Information card 

PhD WOJCIECH STRZELCZYK

PhD
WOJCIECH STRZELCZYK

Department of Accounting

PhD WOJCIECH STRZELCZYK

CV
History of scientific positions:
2012–2014
Academic teacher, Department of Regional Economics, Department of Financial Accounting, Cracow University of Economics
2012–2013
Academic teacher, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Research area:
 • socio-economic development
 • regional and local politics
 • issues of local government finances
 • managerial and financial accounting
 • economic aspects of the functioning of local government
Internships:
2014
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Poland
2012
Cracow University of Economics, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • STRZELCZYK W., Stanny M. (2017), The measurement of local authorities' financial condition - the international literature search query, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 49(1/2017), s.372-383
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2015), Tourist Accomodation as an Element of City Mega-product on a Case of Cracow, STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, CLXI, s.459-468
 • Stanny M., STRZELCZYK W. (2015), Spatial Variation of Municipalities' Income Situation Versus Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland, ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, 4, s.301-307
 • STRZELCZYK W. (2014), Ochrona konserwatorska a planowanie przestrzenne. Studium przypadku dzielnicy Stare Miasto w Krośnie, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 11, s.93-111
 • STRZELCZYK W. (2014), Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES, 2, s.5-25
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 12 (936), s.17-33
 • STRZELCZYK W. (2013), Gentryfikacja jako współczesny problem gospodarowania przestrzenią, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 9, s.125-136
 • STRZELCZYK W. (2013), Nadmierne zadłużanie się samorządów, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.87-100
 • STRZELCZYK W., Bril J. (2013), Kontrowersje wokół udomowienia banków, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.53-71
Chapter in monographs:
 • Zieniuk P., STRZELCZYK W. (2015), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego in: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, B. Micherda, -, DIFIN, s.49-72
 • STRZELCZYK W., Zawilińska B. (2014), Activities of national parks as source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park in: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A.Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.211-226
 • STRZELCZYK W. (2013), Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej in: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, B. Micherda, M. Andrzejewski, Kraków, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
 • STRZELCZYK W., Kryskova L. (2013), Public Aid in Financing Innovations in Poland: the Operational Programme 'Innovate Economy' in: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.169-186
Scientific Activities
National projects:
 • 2016.07.14–2019.07.13 Measurement and communication of performance in higher education sector. A comparative study of Poland and Nordic countries
Participation in conferences:
 • FINANCIAL CONDITION OF A LOCAL POSSIBILITIES ARISING FROM THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL 2014- 2020, 2016
 • XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurecyjności i rosnących wymagań konsumentów, 2014
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2013, 2013
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów, 2013
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2012, 2012