Information card 

PhD BŁAŻEJ PODGÓRSKI

PhD
BŁAŻEJ PODGÓRSKI

Department of Finance

PhD BŁAŻEJ PODGÓRSKI

CV
Research area:
 • finance
 • entrepreneurial finance
 • financial markets
 • capital markets
Publications
Articles in scientific journals:
 • PODGÓRSKI B. (2020), Market reactions to unexpected political changes: evidence from advance emerging markets, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, vol. 33, no. 1, s.1562-1580
 • PODGÓRSKI B., Pasierbek K. (2020), The “Magic Action” of Stock Splits: Evidence from the Warsaw Stock Exchange 2003–2017, CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, Vol. 28, No. 1, s.66-80
 • JAKUBOWSKI M., WARDASZKO M., ĆWIL M., WINNICZUK A., PODGÓRSKI B. (2019), Building a serious VR game for soft-skill learning – lessons learned, DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 46, s.140-153
 • PODGÓRSKI B. (2018), Effect Momentum Evidence from Advance Emerging Markets, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 2/2018 (92), s.325-334
 • PODGÓRSKI B. (2018), Impact of the January Effect on Return Rates in the Markets of the 2004 EU Enlargement, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26, s.27-48
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2017), Mobile Learning Game Effectiveness in Cognitive Learning by Adults: A Comparative Study, SIMULATION & GAMING. AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF THEORY, PRACTICE AND RESEARCH, 3, s.1-20
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., PODGÓRSKI B. (2016), The Distant Echo of Brexit: Did Exporters Suffer the Most?, Finance Research Letters, online 18 November 2016, s.1-8
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., CEGŁOWSKI B. (2012), Equity Shares Equating the Results of Fcff and Fcfe Methods, Financial Internet Quarterly „e-Finanse”, 2, s.34-43
 • PODGÓRSKI B. (2010), Efficient Capital Market - Case of WSE, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (105), s.33-48
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia z uwzględnieniem stopy reinwestycji, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 142, s.294-303
 • PODGÓRSKI B. (2009), Miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na GPW w latach 1999-2008, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 24, s.311-320
Monographs:
 • CEGŁOWSKI B., PODGÓRSKI B. (2011), Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, PWN
Chapter in monographs:
 • ĆWIL M., JAKUBOWSKI M., WINNICZUK A., WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), Cicero VR - Public Speaking Training Tool and an Attempt to Create Positive Social VR Experience in: Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications and Case Studies. HCII 2019. Lecture Notes in Computer Science, J. Chen, G. Fragomeni, SPRINGER, s.297-311
 • PODGÓRSKI B. (2019), Augmented Reality in Finance Learning Games in: Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, Hamada, R., Soranastaporn, S., Kanegae, H., Dumrongrojwatthana, P., Chaisanit, S., Rizzi, P., Dumblekar, V., SPRINGER, s.269-281
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2019), Methodological challenges of creating a next-generation machine learning-based game engine for generating maps and vehicle behavior in: Proceedings of 50th International Simulation and Gaming Association Conference - SIMULATION & GAMING. THROUGH TIMES AND ACROSS DISCIPLINES, M. Wardaszko, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.451-456
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Mobile educational game - Smart Leo in: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.532-542
 • WARDASZKO M., PODGÓRSKI B. (2015), Cognitive Learning Effectiveness With Mobile Serious Games In Adult Education in: Hybrid Simulation & Gaming in the Networked Society, Hidehiko KANEGAE, Kyoto, Ritsumeikan Univeristy, s.367-390
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • PODGÓRSKI B., MIELCARZ P. (2008), Wpływ negatywnych i neutralnych rekomendacji na osiąganie ponadprzecięntych stóp zwrotu na GPW w latach 2005-2006 in: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Urbańczyk E., WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, s.533-543
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Recommendations and Abnormal Returns on The Warsaw Stock Exchange In 2005-2006 in: The Problems of Company Value Management, Urbańczyk E., Lewiston, PUBLISHING HOUSE PRINT GROUP DANIEL KRZANOWSKI, s.---
 • MIELCARZ P., PODGÓRSKI B., Waremczuk P. (2007), Wybór efektywnej metody oceny projektów inwestycyjnych o różnych nakładach kapitałowych in: Strategie Wzrostu Wartości Przedsiębiorstwa, Urbańczyk E., KREOS, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • World Finance & Banking Symposium, 2016
 • Australasian Simulation Congress 2016, International Simulation and Gaming Association, 2016
 • Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2009, 2009