Information card 

PhD
JOANNA LEŚNIOWSKA

Department of Economics

PhD JOANNA LEŚNIOWSKA

CV
History of scientific positions:
2010
Assistant Professor, Department of Economics, Kozminski University
2008–2010
adiunkt ds naukowo-technicznych, Health Public Centre, Kozminski University
Research area:
 • Institutional economics
 • Health Economics and Economics of Healthcare
 • Macreconomic policy
 • management in health sector
 • Health Care
Scholarships/ / Awards:
2016
Rector's award for research.
2015
Rector's award for research.
2015
Money reward.
2014
Rector's award for research.
2013
Money reward.
2013
Money reward.
Publications
Articles in scientific journals:
 • LEŚNIOWSKA J. (2018), The health system burden and the economic impact of chronic noncommunicable diseases, STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, 167, s.79-93
 • LEŚNIOWSKA J. (2016), Economic burden of diseases in Poland, VALUE IN HEALTH, 7, s.A627
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Costs of mental disorders in Poland and their complications, VALUE IN HEALTH, 7, s.A409
 • LEŚNIOWSKA J. (2015), Reply to commentary on costs of diabetes and its complications in Poland, THE EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, 2, s.227-227
 • KARPA W., LEŚNIOWSKA J. (2014), Efficiency of Health Care Systems: Stochastic Frontier Analysis Including Innovation Component, Prace naukowe im. Jana Długosza w Częstochowie Pragmata Tes Oikonomias, VIII, s.159-167
 • LEŚNIOWSKA J., Schubert A., Fedyna M., WOJNA M., Skrzekowska - Baran I. (2014), Costs of diabetes and its complications in Poland, European Journal of Health Economics, 6, s.653-660
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • LEŚNIOWSKA J., KARPA W. (2013), Cross-border healthcare: an outlook for Polish medical services providers, ERNST-MORITZ-ARNDT UNIVERSITÄT GREIFSWALD WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE DISKUSSIONSPAPIERE, 3, s.32-37
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Health and its protection in EU – legal background, Zeszyt Naukowy UWiMSC, 31, s.119-136
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), PDB32 Cost of Diabetes and its Complications in Poland: Preliminary Results, VALUE IN HEALTH, 7, s.A477
 • LEŚNIOWSKA J., RUSZKOWSKI J. (2010), Rzeczywiste, ekonomiczne koszty choroby w Polsce, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 25, s.---
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Poland's Nurising Brain Drain To The West, HEALTH AFFAIRS, 2, s.593
 • LEŚNIOWSKA J. (2008), Migracje polskich pielęgniarek - wstępne informacje, POLITYKA SPOŁECZNA, 2, s.19-21
 • LEŚNIOWSKA J. (2007), Migration patterns of Polish doctors within the UE, EUROHEALTH, 4, s.7-8
 • LEŚNIOWSKA J. (2005), Problem migracji polskiej kadry medycznej, POLITYKA SPOŁECZNA, 4, s.18-22
Chapter in monographs:
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Chronic disease epidemic as a challenge for the health care units and economy - diabetes mellitus example in: Health care. Economics aspects, Iga Rudawska Edward Urbańczyk, Warsaw, DIFIN, s.191-205
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Reformy systemu opieki zdrowotnej na Ukrainie i w Polsce. Główne wyzwania i problemy in: Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka-oświata-zdrowie-turystyka), Ireneusz Michałków, Warsaw, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, s.149-161
 • LEŚNIOWSKA J. (2012), Realizacja projektów promocji zdrowia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej in: Społeczne i rekreacyjno-zdrowotne aspekty edukacji, Ireneusz Michałków, Warsaw, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.327-342
 • LEŚNIOWSKA J. (2011), Providing sports fans from EU countries with medical services at EURO 2012 in Poland in: Economic and social aspects of the organization EURO 2012, Michałków I., Kariagin J., Warsaw, UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, s.222-235
Scientific Activities
Projects:
 • 2014–2014 Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów i innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej
 • 2013–2013 Bogactwo instytucjonalne nakładów na ochronę zdrowia i dostępność innowacyjnych rozwiązań na przykładzie choroby rzadkiej (stwardnienia guzowatego)
Participation in conferences:
 • The 12th International Conference of the Polish Pharmacoeconomics Society ISPOR POLAND 2014, 2014
 • 89th Annual Conference of Western Economic Association International, 2014
 • II seminarium Recent Challenges of Health Care Management in Poland, 2014
 • Social Aspects of Market Economy, 2013
 • 5th International Conference On Social Aspects Of Market Economy, 2013
 • 4 th Baltic Health Forum. Determinants of growth of healthcare units in competitive market, 2012
 • Seminarium „Koszty społeczne niezdolności do pracy”, 2012
 • Report on Management, 2010
 • I Bałtyckie Forum Zdrowia Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, 2009
Membership in organizations:
2014
, International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research
2014
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012
, Kozminski University
2012
, Kozminski University
2011
, Kozminski University