Information card 

PhD
GRZEGORZ MALINOWSKI

Department of Economics

PhD GRZEGORZ MALINOWSKI

CV
History of scientific positions:
2015
Assistant Professor, Department of Economics, Kozminski University
2015
Assistant Professor, TIGER – Transformation, Integration and Globalization Economic Research, Kozminski University
Publications
Articles in scientific journals:
 • MALINOWSKI G. (2017), Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 1992, s.265-284
 • MALINOWSKI G. (2016), The End of Normal, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(38), s.90-93
 • MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), Conception of Global Wealth Tax, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s.92-101
 • MALINOWSKI G. (2014), Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3(32), s.18-28
 • MALINOWSKI G. (2014), Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2(38), s.118-135
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MALINOWSKI G. (2013), Prowzrostowe przedziałynierówności w krajach OECD, KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(27), s.26-39
 • MALINOWSKI G. (2012), Self – fulfilling Prophecy – Definition, Identificationand Challenges, TRANSFORMACJE, 1(72), s.2-20
Monographs:
 • MALINOWSKI G. (2016), Nierówności i wzrost gospodarczy, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Chapter in monographs:
 • MALINOWSKI G. (2016), Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna? in: Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?, Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja, PWN, s.115 - 132
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • , 2016
 • Donghu Forum on Global Governence: Symposium on Green Development and Global Governence, 2016
 • XVI International Likhachev Scientific Conference, 2016
 • , 2015
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, 2014
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – w poszukiwaniu warunków zintegrowanego rozwoju, 2014