Information card 

Prof. JOLANTA SZABAN

Prof.
JOLANTA SZABAN

Department of Human Resources Management

Prof. JOLANTA SZABAN

CV
History of scientific positions:
2009
Full Professor, Department of Human Resources Management, Kozminski University
2003–2010
Full Professor, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
2000–2009
Associate Professor, Department of Human Resources Management, Kozminski University
1989–1990
Assistant Professor, Institute of Systems Research Institute
1988–1990
Research Assistant, University of Florida Foundation
1976–1988
Assistant Professor, Systems Research Institute, Polish Academy of Science
1976–1999
Assistant Professor, Institute of Organization and Management in Industry, Polish Academy of Sciences
1974–1975
Assistant Professor, Systems Research Institute, Polish Academy of Science
1972–1975
Ph.D student, Institute of Praxeology, Polish Academy of Sciences
Research area:
 • labor market
 • Corporate Social Responsibility
 • sociology of organizations
 • psychology in management
 • organizational psychology
 • entrepreneurship
 • leadership
 • labor law
 • organizational behavior
 • management and organization theory
 • public management
 • small business management
 • crisis management
 • human resource management
 • change management
 • interpersonal communication
 • international business environment
 • negotiation
 • managing people in an organization
 • social capital
 • institutional environment of business
 • social policy
 • praxeology
 • organization culture
 • business ethics
Scholarships/ / Awards:
2015
Education Commission Medal.
2013
Gold Medal for Long Service.
Series of lectures:
2014
University of Warsaw
Publications
Articles in scientific journals:
 • SKRZEK-LUBASIŃSKA M., SZABAN J. (2018), Nomenclature and Harmonised criteria for the self-employment categorisation. An approach Pursuant to a systematic review of the literature, European Management Journal, online, s.online
 • SZABAN J., SKRZEK-LUBASIŃSKA M. (2018), Self-employment and Entrepreneurship. A theoretical Approach, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.89-120
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Social Embeddedness of Employers’ Willingness to Activate, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Age Management in Practice and Good Practices in Small and Medium Enterprise, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 3-4, s.149-160
 • SZABAN J. (2012), Intuition and rational thinking in management, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU, 4, s.11-20
 • SZABAN J. (2011), MODELS, TRENDS, CHALLENGES IN CONTEMPORARY HR – A CRITICALAPPROACH (MODELE, TRENDY ORAZ WYZWANIA WE WSPÓŁCZESNYMHR – PODEJŚCIE KRYTYCZNE, PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, 4 (9), s.51-66
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny nie tylko pracownik. Zmieniony rynek pracy - wyzwania dla pracodawców, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 3, s.xxx
 • SZABAN J. (2008), Nie ma rady na bezradność?, PWS CHARAKTERY, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik - Jaka powinna być idealna praca?, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 4, s.---
 • SZABAN J. (2008), Rola szkoły w przezwyciężaniu bezradności społeczne, PSYCHOLOGIA W SZKOLE, 1(17), s.---
 • SZABAN J. (2008), Elastyczny pracownik. Zmiany na rynku pracy i ich wpływ na pracodawców i pracowników, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 2, s.---
 • SZABAN J. (2006), Udział pracowników w życiu firmy, KULTURA I EDUKACJA, ---, s.---
 • SZABAN J. (2005), Polish Public Administration - Can It Be Intelligent?, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1A(40), s.97
 • SZABAN J. (2005), Pochwała norm, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s.42-43
 • SZABAN J. (2004), Czy polska administracja może być inteligentna, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, ---, s.27
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie współczesnymi organizacjami, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, ---, s.20
 • SZABAN J. (2003), Służba cywilna w wybranych krajach Unii Europejskiej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(64), s.30
Monographs:
 • SZABAN J. (2016), Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Wydanie 2, -, DIFIN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2013), Labour Market in Poland and in the EU, Warsaw, DIFIN
 • SZABAN J. (2011), Human Resources Management in Business and in the Public Administration, Warsaw, DIFIN
 • SZABAN J. (2008), Rekrutacja i selekcja. Adaptacja i proces rozwoju pracowników (platforma e-learningowa), Warsaw, WSZP (WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM)
 • SZABAN J. (2007), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK
 • SZABAN J. (2004), Kierowanie i przywództwo, Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM
 • SZABAN J. (2003), Miękkie zarządzanie. Współczesne problemy kierowania, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • SZABAN J. (2017), Zaufanie wśród interesariuszy rynku pracy in: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warsaw, POLTEXT, s.17-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SZABAN J. (2012), Państwo polskie i Unia Europejska a aktywizacja osób starszych 50 + in: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.27-66
 • SZABAN J. (2012), Rola i zadania mediów w aktywizacji osób starszych 50 + in: Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy, Czesław Szmidt, Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.169-184
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Dobór pracowników . in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.35-42
