Information card 

PhD
MAŁGORZATA KUCHARCZYK

Department of Accounting

PhD MAŁGORZATA KUCHARCZYK

CV
Research area:
 • mergers and takeovers
 • intellectual capital
 • International Financial Reporting Standards
 • accounting system design
 • accounting
 • financial accounting
 • managerial accounting
 • small business management
Publications
Articles in scientific journals:
 • KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), Increasing the disclosure of information to shareholders regarding risk management, Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s.57 - 64
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland, Journal of Accounting and Management System, 1 (35), s.25-42
 • KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), Reporting problems for SME's according to IFRS for SME's, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6/2010, s.44-61
 • KUCHARCZYK M. (2009), Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.47-60
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego, PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, --, s.221-236
 • KUCHARCZYK M. (2005), Możliwości zastosowania systemu rachunkowości FADN w rodzinnych gospodarstwach rolnych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1079, s.213-222
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
 • KUCHARCZYK M. (2003), Accounting in the Break of Century, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s.56-59
 • KUCHARCZYK M. (2002), Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (57), s.49-50
 • KUCHARCZYK M. (2001), Internatinal Accounting Standard 41 - Agriculture, MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 7-8(31), s.34-36
 • KUCHARCZYK M. (2000), Koncepcje i zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich, ZESZYTY TEORETYCZNE RADY NAUKOWEJ SKWP, 56, s.118-122
Editing of monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D., (red.), (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Warsaw
Monographs:
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2014), Managerial Accounting. Interpretation and analysis, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • DOBIJA D., KUCHARCZYK M. (2009), Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • KUCHARCZYK M. (2014), Analiza koszt - wolumen - zysk in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.285-368
 • KUCHARCZYK M. (2014), Decyzje krótkoterminowe in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.369-428
 • KUCHARCZYK M. (2014), Systemy rachunku kosztów in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.507-575
 • KUCHARCZYK M. (2014), Rachunek kosztów pełnych i zmiennych in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dobija D.; Kucharczyk M., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.193-284
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008 in: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008 in: Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • KUCHARCZYK M., DOBIJA D. (2011), Katedra Rachunkowości in: History of Accounting Departments in Polish Universities, Sławomir Sojak, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.29 - 54
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2011), Shall the valuation of fair value assets be applied or not? Controversies connected with the valuation of biological assets in: Performance Mangement: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Oeconomica Publishing House, University of Economics in Prague, s.51-67
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), in: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture in: Business Development Across Countries and Cultures, Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), Fair Value as an element of risk in business activity in: Contemporary issues in accounting and management research and education, Sevic Z., Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), Programmes in Computer Accounting at Kozminski University in: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses in: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • DYLĄG R., KUCHARCZYK M. (2009), Zasady ujmowania przychodów w świetle ustawy o rachunkowości, MSSF/MSR i US GAAP in: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., DIFIN, s.131-144
 • KUCHARCZYK M. (2009), Rachunek kosztów pełnych i zmiennych in: Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.285-349
 • KUCHARCZYK M. (2009), Analiza Koszt - Wolumen - Zysk in: Rachunkowość Zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.351-418
 • KUCHARCZYK M. (2009), Decyzje krótkoterminowe in: Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Dobija D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.419-470
 • KUCHARCZYK M. (2008), Measurement System of Family Farm Economic Revenue in: General Accounting Theory - Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.230 - 244
 • KUCHARCZYK M. (2008), Wartość godziwa w działalności rolnej in: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Śnieżek E., OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.89-98
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), Measure of Labour cost in family farm in: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • KUCHARCZYK M. (2007), Rozwój rachunkowości gospodarstw rolnych w Polsce in: Rachunkowość w teorii i praktyce, Gabrusewicz W., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, Poznań, s.196-207
 • KUCHARCZYK M. (2007), Zmiany w ekonomicznym podejściu do rolnictwa a rozwój rachunkowości rolnej na przykładzie Polski in: Teoria rachunkowości, -, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.271-284
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M. (2006), Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41 Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych in: Prace Naukowe: Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.221-235
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products in: General Accounting Theory - Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • KUCHARCZYK M. (2004), Work Sheet in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.325-352
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Kształtowanie cen artykułów rolnych in: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M., WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Capital analysis of salaries in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • KUCHARCZYK M. (2004), Processing of Accounting Information in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.65-106
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), Koszty pracy a kształtowanie płac i cen in: History, the present day and perspectives of the accountancy in Poland – translation mine, Sojak S., UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • KUCHARCZYK M. (2002), Model sprawozdawczy przedsiębiorstwa rolniczego w świetle MSR1 -Prezentacja sprawozdań finansowych i MSR 41 - Rolnictwo in: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Kiziukiewicz T., UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.91-96
 • KUCHARCZYK M. (2002), Uwarunkowania wyceny aktywów według MSR 41 - Rolnictwo in: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T., UNIWERSYTET GDAŃSKI, s.287-291
 • KUCHARCZYK M. (2000), Koncepcja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych in: Rachunkowość rolna w teorii i praktyce, Kiziukiewicz T.; Bernacki A., SGGW w Warszawie i AR w Szczecinie, s.35-39
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2011
 • 2005–2008
Participation in conferences:
 • Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Report on Management, 2010
 • Through crisis reflection to performance enhancement, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • Future of accounting and management, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Rachunkowość w teorii i praktyce, 2007
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
 • General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, 2004
 • 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004
 • Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje, 2004
 • Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, 2003
 • Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, 2002
 • Rachunkowość rolna w teorii i praktyce, 2000
 • Szkoła Letnia - Warszawa 2000, 2000
Membership in organizations:
2010–2010
, European Accounting Association
2004–2004
, European Accounting Association