Information card 

PhD MAGDALENA KUBA

PhD
MAGDALENA KUBA

Department of Civil and Labour Law

PhD MAGDALENA KUBA

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2010–2012
Research Assistant, Department of Labour Law, Kozminski University
2008
Research Assistant, University of Łódź Chair of Labour Law, University of Lodz
Research area:
 • labor law
Scholarships/ / Awards:
2015
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Indywidualna II stopnia.
2014
Nagroda I stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w konkursie na najlepsze prace w dziedzinie problemów pracy i polityki społeczne.
2010
Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (III stopnia) za działania organizacyjne.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KUBA M. (2011), Dopuszczalność e-kontroli pracownika, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 1, s.101-111
Monographs:
 • KUBA M. (2017), The discrimination ban in the employment, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KUBA M., Bielak-Jomaa E., Banyś T., Łuczak J. (2016), Prawo ochrony danych osobowych, Warsaw, DIFIN
Chapter in monographs:
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 15. Dane dotyczące zdrowia: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.277-281
 • KUBA M. (2018), Artykuł 9. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.437-455
 • KUBA M. (2018), Artykuł 88. Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1090-1103
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 13. Dane genetyczne: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.267-273
 • KUBA M. (2018), Artykuł 4 pkt 14. Dane biometryczne: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.273-277
 • KUBA M. (2018), Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.455-460
 • KUBA M. (2018), Artykuł 11. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.460-464
 • KUBA M. (2018), Artykuł 89. Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowanie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych: Komentarz in: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1103-1107
 • KUBA M. (2018), Monitoring w zakładzie pracy in: Kodeks pracy. Komentarz, K. W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.208-221
 • KUBA M. (2018), Monitoring poczty elektronicznej pracownika in: Kodeks pracy. Komentarz, K. W. Baran, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.221-228
 • KUBA M. (2017), Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro in: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, Warsaw, POLTEXT, s.97-106
 • KUBA M. (2016), Wiek pracownika jako kryterium różnicowania jego sytuacji prawnej w zakresie warunków zatrudnienia oraz zasad ustania stosunku pracy in: Generations - what is changing? Compendium managing multi generational, J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.302-326
 • KUBA M. (2016), Age as a requirement for qualification in the recruitment process in: Generations - what is changing? Compendium managing multi generational, J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.285-301
 • KUBA M. (2016), Legal measures of vocational and employment of the unemployed in: Merits of Labour Law 2016, K. Jaśkowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.1031-1061
 • KUBA M. (2016), Rules on the processing of personal data in: The law of personal data protection, T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.99-120
 • KUBA M. (2016), Concepts relating to the protection of personal data in: Prawo ochrony danych osobowych, T. Banyś, E. Bielak- Jomaa, M. Kuba, J. Łuczak, DIFIN, s.60-77
 • KUBA M. (2016), Position administrator of information security on the basis of the Law on Protection of Personal Data and its subordination of the employment relationship in: Polish and the European reform of the protection of personal data, E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.211-220
 • KUBA M. (2015), Legal measures of vocational and employment of the unemployed in: Merits Labour Law 2015, K. Jaśkowski, Warsaw, WOLTERS KLUWER, s.973-1002
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KUBA M. (2012), Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.155-168
 • KUBA M. (2012), Dopuszczalnosć pozuskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika-uwagi de lege lata i de lege ferenda in: , Teresa Wyka, Arleta Nerka, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.110-129
 • KUBA M. (2011), Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych in: Meritum Prawo Pracy 2011, Jaśkowski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-894
 • KUBA M. (2010), Zatrudnianie i aktywizacja osób bezrobotnych in: Meritum Prawo Pracy 2010, Jaśkowski K., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.861-890
 • KUBA M. (2010), Kontrola stanu trzeźwości pracownika in: Kontrola pracownika - możliwości techniczne i dylematy prawne, Góral Z., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.153-172
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie i prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i w życiu społecznym, 2011
 • Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi, 2011
 • Ochrona prywatności w miejscu pracy, 2010
 • Prawa i obowiązki konsumenta w świetle nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 2010
 • Międzynarodowy Kongres Kadry, 2008
 • Kontrola pracownika-możliwości techniczne i dylematy prawne, 2008
 • Ja + Ty = ludzie, ale czy równi?, 2007
 • Legal and social aspects of workers mobility, 2007
 • Nauczanie społeczne Jana Pawła II a prawo, 2006
 • Polsko - litewska konferencja naukowa: Problemy polskiego i litewskiego prawa pracy po akcesji do UE, 2006
 • I Polish Scientific Conference 'Quo vadis, iustitia?, 2005
Membership in organizations:
2010
, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego
2009
, International Society for Labor Law and Social Security
Additional Information
Consultancy:
Wolters Kluwer Polska Ltd.
Avenhansen Ltd.