Information card 

PhD
ANDRZEJ KABAT

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD ANDRZEJ KABAT

CV
Research area:
 • administrative proceedings
 • court and administrative proceedings
 • Administrative law
 • constitutional law
 • Tax Law
 • Public Law
Publications
Articles in scientific journals:
 • KABAT A. (2014), Resolutions of the Supreme Administrative Court adopted in the years 2012 - 2013, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (57), s.9-31
 • KABAT A. (2014), Direct application of the Constitution in the case law of administrative courts: the systemic determinants and the adjudicative aspect, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, Jubileuszowe wydanie, s.83-95
 • KABAT A. (2012), , ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5(44), s.9-31
 • KABAT A. (2012), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych – uwarunkowania ustrojowe i aspekt orzeczniczy, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2, s.9-19
 • KABAT A. (2010), Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kszatłtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6, s.185-202
 • KABAT A. (2010), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-2009, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 4(31), s.9-35
 • KABAT A. (2010), Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6 (32-33), s.185-202
 • KABAT A. (2008), Uchwały naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-2007, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (21), s.9-32
 • KABAT A., Kabat-Rembelska J. (2007), Interpretacja przepisów prawa podatkowego-korzyści po zmianach?, PRAWO I PODATKI, 3, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2005), Procedura wzajemnego porozumiewania sie w świetle regulacji ordynacji podatkowej, PRZEGLĄD PODATKOWY, 10, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2005), Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych, PRAWO I PODATKI, 2, s.---
 • KABAT A. (2004), Skarga do sądu administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru bankowego (zagadnienia wybrane), PRAWO BANKOWE, 12, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2004), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych regulacjach procesowych, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2004), Właściwość Sądów Administracyjnych, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2003), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego- Ośdorek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 14 lutego 2002 r., I SA/ Po 461/01, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2002), Charakter prawny i stosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się w międzynarodowych umowach podatkowych (art. 25 ust. 1 i 2 Modelu Konwencji OECD), KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO, 2-3, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2001), Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjności prawa, PRZEGLĄD SEJMOWY, 1, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (1999), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - zagadnienia wybrane, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.---
 • KABAT A. (1998), Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 1, s.---
 • KABAT A. (1988), Wpływ organów orzekających na kierowanie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1986, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego procesowego i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 2, s.---
 • KABAT A., Pawela S. (1987), Model postepowania przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez trybunał Konstytucyjny, PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.---
 • KABAT A. (1987), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 55/85, NOWE PRAWO, 1, s.---
 • KABAT A. (1986), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego matarialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1986), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A., Pawela S. (1986), Przebieg postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnego, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.---
 • KABAT A. (1985), Przegląd uchwał Sądu Najwyzszego podjętych w roku 2984 w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego, postępowania w sprawie nieletnich i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1985), Przegląd Uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1984 w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s.---
 • KABAT A. (1984), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1983, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1984), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1983 w zakresie prawa karnego procesowego, prawa wykonawczego i amnestii, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1984), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1983 r., Rw 1239/82, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s.---
 • KABAT A. (1983), Dopuszczalność publikowania wiadomości z postepowania przygotowawczego wświetle uchwały Sądu Najwyższego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1983), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1982, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1982), Postępowanie odwoławcze (uwagi na tle niektórych proponowanych zmian), PROBLEMY PRAWNICZE, 12, s.---
 • KABAT A. (1982), Nowelizacja niektórych przepisów kodeksu karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.----
 • KABAT A. (1982), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w 1982 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1982), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1980 r., V KRN 272/80, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s.---
 • KABAT A. (1982), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego podjętych w 1981r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1981), Zasada bezpośredniości i ciągłości na tle przepisów k.p.k, PROBLEMY PRAWNICZE, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1981), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1980, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1981), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1980 w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s.---
 • KABAT A. (1981), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1978 r., IV KR 32 7/78, NOWE PRAWO, 9, s.---
 • KABAT A. (1981), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1980r., V KRN 272/80, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s.---
 • KABAT A. (1981), Przestępstwa przeciwko mieniu (uwagi na marginesie projektowanych zmian, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s.---
 • KABAT A. (1981), Kara i zasady jej wymiaru według projektu zmian kodeksu karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1980), Zasady wymiaru kary za przestępstwa o mniejszym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, PROBLEMY PRAWNICZE, 4, s.---
 • KABAT A. (1980), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i wykonawczego, podjętych w 1979 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1980), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1979 w zakresie prawa karnego procesowego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1980), Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 208 kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), PROBLEMY PRAWNICZE, 10, s.---
 • KABAT A. (1979), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1978 roku, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1979), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1979), Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego według wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s.---
 • KABAT A. (1978), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1978), Kara ograniczenia wolności w praktyce sądów powszechnych w latach 1970-1975, ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, 89, s.---
 • KABAT A. (1978), Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej co do orzekania kary grzywny (zagadnienia wybrane), PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s.---
