Information card 

PhD PIOTR WÓJCIK

PhD
PIOTR WÓJCIK

Department of Business Strategy

PhD PIOTR WÓJCIK

CV
Research area:
 • internationalisation of companies
 • strategic management
Scholarships/ / Awards:
2019
Rector's award for research.
2018
Scholarship for Outstanding Young Scholars by Ministry of Science and Higher Education (Minister of Science and Higher Education).
2018
AIB-CEE Award for the Best Paper in the conference track (AIB-CEE Conference Committee).
2017
Best Paper Award (for the article "When young venture gets older and larger: Dynamics of learning and international growth in a CEE context") (CEEMAN).
2015
Verba Veritatis Award.
2013
Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz za wyniki w nauce i pracy badawczej (SGH).
Publications
Articles in scientific journals:
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., OBŁÓJ K. (2019), Learning dynamics of rapidly internationalizing venture: Beyond the early stage of international growth in a CEE context, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, Vol. 108, s.450-465
 • WÓJCIK P. (2018), The business case for corporate social responsibility: A literature overview and integrative framework, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26 (1), s.121-148
 • WÓJCIK P., Wąsowska A., OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M. (2017), With Your Headphones On: Go Global or Stay Local?, Emerald Emerging Markets Case Studies, 2, s.1-21
 • WÓJCIK P. (2016), How Creating Shared Value Differs From Corporate Social Responsibility, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 2, s.32-55
 • WÓJCIK P. (2015), Exploring Links Between Dynamic Capabilities Perspective and Resource-Based View: A Literature Overview, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (ZESZYTY NAUKOWE KGŚ), 45, s.83-107
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WÓJCIK P. (2013), Significance of the case study as a research method in management science, E-MENTOR, 48, s.17-22
 • WÓJCIK P. (2013), The Efects of Corporate Social Responsibility Initiatives and Price Premiums on Polish Consumers' Responses: An Experimental Study, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 38, s.84-101
 • WÓJCIK P. (2011), Diffusion of the corporate social responsibility standards in industrial networks in Poland, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 220, s.357-366
Chapter in monographs:
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Ekspansja na rynki zagraniczne: korzyści i wyzwania in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.18-23
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Mechanizmy pokonywania dystansu w ekspansji zagranicznej in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.211-246
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans geograficzny in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.165-182
 • CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P. (2020), Dystans kulturowy in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.95-140
 • OBŁÓJ K., CISZEWSKA-MLINARIČ M., WÓJCIK P., Trąpczyński P. (2020), Ekspansja na rynki zagraniczne: Perspektywa historyczna, korzyści i wyzwania. Trzy typowe ścieżki umiędzynarodowienia in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.24-34
 • WÓJCIK P. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek F – Maszynel in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.71-75
 • WÓJCIK P. (2020), Portret z bliska – historie umiędzynarodowienia i adaptacji do rynków zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Przypadek E – Berta in: Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Historie opowiedziane z pasją, M. Ciszewska-Mlinaric, Wydawnictwo POLTEXT, s.65-70
 • WÓJCIK P. (2016), Building organizational capability to create competitive advantage in: Strategic competitive areas, M. Poniatowska-Jaksch, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.93-112
 • WÓJCIK P. (2016), Creating shared value as a new competitive strategy in: Strategic competitive areas, M. Poniatowska-Jaksch, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s.243-260
 • WÓJCIK P. (2015), Zarządzanie portfelem modeli biznesu – w stronę zarządzania zintegrowanego in: New thinking in strategic management, M. Poniatowska-Jaksch, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.234-242
Scientific Activities
Projects:
 • 2017–2018 Awersja do ryzyka a decyzje dotyczące umiędzynarodowienia
 • 2019 Linearity of internationalization process - construct operationalization
 • 2015–2019 Researcher: Psychic distance in the internationalization of Polish companies: determinants, reduction mechanisms, impact on key strategic choices and their effects
 • 2017–2018 Entrepreneurial strategic decision-making in high and low-velocity environments
 • 2016–2016 Internationalization of international new ventures based on the collaboration with multinational corporations
Participation in conferences:
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • Strategic Management Society Annual Conference, 2019
 • EURAM 2019: Exploring the Future of Management: Facts, Fashion and Fado, 2019
 • World Economy 2019 Learning from the Past and Designing the Future, 2019
 • EIBA (European International Business Academy), 2018
 • AIB-CEE 2018: International Entrepreneurship as the Bridge Between International Economics and International Business, 2018
 • Behavioral economics ASPE Conference, 2018
 • Annual Meeting of the Academy of Management: At the Interface, 2017
 • Annual Conference of Strategic Management Society: Strategies that Move the World, 2016
 • 32nd IMP Conference - Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 2016
 • Beyond business as usual. CSR trends I, 2013
 • The «CSR Research Seminar» Exploring the ins and outs of Corporate Social Responsibility, 2013
 • Economic and social strategies in financial crisis. Central and Eastern Europe experience, 2013
Membership in organizations:
2018
, Academy of International Business(AIB)
2017
, Strategic Management Society
2017
, Academy of Management
2017
, Academy of International Business