Information card 

PhD PAWEŁ MIELCARZ

PhD
PAWEŁ MIELCARZ

Department of Finance

PhD PAWEŁ MIELCARZ

CV
History of scientific positions:
2017
Head of the Department, Department of Finance, Kozminski University
2017
Associate Professor, Department of Finance, Kozminski University
2016
Associate Professor, Research Center Cyberman, Kozminski University
2006–2017
Assistant Professor, Department of Finance, Kozminski University
2000–2006
Research Assistant, Department of Finance, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • enterprise appraisal
 • valuation
 • financial markets
 • entrepreneurial finance
 • controlling
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2010
Fachhochschule Kufstein, Austria
2010
Haaga-Helia University, Finland
Scholarships/ / Awards:
2013
Teaching Award.
Series of lectures:
2012
Ecole de Management de Normandie, Cean, France
2011
ESSCA, – École de Management, Angers, France
2012
ESSCA, – École de Management, Angers, France
2011
EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, Paris, France
2010
Haaga-Helia University, Finland
2010
University of Applied Sciences Kufstein Tirol, Austria
2012
University of Debrecen, Hungary
Publications
Articles in scientific journals:
 • MIELCARZ P., Kołodziejczyk B., OSIICHUK D. (2019), The concept of the real estate portfolio matrix and its application for structural analysis of the Polish commercial real estate market, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 32, s.301-320
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s.223-236
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), The influence of capital expenditures on working capital management in the corporate sector of an emerging economy: the role of financing constraints, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 1, s.946-966
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., Behr A. (2018), Terminal Value Calculation in DCF Valuation Models: An Empirical Verification, e-finanse, 14, s.27-38
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), Trade Finance in the Polish Corporate Sector: Balancing Growth and Financing Constraints, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.119-128
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D., Owczarkowski R. (2017), Financial Restructuring and Target Capital Structure: An Iterative Algorithm for Shareholder Value Maximization, REVIEW OF ACCOUNTING AND FINANCE, vol. 17 issue: 2, s.280-294
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2017), What is Behind the Figures? Conceptual Mistakes in the Equity Valuations Prepared by Research Analysts in Poland, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1/2017 (85), s.375-387
 • MIELCARZ P., OSIICHUK D. (2016), Determinants of the Liability Maturity of Polish Companies, NAUKI O FINANSACH, 4, s.49-63
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., MIELCARZ P. (2016), Financial Constraints in Poland: The Role of Size and Political Connections, ARGUMENTA OECONOMICA, 1 (36), s.225-240
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • MIELCARZ P. (2015), Main features of recommendations and changes of share prices on WSE, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 73, s.707-719
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2015), The Impact of Investment on Operational Performance during the Recent Crisis, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE, 2(938), s.31-43
 • MIELCARZ P. (2014), A new approach to private firm fair value valuation in line with IFRS 13 – the concept of the most advantageous market discount (MAMD), Business and Economic Horizons, 1, s.79-85
 • MIELCARZ P., MLINARIČ F. (2014), The superiority of FCFF over EVA and FCFE in capital budgeting, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 1, s.559-572
 • MIELCARZ P., Kalinowska A. (2014), Methods of Payment in M&A Transactionsand the Operational Performance of Acquirers, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 67, s.739-746
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., KOZŁOWSKI Ł. (2014), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, EMERGING MARKETS REVIEW, 20, s.109-135
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., JACKOWICZ K., Kozłowski Ł. (2013), Political connections and operational performance of non-financial firms: New evidence from Poland, WORKING PAPER, -, s.1-64
 • JASIŃSKI T., MIELCARZ P. (2013), Consumption as a Factor of Polish Economic Growth During the Global Recession of 2008/2009: A Comparison with Spain and Hungary, CONTEMPORARY ECONOMICS, 2, s.5-16
 • MIELCARZ P., Roman E. (2012), USING THE IDEA OF MARKET-EXPECTED RETURN RATES ON INVESTED CAPITAL IN THE VERIFICATION OF CONFORMITY OF MARKET EVALUATION OF STOCK LISTED COMPANIES WITH THEIR INTRINSIC VALUE, Business, Management and Education, 10(1), s.11-24
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), The application of Break-Even Revenue concept in the preliminary assessment of investments generating time-limited free cash flows, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 68 (124), s.7-19
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2012), Application of breakeven revenue concept in assessment of projects that add to company value, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 2, s.27-30
 • MIELCARZ P., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2011), The concept of managerial accounting system for universities, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, (120), s.39-65
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2010), Increasing Shareholders Value through NPV-Negative Projects, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 3, s.119-130
 • MIELCARZ P., Słoński T. (2010), The Recognition of Tax Costs and Benefits in Investment Appraisal, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 26, s.83–92
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • MIELCARZ P., SŁOŃSKI T. (2010), Internal transfer analysis in capital budgeting, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 142, s.313-324
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P. (2009), Premie w transakcjach blokowych w Polsce w latach 2002-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 39, s.473-481
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
 • MIELCARZ P. (2009), Przepływy ekskluzywne a metody wyceny akcji wchodzących w skład pakietów kontrolnych i niekontrolnych, BANK I KREDYT, 2, s.97 – 118
 • MIELCARZ P. (2008), Wycena sekwencyjnej opcji zaprzestania realizacji projektu etapowego na podstawie metodologii zaprzeczenia aktywa rynkowego - analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, 3/2008, s.133-142
