Information card 

PhD
MATEUSZ WOIŃSKI

Department of Criminal Law

PhD MATEUSZ WOIŃSKI

CV
Research area:
 • human rights
 • criminal Law
 • international criminal law
 • comparitive law
Internships:
2011
Max- Planck Institut, Niemcy
Publications
Articles in scientific journals:
 • WOIŃSKI M. (2009), Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.76 - 89
Editing of monographs:
 • WOIŃSKI M., (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warsaw
Monographs:
 • WOIŃSKI M. (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. akt SDI 21/16) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.223-237
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt SDI 12/14) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.91-104
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt SDI 43/14) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.105-120
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 16/15) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.155-177
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 38/15) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.193-202
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOIŃSKI M. (2012), Odpowiedzialność karna za mobbing in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.189-210
 • WOIŃSKI M. (2010), Projekty nowelizacji art. 256 k.k. in: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A., OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.21-42
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), An interesting case of dactyloscopic identification in: Dactyloscopy. One Hundred Years on Polish Territory, Tomaszewski T, Rybicki P., STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Hate crimes in Poland, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • The Amendment of Polish Penal Code Concerning Hate Speech Crimes, 2011
 • Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009