Information card 

PhD AGATA DEMBEK

PhD
AGATA DEMBEK

Department of Management in Networked and Digital Societies

PhD AGATA DEMBEK

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Management in Networked and Digital Societies, Kozminski University
2017
Assistant Professor, Positive Entrepreneurship Research Lab, Kozminski University
2016–2017
Assistant Professor, Department of International Management, Kozminski University
2013–2014
Assistant on scientific and technical matters, Institute of Sociology, University of Warsaw
2013–2016
Asystent - pracownik naukowy, Department of International Management, KU
2013–2017
Assistant Professor, Business Ethics and Social Innovation Centre, Kozminski University
2010–2012
Assistant on scientific and technical matters, Department of Philosophy and Sociology, University of Warsaw
2009
Assistant Professor, Center for Research on Organizations & Workplaces (CROW), Kozminski University
Internships:
2006
The University of Bologna, Italy
2006
Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche, Italy
2005
, France
Scholarships/ / Awards:
2013
Ph.D. Scholarship.
2011
The scholarship for the best PhD students at the University of Warsaw.
Publications
Articles in scientific journals:
 • DEMBEK A. (2016), Emotions and the market: How are emotions made economically effective?, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.113-126
 • DEMBEK A., Henriksen L., Jorgensen K. (2015), Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 3, s.1-4
 • Jorgensen K., Henriksen L., DEMBEK A. (2015), Doing organizational ethnography: Movement, relations, agency – Introduction to the Special Issue Part Two, TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAI ORGANIZATION INQUIRY, 4, s.1-3
 • DEMBEK A., Włoch R. (2014), The impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012, PERSPECTIVES. THE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1/2014, s.33-47
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DEMBEK A. (2013), The contemporary model manager as a new man the creator, International Journal of Management Concepts and Philosophy,, 2, s.103-115
 • DEMBEK A. (2013), Reconstruction of methods of legitimating management through relationships and emotions in business organizations, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 2/2013, s.155-172
 • DEMBEK A. (2012), Professionalization of emotions at home and at work - selected problematizations of emotions in contemporary capitalism, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74)/2012, s.42-53
 • DEMBEK A., Halawa M., Krajewski M. (2012), Emotions in late capitalism. Introduction, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(74), s.7-10
 • DEMBEK A. (2011), On the Presence of the Romantic Ideal in Modern Loving Relationships, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1/2011, s.147-166
 • DEMBEK A. (2009), On Totality. Several thoughts on the power of therapeutic discourse., KULTURA POPULARNA, 3/4 (25/26), s.4-11
Chapter in monographs:
 • DEMBEK A. (2013), On (im)moral condition of Pilish citizneship and Polish elites in: Cabinet of mirrors. On creating the self-image of the Poles in the public discourse, prof. Anna Giza, Warsaw, SCHOLAR, s.146-157
 • DEMBEK A. (2012), Must commodification of emotions be an expression of the opression? in: Between the rutine and reflexivity. Cultural practicies and strategies of everyday life, K. Strzyczkowski, T. Maślanka, Warsaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.97-106
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2012 Analiza treści dyskursu prasowego - Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie
 • 2015–2016 Expert knowledge on emotions in management – knowledge creation and use
 • 2014–2015 Economization of emotions in late capitalism - sociological analysis
 • 2011–2012 Corporation saturated with emotions – the analysis of the emotions’ management role in the modern business organizations
Editing of scientific journal:
 • 2015, Guest editor, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry
 • 2012, Redaktor tematyczny, KULTURA WSPÓŁCZESNA
Participation in conferences:
 • The 10th International Critical Management Studies Conference, 2017
 • 3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON CSR, SUSTAINABILITY, ETHICS AND GOVERNANCE, 2016
 • 32nd EGOS Colloquium, 2016
 • 12th European Sociological Association (ESA) Conference, 2015
 • 31st EGOS Colloquium, 2015
 • XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Co po kryzysie?, 2013
 • BSA Work, Employment and SocietyConference 2013 States of Work: Visions and interpretations of work, employment, society and the state, 2013
 • 11th ESA Conference, 2013
 • Football: Politics of the Global Game, 2012
 • Norbert Elias and Figurational Sociology: Prospects for the Future, 2012
 • 10th ESA Conference, 2011
 • Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami., 2011
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, 2010
 • Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego, 2010
 • Tożsamość i komunikacja, 2009
 • Polska po 20 latach wolności, 2009
Membership in organizations:
2015
2012
Activity educational innovations:
 • 2011–2012
 • 2010–2011 "Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwesytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu"
Additional Information
Consultancy:
The Modern Poland Foundation
Membership in internal committees and academic organizations:
2008–2008
, Warsaw University, Member