 • KABAT A. (1978), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1977 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1977), Oskarżyciel posiłkowy w świetle wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ochrony interesów pokrzywdzonego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1975), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1974r., I Kr 63/74, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A., Młynarczyk Z. (1975), Uwagi o stanie realizacji kodyfikacji karnej, NOWE PRAWO, 10-11, s.---
 • KABAT A. (1974), Przestępstwa podobne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A. (1973), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1972 r., VI KZP 57/71, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A. (1971), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1970 r., VI KZ 43/69, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A. (1971), Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwiński B. (1971), Warunkowe zwolnienie a poprzednia karalność skazanego i poprzednie warunkowe zwolnienie, NOWE PRAWO, 5, s.---
 • KABAT A. (1971), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1971 r., VI KZP 71/70, NOWE PRAWO, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Stanowisko sądów w sprawie warunkowego zwolnienia a opinie i wnioski administracji zakładów karnych, PRZEGLĄD PENITENCJARNY, 3, s.---
 • KABAT A. (1970), Przestępstwa podobne w ujęciu kodeksu karnego, NOWE PRAWO, 11, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Warunkowe zwolnienie a rodzja popełnionego przestępstwa, NOWE PRAWO, 2, s.7-8
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Warunkowe zwolnienie na tle praktyki poszczególnych województw za lata 1964-1968, NOWE PRAWO, 2, s.---
 • KABAT A. (1969), Odpowiedzialność karna przy powrocie do przestępstwa w ujeciu kodeksu karnego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 8, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1968 r. Rnw 16/68, NOWE PRAWO, 6, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1968 r. V KRN 16/68, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., VI KZP 41/69, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 12, s.---
 • KABAT A. (1969), Kara ograniczenia wolności w ujeciu ustawodawstwa karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 1969, s.10-11
 • KABAT A. (1968), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1967 r . V KRN 832-66, NOWE PRAWO, 4, s.---
 • KABAT A. (1968), Prewencja generalna i indywidualna a warunkowe zwolnienie', PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1967), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1966 r., Rw 516 /66, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1967), Tożsamosć rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1967), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1966r., Rw 360 /66, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A., Młynarczyk Z. (1966), Przedawnienie recydywy, NOWE PRAWO, 3, s.---
 • KABAT A. (1966), Recydywa w ujeciu ostatnich wytycznych Sądu Najwyższego w sprawach chuligańskich, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1965), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1964 r. VI KO 34/64, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.----
 • KABAT A. (1964), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1964r., VI KO 36-64, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1962), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1962 r.VI KO 62, PAŃSTWO I PRAWO, 5-6, s.---
Monographs:
 • Dauter B., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2016), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, WOLTERS KLUWER
 • BABIARZ S., DAUTER B., GRUSZCZYŃSKI B., Hauser R., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2015), Tax regulations. Comment, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2013), Law on proceedings before administrative courts. Comment, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2013), Tax regulations. Comment, LexisNexis
 • KABAT A., Hauser R., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), , LEXIS-NEXIS
 • KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, WOLTERS KLUWER
 • KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2010), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEXIS-NEXIS
 • KABAT A., Borkowski G., Kmieciak Z. (2001), Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski
Chapter in monographs:
 • KABAT A. (2019), Rozstrzygnięcie organu międzynarodowego jako podstawa wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego in: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Korczak J., Sobieralski K., Presscom, s.139-149
 • KABAT A. (2017), Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1127-1136
 • KABAT A. (2015), Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane) in: Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela Nowicka, WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, s.663-671
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KABAT A. (2014), Individual advance tax rulings in the judicature of administrative courts (Procedural issues) in: The establishment and application of the tax law in Poland, Michalina Duda, Monika Munnich, Adam Zdunek, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.147-162
 • KABAT A. (2005), Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Ochendowsk E., TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, s.----
 • KABAT A. (2005), in: Prawo w służbie obywatela, ---, ---, s.---
 • KABAT A. (2005), Wnioski i pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego in: Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005, Góral J., Hauser R., Trzciński J., NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.---
 • KABAT A. (2005), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie NSA in: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Działocha K., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A. (2002), Pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego in: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego : studia dedykowane prof. Wincentemu Bendarkow, Pikulski S., Pływaczewski W., Dobkowski J., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.---
 • KABAT A. (2001), Instytucja autokontroli w ujeciu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym in: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa, ---, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.----
 • KABAT A. (2001), Pierwsze pytanie prawne w Trybunale Konstytucyjnym in: Trybunał Konstytucyjny Księga XV - lecia, Rymarz F., Jankiewicz A., WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (2000), Status prawny związku sportowego in: Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Szwarc A., J., WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.---
 • KABAT A. (1999), Prawo do sądu w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym in: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa.Księga pamiątkowa ku czci Natalii Gajl, Jankiewicz A. , Dębowska-Romanowska T., WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (1997), Przepisy Konstytucyjne w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Studia nad Prawem Konstytucyjnym, Trzciński, J., Banaszek B., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.---
 • KABAT A. (1997), Prawo do sądu jako gwarancja ochrony prawa człowieka w sprawach administracyjnych in: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wiśniewski L., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A. (1996), Pytania prawne w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego in: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Janiny Zakrzewskiej, Jankiewicz A., Trzciński J., WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (1994), Kompetencja prezydenta wynikająca z art. 18 ust.4 Małej Konstytucji - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego in: Postępowanie ustawodawcze w Polskim Prawie Konstytucyjnym, Trzciński J., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (1994), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, Jankiewicz, A, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • KABAT A., Hauser R., (2000), Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: ----
 • KABAT A., Hauser R., (1997), Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Stan prawny na dzień 31 lipca 1996 -komentarz, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: ---
Participation in conferences:
 • , 2011