Information card 

PhD JAN MYSZEWSKI

PhD
JAN MYSZEWSKI

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD JAN MYSZEWSKI

CV
History of scientific positions:
2017
Associate Professor, Department of Quantitative Methods & Information Technologies, Kozminski University
2013–2017
Associate Professor, Department of Quality Management, Kozminski University
2010–2013
Associate Professor, Department of Management, Kozminski University
2000–2010
Associate Professor, Department of Enterpreneurship, Kozminski University
1987–2000
Assistant Professor, Warsaw University of Life Sciences
1980–1993
Assistant Professor, Higher Engineering School of Work Safety and Organization in Radom
Research area:
 • mathematics
 • organizational behavior
 • systems theory
 • management and organization theory
 • management
 • quality management
 • risk management
 • knowledge management
Internships:
2009
-, Poland
2009
-, Poland
2009
-, Poland
2009
-, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • MYSZEWSKI J. (2016), On sustainable development of organization, Business Process Management Journal, Vol. 22 Iss: 5, s.993 - 1008
 • MYSZEWSKI J. (2015), No time for quality, THE TQM JOURNAL, 4, s.435- 449
 • MYSZEWSKI J. (2015), Organizational conditioning of effectiveness of development projects, RESEARCH IN LOGISTICS & PRODUCTION, 2, s.113- 128
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Development Capability, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.55-66
 • MYSZEWSKI J. (2014), On Nonaka's Dynamics of Knowledge Management, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.59-70
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2013), On improvement story by 5 whys, THE TQM JOURNAL, 4, s.371-383
 • MYSZEWSKI J. (2012), Kamienista ścieżka doskonalenia, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 12, s.72-74
 • MYSZEWSKI J. (2012), Management responsibility for human errors, THE TQM JOURNAL, 4, s.326 - 337
 • MYSZEWSKI J. (2011), On Effectiveness of the Control of Production Process, RESEARCH IN LOGISTICS AND PRODUCTION, 1, s.5-16
 • MYSZEWSKI J. (2011), Norma ISO9001 i zarządzanie wiedzą, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 11, s.49-53
 • MYSZEWSKI J. (2010), Mathematical model of the occurrence of human error in manufacturing processes, QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL, 8/2010, s.845-851
 • MYSZEWSKI J. (2007), O Lesławie Wasilewskim, pro memoriał, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(87), s.xxx
 • MYSZEWSKI J. (2005), Zarządzanie jakością a funkcjonowanie administracji publicznej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 4, s.489-495
 • MYSZEWSKI J. (2005), Stratyfikacja i benchmarking - jako narzędzia zarządzania wiedzą, ZESZYTY NAUKOWE SGGW, 35, s.99-107
 • MYSZEWSKI J. (2004), Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspekytwy zarządzania jakością - tekst do dyskusji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(70), s.28-33
 • MYSZEWSKI J. (2004), Paradygmat doskonalenia systemu Shewharta-Deminga, ORGANIZACJA I KIEROWANIE - ORGANIZATION AND MANAGEMENT, ---, s.---
Monographs:
 • MYSZEWSKI J. (2009), Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • MYSZEWSKI J. (2005), , Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • MYSZEWSKI J., Gromek M., Oczkowicz J. (2014), Model of problems cleaning in education in: Mathematical Modelling in Social Sciences and Engineering, Lopez JCC, Sanchez LAJ, Mico RJV, Nowy Jork, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.135-148
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MYSZEWSKI J. (2012), On improvement schemes in: Contemporary management - learning and knowledge in business, Grzybowska K., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.65-84
 • MYSZEWSKI J. (2011), Knowledge and Quality Management in: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.13-28
 • MYSZEWSKI J. (2010), Controllability and observability in manufacturing process in: Innovative and intelligent manufacturing systems, Marek Fertsch, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.---
 • MYSZEWSKI J. (2009), Preventing human errors in manufacturing process in: Efficiency of production processes, Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.155-165
 • MYSZEWSKI J. (2008), Logistyczne 55 in: Logistyka i zarzadzanie produkcją, Marek Fertsch, Grzybowska Katarzyna, Agnieszka Stachowiak, Poznań, PUBLISHING HOUSE OF POZNAŃ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, s.187-197
 • MYSZEWSKI J., Cyunczyk A. (2006), Jakość i logistyka w zarządzaniu kryzysem in: Zarządzanie produkcją i logistyka - koncepcje, metody i rozwiązania praktyczne, Stachowiak A., Poznań, INSTYTUT INŻYNIERII ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, s.00
Scientific Activities
Projects:
 • 2003–2005 Zachowania projakościowe, w obliczu wstąpienia do Unii Europejskiej
 • 2011–2012 System barriers prevent human errors in the organization of 'average sensitive to errors'
 • 2013–2015 Zdolność do doskonalenia organizacji przeciętnie wrażliwej na błędy
Editing of scientific journal:
 • 2016, Reviewer, Business Process Management Journal
 • 2015, Reviewer, THE TQM JOURNAL
Participation in conferences:
 • 8th Canadian Quality Congress, 2016
 • The 6th Canadian Quality Congress, 2014
 • 5th Canadian Quality Congress, 2013
 • 19th Annual International Deming Research Seminar, 2013
 • 'Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2012
 • 4th Canadian Quality Congress, 2012
 • 18th Annual International Deming Research Seminar, 2012
 • Economy and Efficiency - contemporary solutions in logistics and production, 2011
 • 3 Canadian Quality Congress, 2011
 • 17th Annual International Deming Research Seminar, 2011
 • V Konferencja Oszczędność i Efektywność, 2010
 • ENBIS: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2010
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2009
 • ENBIS9: Quantitative Process Analysis for Creation of Business Opportunities and Solutions, 2009
 • Innovation 2008, 2008
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2008
 • The seventh annual conference of ENBIS, 2007
 • Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji, 2006
 • Sixth Annual Meeting on Business and Industrial Statistics, 2006
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, 2006
 • E-learning w szkolnictwie wyższym - trendy i analizy, 2006
 • Kreatywność kluczem do sukcesu, 2005
 • Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą, 2005
 • Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, 2005
 • Zarządzanie Wiedzą w Agrobiznesie w warunkach polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, 2004
 • Kontrola i audyt wewnętrzny w procesach zapobiegania i wykrywania oszustw w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, 2004
 • Value, 2003
Membership in organizations:
2007
, ENBIS
Additional Information
Consultancy:
Kongsberg Automotive
VW Poland
Institute of Heat Engineering
Voivodship Sanitary and Epidemiological Station
Azoty Poland
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2013–2017
-, Kozminski University, Warsaw
2007–2011
Faculty Disciplinary Committee, Kozminski University, Member