Information card 

Prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Prof.
WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

Department of Economics

Prof. WŁODZIMIERZ SIWIŃSKI

CV
History of scientific positions:
2015
Senior Lecturer, Department of Economics, Kozminski University
2013–2015
Full Professor, Department of Economics, Kozminski University, Warsaw
1999–2013
Full Professor, Department of European Studies, Kozminski University
1992
Full Professor, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University
1987–1992
Associate Professor, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
1976–1987
Lecturer, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw
1968–1976
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Warsaw
1961–1968
Research Assistant, Faculty of Social Sciences, University of Warsaw
Research area:
 • globalization
 • world economy
 • international finance
 • economics
 • economic growth factors
 • international economic relations
 • Economic policy
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
1991
Indiana University, USA
1990
Northern State University, USA
1989
London School of Slavonic and East EuropeanStudies, United Kingdom
1989
University of Glasgow, United Kingdom
1988
Universität Tübingen, Germany
1988
University Saarbrücken, Germany
1988
University of Mainz, Germany
2008
Warsaw University, Poland
Scholarships/ / Awards:
1999
Doctor Honoris Causa.
Series of lectures:
1991
Notre Dame University, USA
1984
Indiana University, USA
1978
Kent State University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • SIWIŃSKI W. (2013), The crisis of 2007-2009 and Information Gaps in the Financial Sector, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2, s.6-22
 • SIWIŃSKI W. (2011), Globalny kryzys gospodarczy i jego implikacje dla polityki pieniężnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (109), s.10-29
 • SIWIŃSKI W. (2008), Ekonomia a polityka gospodarcza, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1, s.86-90
 • SIWIŃSKI W. (2006), Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowowschodniej?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(79), s.3-10
 • SIWIŃSKI W. (2005), Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, EKONOMISTA, 6, s.724-747
 • SIWIŃSKI W. (2003), Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, EKONOMISTA, ---, s.145-164
Monographs:
 • SIWIŃSKI W., WOJTOWICZ D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Warsaw, POLTEXT
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
 • SOCHA M., SIWIŃSKI W., MICHAŁEK J. (2003), Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • SIWIŃSKI W. (2016), Finanse i bezpieczne gospodarowanie in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.179-215
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SIWIŃSKI W. (2012), in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.121-139
 • SIWIŃSKI W. (2011), Zarządzanie jako dyscyplina naukowa in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.131-136
 • SIWIŃSKI W. (2010), Nierównowaga płatnicza krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obecny kryzys finansowy in: Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Siwiński W., Wojtowicz D., Warsaw, POLTEXT, s.41-58
 • SIWIŃSKI W. (2008), Wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo - Wschodniej: czy jest możliwa trwała konwergencja dochodowa in: Konwergencja gospodarcza Polski, Liberda B., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.118-142
 • SIWIŃSKI W., SOCHA M., MICHAŁEK J. (2007), Realna i nominalna konwergencja - podstawy teoretyczne i implikacje praktyczne in: Polska w Unii Europejskiej Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.13-41
 • SIWIŃSKI W. (2007), Unia Europejska i wzrost gospodarczy - perspektywy dla Polski i krajów Europy Centralnej in: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Michałek J.J., Siwiński W., Socha M., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.42-67
 • SIWIŃSKI W. (2004), Globalizacja gospodarki: nadzieja czy zagrożenie? in: Uniwersyteckie wykłady na koniec starego i początek nowego tysiąclecia, Kamińska E., Warsaw, UW - UNIWERSYTET WARSZAWSKI, s.---
 • SIWIŃSKI W. (2003), Równowaga płatnicza a otwieranie gospodarki krajów transformujących się in: Od Liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.239-267
 • SIWIŃSKI W. (2003), Gospodarka Światowa in: Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J., Warsaw, LEXIS-NEXIS, s.421-437
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Czego nauczył nas kryzys gospodarczy, 2012
 • Kongres Statystyki Polskiej, 2012
 • Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy, 2009
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
Membership in organizations:
2016
, Józef Mianowski Fund, a Foundation for the Promotion of Science
2015
, The Foundation Supports Young People's Education
2014
, Warsaw Scientific Society
2009
, Kasa im. J. Mianowskiego (in Polish)
2006–2014
, Polish Rectors Found
2006
, The Polish Economic Society
2002–2004
, The State Accreditation Committee
1998–2002
, Polish Higher Education-Business Forum
1996–2004
, Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
1996
, Polskie Forum Akademicko – Gospodarcze
1994
, American Economic Association
1993–1999
, Aliance Francais
1993
, Aliance Francais
1992
, The Polish Economic Society
1991–2006
, Polish American Fulbright Commision
1991–1999
, Council of Europe: Higher Education and Research Committee
1989–2002
, European Association of International Education
1989–1992
, European Association of International Education
1989–1995
, Council of Europe: University and Research Committee
1989–1999
, Council of Europe: University and Research Committee
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2011–2011
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2010–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2009
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2009–2011
Awards Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2008–2011
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2007–2015
Ethics Committee, Kozminski University, Member
2007
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2003–2013
, Kozminski University
1999–2002
Senate, University of Warsaw, Member
1993–1999
, Warsaw University
1987–1993
, Warsaw University
1984–1986
, Indiana University
1981–1984
, University of Warsaw
1979–1981
, University of Warsaw
1974–1977
, University of Warsaw
Membership in management boards:
2009–2015
Vice President of the Board, Józef Mianowski Fund, a Foundation for the Promotion of Science
1996–2002
Member of the Board, Polish Higher Education-Business Forum