Information card 

PhD PRZEMYSŁAW TOMCZYK

PhD
PRZEMYSŁAW TOMCZYK

Department of Marketing

PhD PRZEMYSŁAW TOMCZYK

CV
History of scientific positions:
2016
Assistant Professor, Research Center Cyberman, Kozminski University
2015
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
Research area:
 • relationship marketing
 • client value management
 • customer analysis
 • methodology of science
Internships:
2017
Vienna University of Economics and Business, Austria
2017
ESCP Europe Business School, France
Publications
Articles in scientific journals:
 • TOMCZYK P. (2016), Customer Knowledge Valuation Model Based On Customer Lifecycle, MARKETING I ZARZĄDZANIE, 5 (46), s.87-94
 • TOMCZYK P., Zaborek P., Doligalski T. (2016), Customer analysis as a driver of financial performance in the Polish insurance industry, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 10, s.101-115
 • TOMCZYK P., Doligalski T. (2016), Customer Analysis and Firm Performance. Perspective of Customer Profitability and Lifetime Value, HANDEL WEWNĘTRZNY, 6 (365), s.47-61
 • TOMCZYK P., Doligalski T., Zaborek P. (2016), Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 69 (2016), s.3652–3658
 • TOMCZYK P., Hejduk I. (2015), Young Workers' Occupational Safety Knowledge Creation and Habits, PROCEDIA MANUFACTURING, 3, s.395 – 401
 • TOMCZYK P. (2014), Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 11, cz. II, s.199-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2012), Modele wyceny klienta a podejścia do wyceny przedsiębiorstwa, HANDEL WEWNĘTRZNY, wrzesień – październik 2012, s.182 – 190
 • TOMCZYK P. (2011), Uwarunkowania i bariery stosowania koncepcji zarządzania wartością klienta w przedsiębiorstwie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s.385-399
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2011), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta, HANDEL WEWNĘTRZNY, listopad-grudzień 2011, s.5-16
 • TOMCZYK P. (2011), Analiza podejść do zarządzania wartością klienta. Próba systematyzacji, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, vol. 660, seria Ekonomiczne Problemu Usług, s.127-139
Chapter in monographs:
 • TOMCZYK P., Redondo W. (2016), Engagement in Content Sharing Across Social Media Platforms in: The impact of the digital world on management and marketing, Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.219-230
 • Hejduk I., Maicki P., TOMCZYK P. (2016), Influence of new technologies on management paradigm changes in: The presence and the future of management sciences, Zakrzewska- Bielawska A., Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI "DOM ORGANIZATORA", TORUŃ, s.73-103
 • TOMCZYK P., Dobiegała-Korona B. (2015), Praktyczne wykorzystanie koncepcji zarządzania wartością klienta. Studium przypadku IBM in: Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Barbara Dobiegała-Korona, Warsaw, POLTEXT
 • TOMCZYK P. (2015), Multi-Method Analysis in: Market Research Methodologies: Multi-Method and Qualitative Approaches, Takhar-Lail, Amandeep, Ali Ghorbani, -, IGI GLOBAL, s.184-198
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TOMCZYK P. (2013), Zarządzanie wartością klienta. Od koncepcji do wyników przedsiębiorstwa in: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, K. Poznańska, K.Kraj, -, OFICYNA WYDAWNICZA SGH
 • TOMCZYK P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa in: Przedsiębiorstwo a otoczenie. Oddziaływanie, skutki, Teresa Pakulska, -, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.169
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, International Journal of Marketing Studies
Participation in conferences:
 • 14th International CIRCLE Conference, 2017
 • Improving business processes and data analysis in enterprise, 2016
 • 6th EMAC Regional Conference - Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, 2015
 • 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015), 2015
 • 5th EMAC Regional Conference, 2014
Membership in organizations:
2016
, Polish Scientific Marketing Society
2014
Activity educational innovations:
 • 2016–2016 Marketing Analysis
 • 2016–2016 Methodological Seminar
Additional Information
Consultancy:
Gamma
Arteria S.A.