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Ocenianie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.43-49
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.22-34
 • SZABAN J. (2007), Bijou in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.241-150
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Charakterystyka badanych firm. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.9-21
 • SZABAN J. (2007), Kropelka in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.251-262
 • SZABAN J. (2007), Halszka in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.263-274
 • SZABAN J. (2007), Wstęp, Ogólne wnioski do części II in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.157-162, 327-345
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.100-125
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Tendencje zmian planowanych w zarządzaniu ludźmi. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.94-99
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Stosunki międzyludzkie. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.83-93
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Szkolenie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.64-82
 • KARPOWICZ E., SZABAN J., SZMIDT C., SZTUKOWSKA J., TROCHIMIUK R. (2007), Motywowanie pracowników. in: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw., Król H., Warsaw, WSPIZ i WAIP, s.50-63
 • SZABAN J. (2005), Organizacje administracji publicznej jako organizacje oparte na wiedzy in: Zarządzanie wiedzą w organizacjach niekomercyjnych, Leja K., Szuwarzyński A., Gdańsk, POLITECHNIKA GDAŃSKA, s.71-83
 • SZABAN J. (2004), Companies of knowledge - challanges for small and medium enterprises regarding human resources management in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król, Ludwiczyński, Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.213-224
 • SZABAN J. (2003), Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych in: Zarządzanie publiczne - wyzwania europejskie, ---, Białystok, FUNDACJA "WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE", s.---
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, Reviewer, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2003, "Członek Rady Naukowo-Programowej", ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Ph.D. Mentor:
 • 2012 Motivation in the Polish Civil Service Doktorant: Marek Szczepański
 • 2012 Motivation in the International Corporation-Cultural Perspective Doktorant: Piotr Zielak
 • 2010 Wpływ niestandardowych form zatrudnienia na poziom kapitału społecznego Doktorant: Skrzek-Lubasińska Małgorzata
 • 2007 Zmiany funkcji personalnej w ochronie zdrowia Doktorant: Jończyk Joanna
Publication of reviews:
 • SZABAN J., (2008), review: Książka dla skutecznych szefów, PERSONEL I ZARZĄDZANIE wydawca: INFOR, strony: ---
 • SZABAN J., (2005), review: Funkcje menedżerskie. Teoria i praktyka Maria Holstein-Beck, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE wydawca: FUNDACJA WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, strony: ---
 • SZABAN J., (2005), review: Od zarządzania do przywództwa B.R. Kuc, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION wydawca: WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, strony: nr 5
Participation in conferences:
 • Management in Turbulent Times, 2014
 • VII Ogólnopolski Zjazd Katedr ZZL. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnicz przedsiębiorstwach, 2013
 • Dylematy współczesnego zarządzania, 2013
 • Dobre państwo, 2013
 • Conference Good State, 2013
 • Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu, 2012
 • Contemporary Research Trends in Management Science, 2012
 • Szanse i zagrożenia dla zarządzania i edukacji w wielokulturowej Europie, 2008
 • Kongres Kadry, 2008
 • Czynniki warunkujące stosowanie nfz w Polsce, 2008
 • Badanie czynników warunkujących wykorzystanie nfz, 2008
 • Kongres Kadry, 2007
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, 2007
 • ZZL i konkurencyjność MSP, 2007
 • Najlepsze praktyki zzl w MSP, 2004
 • Transformation und Europaeische Integration Mittel-Ost-Europas, 2004
 • Report on Management, VII ed. Knowledge Based Economy, 2003
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych, 2003
Membership in organizations:
2006–2009
, Fundacja " Warto Być za (in Polish)
2006–2007
, Kompania Piwowarska
2003
, Fundacja Zarządzanie Publiczne (in Polish)
1997–2002
, The Public Opinion Research Center (CBOS)
1992–1992
, JICA Alumni Association in Poland
Activity educational innovations:
 • 2018–2018
 • 2016–2016 Member of the Jury in HR INNOVATOR 2016 Contest
 • 2015–2015 Member of the Jury in HR INNOVATOR 2015 Contest
 • 2015 Expert, International Cooperation in the PO WER Programme
 • 2014–2014 Member of the Jury in HR INNOVATOR 2014 Contest
 • 1974–1975
Additional Information
Social activities:
1974–1975
University of Warsaw,
Consultancy:
National Science Center
European Commission
Modern Company
Kompania Piwowarska
Foundation "Fundusz Współpracy"
BDO
Mazovian Centre of Social Policy
Legal Office, Chancellery of the Prime Minister
Chancellery of the President
Ministry of Privatizations
Department of Privatization, Ministry of Privatization
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2011–2015
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2007–2015
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2007–2015
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2003
Program Council, Postgraduate Studies, Higher School of Management SIG in Warsaw, Member
2002
Program Council, College of Finance and Banking, Kozminski University, Course Programme Committee Member
1992–1992
, Japan International Cooperation Agency
Membership in management boards:
2008–2012
Member of the Board, SPHW
2000–2002
Member, Public Opinion Research Centre