Information card 

PhD SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

PhD
SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

Department of Finance

PhD SŁAWOMIR WYMYSŁOWSKI

CV
Research area:
 • finance
 • entrepreneurial finance
 • enterprise value
 • enterprise appraisal
Publications
Monographs:
 • WYMYSŁOWSKI S., ŚLIWA J. (2000), Biznesplan w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Chapter in monographs:
 • WYMYSŁOWSKI S. (2008), Fundusze Unijne jako źródło współfinansowania przedsiębiorczości w podregionie ciechanowsko-płockim in: Pozyskiwanie i wykorzystanie fuduszy unijnych w regionie mazowieckim, A. Z. Nowak, M. Szałański, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.81-92
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak szacować wartość przedsiębiorstwa? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, C.H.BECK, s.313-346
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak zarządzać kapitałem obrotowym? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, C.H.BECK, s.201-242
 • WYMYSŁOWSKI S. (2007), Jak oceniać standing finansowy przedsiębiorstwa? in: Finanse Firmy, W. Szczęsny, C.H.BECK, s.243-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2006), Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej in: Edukacja Konsumencka, Lewicka-Strzałecka Anna, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.241-253
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Otoczenie banku in: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.140-151
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej - teoria i praktyka in: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Turyna J., Szczęsny W., Difin, s.301-312
 • WYMYSŁOWSKI S. (2004), Marketing bankowy in: Bank depozytowo-kredytowy, Kosiński B. i Nowak A. Z., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.152-169
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oszacować wartość przedsiębiorstwa in: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., C.H. BECK, s.258-287
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Factors determining the development of Polish enterprises in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, Wich U., UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.389-396
 • WYMYSŁOWSKI S. (2003), Jak oceniać kondycję finansową przedsiębiorstwa in: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Szczęsny W., C.H. BECK, s.199-257
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • WYMYSŁOWSKI S., (2008), review: Fundusze Unijne bez tajemnic, XXX wydawca: Wydawnictwa Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, strony: ---
 • WYMYSŁOWSKI S., (2004), review: Matematyka finansowa wspomagana komputerowo M.Szałanicki, XXX wydawca: UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, strony: ---
Participation in conferences:
 • Edukacja Konsumencka, 2005
 • Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 2004
 • Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, 2003
 • Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy - Wydany w pracy zbiorowej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawa., 2003
Membership in organizations:
1983
, Federacja Konsumentów
Additional Information
Consultancy:
Cooperative, "Expert" Economic Advisory