Information card 

PhD
AGNIESZKA DOCZEKALSKA

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD AGNIESZKA DOCZEKALSKA

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Theory, Philosophy and History of Law, Kozminski University
2009–2017
Assistant Professor, Department of Theory and Philosophy of Law, Kozminski University
2006–2006
Lecturer, University of Lodz
2002–2003
Research Assistant, University of Lodz
Research area:
 • human rights
 • law
 • praxeology
 • European law
 • institutions and principles of the EU
 • science studies
 • applied lingusitics
 • logic
 • legislation
 • Internet culture
 • European legal culture
 • philosophy
 • systems theory
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • gender studies
 • sociology
 • legislation
 • EU law
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
University of Lodz, Poland
Publications
Articles in scientific journals:
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Attitude of the Consumers of Cultural Goods on the Internet Toward Copyright Law – the Case of Manga Fans, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
 • DOCZEKALSKA A. (2014), Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 20, s.20-35
 • DOCZEKALSKA A., Jaśkiewicz J. (2014), Interpretation of European Union multilingual secondary legislation by Polish administrative courts, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5, s.66-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2013), Comparative law and legal translation in the search for functional equivalents – intertwined or separate domains?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 16, s.63-75
 • DOCZEKALSKA A. (2013), United in Diversity - the challenge for the European legal identity - the example of linguistic diversity, FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA, 2, s.233-243
 • DOCZEKALSKA A. (2006), Wykładnia wielojęzycznego prawa EU, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.14-21
Monographs:
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warsaw, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • DOCZEKALSKA A. (2016), The participation of the social factor in the Japanese justice - implementation of the right to a fair trial for 5 years of operation of the system saiban-in in: Asian systems of human rights protection. Universal Inspiration - cultural factors - barriers for execution, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.729-743
 • DOCZEKALSKA A. (2014), (De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej in: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz.1, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T.Bekrycht, -, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.215-226
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2012), Multilingualism of law and convergence of legal cultures in Europe and Canada in: Convergence or divergence of legal cultures and systems?, O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Warsaw, C.H. BECK, s.176-181
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Prawa kobiet w Kanadzie in: Prawa kobiet we współczesnym świecie, Kondratiewa-Bryzik L., Sokolewicz W., Warsaw, WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.122-138
 • DOCZEKALSKA A. (2010), Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.69-86
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism in: Formal Linguistics and Law, Grewendorf G., Rathert M., Berlin, MOUTON DE GRUYTER, s.339-370
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts in: Translation Issues in Language and Law, Olsen F., Lorz A.,Stein D., London, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.116-135
 • DOCZEKALSKA A. (2007), Language and the Law: International Outlooks in: Production and application of multilingual law. The principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, Kredens K., Góźdź-Roszkowski S., Frankfurt nad Menem, PETER LANG GMBH, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2017 Language of the multilingual law of the European Union - (de)culturalization and (de)hybridization of legal language in the process of drafting and transposing EU law
Participation in conferences:
 • , 2015
 • Law and Boundaries, 2015
 • , 2015
 • XXI Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa, 2014
 • Participatory and Popular Culture 2014 Summer Conference, 2014
 • Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2014
 • The 15th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2014), 2014
 • VI Zjazd Młodych Teoretyków Prawa: Refleksyjność w prawie, 2013
 • , 2013
 • Intercultural communication in law, 2013
 • , 2013
 • Law, Literature and Translation Conference, 2012
 • Conference on the implementation of EU law, 2011
 • The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011), 2011
 • The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2011
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa - Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych, 2010
 • 3rd International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting, 2007
 • The Law and language/Language and Law Conference, 2006
 • Language and the Law 2005: East meets West, 2005
Membership in organizations:
2011
, International Association of Law and Language
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011
, KU
2011
, KU
2011–2012
, KU
2009–2011
, KU