Information card 

PhD
AGNIESZKA DOCZEKALSKA

Department of Theory, Philosophy and History of Law

PhD AGNIESZKA DOCZEKALSKA

CV
Research area:
 • European legal culture
 • philosophy
 • institutions and principles of the EU
 • Internet culture
 • legislation
 • applied lingusitics
 • logic
 • science studies
 • praxeology
 • human rights
 • law
 • European law
 • EU law
 • legislation
 • sociology
 • gender studies
 • systems theory
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Publications
Articles in scientific journals:
 • DOCZEKALSKA A. (2019), Certainty of law in multilingual interpretation of EU law, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5/2019, s.5-20
 • TKACZYK J., DOCZEKALSKA A. (2016), Attitude of the Consumers of Cultural Goods on the Internet Toward Copyright Law – the Case of Manga Fans, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 45, s.105-112
 • BUCHALSKA J., CHMIELEWSKI K., DOCZEKALSKA A. (2015), The concept of corporate reputation in marketing and polish law - the search for interdisciplinary communication, EKONOMIA I PRAWO, 2/2015, s.189-203
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2014), Legal multilingualism as a right to remain unilingual – fiction or reality?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 20, s.20-35
 • DOCZEKALSKA A., Jaśkiewicz J. (2014), Interpretation of European Union multilingual secondary legislation by Polish administrative courts, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5, s.66-77
 • DOCZEKALSKA A. (2013), Comparative law and legal translation in the search for functional equivalents – intertwined or separate domains?, COMPARATIVE LEGILINGUISTICS, 16, s.63-75
 • DOCZEKALSKA A. (2013), United in Diversity - the challenge for the European legal identity - the example of linguistic diversity, FILOZOFIA PUBLICZNA I EDUKACJA DEMOKRATYCZNA, 2, s.233-243
 • DOCZEKALSKA A. (2006), Wykładnia wielojęzycznego prawa EU, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.14-21
Monographs:
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • DOCZEKALSKA A. (2019), Hybrid and neutral language(s) - EU Multi-Level Legislative Drafting in: Lawmaking in Multi-level Settings. Legislative Challenges in Federal Systems and the European Union, P. Popelier, H. Xanthaki, J. Tiago Silveira, F. Uhlmann, W. Robinson, HART PUBLISHING, s.151-172
 • DOCZEKALSKA A. (2018), Legal Languages in Contact: EU Legislative Drafting and its Consequences for Judicial Interpretation in: Language and Law. The role of language and translation in EU Competition Law, S. Marino, L. Biel, M. Bajcic, V. Sosoni, SPRINGER, s.163-178
 • DOCZEKALSKA A. (2018), Comparing Multilingual Practices in the EU and the Canadian Legal Systems: The Case of Terminological Choices in Legislative Drafting in: Institutional Translation for International Governance. Enhancing Quality in Multilingual Legal Communication, F. Pietro Ramos, Bloomsbury Academic, s.102-112
 • DOCZEKALSKA A. (2016), The participation of the social factor in the Japanese justice - implementation of the right to a fair trial for 5 years of operation of the system saiban-in in: Asian systems of human rights protection. Universal Inspiration - cultural factors - barriers for execution, Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.729-743
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DOCZEKALSKA A. (2014), (De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej in: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz.1, M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T.Bekrycht, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.215-226
 • DOCZEKALSKA A. (2012), Multilingualism of law and convergence of legal cultures in Europe and Canada in: Convergence or divergence of legal cultures and systems?, O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, C.H. BECK, s.176-181
 • DOCZEKALSKA A. (2011), Prawa kobiet w Kanadzie in: Prawa kobiet we współczesnym świecie, Kondratiewa-Bryzik L., Sokolewicz W., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.122-138
 • DOCZEKALSKA A. (2010), Equality of Languages at a Time of Legal Multilingualism in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.69-86
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting or Translation – Production of Multilingual Legal Texts in: Translation Issues in Language and Law, Olsen F., Lorz A.,Stein D., London, New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.116-135
 • DOCZEKALSKA A. (2009), Drafting and interpretation of EU law – paradoxes of legal multilingualism in: Formal Linguistics and Law, Grewendorf G., Rathert M., MOUTON DE GRUYTER, s.339-370
 • DOCZEKALSKA A. (2007), Language and the Law: International Outlooks in: Production and application of multilingual law. The principle of equality of authentic texts and the value of subsequent translation, Kredens K., Góźdź-Roszkowski S., PETER LANG GMBH, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2017 Language of the multilingual law of the European Union - (de)culturalization and (de)hybridization of legal language in the process of drafting and transposing EU law
Participation in conferences:
 • , 2015
 • Law and Boundaries, 2015
 • , 2015
 • XXI Zjazd Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa, 2014
 • Participatory and Popular Culture 2014 Summer Conference, 2014
 • Ninth Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2014
 • The 15th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2014), 2014
 • VI Zjazd Młodych Teoretyków Prawa: Refleksyjność w prawie, 2013
 • , 2013
 • Intercultural communication in law, 2013
 • , 2013
 • Law, Literature and Translation Conference, 2012
 • Conference on the implementation of EU law, 2011
 • The 16th World Congress of Applied Linguistics (AILA2011), 2011
 • The 6th Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legilinguistics, 2011
 • XIX Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa - Konwergencja czy dywergencja kultur prawnych, 2010
 • 3rd International Postgraduate Conference in Translation and Interpreting, 2007
 • The Law and language/Language and Law Conference, 2006
 • Language and the Law 2005: East meets West, 2005
Membership in organizations:
2011
, International Association of Law and Language