Information card 

PhD
ANDRZEJ KABAT

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD ANDRZEJ KABAT

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law, Kozminski University
2010–2017
Full Professor, Department of Administrative Law and Administrative Economic Law, Kozminski University
2006–2008
Lecturer, Lazarski School of Commerce & Law
2005
Lecturer, The faculty of Low and Administration, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
1995–2005
Lecturer, The Faculty of Low and Administration, University of Warsaw
Research area:
 • Tax Law
 • Public Law
 • constitutional law
 • court and administrative proceedings
 • Administrative law
 • administrative proceedings
Publications
Articles in scientific journals:
 • KABAT A. (2014), Resolutions of the Supreme Administrative Court adopted in the years 2012 - 2013, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (57), s.9-31
 • KABAT A. (2014), Direct application of the Constitution in the case law of administrative courts: the systemic determinants and the adjudicative aspect, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, Jubileuszowe wydanie, s.83-95
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KABAT A. (2012), , ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5(44), s.9-31
 • KABAT A. (2012), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych – uwarunkowania ustrojowe i aspekt orzeczniczy, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2, s.9-19
 • KABAT A. (2010), Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kszatłtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6, s.185-202
 • KABAT A. (2010), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2008-2009, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 4(31), s.9-35
 • KABAT A. (2010), Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w kształtowaniu jednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5-6 (32-33), s.185-202
 • KABAT A. (2008), Uchwały naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte w latach 2004-2007, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 6 (21), s.9-32
 • KABAT A., Kabat-Rembelska J. (2007), Interpretacja przepisów prawa podatkowego-korzyści po zmianach?, PRAWO I PODATKI, 3, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2005), Procedura wzajemnego porozumiewania sie w świetle regulacji ordynacji podatkowej, PRZEGLĄD PODATKOWY, 10, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2005), Decyzje w sprawach ustalania cen transakcyjnych, PRAWO I PODATKI, 2, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2004), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w nowych regulacjach procesowych, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.---
 • KABAT A. (2004), Skarga do sądu administracyjnego na decyzję Komisji Nadzoru bankowego (zagadnienia wybrane), PRAWO BANKOWE, 12, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2004), Właściwość Sądów Administracyjnych, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2003), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego- Ośdorek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 14 lutego 2002 r., I SA/ Po 461/01, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.---
 • KABAT A., Biegalski A. (2002), Charakter prawny i stosowanie procedury wzajemnego porozumiewania się w międzynarodowych umowach podatkowych (art. 25 ust. 1 i 2 Modelu Konwencji OECD), KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO, 2-3, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (2001), Pytania prawne jako procedura kontroli konstytucyjności prawa, PRZEGLĄD SEJMOWY, 1, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (1999), Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - zagadnienia wybrane, PAŃSTWO I PRAWO, 1, s.---
 • KABAT A. (1998), Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 1, s.---
 • KABAT A. (1988), Wpływ organów orzekających na kierowanie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1986, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s.---
 • KABAT A., Pawela S. (1987), Model postepowania przy ponownym rozpatrzeniu sprawy przez trybunał Konstytucyjny, PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s.---
 • KABAT A. (1987), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego procesowego i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 2, s.---
 • KABAT A. (1987), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 55/85, NOWE PRAWO, 1, s.---
 • KABAT A. (1986), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego matarialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1986), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1985 w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A., Pawela S. (1986), Przebieg postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnego, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.---
 • KABAT A. (1985), Przegląd Uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1984 w zakresie prawa karnego materialnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s.---
 • KABAT A. (1985), Przegląd uchwał Sądu Najwyzszego podjętych w roku 2984 w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego, postępowania w sprawie nieletnich i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1984), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1983, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1984), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1983 w zakresie prawa karnego procesowego, prawa wykonawczego i amnestii, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1984), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1983 r., Rw 1239/82, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 4, s.---
 • KABAT A. (1983), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego i wykonawczego, podjętych w roku 1982, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1983), Dopuszczalność publikowania wiadomości z postepowania przygotowawczego wświetle uchwały Sądu Najwyższego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1982), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1980 r., V KRN 272/80, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 7, s.---
