Information card 

PhD SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

PhD
SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

Department of Finance

PhD SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

CV
History of scientific positions:
2008
Lecturer, Department of Finance, Kozminski University
2007
Lecturer, Faculty of Management, University of Warsaw
2000–2008
Assistant Professor, Department of Finance, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1988–2007
Assistant Professor, Faculty of Management, University of Warsaw
1984–1988
Senior Assistant, Faculty of Management, University of Warsaw
Research area:
 • enterprise appraisal
 • enterprise value
 • entrepreneurial finance
 • finance
Publications
Monographs:
 • WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), Biznesplan w teorii i praktyce, Warsaw, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Chapter in monographs:
 • WYMYSŁOWSKI S. (2008), Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim in: Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, A. Z. Nowak, M. Szałański, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.81-92
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak zarządzać kapitałem obrotowym? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warsaw, C.H.BECK, s.201-242
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warsaw, C.H.BECK, s.243-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak szacować wartość przedsiębiorstwa? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, Warsaw, C.H.BECK, s.313-346
 • WYMYSŁOWSKI S. (2006), Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej in: Edukacja Konsumencka, Lewicka-Strzałecka Anna, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.241-253
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Otoczenie banku in: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.140-151
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Marketing bankowy in: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.152-169
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka in: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Turyna J., Szczęsny W., Warsaw, DIFIN, s.301-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa in: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warsaw, C.H. BECK, s.258-287
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa in: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., Warsaw, C.H. BECK, s.199-257
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Factors determining the development of Polish enterprises in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Wich U., Lublin, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.389-396
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • WYMYSŁOWSKI S., (2008), review: Fundusze Unijne bez tajemnic, XXX wydawca: Wydawnictwa Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, strony: ---
 • WYMYSŁOWSKI S., (2004), review: Matematyka finansowa wspomagana komputerowo M.Szałanicki, XXX wydawca: UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, strony: ---
Participation in conferences:
 • Edukacja Konsumencka, 2005
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 2004
 • Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, 2003
 • Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy - Wydany w pracy zbiorowej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawa., 2003
Membership in organizations:
1983
, Federacja Konsumentów
Activity educational innovations:
 • 2008–2010 Advisory Projects Analysis
Additional Information
Consultancy:
Cooperative, "Expert" Economic Advisory
Membership in internal committees and academic organizations:
2011
-, Kozminski University, Warsaw
2008–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007
Senate, Kozminski University, Member
2003
"Inwestuj w przyszłośc" Committee for Scolarship Found, Kozminski University, Chairman
2002
, Kozminski University
Membership in management boards:
1995–1998
Member, Frotex JSC
1991–1992
Członek, Polskie Sieci Elektroenergetyczne JSC