Information card 

PhD
ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

Department of Criminal Law

PhD ANNA BŁACHNIO-PARZYCH

CV
Research area:
 • substantive criminal law
 • criminal procedural law
 • comparative law
 • European criminal law
Internships:
2014
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Niemcy
2011
Palermo University, Włochy
2009
European Court of Human Rights, Francja
2015
Institute of Advanced Legal Studies - IALS, Wielka Brytania
2012
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Niemcy
2014
University of Cambridge, Wielka Brytania
2016
Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, Niemcy
Scholarships/ / Awards:
2016
scientific scholarship (Max Planck Institute).
2014
Outstanding Scientific Achievement Award (The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences).
2014
scientific scholarship (Max Planck Institute).
2014
scientific scholarship (Herbert Smith Freehills Visitor Scheme programme) (University of Cambidge).
2012
scientific scholarship (Max Planck Institute).
Publications
Articles in scientific journals:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), 'Financial Benefit' in the Features of the Mens Rea of the Offense of Fraud, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2019/11, s.61-74
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), Right to Criticism as Grounds for Exclusion of Criminal Liability for Defamation. Commentary od Supreme Court Judgment of 5 September 2016, II KK 95/16, PAŃSTWO I PRAWO, 11-12, s.148-155
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Solutions to the accumulation of different penal responsibilities for the same act and their assessment from the perspective of the ne bis in idem principle, NEW JOURNAL OF EUROPEAN CRIMINAL LAW, 3, s.366-385
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Gloss on Judgment of the Constitutional Tribunal on 1 December 2016, K 45/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 1, s.4
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Penal provisions in the personal data protection Act of 10 May 2018, MONITOR PRAWNICZY, 22, s.19-23
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), The ne bis in idem principle and the duty to introduce effective, proportionate and dissuasive measures - commentary on Court of Justice judgement of 20 March 2018, Joined Cases C-596 and C-597/16, Enzo Di Puma v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) and Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) v Antonio Zecca, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 12, s.37-42
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), The Concurrent and the Consecutive sentences in the English Criminal Law, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 2, s.157-170
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Anti-Social Behaviour Order (ASBO) w prawie angielskim - istota, przesłanki, charakter odpowiedzialności, PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.46-58
 • BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania), PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.136-141
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2015), Glosa do postanowienia SN z 10 lipca 2013 r., II KK 20/13 [o oszustwie polegającym na utworzeniu podmiotu gospodarczego w celu zwrotu nadpłaconego VAT], PALESTRA, 1-2, s.127-132
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), The Use of Inside Information. Judgment of the European Court of Justice of 23 December 2009, Case C-45/08, Spector Photo Group, Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, The European Criminal Law Assiociations’ Forum (EUCRIM), 4, s.136-140
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 października 2012 r., II Ako 128/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.353-356
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Wykorzystanie informacji poufnej i manipulacja na rynku – nowe projekty Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.24-31
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Sankcja karna a sankcja administracyjna jako środek przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach europejskich, STUDIA PRAWNICZE (PAN), 1, s.165-186
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), The Nature of Responsibility of an Undertaking in Antitrust Proceedings and the Concept of ‘Criminal Charge’ in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 5(6), s.35-55
Monographs:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Jakubowska-Hara J., BŁACHNIO-PARZYCH A., KUCZYŃSKA H., KOSONOGA J. (2013), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Ksiega jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, WOLTERS KLUWER
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2011), Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, WOLTERS KLUWER
Chapter in monographs:
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2020), Right to liberty and security. Commentary to Article 6 CFR in: Charter of Fundamental Rights of the European Union. Commentary, A. Wróbel, C.H. BECK, s.199-219
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), Chapter X. Criminal provisions in: Capital Market Law, M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, C.H. BECK, s.1606-1634
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2019), Protection of capital market against market abuse in Poland - problems of the EU law implementation in: Capital Market Abuse economic and legal aspects, O.Г. Koшoвий, В.М. Тepтишник, Н.М. Шелудькo, Лірa, s.373-394