 • KABAT A. (1982), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego podjętych w 1981r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1982), Nowelizacja niektórych przepisów kodeksu karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.----
 • KABAT A. (1982), Postępowanie odwoławcze (uwagi na tle niektórych proponowanych zmian), PROBLEMY PRAWNICZE, 12, s.---
 • KABAT A. (1982), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w 1982 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1981), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1980r., V KRN 272/80, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 12, s.---
 • KABAT A. (1981), Przestępstwa przeciwko mieniu (uwagi na marginesie projektowanych zmian, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s.---
 • KABAT A. (1981), Zasada bezpośredniości i ciągłości na tle przepisów k.p.k, PROBLEMY PRAWNICZE, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1981), Kara i zasady jej wymiaru według projektu zmian kodeksu karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1981), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1978 r., IV KR 32 7/78, NOWE PRAWO, 9, s.---
 • KABAT A. (1981), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, podjętych w roku 1980, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1981), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1980 w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s.---
 • KABAT A. (1980), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w roku 1979 w zakresie prawa karnego procesowego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 8-9, s.---
 • KABAT A. (1980), Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 208 kodeksu karnego (zagadnienia wybrane), PROBLEMY PRAWNICZE, 10, s.---
 • KABAT A. (1980), Zasady wymiaru kary za przestępstwa o mniejszym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, PROBLEMY PRAWNICZE, 4, s.---
 • KABAT A. (1980), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i wykonawczego, podjętych w 1979 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1979), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1978 roku, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1979), Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego według wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 5, s.---
 • KABAT A. (1979), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa procesowego, prawa wykonawczego i ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A. (1978), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego podjętych w zakresie prawa karnego procesowego i wykonawczego oraz ustaw amnestyjnych, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 6, s.---
 • KABAT A. (1978), Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej co do orzekania kary grzywny (zagadnienia wybrane), PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 11, s.---
 • KABAT A. (1978), Kara ograniczenia wolności w praktyce sądów powszechnych w latach 1970-1975, ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, 89, s.---
 • KABAT A. (1978), Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego podjętych w 1977 r., PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A. (1977), Oskarżyciel posiłkowy w świetle wytycznych Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 1976 r. w sprawie ochrony interesów pokrzywdzonego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 3, s.---
 • KABAT A., Młynarczyk Z. (1975), Uwagi o stanie realizacji kodyfikacji karnej, NOWE PRAWO, 10-11, s.---
 • KABAT A. (1975), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1974r., I Kr 63/74, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A. (1974), Przestępstwa podobne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A. (1973), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1972 r., VI KZP 57/71, NOWE PRAWO, 12, s.---
 • KABAT A., Śliwiński B. (1971), Warunkowe zwolnienie a poprzednia karalność skazanego i poprzednie warunkowe zwolnienie, NOWE PRAWO, 5, s.---
 • KABAT A. (1971), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1970 r., VI KZ 43/69, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A. (1971), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1971 r., VI KZP 71/70, NOWE PRAWO, 10, s.---
 • KABAT A. (1971), Wymiar kary w stosunku do przestępcy powrotnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Warunkowe zwolnienie na tle praktyki poszczególnych województw za lata 1964-1968, NOWE PRAWO, 2, s.---
 • KABAT A. (1970), Przestępstwa podobne w ujęciu kodeksu karnego, NOWE PRAWO, 11, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Warunkowe zwolnienie a rodzja popełnionego przestępstwa, NOWE PRAWO, 2, s.7-8
 • KABAT A., Śliwowski J. (1970), Stanowisko sądów w sprawie warunkowego zwolnienia a opinie i wnioski administracji zakładów karnych, PRZEGLĄD PENITENCJARNY, 3, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., VI KZP 41/69, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 12, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1968 r. Rnw 16/68, NOWE PRAWO, 6, s.---
 • KABAT A. (1969), Odpowiedzialność karna przy powrocie do przestępstwa w ujeciu kodeksu karnego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 8, s.---
 • KABAT A. (1969), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1968 r. V KRN 16/68, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A. (1969), Kara ograniczenia wolności w ujeciu ustawodawstwa karnego, PROBLEMY PRAWORZĄDNOŚCI, 1969, s.10-11
 • KABAT A. (1968), Prewencja generalna i indywidualna a warunkowe zwolnienie', PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1968), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1967 r . V KRN 832-66, NOWE PRAWO, 4, s.---
 • KABAT A. (1967), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1966 r., Rw 516 /66, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1967), Tożsamosć rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1967), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1966r., Rw 360 /66, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.---
 • KABAT A., Młynarczyk Z. (1966), Przedawnienie recydywy, NOWE PRAWO, 3, s.---
