Information card 

PhD
JAN CHMIELEWSKI

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD JAN CHMIELEWSKI

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law, Kozminski University
2013–2017
Assistant Professor, Department of Administrative Law and Administrative Business Law, Kozminski University
2009–2013
Research Assistant, Department of Administrative Law and Administrative Business Law, Kozminski University
Research area:
 • history of law
 • history
 • court and administrative proceedings
 • administrative proceedings
 • Administrative law
Publications
Articles in scientific journals:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 października 2017 r., II SA/Sz 749/17, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.192-202
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Czynności niecierpiące zwłoki podejmowane w czasie trwania sporu o właściwość między organami administracji publicznej, MONITOR PRAWNICZY, 13/2018, s.698-704
 • CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), Institutional Continuity and Change in the Local Community. Example of Commons Governing in Jurgów, Village of Polish Spisz, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s.99–128
 • CHMIELEWSKI J. (2017), Commentary to the judgment of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 13 April 2016 (IV SAB/Wa 457/15), ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.62-73
 • CHMIELEWSKI J. (2016), O preambule aktu normatywnego – na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, ADMINISTRACJA. TEORIA-DYDAKTYKA-PRAKTYKA, 1 (42), s.58-79
 • CHMIELEWSKI J. (2016), The issue of planning acts in administrative law using the example of plans and simplified woodland managemnt plans, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 10, s.51-63
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Constitutional Basis of Polish Forest Law, POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 6, s.7-22
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Handing the report after the deadline, PRAWO I ŚRODOWISKO, 4, s.117-120
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Protected landscape area in the system of nature conservation law, PRAWO I ŚRODOWISKO, 3 (87), s.71-76
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Undergrowth in the polish legal system - de lege lata and de lege ferenda remarks, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 2, s.29-54
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Gloss to the sentance of administrative court of 22 November 2013, IV SA/Wa 1852/13, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.1135-1143
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Attorney and the power of attorney under the general administrative procedure, MONITOR PRAWNICZY, 11, s.589-599
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Interesting evidence in the administrative proceedings - remarks on the background of the case law of the administrative courts, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 703-704, s.27-33
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Gloss to the sentance of administrative court of 2 July 2014, IV SA/Po 223/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s.504-510
 • CHMIELEWSKI J. (2016), Self-monitoring of administrative decision in the general administrative proceedings – in the light of the case law of administrative courts and jurisprudence, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 4, s.2-21
 • CHMIELEWSKI J., HOFF W. (2015), Regulatory Impact Assessment (RIA) and Rationality of Law - Legal Aspects, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23(2), s.92-108
 • CHMIELEWSKI J. (2015), General principles of forest management and forestry law, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1, s.97-124
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Leaving an application unprocessed in administrative proceedings (Art. 64 of the Code of Administrative Proceedings), MONITOR PRAWNICZY, 2, s.73-79
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Commentary to the Judgment of the Provincional Administrative Court of 21 October 2104, II SA/Bk 619/14, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 11, s.1505-1522
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Authentic interpretation in the decision-making practice of administrative courts, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3 (60), s.45-63
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Sustainable Forest Management. Polish Solutions in a Legal Perspective, POLISH YEARBOOK OF ENVIRONMENTAL LAW, 5, s.35-62
 • CHMIELEWSKI J. (2015), Gloss to the sentance of administrative court of 9 february 2012, I SAB/Wa 456/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.371-380
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Art 61 a of the Code of Administrative Procedure as a basis for refusal to initiate administrative proceedings, MONITOR PRAWNICZY, 2, s.82-88
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Object-oriented forms of nature protection in municipalities - legal aspects, SAMORZĄD TERYTORIALNY, 9, s.28-39
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Gloss to the resolution of the Supreme Admnistrative Court of 9-th December 2013, I OPS 4/13, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.945-962
 • CHMIELEWSKI J. (2014), Lasy ochronne. Przyczynek do rozważań nad administracyjno-prawną problematyką lasów szczególnie chronionych, PRZEGLĄD PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA, 4, s.83-111
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI J. (2013), Legal Aspects of Regulation of European Freedom of Establishment with Particular Emphasis on the Need of the Protection of the Environment, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.35-56
 • CHMIELEWSKI J. (2013), Gloss to the resolution of the Supreme Admnistrative Court of 11 december 2012, I OPS 6/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 12, s.880-889
 • CHMIELEWSKI J. (2012), Gloss to the sentance of administrative court of 26 november 2009, VIII SA/Wa 449/09, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.91-97
 • CHMIELEWSKI J. (2012), Gloss to the sentance of administrative court of 15 september 2011, III SA/Kr 619/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.485-490
 • CHMIELEWSKI J. (2011), Gloss to the sentence of the Supreme Administrative Court of 24 June 2009, II 1038OSK, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.466-473
Monographs:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), The principle of trust in the general administrative procedure, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • CHMIELEWSKI J. (2015), The concept of overriding public interest in administrative law, Warsaw, C. H. Beck
Chapter in monographs:
 • CHMIELEWSKI J. (2018), Zasada budzenia zaufania do władzy publicznej po noweli kwietniowej Kodeksu postępowania administracyjnego - kilka refleksji in: Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Fundowicz S., Możyłowski P., Stanisławski T., Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., s.23-35
 • CHMIELEWSKI J. (2017), The problems of the legal actions of forets administration. Contribution to the administrative study in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.1095-1117
 • CHMIELEWSKI J. (2015), The Common Good and the European Union– selected legal issues in: Administrative Law and Science in the European Context, Janusz Sługocki, -, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.27-40
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI J. (2010), The Overriding Public Interest. Investing Versus Environmental Protection in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.41-52
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • International Congress of Administrative Law, Science and Justice, 2014