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), Crimes against economic information in: Economic Criminal Law. Vol. 10. Commercial Law System, R. Zawłocki, C.H. BECK, s.575-618
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2018), The concurrence of responsibility prescribed in act on gambling and criminal-fiscal responsibility versus ne bis in idem principle in: Domestic regulations on gambling in the light of European Union law, M. Taborowski, A. Sołtys, WOLTERS KLUWER, s.347-370
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy o karach pieniężnych in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa przeciwko obowiązkom informacyjnym in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przestępstwa doprowadzenia BFG do straty in: Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Rafał Sura, Patrycja Zawadzka, Piotr Zimmermann, CH BECK, s.-
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2017), Przepisy karne in: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Paweł Wajda, Magdalena Szczepańska, WOLTERS KLUWER, s.1430-1443
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), Zasada ne bis in idem a odpowiedzialność w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów in: Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym a prawem karnym, Wojciech Jasiński, WOLTERS KLUWER, s.57-84
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2016), The EU legislation on financial markets against market manipulation and its implementation in Polish law in: EU Criminal Law and Policy: Values, Principles and Methods, J.B. Banach-Gutierrez, Ch. Harding, ROUTLEDGE, s.233-244
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.1327-1350
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), The Concept of Defining and Combating Market Manipulation in Existing and Proposed EU legislation in: Regulating Corporate Criminal Liability, D. Brodowski; M. Espinoza de los Monteros della Parra; K. Tiedemann; J. Vogel, Springer International Publishing, s.145-157
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.1315-1320
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy karne in: Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz, Marek Wierzbowski, Paweł Wajda, CH BECK, s.712-717
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.708-731
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2014), Przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego in: Wielka Nowelizacja procedury karnej, J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Sąd Najwyższy, s.175-184
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Odpowiedzialność karna z tytułu udaremnienia lub utrudnienia kontroli in: Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy, M. Pawelczyk, R. Stankiewicz, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, s.13-29
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2013), Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT in: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Prof. Jana Skupińskiego, Jolanta Jakubowska-Hara, Anna Błachnio-Parzych, Hanna Kuczyńska, Jacek Kosonoga, WOLTERS KLUWER, s.225-233
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Komentarz do art. 172 i 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowym in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.1590-1595
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (Art. 6) in: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Andrzej Wróbel, CH BECK, s.194-217
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przepisy karne, Dział X (artykuły: 178,179,180,181,182,183,184) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.1602-1631
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Zakaz manipulacji, Dział II, Rozdział 2, Oddział 3 (artykuły: 39, 40, 41, 42) in: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda, CH BECK, s.868-897
 • BŁACHNIO-PARZYCH A. (2012), Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej (Rozdział XV) in: Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10, Robert Zawłocki, CH BECK, s.W. Włodyka
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2016 Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej
Participation in conferences:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego: Wielkie Nazwiska w Nauce Filozofii i Prawa Karnego w XX i XXI wieku, 2018
 • Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej, 2018
 • European Criminal Law & its impact on national legal disorders, 2018
 • Stanowienie i stosowanie krajowych regulacji hazardu w świetle prawa unijnego, 2017
 • Otwarte Seminarium z Filozofii Prawa Karnego, 2016
 • Między prawem administracyjnym a prawem karnym. Standardy rzetelności postępowania w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, 2015
 • Quasi-criminal enforcement mechanisms in Europe: Disentangling historical origins and concepts, 2015
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2014
 • Kierunki rozwoju prawa karnego w perspektywie międzynarodowej i europejskiej, 2014
 • EU Criminal Law and Crime Policy, 2013
 • Corporate Criminal Liability, 2013
 • International Conference of Experts on the Exchange of Current Criminological Knowledge and Criminal Policy Experience Regarding Selected Criminal Sanction, 2012
Membership in organizations:
2014
, Scientific Society of Penal Law
2014
, S. Batavia Polish Criminological Society
2007
, International Association of Penal Law (AIDP)
2007
, Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego (in Polish)
Additional Information
Consultancy:
The Supreme Court Research and Analyses Office