Information card 

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

PhD
ŁUKASZ MARKIEWICZ

Department of Economic Psychology

PhD ŁUKASZ MARKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2013–2016
Director of the Research Lab, Computer Lab for Experimental Research, Kozminski University
2012
Assistant Professor, Centre for Economic Psychology and Decision Sciences, Kozminski University
2012
Assistant Professor, Department of Economic Psychology, Kozminski University
2011–2012
Postdoctoral Scholar, University of Sydney
2008–2009
Visiting Scholar, Columbia University
Research area:
 • consumer behaviour
 • behavioral finance
 • economic psychology
Internships:
2011
University of Sydney Bussines School, Australia
2008
Columbia University, United States of America (USA)
Scholarships/ / Awards:
2012
Kozminski University Provost’s Award for pro-innovation activities in 2012.
Publications
Articles in scientific journals:
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2017), On the need for cognitive closure and judgmental trend forecasting, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 17, s.21-32
 • MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), A belief in trend reversal requires access to cognitive resources, JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s.1-15
 • Buczkowski R., Stolarski M., MARKIEWICZ Ł., Jochemczyk Ł., Pietrzak J. (2016), You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 1, s.1-6
 • MARKIEWICZ ?. (2016), SYLWETKA: Richard H. Thaler, DECYZJE, 26, s.155-164
 • MARKIEWICZ Ł., Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E. (2016), Technical analysis as a rational tool for profes-sional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories, EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52, s.1-16
 • Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT), FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1073, s.1-7
 • SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s.1-10
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2015), Declaratory Versus Real Popularity of Technical Analysis, KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3, s.147-158
 • MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2015), What makes technical analysis popular, regardless of the efficiency of capital markets?, ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 12, s.53–66
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2015), Information use differences in hot and cold risk processing: When does information about probability count in the Columbia Card Task?, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 1727, s.1-11
 • MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies, PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s.1–8
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2014), Conjoint analysis as a method of delayed preferences research – research announcement, DECYZJE, 22, s.71-99
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), Why are we prone to the disposition effect?, ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE, 9, s.1-12
 • MARKIEWICZ Ł., Weber E. (2013), DOSPERT's gambling risk-taking propensity scale predicts excessive stock trading., THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 14(1), s.65-78
 • MARKIEWICZ Ł., Markiewicz-Żuchowska A. (2012), Cognitive dispositions influencing Judges’ sentencing decisions, DECYZJE, 18, s.49-81
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów., ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVI, s.7585
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 1, s.40-58
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN), 889, s.49-62
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors, THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 3, s.224-235
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2009), Reference points of the broad mental accounts of participants of the game, DECYZJE, 12, s.79-96
 • Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2008), Analysis of investment decisions taken by participants of the game – susceptibility of virtual investors investing virtual money, DECYZJE, 9, s.57-82
Chapter in monographs:
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2014), Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych in: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Jan Czekaj, -, POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, s.189-218
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), The impact of overconfidence on the risk of investment portfolio in: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Barczak, A.S., Tworek, P., Katowice, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.376-384
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2013 Racjonalność a podejmowanie decyzji w przewodzie sądowym
 • 2016–2019 Spontaniczne oceny ryzyka: podobieństwa i różnice pomiędzy heurystyką afektu, utajonymi postawami i postawą wobec postrzeganego ryzyka
Editing of scientific journal:
 • 2012, , PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
 • 2012, Redaktor tematyczny, PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA
Participation in conferences:
 • The 27th APS Annual Convention, 2015
 • The International Convention of Psychological Science, 2015
 • International Conference on Time Perspective (ICTP), 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology, 2014
 • 1st International Conference Neoclassical and Behavioral Finance, 2014
 • The Biennial Conference of the International Society for Justice Research, 2014
 • VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2014
 • EGPROC 2014, 2014
 • VII Konferencja „Psychologia ekonomiczna, ASPE, 2013
 • |The annual conference of IAREP, Wrocław, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna, 2012
 • Center for Research onEnvironmental Decisions (CRED), 2012
 • XI Konferencja Naukowa Rynek Finansowy 2011, 2011
 • V Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2011
 • „2nd mini-conference “Rationality, Behavior, Experiment”, 2010
 • „Psychologiczne iekonomiczne wyzwania kryzysu gospodarczego”, 2010
 • „Psychologiczne i ekonomiczne wyzwaniakryzysu gospodarczego”,, 2010
 • Kto bardziej ulega efektowi dyspozycji: kontrarianie czy momentowcy?, 2009
 • „Psychologia Ekonomiczna”, 2008
Membership in organizations:
2008
, Academic Association for Research in Economic Psychology
2005
, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii
Activity educational innovations:
 • 2009 Laureat konkursu na Mazowieckie Stypendium Doktoranckie przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
 • 2001 Laureat konkursu na stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2013
-, Kozminski University, Warsaw