Information card 

PhD PAWEŁ KRZYWORZEKA

PhD
PAWEŁ KRZYWORZEKA

Department of Management in Networked and Digital Societies

PhD PAWEŁ KRZYWORZEKA

CV
Research area:
 • emotional labour
 • organization culture
 • management and organization theory
 • management
 • multi-level marketing
Internships:
2011
Cornell University, Stany Zjednoczone
2010
Bled International Management Development Center, Słowenia
Scholarships/ / Awards:
2011
Fulbright Senior Advanced Research Award.
Publications
Articles in scientific journals:
 • Gaggiotti H., KOSTERA M., KRZYWORZEKA P. (2017), More than a method? Organisational ethnography as a way of imagining the social, CULTURE AND ORGANIZATION, 5, s.325-340
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Inter-organizational awards - between gift and commodity, PRAKSEOLOGIA, 157, s.145-165
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Modernizing contemporary museums, Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, 1, s.177-198
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Ethnography as Direct Sales, Tamara - Journal for Critical Organization Inquiry, 3, s.45-57
 • KRZYWORZEKA P. (2013), Professional culture of lawyers – the role of work hours, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 1(124), s.16-35
 • RODAK O., KRZYWORZEKA P. (2013), How (not) to prepare student for work in business settings, ETNOGRAFIA POLSKA, 1-2, s.105-117
 • KRZYWORZEKA P., Krzyworzeka A. (2012), Ethnography for research on tacit knowledge, E-MENTOR, 1, s.66-69
 • KRZYWORZEKA P. (2012), Kultura organizacyjna - ślepa uliczka teorii organizacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 01/2012, s.72-81
 • KRZYWORZEKA P. (2011), On the shared paradigm comfort and on the interdisciplinary struggle, OPCIT MASZYNA INTERPRETACYJNA, Czerwiec, s.1
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Direct selling distributors as transnational entrepreneurs – the case of Amway and Mary Kay Cosmetics, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.154-171
 • KRZYWORZEKA P. (2011), W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3/2011, s.39-48
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Podglądanie w wydaniu biznesowym, MARKETING W PRAKTYCE, 4 (146), s.12-14
 • KRZYWORZEKA P. (2010), Wiedzochłonne organizacje, E-MENTOR, 35, s.59-62
Monographs:
 • KRZYWORZEKA P. (2017), Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji, POLTEXT
 • KRZYWORZEKA P. (2017), LLOYD WARNER. Pierwszy antropolog organizacji, Wydawnictwo POLTEXT
Chapter in monographs:
 • KRZYWORZEKA P. (2015), Ethnography in: Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, M. Kostera, SEDNO-WYDAWNICTWO AKADEMICKIE, s.27-36
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRZYWORZEKA P. (2014), Structure and Agency in Law Firms: Qualitative Analysis of Long Work Hours Phenomenon in: Legal Professions at the Crossroads, Dariusz Jemielniak, Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien, PETER LANG GMBH, s.139-160
 • KRZYWORZEKA P., JEMIELNIAK D. (2014), Władza w międzyorganizacyjnych relacjach in: Interorganizational relations in management science, Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, s.69-89
 • KRZYWORZEKA P., KOSTERA M. (2012), Ethnography in: Qualitative Research, Dariusz Jemielniak, PWN, s.167-187
 • KRZYWORZEKA P. (2011), Multi-level performances - ethnography of network marketing in: Ethnography of Organizations - Studies of Polish Firms and Institutions, Kostera M., GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, s.137-156
 • JEMIELNIAK D., KRZYWORZEKA P. (2011), Digital education - an opportunity and a challenge in: How to take advantage of extramural education in Poland?, Piotr Zbieranek, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.101-106
 • KRZYWORZEKA P. (2008), Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna in: Nowe kierunki w zarządzaniu, Kostera M., WAiP, s.179-197
Scientific Activities
Projects:
 • 2011–2013 Praktyki badawcze antropologicznych konsultantów biznesowych
Participation in conferences:
 • 14th EASA Biennial Conference: Anthropological legacies and human futures, 2016
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2016
 • Organisation Studies Cluster, 2013
 • Standing Conference on Organizational Symbolism 2013, 2013
 • 12th EASA Biennial Conference. Uncertainty and disquiet, 2012
 • Standing Conference for Management and Organization Inquiry, 2012
 • Qualitative Research in Management and Organization Conference, 2012
 • Standing Conference for Management and Organizational Inquiry, 2011
 • 2010 Symposium. Work, Organisation and Ethnography, 2010
Membership in organizations:
2012
, Academy of Management
2008
, American Anthropological Association (AAA)
Additional Information
Consultancy:
Insittute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw
Innovatika