources Management

PhD RENATA TROCHIMIUK

CV
History of scientific positions:
2015
Senior Lecturer, Department of Human Resource Management, Kozminski University
2011–2015
Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Kozminski University
2009–2011
Lecturer, Department of Human Resource Management, Kozminski University
1999–2009
Research Assistant, Kozminski University
Research area:
 • small business management
 • human resource management
 • knowledge management
 • labor market
 • managing people in an organization
Publications
Articles in scientific journals:
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Social Embeddedness of Employers’ Willingness to Activate, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
 • TROCHIMIUK R. (2015), Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.79-94
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), The HRM Challenges in Age Management in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TROCHIMIUK R. (2013), Employee trainings and professional development in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.127-138
 • TROCHIMIUK R. (2008), Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.95-101
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2005), Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.36-43
 • TROCHIMIUK R. (2004), Best Practice in HRM Conference, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2004), Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2003), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.52-55
Monographs:
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń (wyd. II rozszerzone i poprawione), Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • TROCHIMIUK R. (2012), Mobbing w organizacjach o różnej wielkości in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.57-80
 • TROCHIMIUK R. (2012), Instytucje edukacyjne a aktywizacja osób starszych, 50 + in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.157-182
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: Integrate to Develop People in: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, London, ROUTLEDGE, s.313-342
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Zdrowie in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.297-312
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma X in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.313-322
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Atom in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.323-326
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • TROCHIMIUK R. (2007), Creation of human capital in SME in: The value of human capital management, Lipka A., Waszczak S., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.471-481
 • TROCHIMIUK R. (2007), Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach in: Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Konieczny O., Schmidtke R., Warsaw, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.157-174
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • TROCHIMIUK R. (2005), Konfiguracja elementów architektury zzl w badanych firmach in: Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu ZZL, A. Ludwiczyński, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-44
 • TROCHIMIUK R. (2005), Zarządzanie wiedzą: ComputerLand SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-24
 • TROCHIMIUK R. (2005), Program adaptacji do pracy: Masterlink Express Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2005), Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.89-101
 • TROCHIMIUK R. (2004), Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: ComputerLand SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-27
 • TROCHIMIUK R. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.61-81
 • TROCHIMIUK R. (2004), Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.113-125
 • TROCHIMIUK R. (2004), System szkoleń: STU Ergo Hestia SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.145-157
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Aktorzy systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach in: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Olesiński Z., Szplit A., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKSZYSKIEJ IM.J. KOCHANOWSKIEGO, s.332-342
 • TROCHIMIUK R. (2004), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Ludwiczyński A., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.113-130
 • TROCHIMIUK R. (2003), Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: PTC Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków - Zakopane, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2003), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-23
 • TROCHIMIUK R. (2003), Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.99-115
 • TROCHIMIUK R. (2003), System komunikacji: STU Ergo Hestia SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., Kraków, OFICYNA EKONOMICZNA, s.137-149
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2012 Comprehensive Programme of Activation of Older People 50+
 • 2008–2008 Training of employees in SMEs
 • 2007–2007 Contemporary problems of Human Resources Management
 • 2004–2007 Human Capital Management and the Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises
Participation in conferences:
 • Dysfunkcje i toksyczne przywództwo w organizacjach, 2013
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Comprehensive Programme of Activation of Older People 50+, 2012
 • Kozminski Interdisciplinary Seminar, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2004 PAN, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Raport o zarządzaniu, 2003
Activity educational innovations:
 • 2005–2007
 • 2003–2005
Additional Information
Social activities:
2005–2007
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
2003–2005
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011–2013
Young Scholars Board, Kozminski University, Member
2007–2012
, Kozminski University