 • KABAT A. (1966), Recydywa w ujeciu ostatnich wytycznych Sądu Najwyższego w sprawach chuligańskich, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 12, s.---
 • KABAT A. (1965), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1964 r. VI KO 34/64, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.----
 • KABAT A. (1964), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1964r., VI KO 36-64, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 10, s.---
 • KABAT A., Śliwowski J. (1962), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1962 r.VI KO 62, PAŃSTWO I PRAWO, 5-6, s.---
Monographs:
 • Dauter B., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2016), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • BABIARZ S., DAUTER B., GRUSZCZYŃSKI B., Hauser R., KABAT A., Niezgódka - Medek M. (2015), Tax regulations. Comment, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2013), Law on proceedings before administrative courts. Comment, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2013), Tax regulations. Comment, Warsaw, LexisNexis
 • KABAT A., Hauser R., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), , Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • KABAT A., Dauter B., Gruszczyński B., Niezgódka - Medek M. (2011), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • KABAT A., Babiarz S., Dauter B., Gruszyński B., Hauser R., Niezgódka - Medek M. (2010), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warsaw, LEXIS-NEXIS
 • KABAT A., Borkowski G., Kmieciak Z. (2001), Kamienie milowe orzecznictwa podatkowego NSA 1981-2001, -, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski
Chapter in monographs:
 • KABAT A. (2017), Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1127-1136
 • KABAT A. (2015), Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane) in: Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela Nowicka, Szczyrk, WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE, s.663-671
 • KABAT A. (2014), Individual advance tax rulings in the judicature of administrative courts (Procedural issues) in: The establishment and application of the tax law in Poland, Michalina Duda, Monika Munnich, Adam Zdunek, Lublin, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, s.147-162
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KABAT A. (2005), Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania, Ochendowsk E., Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA, s.----
 • KABAT A. (2005), in: Prawo w służbie obywatela, ---, Warsaw, ---, s.---
 • KABAT A. (2005), Wnioski i pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego in: Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich 1980-2005, Góral J., Hauser R., Trzciński J., Warsaw, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.---
 • KABAT A. (2005), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie NSA in: Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Działocha K., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A. (2002), Pytania prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Konstytucyjnego in: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego : studia dedykowane prof. Wincentemu Bendarkow, Pikulski S., Pływaczewski W., Dobkowski J., Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.---
 • KABAT A. (2001), Pierwsze pytanie prawne w Trybunale Konstytucyjnym in: Trybunał Konstytucyjny Księga XV - lecia, Rymarz F., Jankiewicz A., Warsaw, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (2001), Instytucja autokontroli w ujeciu ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym in: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa, ---, Kraków, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, s.----
 • KABAT A. (2000), Status prawny związku sportowego in: Status prawny polskich klubów i związków sportowych, Szwarc A., J., Poznań, WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE, s.---
 • KABAT A. (1999), Prawo do sądu w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym in: Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa.Księga pamiątkowa ku czci Natalii Gajl, Jankiewicz A. , Dębowska-Romanowska T., Warsaw, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (1997), Prawo do sądu jako gwarancja ochrony prawa człowieka w sprawach administracyjnych in: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Wiśniewski L., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A. (1997), Przepisy Konstytucyjne w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Studia nad Prawem Konstytucyjnym, Trzciński, J., Banaszek B., Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.---
 • KABAT A. (1996), Pytania prawne w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego in: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Janiny Zakrzewskiej, Jankiewicz A., Trzciński J., Warsaw, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
 • KABAT A. (1994), Kompetencja prezydenta wynikająca z art. 18 ust.4 Małej Konstytucji - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego in: Postępowanie ustawodawcze w Polskim Prawie Konstytucyjnym, Trzciński J., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.---
 • KABAT A., Hauser R. (1994), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w praktyce Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, Jankiewicz, A, Warsaw, WYDAWNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, s.---
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2004, , Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
 • 1995, Reviewer, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
 • 1995, Member of Editorial Committee, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
Publication of reviews:
 • KABAT A., Hauser R., (2000), Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: ----
 • KABAT A., Hauser R., (1997), Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Stan prawny na dzień 31 lipca 1996 -komentarz, PRZEGLĄD SEJMOWY wydawca: ---, strony: ---
Participation in conferences:
 • , 2011
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Doctoral Procedure Committee - Law, Kozminski University, Member