Information card 

PhD BAZYLI SAMOJLIK

PhD
BAZYLI SAMOJLIK

Department of Finance

PhD BAZYLI SAMOJLIK

CV
History of scientific positions:
1999
Associate Professor, Department of Finance, Kozminski University
1998
Associate Professor, Warsaw School of Economics in Warsaw
1998
Associate Professor, Lazarski School of Commerce & Law
1978–1979
Assistant Professor, Main School of Planning and Statistics
1965–1978
Research Assistant, Main School of Planning and Statistics
Research area:
 • public finance
 • tax systems
Internships:
1970
Harvard University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • SAMOJLIK B. (2010), Amerykańska policy mix w przeciwdziałaniu następstwom załamania rynków finansowych, MAZOWSZE STUDIA REGIONALNE, 4, s.65-91
 • SAMOJLIK B. (2009), Ewolucja polskiej pozycji fiskalnej (deficytu i długu) w świetle EDP, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 18, s.231-267
 • SAMOJLIK B. (2008), Polityka podatkowa w Polsce w świetle teorii optymalnego opodatkowania i zmian podatkowych w krajach UE, STUDIA I PRACE KES, 15, s.571-607
 • SAMOJLIK B. (2007), Implementacja procedury nadmiernego deficytu po rozszerzeniu UE w 2004r., STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, 13, s.54-57
 • SAMOJLIK B. (2004), Polityka fiskalna RP w świetle paktu stabilności i wzrostu gospodarczego, EKONOMIA, 14, s.43-79
Monographs:
 • SAMOJLIK B. (2006), Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do UE, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
 • SAMOJLIK B. (2003), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
Chapter in monographs:
 • SAMOJLIK B. (2012), O potrzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych czasach in: Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Alińska Agnieszka, Warsaw, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.295-312
 • SAMOJLIK B. (2009), Polityka monetarna Rezerwy Federalnej w warunkach kryzysu in: Wymiary kryzysu: między praktyczną teorią a wirtualną praktyką, Osiński J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.79-97
 • SAMOJLIK B. (2009), Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy in: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach światowych redakcja naukowa, Osiński J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.59-77
 • SAMOJLIK B. (2006), System podatkowy kierunki ewolucji in: Finanse publiczne, Pomorska A., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.172–201
 • SAMOJLIK B. (2004), Polityka pieniężna i fiskalna w Polsce w świetle ewolucji policy mix w UEPolityka pieniężna i fiskalna w Polsce w świetle ewolucji policy mix w UE in: Wyzwania globalizacji. Odpowiedzi przedsiębiorstw, Koładkiewicz Izabela, Kozioł Waldemar, -, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.95-118
 • SAMOJLIK B. (2003), Polityka pieniężna a stabilność systemu finansowego in: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Osiński J., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
Scientific Activities
Ph.D. Mentor:
 • 2010 System podatkowy a zarządzanie małymi przedsiębiorstwami Doktorant: Walicka Monika
 • 2010 Fazy informacyjne rynku akcji. Akcje indeksu WIG5 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Doktorant: Piasecki Hubert
Additional Information
Consultancy:
The National Centre for Research and Development
European Commission
Institute Organization and Management in Industry
BIG Bank S.A.
Embassy of the Republic of Poland in Washington D.C
Chancellery of the Prime Minister
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Financial Committee, Kozminski University, Chairman
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Economics, Kozminski University, Member
2011
-, Kozminski University
1998–2011
, Higher School of Management and Marketing
Membership in management boards:
2002–2002
Member, PKO BP S.A.
2002–2002
Chairman, ORLEN GAZ LPG
1995–1998
Vice-president, LOT S.A.
1993–1995
Vice-president, HORTEX S.A.
1991–1993
Vice-president, PBK S.A.