Information card 

PhD EWA KWIATKOWSKA

PhD
EWA KWIATKOWSKA

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD EWA KWIATKOWSKA

CV
Research area:
 • competition
 • competition law
 • statistics
Scholarships/ / Awards:
2011
Rector Award for research.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), The Institution of Succession Management – a New Opening for a Natural Person’s Enterprise?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s.248-261
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2019), Digitalisation of Healthcare and the Problem of Digital Exclusion, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, tom: 27, nr 2, s.48-63
 • KWIATKOWSKA E., Trela A. (2019), The Institution of Succession Management – a New Opening for a Natural Person’s Enterprise?, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 11 (4), s.232-247
 • SKÓRZEWSKA-AMBERG M., KWIATKOWSKA E. (2018), Positive and Negative Aspects of New Technologies Use in Health Care, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (96-97), s.270-286
 • KWIATKOWSKA E. (2018), The Use of Information and Communication Technologies in Healthcare, Transformacje Pismo Interdyscyplinarne, 3-4/2018, s.29-44
 • KWIATKOWSKA E., SKÓRZEWSKA-AMBERG M. (2017), Information and Communication Technologies in Health Care – Infringement of Privacy Issues, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7, s.28-39
 • KWIATKOWSKA E. (2016), IT Solutions for Healthcare System in Poland: in Search of Benchmarks in Various Economic Perspectives, ECONOMICS AND SOCIOLOGY, 3, s.210-223
 • KWIATKOWSKA E. (2016), Internet of Things. Medical treatment delivered by computers: fiction or reality?, IKAR, 6(5), s.19-32
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Tables of judgments of the Supreme Court, the Court of Appeals in Warsaw and the Competition and Consumers Court (SOKiK) in telecommunications cases for 2014, IKAR, 6(4), s.95-102
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Index of issues raised in judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Protection Court in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.155-163
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Accounting tools into practices of sector regulator in telecommunications markets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Supreme Court in 2014 in energy cases, IKAR, 3(4), s.134-137
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Court of Appeals in Warsaw in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.138-141
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Table of judgments of the Competition and Consumers Protection Court in energy cases in 2014, IKAR, 3(4), s.142-154
 • KWIATKOWSKA E. (2015), Economic Determinants of Regulatory Decisions in the Polish Telecommunications Sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 11, s.149-164
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Regulatory activities of the President of the Office of Electronic Communications versus competitiveness and financial situation of the enterprises on the example of TP Group, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
 • KWIATKOWSKA E. (2014), The development of the Internet of Things – opportunities and threats, IKAR, 3, s.60-70
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Measures of market concentration - Theory and practice of their use by regulatory authorities in the telecommunications markets, METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH, 3, s.189-198
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Tables of judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Court in telecommunications cases for the 1. half of 2014, IKAR, 3, s.82-97
 • KWIATKOWSKA E. (2014), Tables of rulings of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Protection Court in telecommunication matters – the second part of 2013, IKAR, 3, s.152-162
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Quantitative evaluation methods of competitiveness of the telecommunications markets (practical aspects), IKAR, 8, s.74-87
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Tables of judgments of the Supreme Court, Court of Appeals in Warsaw and Competition and Consumers Court in telecommunications cases for the 1. half of 2013, IKAR, 8, s.113-133
 • KWIATKOWSKA E. (2013), Table of court judgments in telecommunications cases, IKAR, 1, s.162-176
 • KWIATKOWSKA E. (2012), Ilościowe i jakościowe metody oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych w postępowaniach antymonopolowych i regulacyjnych, IKAR, 6, s.31-45
 • KWIATKOWSKA E., Sasin-Knothe D. (2010), Mediation in administrative procedure in tax cases. Six years of administrative courts experience, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (106), s.75-86
 • KWIATKOWSKA E. (2010), Niezwykłe spotkania z niezwykłym człowiekiem, KOŹMIŃSKI ACADEMY LAW SCHOOL PAPERS, 6, s.45-51
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.110-114
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.107-110
 • KWIATKOWSKA E. (2007), Ocena konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s.28-33
 • KWIATKOWSKA E. (2006), Zasady ładu korporacyjnego- obowiązek czy przywilej spółki?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (81), s.22-25
 • KWIATKOWSKA E. (2005), Specyfika RTS - rosyjskiego rynku pozagiełdowego, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.30-37
Chapter in monographs:
 • KWIATKOWSKA E. (2018), Internet of Things - wykorzystywanie nowych technologii w ochronie zdrowia in: Internet of Things – Nowy Paradygmat Rynku, Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, DIFIN, s.180-199
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 40th International Academic Conference, 2018
 • Health care and economy. Public and privet aector in health care, 2018
 • Health protection - economic and legal aspects, 2017
 • Health protection and economy. What changes in the Polish healthcare system?, 2017
 • Polish-German Health Summit 2015, 2015
 • XV Konferencja naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 2014
 • The impact of EU law on Polish competition law and sector-specific regulation, 2014
Membership in organizations:
2017
, CARS Electronic Communications Laboratory
2016
, Centre for Antitrust and Regulatory Studies (CARS)
2014
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji