Information card 

PhD EWA KWIATKOWSKA

PhD
EWA KWIATKOWSKA

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD EWA KWIATKOWSKA

CV
Research area:
 • competition law
 • statistics
 • competition
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2015
University of Warsaw, Poland
Scholarships/ / Awards:
2011
Rector Award for research.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Information and Communication Technologies in Health Care – Infringement of Privacy Issues, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • KWIATKOWSKA E. (2016), IT Solutions for Healthcare System in Poland: in Search of Benchmarks in Various Economic Perspectives, ECONOMICS AND SOCIOLOGY, 3, s.210-223
 • KWIATKOWSKA E. (2016), Internet of Things. Medical treatment delivered by computers: fiction or reality?, IKAR, 6(5), s.19-32
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 11, s.149-164
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Court of Appeals in Warsaw in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.138-141
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Competition and Consumers Protection Court in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.142-154
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Index of issues raised in judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Protection Court in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.155-163
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Accounting tools into practices of sector regulator in telecommunications markets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Supreme Court in 2014 in energy cases, IKAR, 3(4), s.134-137
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Tables of judgments of the Supreme Court, the Court of Appeals in Warsaw and the Competition and Consumers Court (SOKiK) in telecommunications cases for 2014, IKAR, 6(4), s.95-102
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Measures of market concentration - Theory and practice of their use by regulatory authorities in the telecommunications markets, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 3, s.189-198
 • KWIATKOWSKA E. (2014), The development of the Internet of Things – opportunities and threats, IKAR, 3, s.60-70
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Tables of rulings of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Protection Court in telecommunication matters – the second part of 2013, IKAR, 3, s.152-162
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Regulatory activities of the President of the Office of Electronic Communications versus competitiveness and financial situation of the enterprises on the example of TP Group, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Tables of judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Court in telecommunications cases for the 1. half of 2014, IKAR, 3, s.82-97
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Quantitative evaluation methods of competitiveness of the telecommunications markets (practical aspects), IKAR, 8, s.74-87
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Tables of judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Court in telecommunications cases for the 1. half of 2013, IKAR, 8, s.113-133
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Table of court judgments in telecommunications cases, IKAR, 1, s.162-176
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KWIATKOWSKA E. (2012), Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych, IKAR, 6, s.31-45
 • KWIATKOWSKA E. (2010), Niezwykłe spotkania z niezwykłym człowiekiem, KOŹMIŃSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 6, s.45-51
 • KWIATKOWSKA E., Sasin-Knothe D. (2010), Mediation in administrative procedure in tax cases. Six years of administrative courts experience, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s.75-86
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.110-114
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.107-110
 • KWIATKOWSKA E. (2007), Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.28-33
 • KWIATKOWSKA E. (2006), Zasady ładu korporacyjnego- obowiązek czy przywilej spółki?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (81), s.22-25
 • KWIATKOWSKA E. (2005), Specyfika RTS - rosyjskiego rynku pozagiełdowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.30-37
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2015, , Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny "iKAR"
 • 2013, Reviewer, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny "iKAR"
Participation in conferences:
 • Polish-German Health Summit 2015, 2015
 • XV Konferencja naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2014
 • The impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulation, 2014
Membership in organizations:
2014.07
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
Additional Information
Membership in management boards:
2008.06–2010.06
member of supervisory board, Polmycel