Information card 

PhD RENATA TROCHIMIUK

PhD
RENATA TROCHIMIUK

Department of Human Resources Management

PhD RENATA TROCHIMIUK

CV
Research area:
 • managing people in an organization
 • labor market
 • small business management
 • knowledge management
 • human resource management
Publications
Articles in scientific journals:
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Social Embeddedness of Employers’ Willingness to Activate, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
 • TROCHIMIUK R. (2015), Professional Development of Older Employees in Small and Medium Enterprises, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1, s.79-94
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), The HRM Challenges in Age Management in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
 • TROCHIMIUK R. (2013), Employee trainings and professional development in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.127-138
 • TROCHIMIUK R. (2008), Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland) Sp. z o.o., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.95-101
 • TROCHIMIUK R., LUDWICZYŃSKI A. (2005), Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, 1 (120), s.17-32
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2005), Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.36-43
 • TROCHIMIUK R. (2004), Best Practice in HRM Conference, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2004), Konferencja Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.130-135
 • TROCHIMIUK R. (2003), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), s.52-55
Monographs:
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń (wyd. II rozszerzone i poprawione), WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • TROCHIMIUK R. (2012), Mobbing w organizacjach o różnej wielkości in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.57-80
 • TROCHIMIUK R. (2012), Instytucje edukacyjne a aktywizacja osób starszych, 50 + in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.157-182
 • LUDWICZYŃSKI A., TROCHIMIUK R., Górska J., Michalczyk R., Sobocińska T. (2008), HRM in Poland: Integrate to Develop People in: Human Resource Management in Europe. Comperative analysis and contextual understanding, Ch. Scholz, H. Bohm, ROUTLEDGE, s.313-342
 • TROCHIMIUK R. (2007), Creation of human capital in SME in: The value of human capital management, Lipka A., Waszczak S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.471-481
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • TROCHIMIUK R. (2007), Możliwości rozwoju zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach in: Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Konieczny O., Schmidtke R., POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, s.157-174
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Atom in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.323-326
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma Zdrowie in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.297-312
 • TROCHIMIUK R. (2007), Firma X in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.313-322
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • TROCHIMIUK R. (2005), Zarządzanie wiedzą: ComputerLand SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-24
 • TROCHIMIUK R. (2005), Program adaptacji do pracy: Masterlink Express Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
 • TROCHIMIUK R. (2005), Portal intranetowy w zarządzaniu zasobami ludzkimi: BRE BANK SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Czwarty zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.89-101
 • TROCHIMIUK R., KOŁADKIEWICZ I. (2005), Przedsiębiorstwo Kreon. Profil strategiczny: innowator in: Strategie przedsiębiorstw a zarządzanie wiedzą, Dąbrowski Jan, Gierszewska Grażyna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.195-205
 • TROCHIMIUK R. (2005), Konfiguracja elementów architektury zzl w badanych firmach in: Architektura zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach Liderach Konkursu ZZL, A. Ludwiczyński, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.39-44
 • TROCHIMIUK R., SZTUKOWSKA J. (2004), Aktorzy systemów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach in: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Olesiński Z., Szplit A., WYDAWNICTWO AKADEMII ŚWIĘTOKSZYSKIEJ IM.J. KOCHANOWSKIEGO, s.332-342
 • TROCHIMIUK R. (2004), Rozwój kadry kierowniczej: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.113-125
 • TROCHIMIUK R. (2004), System szkoleń: STU Ergo Hestia SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.145-157
 • TROCHIMIUK R. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.61-81
 • TROCHIMIUK R. (2004), Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi: ComputerLand SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Trzeci zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-27
 • TROCHIMIUK R. (2004), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ludźmi w firmie Implix in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H., Ludwiczyński A., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.113-130
 • TROCHIMIUK R. (2003), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: Polkomtel SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.11-23
 • TROCHIMIUK R. (2003), Rozwój kompetencji pracowników działu sprzedaży: Shell Gas Polska Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.99-115
 • TROCHIMIUK R. (2003), System komunikacji: STU Ergo Hestia SA in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków, Pocztowski A., OFICYNA EKONOMICZNA, s.137-149
 • TROCHIMIUK R. (2003), Programy doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi: PTC Sp. z o.o. in: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Drugi zestaw studiów przypadków., Pocztowski A., Kraków - Zakopane, OFICYNA EKONOMICZNA, s.39-55
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2012 Comprehensive Programme of Activation of Older People 50+
 • 2008–2008 Training of employees in SMEs
 • 2007–2007 Contemporary problems of Human Resources Management
 • 2004–2007 Human Capital Management and the Competitiveness of Small and Medium Sized Enterprises
Participation in conferences:
 • Dysfunkcje i toksyczne przywództwo w organizacjach, 2013
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy, 2013
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Comprehensive Programme of Activation of Older People 50+, 2012
 • Kozminski Interdisciplinary Seminar, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2004 PAN, 2004
 • Międzynarodowy Kongres HR - Konferencja Kadry 2004., 2004
 • Raport o zarządzaniu, 2003
Additional Information
Social activities:
2005–2007
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,
2003–2005
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Nauczycieli,