Information card 

PhD WOJCIECH STRZELCZYK

PhD
WOJCIECH STRZELCZYK

Department of Accounting

PhD WOJCIECH STRZELCZYK

CV
History of scientific positions:
2014
Research Assistant, Department of Accounting, Kozminski University
2012–2014
Academic teacher, Department of Regional Economics, Department of Financial Accounting, Cracow University of Economics
2012–2013
Academic teacher, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Research area:
 • socio-economic development
 • regional and local politics
 • issues of local government finances
 • managerial and financial accounting
 • economic aspects of the functioning of local government
Internships:
2012
Cracow University of Economics, Poland
2014
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • DOBIJA D., GÓRSKA A., GROSSI G., STRZELCZYK W. (2019), Rational and symbolic uses of performance measurement: Experiences from Polish universities, Accounting, Auditing & Accountability Journal, online, s.1-32
 • STRZELCZYK W., Stanny M. (2017), The measurement of local authorities' financial condition - the international literature search query, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 49(1/2017), s.372-383
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2015), Tourist Accomodation as an Element of City Mega-product on a Case of Cracow, STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN, CLXI, s.459-468
 • Stanny M., STRZELCZYK W. (2015), Spatial Variation of Municipalities' Income Situation Versus Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland, ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU, 4, s.301-307
 • STRZELCZYK W. (2014), Investment Attractiveness Measurement of the Regions Versus General Location of the Enterprises, ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES, 2, s.5-25
 • STRZELCZYK W., Guzik H. (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 12 (936), s.17-33
 • STRZELCZYK W. (2014), Ochrona konserwatorska a planowanie przestrzenne. Studium przypadku dzielnicy Stare Miasto w Krośnie, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 11, s.93-111
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRZELCZYK W. (2013), Gentryfikacja jako współczesny problem gospodarowania przestrzenią, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 9, s.125-136
 • STRZELCZYK W. (2013), Nadmierne zadłużanie się samorządów, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.87-100
 • STRZELCZYK W., Bril J. (2013), Kontrowersje wokół udomowienia banków, ZESZYTY NAUKOWE. PODKARPACKA SZKOŁA WYŻSZA IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA", 10, s.53-71
Chapter in monographs:
 • Zieniuk P., STRZELCZYK W. (2015), Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego in: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, B. Micherda, -, DIFIN, s.49-72
 • STRZELCZYK W., Zawilińska B. (2014), Activities of national parks as source of revenue for their communes. Case study of Babia Góra National Park in: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A.Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.211-226
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STRZELCZYK W. (2013), Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów według wartości godziwej in: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, B. Micherda, M. Andrzejewski, Kraków, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
 • STRZELCZYK W., Kryskova L. (2013), Public Aid in Financing Innovations in Poland: the Operational Programme 'Innovate Economy' in: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands, A. Nalepka, A. Ujwary-Gil, Nowy Sącz, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, s.169-186
Scientific Activities
Projects:
 • 2016–2019 Measurement and communication of performance in higher education sector. A comparative study of Poland and Nordic countries
Participation in conferences:
 • FINANCIAL CONDITION OF A LOCAL POSSIBILITIES ARISING FROM THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL 2014- 2020, 2016
 • XXII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurecyjności i rosnących wymagań konsumentów, 2014
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2013, 2013
 • Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów, 2013
 • Problemy gospodarki przestrzennej. Konferencja Naukowa 2012, 2012