Information card 

PhD
KATARZYNA STASZYŃSKA

Department of Social Sciences

PhD KATARZYNA STASZYŃSKA

CV
History of scientific positions:
2009
Assistant Professor, Department of Social Studies, Kozminski University
1987–1994
Assistant Professor, Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences
Research area:
 • sociology
 • social science methodology
Publications
Articles in scientific journals:
 • Rau Z., Chmieliński M., STASZYŃSKA K. (2016), Classical Categories of Political Thought in Public Opinion: Qualitative Research on Polish Society, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4 (196), s.421-436
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STASZYŃSKA K. (2011), Cognitive Determinants of Data Quality in Public Opinion Polls: Respondents Definition of the Survey, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 4 (176), s.497-518
 • ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K. (2010), Strategies of Family Adaptation to Material Conditions in Polish Local Communities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1, s.19-60
Monographs:
 • STASZYŃSKA K. (2013), Brand, Consumer, Researcher. Encounters on the Market, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • STASZYŃSKA K., Jasińska - Kania A. (2009), Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Białystok, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 • STASZYŃSKA K. (2008), Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I i II, Warsaw, CBOS
 • STASZYŃSKA K. (1989), Respondents' Reliability in Sociological Survey Research, Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
Chapter in monographs:
 • ADAMSKI W., STASZYŃSKA K. (2014), Tożsamość wartości a konflikt interesów w relacjach pokoleniowych in: Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, W. Adamski, Warsaw, WYDAWNICTWO IFIS PAN, s.79-92
 • STASZYŃSKA K. (2014), Cele życiowe, najważniejsze sprawy do załatwienia poczucie deprywacji i strategie adaptacyjne w zmieniającym się społeczeństwie: 1980-2011 in: Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980 - 2011, W. Adamski, Warsaw, WYDAWNICTWO IFIS PAN, s.447-475
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • STASZYŃSKA K. (2011), in: A 50 Anos de La Cultura Civica. Pensamientos y reflexiones, Flores, Julia Isabel, Meksyk, UNAM, s.159-175
 • STASZYŃSKA K., Jasińska - Kania A. (2009), Introduction in: Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Staszyńska K.M., Jasińska - Kania A., Białystok, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, s.15-18
 • STASZYŃSKA K. (2009), The Social Context of the Poles' Economic Migrations in: 5 Years of Poland's Membership of the European Union in the Social Context, Skotnicka - Illasiewicz E., Warsaw, THE OFFICE OF THE COMMITTEE FOR EUROPEAN INTEGRATION, s.118-131
 • STASZYŃSKA K. (2009), Społeczny kontekst migracji zarobkowych Polaków in: 5 Years of Poland's Membership of the European Union in the Social Context, Skotnicka - Illasiewicz E., Warsaw, URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.85-94
 • STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K. (2009), Strategie adaptacji rodzin w polskich gminach in: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.111-142
 • STASZYŃSKA K., Bojar H. (2008), Siedem gmin in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.19-37
 • STASZYŃSKA K. (2008), Ostrowiec Świętokrzyski z perspektywy mieszkańców. Badanie jakościowe in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.41-68
 • STASZYŃSKA K. (2008), Nota o badaniu in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.11-18
 • STASZYŃSKA K. (2008), Ostrowiec Świętokrzyski z perspektywy mieszkańców. Badanie ankietowe in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.69-88
 • STASZYŃSKA K. (2008), Warunki życia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego: wnioski z trzech badań in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.99-101
 • STASZYŃSKA K. (2008), Podsumowanie in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.135-137
 • STASZYŃSKA K. (2008), Warunki życia mieszkańców Kocka: wnioski z dwóch badań in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.139-140
 • STASZYŃSKA K. (2008), Kock z perspektywy mieszkańców. Badanie jakościowe in: Opinie i diagnozy nr 12. Poza metropolią. Jak się żyje w polskich gminach? Część I, Staszyńska K.M., Warsaw, CBOS, s.105-129
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania
 • 2011–2012 Postawy polityczne, stosunek do instytucji systemu demokratycznego a percepcja badań opinii publicznej
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
 • 2010–2011 Kategorie polityczne z doktryn polityczno-prawnych w świadomości społeczeństwa polskiego
Participation in conferences:
 • Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, XIX International Sociological Association World Congress of Sociology, 2018
 • WAPOR 70th Annual Conference, 2017
 • 69th Annual Conference of WAPOR Public Opinion in Transition, 2016
 • Mid-term Conference of European Sociological Association RN 36: 25 Years After the Communism: East and West of Europe in Search of Solidarity, 2014
 • XXVII ISA World Congress of Sociology. Facing Unequal World - Challenges for Global Sociology, 2014
 • 66th Annual Conference of WAPOR: Revolutions in the Measurement of World Public Opinion, 2013
 • WAPOR 65th Annual Conference, 2012
 • Opinions and attitudes in time of economic turbulency, 2012
 • Transnational Connections - Challanges and Opportunities in Communication and Public Opinion Research, 2011
 • XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 2010
 • 17th International Sociological Association World Congress, 2010
 • A cincuenta anos de la Cultura Civica. Pensamientos y reflexiones, 2009
Membership in organizations:
2001
, World Association for Public Opinion Research
2001–2006
, The Institute of Management
1994
, ESOMAR-The Word Association of Research Profesiona
1977
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
ALMARES Counselling and Market Research Institute
President of Competition and Consumer Care Office
KMS ResCon
Membership in management boards:
2006
President of the Board, ERESTE Research on Strategy & Tactics
1994–2003
President of the Board, CASE Consumer Attitudes & Social Enquiry