Information card 

PhD
MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD MAŁGORZATA SKÓRZEWSKA-AMBERG

CV
History of scientific positions:
2017
Senior Lecturer, Department of Theory, Philosophy and History of Law, Kozminski University
2010–2017
Assistant Professor, Department of History of Law and State, Kozminski University
1999
Lecturer, Faculty of Mathematics and Information Science, Warsaw University of Technology
Research area:
 • EU law
 • criminal Law
 • Information Society
 • civil law
 • privacy policy
 • computer science
Scholarships/ / Awards:
2012
Rector's Research Award (Kozminski University).
Publications
Articles in scientific journals:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2018), Positive and Negative Aspects of New Technologies Use in Health Care, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s.270-286
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Information and Communication Technologies in Health Care – Infringement of Privacy Issues, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Criminal-law Protection against Cybercrime in Poland: Successful Harmonisation or Unachieved Task?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, s.126-156
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2016), Freedom and Security in Cyberspace – a Few Comments on the Basis of Jurisprudence, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88- 89), s.200-212
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Zmiany w kodeksie karnym na tle postanowień dyrektywy 2011/93/UE, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.74-82
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Polskie rozwiązania prawne (art. 202 kk) na tle dyrektywy 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, PAŃSTWO I PRAWO, 8(810), s.52-64
 • NOWAK C., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – General Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 1, s.1-14
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Information Society and Penal Law. Penal Law – Special Part: Report for Poland, ELECTRONIC REVIEW OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW, 2, s.1-31
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Pornography in Cyberspace - European Regulations, Masaryk University Journal of Law and Technology, 2, s.261-272
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Prawnokarna ochrona informacji cyfrowej w Polsce, TRANSFORMACJE, 1-2 (68-69) 2011, s.264-285
Chapter in monographs:
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2018), Public Authority Interference in Cyberspace. Protection or Infringement of Rights of Individual in: Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, Lech W. Zacher, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT, s.111-143
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Impact of ICT on the Law in: Technology, Society and Sustainability. Selected Concepts, Issues and Cases, Zacher L., SPRINGER, s.157-168
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2015), Threats in Cyberspace - Legislative Issues in Criminal Law in: Present Cyber- and Bioterrorists threats and Polish National Security, P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Szczytno, Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, s.112-138
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Karalność pornografii dziecięcej w polskim Kodeksie karnym in: Granice kryminalizacji i penalizacji, S.Pikulski, M. Romańczuk - Grońska, Olsztyn, Pracownia Wydawnicza El Set, s.333-339
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2013), Law in Cyberspace – New Content or New Form? in: Virtualization. Issues, challenges, consequences., Lech W. Zacher, Warsaw, POLTEXT, s.565-586
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2012), Convergence of Law as Necessary Condition in Information Society in: Convergence or Divergence of Law Cultures and Systems ?, Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło, Warsaw, C.H.BECK, s.293-298
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2011), Legal Protection of Digital Information in the era of Information Warfare in: Proceedings of the10th European Conference on Information Warfare and Security, Ottis R., Reading, Academic Publishing Limited, s.237-244
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2013, , Krytyka Prawa – Niezależne Studia nad Prawem
 • 2012, Editorial board member, consultant, TRANSFORMACJE
 • 2011, , TRANSFORMACJE
Participation in conferences:
 • 40th International Academic Conference, 2018
 • Health care and economy. Public and privet aector in health care, 2018
 • Health protection - economic and legal aspects, 2017
 • Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeń-stwo narodowe Polski, część II, 2015
 • Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development, 2014
 • Granice kryminalizacji i penalizacji, 2013
 • Guiding ideas of Penal Code amendments - 80 year after the first codification of the reborn Poland., 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the Second Section: Penal Law – Special Part, 2013
 • Information Society and Penal Law. AIDP Preliminary Colloquium of the First Section: Penal Law – General Part, 2012
 • Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa., 2012
 • Technology - Society - Sustainability, 2012
 • Virtualization: problems, challenges, implications, 2011
 • 10th European Conference on Information Warfare and Security ECIW-2011, 2011
 • BILETA Conference 2011 - Harnessing technology’s full potential; minimising potential threats, 2011
 • Cyberspace 2010, 2010
 • 19th Meeting of Chairs of Theory and Philosophy of Law - Convergence or divergence of culture and legal systems, 2010
Membership in organizations:
2012
, Association Internationale de Droit Penal
2011
, International Technology Law Association
Activity educational innovations:
 • 2013
 • 2006
Additional Information
Social activities:
2013
Sue Ryder Foundation,
2006
Sue Ryder Foundation,
Membership in internal committees and academic organizations:
2016–2020
The Young Scientists Council, Kozminski University, Member
2012–2015
, Kozminski University