Information card 

PhD
MATEUSZ WOIŃSKI

Department of Criminal Law

PhD MATEUSZ WOIŃSKI

CV
History of scientific positions:
2014
Assistant Professor, Department of Criminal Law, Kozminski University
2008–2013
Research Assistant, Department of Criminal Law, Kozminski University
2007–2013
Ph.D student, Warsaw University, Faculty of Law and Administration,Chair of Penal Law, Department of Comparative Penal Law, University of Warsaw
Research area:
 • human rights
 • criminal Law
 • international criminal law
 • comparitive law
Internships:
2011
Max- Planck Institut, Germany
Publications
Articles in scientific journals:
 • WOIŃSKI M. (2009), Przestępstwo tzw. pomówienia Narodu Polskiego (de lege derogata), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.76 - 89
Editing of monographs:
 • WOIŃSKI M., (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warsaw
Monographs:
 • WOIŃSKI M. (2012), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warsaw, POLTEXT
Chapter in monographs:
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 8 maja 2014 r. (sygn. akt SDI 12/14) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.91-104
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r. (sygn. akt SDI 43/14) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.105-120
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 16/15) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.155-177
 • WOIŃSKI M. (2018), Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2015 r. (sygn. akt SDI 38/15) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.193-202
 • WOIŃSKI M. (2018), Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2016 r. (sygn. akt SDI 21/16) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, Kraków, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.223-237
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WOIŃSKI M. (2012), Odpowiedzialność karna za mobbing in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.189-210
 • WOIŃSKI M. (2010), Projekty nowelizacji art. 256 k.k. in: Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wieruszewski R., Wyrzykowski M., Bodnara A., Gliszczyński-Grabias A., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER, s.21-42
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), An interesting case of dactyloscopic identification in: Dactyloscopy. One Hundred Years on Polish Territory, Tomaszewski T, Rybicki P., Warsaw, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Hate crimes in Poland, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • The Amendment of Polish Penal Code Concerning Hate Speech Crimes, 2011
 • Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2015
, Kozminski University, Warsaw
2013
-, Kozminski University, Warsaw
2010–2012
, Kozminski University
2009–2012
, Kozminski University
2009–2015
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2009–2010
, Kozminski University
2009–2010
, Kozminski University
2008–2012
, Kozminski University
2008–2012
, Kozminski University
2008–2009
, Kozminski University
2008–2009
, Kozminski University
2008–2009
, Kozminski University
2007–2009
, Warsaw University