Information card 

Prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Prof.
WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Department of Economics

Prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

CV
Research area:
 • economic growth factors
 • economics
 • international finance
 • globalization
 • world economy
 • international economic relations
 • Economic policy
Scholarships/ / Awards:
1999
Doctor Honoris Causa.
Series of lectures:
1991
Notre Dame University
1984
Indiana University
1978
Kent State University
Publications
Articles in scientific journals:
 • SIWIŃSKI W. (2013), The crisis of 2007-2009 and Information Gaps in the Financial Sector, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.6-22
 • SIWIŃSKI W. (2011), Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.10-29
 • SIWIŃSKI W. (2008), Ekonomia a polityka gospodarcza, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.86-90
 • SIWIŃSKI W. (2006), Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowowschodniej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(79), s.3-10
 • SIWIŃSKI W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, EKONOMISTA, 6, s.724-747
 • SIWIŃSKI W. (2003), Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, EKONOMISTA, ---, s.145-164
Monographs:
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • SOCHA M., SIWIŃSKI W., MICHAŁEK J. (2003), Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • SIWIŃSKI W. (2016), Finanse i bezpieczne gospodarowanie in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.179-215
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SIWIŃSKI W. (2012), in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.121-139
 • SIWIŃSKI W. (2011), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.131-136
 • SIWIŃSKI W. (2010), Nierównowaga płatnicza krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obecny kryzys finansowy in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., POLTEXT, s.41-58
 • SIWIŃSKI W. (2008), Wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo - Wschodniej: czy jest możliwa trwała konwergencja dochodowa in: Konwergencja gospodarcza Polski, Liberda B., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.118-142
 • SIWIŃSKI W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej in: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.42-67
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne in: Polska w Unii Europejskiej Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.13-41
 • SIWIŃSKI W. (2004), Globalizacja gospodarki: nadzieja czy zagrożenie? in: Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Kamińska E., UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.---
 • SIWIŃSKI W. (2003), Gospodarka Światowa in: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J., LEXIS-NEXIS, s.421-437
 • SIWIŃSKI W. (2003), Równowaga płatnicza a otwieranie gospodarki krajów transformujących się in: Od Liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.239-267
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Czego nauczył nas kryzys gospodarczy, 2012
 • Kongres Statystyki Polskiej, 2012
 • Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy, 2009
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
Membership in organizations:
2016
, Józef Mianowski Fund, a Foundation for the Promotion of Science
2015
, The Foundation Supports Young People's Education
2014
, Warsaw Scientific Society
2009
, Kasa im. J. Mianowskiego (in Polish)
2006–2014
, Polish Rectors Found
2006
, The Polish Economic Society
2002–2004
, The State Accreditation Committee
1998–2002
, Polish Higher Education-Business Forum
1996–2004
, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
1996
, Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze
1994
, American Economic Association
1993–1999
, Aliance Francais
1993
, Aliance Francais
1992
, The Polish Economic Society
1991–2006
, Polish American Fulbright Commision
1991–1999
, Council of Europe: Higher Education and Research Committee
1989–2002
, European Association of International Education
1989–1992
, European Association of International Education
1989–1995
, Council of Europe: University and Research Committee
1989–1999
, Council of Europe: University and Research Committee