Information card 

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

PhD
ŁUKASZ MARKIEWICZ

Department of Economic Psychology

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2012
Assistant Professor, Department of Economic Psychology, Kozminski University
2011–2012
, University of Sydney
2008–2009
Visiting Scholar, Columbia University
Performed academic and organizational function:
2013.01
-, Kozminski University, Warsaw
Research area:
 • consumer behaviour
 • behavioral finance
 • economic psychology
Internships:
2011
University of Sydney Bussines School, Australia
2008
Columbia University, United States of America (USA)
Scholarships/ / Awards:
2012
Kozminski University Provost’s Award for pro-innovation activities in 2012.
Publications
Articles in scientific journals:
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2017), On the need for cognitive closure and judgmental trend forecasting, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA (AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE), 17, s.21-32
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Buczkowski R., Stolarski M., MARKIEWICZ Ł., Jochemczyk Ł., Pietrzak J. (2016), You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 1, s.1-6
 • MARKIEWICZ . (2016), SYLWETKA: Richard H. Thaler, DECYZJE, 26, s.155-164
 • MARKIEWICZ Ł., Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E. (2016), Technical analysis as a rational tool for profes-sional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52, s.1-16
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies, PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s.1–8
 • SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s.1-10
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2015), Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3, s.147-158
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2015), What makes technical analysis popular, regardless of the efficiency of capital markets?, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 12, s.53–66
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2015), Information use differences in hot and cold risk processing: When does information about probability count in the Columbia Card Task?, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1727, s.1-11
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2014), Conjoint analysis as a method of delayed preferences research – research announcement, DECYZJE, 22, s.71-99
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), Why are we prone to the disposition effect?, ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE, 9, s.1-12
 • MARKIEWICZ Ł., Weber E. (2013), DOSPERT's gambling risk-taking propensity scale predicts excessive stock trading., THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 14(1), s.65-78
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MARKIEWICZ Ł., Markiewicz-Żuchowska A. (2012), Cognitive dispositions influencing Judges’ sentencing decisions, DECYZJE, 18, s.49-81
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów., ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVI, s.7585
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN), 889, s.49-62
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 1, s.40-58
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2009), Reference points of the broad mental accounts of participants of the game, DECYZJE, 12, s.79-96
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2008), Analysis of investment decisions taken by participants of the game – susceptibility of virtual investors investing virtual money, DECYZJE, 9, s.57-82
Chapter in monographs:
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2014), Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych in: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Jan Czekaj, -, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-218
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), The impact of overconfidence on the risk of investment portfolio in: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Barczak, A.S., Tworek, P., Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.376-384
Scientific Activities
National projects:
 • 2016.02.25–2019.02.25 Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrzeganego ryzyka
Editing of scientific journal:
 • 2012, , PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
 • 2012, Redaktor tematyczny, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Participation in conferences:
 • The 27th APS Annual Convention, 2015
 • The International Convention of Psychological Science, 2015
 • International Conference on Time Perspective (ICTP), 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology, 2014
 • 1st International Conference Neoclassical and Behavioral Finance, 2014
 • The Biennial Conference of the International Society for Justice Research, 2014
 • VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2014
 • EGPROC 2014, 2014
 • VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, ASPE, 2013
 • |The annual conference of IAREP, Wrocław, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2012
 • Center for Research onEnvironmental Decisions (CRED), 2012
 • XI Konferencja Naukowa Rynek Finansowy 2011, 2011
 • V Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2011
 • „2nd mini-conference “Rationality, Behavior, Experiment”, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwaniakryzysu gospodarczego”,, 2010
 • Kto bardziej ulega efektowi dyspozycji: kontrarianie czy momentowcy?, 2009
 • „Psychologia Ekonomiczna”, 2008
Membership in organizations:
2008.01
, Academic Association for Research in Economic Psychology
2005.01
, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Activity educational innovations:
 • 2009.06 Laureat konkursu na Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
 • 2001.10 Laureat konkursu na stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2013.01
-, Kozminski University, Warsaw