Information card 

PhD
MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

CV
Research area:
 • EU law
 • Information Society
 • computer science
 • privacy policy
 • civil law
 • criminal Law
Scholarships/ / Awards:
2012
Rector's Research Award (Kozminski University).
Publications
Articles in scientific journals:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2019), Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, tom: 27, nr 2, s.48-63
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2018), Positive and Negative Aspects of New Technologies Use in Health Care, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s.270-286
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Criminal Liability for So-Called Cyber Rape on the Grounds of Article 191a of the Criminal Code, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.113-125
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Information and Communication Technologies in Health Care – Infringement of Privacy Issues, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Criminal-law Protection against Cybercrime in Poland: Successful Harmonisation or Unachieved Task?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s.126-156
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Freedom and Security in Cyberspace – a Few Comments on the Basis of Jurisprudence, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s.200-212
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.74-82
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Polskie rozwiązania prawne (art. 202 kk) na tle dyrektywy 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s.52-64
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s.1-31
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Pornography in Cyberspace - European Regulations, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2, s.261-272
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce, TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s.264-285
Chapter in monographs:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Public Authority Interference in Cyberspace. Protection or Infringement of Rights of Individual in: Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Lech W. Zacher, Wydawnictwo POLTEXT, s.111-143
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Impact of ICT on the Law in: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.157-168
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Threats in Cyberspace - Legislative Issues in Criminal Law in: Present Cyber- and Bioterrorists threats and Polish National Security, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s.112-138
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Law in Cyberspace – New Content or New Form? in: Virtualization. Issues, challenges, consequences., Lech W. Zacher, POLTEXT, s.565-586
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Cybercrime - criminal liability in: Man against Addition. Alcohol-Drugs-Boosters, M. Jędrzejko, M. Netczuk-Gwoździewicz, Warsaw - Zielona Góra, ASPRA-JR, s.161-180
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym in: Granice kryminalizacji i penalizacji, S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska, Pracownia Wydawnicza El Set, s.333-339
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), Convergence of Law as Necessary Condition in Information Society in: Convergence or Divergence of Law Cultures and Systems ?, Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, C.H.BECK, s.293-298
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), The Digital Future - Legal and Institutional Aspects in: Our Digital Future (Hopes, Risks, Questions), Lech W. Zacher, PAN - Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" przy Prezydium PAN, s.170-191
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare in: Proceedings of the10th European Conference on Information Warfare and Security, Ottis R., Academic Publishing Limited, s.237-244
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 40th International Academic Conference, 2018
 • Health care and economy. Public and privet aector in health care, 2018
 • Health protection - economic and legal aspects, 2017
 • Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeń-stwo narodowe Polski, część II, 2015
 • Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development, 2014
 • Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013
 • Guiding ideas of Penal Code amendments - 80 year after the first codification of the reborn Poland., 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the Second Section: Penal Law – Special Part, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part, 2012
 • Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa., 2012
 • Technology - Society - Sustainability, 2012
 • Virtualization: problems, challenges, implications, 2011
 • 10th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2011, 2011
 • BILETA Conference 2011 - Harnessing technology’s full potential; minimising potential threats, 2011
 • Cyberspace 2010, 2010
 • 19th Meeting of Chairs of Theory and Philosophy of Law - Convergence or divergence of culture and legal systems, 2010
Membership in organizations:
2012
, Association Internationale de Droit Penal
2011
, International Technology Law Association
Additional Information
Social activities:
2013
Sue Ryder Foundation,
2006
Sue Ryder Foundation,