Information card 

PhD JAN MYSZEWSKI

PhD
JAN MYSZEWSKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD JAN MYSZEWSKI

CV
History of scientific positions:
1987–2000
Assistant Professor, Warsaw University of Life Sciences
1980–1993
Assistant Professor, Higher Engineering School of Work Safety and Organization in Radom
Performed academic and organizational function:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2013.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University
Research area:
 • mathematics
 • organizational behavior
 • management and organization theory
 • systems theory
 • quality management
 • management
 • risk management
 • knowledge management
Internships:
2009
-, Poland
2009
-, Poland
2009
-, Poland
2009
-, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • MYSZEWSKI J. (2016), On sustainable development of organization, Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s.993 - 1008
 • MYSZEWSKI J. (2015), No time for quality, THE TQM JOURNAL, 4, s.435- 449
 • MYSZEWSKI J. (2015), Organizational conditioning of effectiveness of development projects, RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s.113- 128
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Development Capability, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.55-66
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.59-70
 • MYSZEWSKI J. (2013), On improvement story by 5 whys, THE TQM JOURNAL, 4, s.371-383
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), Kamienista ścieżka doskonalenia, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s.72-74
 • MYSZEWSKI J. (2012), Management responsibility for human errors, THE TQM JOURNAL, 4, s.326 - 337
 • MYSZEWSKI J. (2011), On Effectiveness of the Control of Production Process, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.5-16
 • MYSZEWSKI J. (2011), Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s.49-53
 • MYSZEWSKI J. (2010), Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes, QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s.845-851
 • MYSZEWSKI J. (2007), O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s.xxx
 • MYSZEWSKI J. (2005), Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s.489-495
 • MYSZEWSKI J. (2005), Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą, ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s.99-107
 • MYSZEWSKI J. (2004), Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s.28-33
 • MYSZEWSKI J. (2004), Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s.---
Monographs:
 • MYSZEWSKI J. (2009), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MYSZEWSKI J. (2005), , Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), Model of problems cleaning in education in: Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering, Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV, Nowy Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.135-148
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), On improvement schemes in: Contemporary management - learning and knowledge in business, Grzybowska K., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.65-84
 • MYSZEWSKI J. (2011), Knowledge and Quality Management in: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.13-28
 • MYSZEWSKI J. (2010), Controllability and observability in manufacturing process in: Innovative and intelligent manufacturing systems, Marek Fertsch, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2009), Preventing human errors in manufacturing process in: Efficiency of production processes, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.155-165
 • MYSZEWSKI J. (2008), Logistyczne 55 in: Logistyka i zarzadzanie produkcją, Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.187-197
 • MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem in: Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Stachowiak A., Poznań, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, s.00
Scientific Activities
National projects:
 • 2013.06.26–2015.05.25 Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrażliwej na błędy
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, Business Process Management Journal
 • 2015, Reviewer, THE TQM JOURNAL
Participation in conferences:
 • 8th Canadian Quality Congress, 2016
 • The 6th Canadian Quality Congress, 2014
 • 5th Canadian Quality Congress, 2013
 • 19th Annual International Deming Research Seminar, 2013
 • 'Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2012
 • 4th Canadian Quality Congress, 2012
 • 18th Annual International Deming Research Seminar, 2012
 • Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2011
 • 3 Canadian Quality Congress, 2011
 • 17th Annual International Deming Research Seminar, 2011
 • V Konferencja Oszczędność i Efektywność, 2010
 • ENBIS: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2010
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2009
 • ENBIS9: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2009
 • Innovation 2008, 2008
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2008
 • The seventh annual conference of ENBIS, 2007
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2006
 • Sixth Annual Meeting on Business and Industrial Statistics, 2006
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, 2006
 • E-learning w szkolnictwie wyższym - trendy i analizy, 2006
 • Kreatywność kluczem do sukcesu, 2005
 • Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą, 2005
 • Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 2005
 • Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, 2004
 • Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, 2004
 • Value, 2003
Membership in organizations:
2007.01
, ENBIS
Additional Information
Consultancy:
Kongsberg Automotive
VW Poland
Institute of Heat Engineering
Voivodship Sanitary and Epidemiological Station
Azoty Poland
Membership in internal committees and academic organizations:
2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2013.11–2017.11
-, Kozminski University, Warsaw
2007.10–2011.08
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member