 • MIELCARZ P. (2007), Metodologiczne i aplikacyjne problemy wycena opcji realnych za pomocą algorytmów wyceny opcji finansowych, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.87-108
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2007), Symulacje w planowaniu finansowym z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzenie, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., MARZEC, s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Stosowanie narzędzi badania ryzyka i wartości opcji realnych w projektach badawczo – rozwojowych w Polsce, wyniki badań, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1183, s.x
 • MIELCARZ P. (2007), Czynniki determinujące siłę wpływu opcji realnych na wartość projektów badawczo – rozwojowych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(86), s.---
 • MIELCARZ P. (2007), Wycena opcji realnych porzucenia i rozwoju na bazie metodologii drzew dwumianowych oraz koncepcji zaprzeczenia aktywa rynkowego. Analiza przypadku, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA, ---, s.123-148
 • MIELCARZ P. (2006), Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo – rozwojowych w Polsce, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRACE INSTYTUTU EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA, 434/48, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie dwumianowych drzew decyzyjnych w wycenie elastyczności projektów badawczo – rozwojowych, BANK I KREDYT, 4, s.---
 • MIELCARZ P. (2005), Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1060, s.299-319
 • MIELCARZ P. (2004), Na co uważać w sprawozdaniu, GAZETA PRAWNA, 232, s.6-7
 • KOWALEWSKI O., MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2004), Biznesplan dla jednostek kultury, POLSKIE REGIONY W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ, 4, s.cały numer
 • MIELCARZ P. (2004), Jak poprawić płynność finansową, GAZETA PRAWNA, 230, s.8
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Wieloasortymentowy próg rentowności, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
 • CEGŁOWSKI B., MIELCARZ P. (2004), Podstawy tworzenia planu finansowego, Controlling. Wiedza i narzedzia praktyczne., ---, s.---
Monographs:
 • MIELCARZ P. (2016), Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce, -, PWN
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., Paszczyk P. (2013), Capital budgeting in the process of value creation, Warsaw, PWN
 • HAŁAS-DEJ S., KIROV N., MIELCARZ P., Kubiak D. (2011), Consulting Projects as a Way of Building Knowledge, Competencies and Skills of HR Managers, Warsaw, Akademia Leona Kozminskiego
 • Cegłowski B., MIELCARZ P. (2002), Skuteczny biznesplan, Warsaw, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa
Chapter in monographs:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry in: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., MIELCARZ P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of university in: Universities in the public sphere, M. Kaczmarczyk, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s.81-99
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego in: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warsaw, Vizja Press & IT, s.161-180
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzecięntych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006 in: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Recommendations and Abnormal Returns on The Warsaw Stock Exchange In 2005-2006 in: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
 • MIELCARZ P., Pogórski B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych in: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych in: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Specyfika wyceny projektów badawczo – wdrożeniowych a metodologia ich wyceny in: Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Zarzecki D., Szczecin, FUNDACJA NA RZECZ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
 • MIELCARZ P. (2003), Rola planowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny przedsiębiorstw in: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.00
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2002), Implikacje wyboru metody spłaty kredytu w kontekście maksymalizacji efektywności inwestycji in: Zarządzanie Wartością Firmy, E. Urbańczyk, Szczecin, KREOS, s.---
 • MIELCARZ P., CEGŁOWSKI B. (2001), Podejmowanie projektów o dodatnim NPV a wzrost wartości firmy - przegląd metodologii szacowania NPV oraz stosowana praktyka in: Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk, Szczecin, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2016, Member of Editorial Committee, Contemproary Economics
 • 2016, Member of Editorial Committee, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
 • 2015, Reviewer, Cuadernos de Economia
 • 2013, Reviewer, PROBLEMY ZARZĄDZANIA
 • 2011, Reviewer, Contemproary Economics
 • 2009, Reviewer, Journal of Management and Business Administration. Central Europe
Participation in conferences:
 • Twenty-Fourth Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2017
 • 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, 2016
 • XVI International Scientific Conference on Financial Management, 2015
 • 5th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM 2014), 2014
 • , 2013
 • Baltic Sea Summer School inInternational Economics, 2012
 • V konferencyjna naukowa Efektywność źródłem bogactwa narodów''', 2012
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa - Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, 2006
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2006
 • Zarządzanie Finansami, 2004
 • Efektywność źródłem bogactwa narodów, 2004
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2003
 • Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, 2003
 • World Finance Conference, 1970
Additional Information
Consultancy:
District Prosecutor's Office, Warsaw
District Court
District Prosecutor's Office, Warsaw
Mazovian Economic Information Center
Kozminski University, DCF Consulting Sp. z o.o.
Polish Financial Supervision Authority
Międzynarodowa Szkoła Zarządzania Co. Ltd
DCF Consulting Co. Ltd
KU, International BusinessSchool, DCF Consulting Sp. z o.o., other consulting companies
Membership in internal committees and academic organizations:
2017
-, Kozminski University, Warsaw
2011
, Kozminski University
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2008–2015
Financial Committee, Kozminski University, Member
2006
, Kozminski University
Membership in management boards:
2017
Supervisory Board member,
2011–2014
chairman, TACN S.A.
2008–2011
Secretary, Ekoinwestycja Sp. z o.o.
2006–2007
Chairman, Media Express Ltd.