Information card 

PhD
JOANNA BUCHALSKA

Department of Civil Law

PhD JOANNA BUCHALSKA

CV
Research area:
 • law
 • copyright
 • civil law
 • EU law
Internships:
2016
Max- Planck Institut, Niemcy
Scholarships/ / Awards:
2015
Nagroda specjalna Rektora za prace badawcze.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BUCHALSKA J. (2020), Trade Marks with a Reputation in Polish Law – an Opinion on the Polish Supreme Court Case OMEGA, GRUR International, Volume 69, Issue 2, s.151-158
 • BUCHALSKA J. (2019), Verfassungsmäßigkeit des Rechts, Informationen von Dritten zu verlangen, die keine Schutzrechte verletzen, GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 8-9/2019, s.854-876
 • BUCHALSKA J. (2018), The surname as a trademark: ‘selling’ your identity in a fashion area. A comparative analyses between EU and US law, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. PRACE Z PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (DAWNIEJ: PRACE INSTYTUTU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ), 4, s.44-56
 • BUCHALSKA J. (2018), Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2017 r., I CSK 778/15 Glosa, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.12-34
 • BUCHALSKA J. (2018), Oberster Gerichtshof 3.2.2017 - II CSK 400/16, GRUR Int Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 6/2018, s.580-589
 • BUCHALSKA J. (2017), Lease of transmission facilities and the possibility to establish a utility easement, MONITOR PRAWNICZY, 21, s.1154-1163
 • BUCHALSKA J. (2017), Ochrona renomowanego znaku towarowego. Uwagi na gruncie wyroku Sądu Najwyższego i CSK 778/15, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, XXVII, s.4
 • BUCHALSKA J. (2017), Star Athletica v. Varsity Brands - nowe wyzwanie dla fashion law, THEMIS POLSKA NOVA, 1(12), s.86-100
 • BUCHALSKA J. (2016), Fashion Law: A New Approac?h, THE QUEEN MARY LAW JOURNAL, 8, s.13-26
 • BUCHALSKA J. (2016), Pseudonim jako znak towarowy, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s.7-26
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2014), Registration of an industrial design– principle of specialty, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.449-459
 • BUCHALSKA J. (2014), Princile of speciality limiting rights in registraction for industrial design, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), Gloss to the Polish Suprem Court judgment IV CSK 23/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.566-569
 • BUCHALSKA J. (2013), Registration of the Industrial Property Rights in the Polish Law, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.521-536
 • BUCHALSKA J. (2013), Bolar exception - considerations on the verdict passed by the Supreme Court on October 23, 2013, IV CSK 92/13, Medyczna Wokanda, 5, s.219-232
 • BUCHALSKA J. (2013), Protection of the right in registration of the Community design – gloss to the judgment of the European Union Court, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.46-52
 • BUCHALSKA J. (2013), The idea of reference within invalidation of the right in industrial design registration, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, XI/1, s.43-50
 • BUCHALSKA J. (2012), Internet a wolność środków społecznego przekazu, THEMIS POLSKA NOVA, 1(2), s.224-239
 • BUCHALSKA J. (2010), Ochrona wzorów wspólnotowych w prawie unijnym, EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s.-
 • BUCHALSKA J. (2009), Prawo własności przemysłowej a prawo własności intelektualnej, KRYTYKA PRAWA, 1, s.-
Monographs:
 • BUCHALSKA J. (2015), Surname as a subject mater in Polish Law, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2013), The right of the registered an industrial design, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • BUCHALSKA J. (2019), Gericht für den öffentlichen Dienst War die Spezialisierung im Rahmen des europäischen Gerichtswesens ein gelungenes Experiment? in: Reformprozesse der Europäischen Gerichtsbarkeit, B. Łukańko und A. Thiele, MOHR SIEBECK, s.35-50
 • BUCHALSKA J. (2018), Prawne aspekty ochrony mody in: Prawo wobec kultury i sztuki, Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.247-268
 • BUCHALSKA J. (2017), Prawo do bycia zapomnianym - w orzecznictwie polskim in: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak, Wydawnictwo C.H. Beck, s.147-169
 • BUCHALSKA J. (2017), Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1195-1215
 • BUCHALSKA J. (2017), The right to be forgotten in: Media Law in the Time of Liquid Modernity: Hot Topics in the European and polish Media Law, Jacek Sobczak, Jedrzej Skrzypczak,Ksenia Kakareko, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH, s.139-150
 • BUCHALSKA J. (2016), Protection of intellectual property in China - human rights and the concept of Asian values in: Asian systems of human rights protection. Universal Inspiration - cultural factors - barriers for execution, Jerzy Jaskernia, Kamil Spryszak, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.703-715
 • BUCHALSKA J. (2016), in: Between Klio and Themis, Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakarenko, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, s.214-227
 • BUCHALSKA J. (2016), Fasion Law - kilka uwag wstępnych in: SINE IRA ET STUDIO. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, WOLTERS KLUWER, s.807-821
 • BUCHALSKA J. (2016), Tytuł prasowy jako znak towarowy in: Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa, Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińskia-Jentkiewicz, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.305-319
 • BUCHALSKA J. (2015), Hate speech - website administrators' liability for content on website in: Professionalism in Journalism in the Era of New Media, Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak, LOGOS VERLAG BERLIN GMBH
 • BUCHALSKA J. (2015), A dead persons’ surname used in trademark in: Non omnis moriar.Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, Daniel Karkuta, Oficyna Prawnicza, s.111-125
 • BUCHALSKA J. (2015), Swobodne wykonywanie praktyk religijnych - uwagi na tle orzecznictwa in: Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego, Stec Piotr, Załucki Mariusz, OFICYNA WYDAWNICZA AFM, s.445-460
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BUCHALSKA J. (2014), Hate Speech - administrators responsibility for the content of the website in: Nowe media: dylematy - zagrożenia - szanse, Jędrzej Skrzypczak, Sciptorium, s.193-205
 • BUCHALSKA J. (2014), How to use the industrial property rights in the activities of a creative entrepreneur? in: Entrepreneurship in the creative industries for beginners and advanced, P.Kaczmarek-Kurczak, K.Dąbrowska, Akademia Leona Kozminskiego, s.156-177
 • BUCHALSKA J. (2014), User Interface: Legal Protection in: Proceedings of the 2014 Mulitmedia, Interaction, Design and Innovation International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation, -, ---, s.online
 • BUCHALSKA J. (2011), Prawo własności przemysłowej in: Prawo własności intelektualnej, Sieńczyło-Chlabicz J., LEXIS-NEXIS, s.-
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • The 11th annual conference of the EPIP Association (European Policy for Intellectual Property), 2016
 • Postgraduate Legal Research Conference, 2016
 • International Postgraduate Legal Conference 2016“Emerging Issues in Law”, 2016
 • VIIth International Conference: Systems of Protection of Human Rights: European and Asian Universal’s Inspiration – Cultural’s Conditioning – Realizations’ Barriers, 2015
 • Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane aspekty prawa spadkowego oraz swobody działalności funeralnej, 2014