Information card 

PhD GRAŻYNA SORDYL

PhD
GRAŻYNA SORDYL

Department of Banking, Insurance and Risk

PhD GRAŻYNA SORDYL

CV
History of scientific positions:
2006
Assistant Professor, Faculty of Financial Management, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
1996–2006
Assistant Professor, Faculty of Real Estate and Business Insurance, Malopolska School of Economics in Tarnów
1996
Teaching Assistant/Assistant Professor, Faculty of Insurance, Cracow University of Economics
Performed academic and organizational function:
1996.01–2006.12
, Malopolska School of Economics in Tarnów
Research area:
 • insurance
Publications
Articles in scientific journals:
 • Wanat-Połeć E., SORDYL G. (2015), Strenghtening of Protection of Unsolvent Touroperators Consumers in Poland vs. the Concept of Creation of the Tourist Guarantee Fund, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 4, s.633-648
 • SORDYL G., Cwalińska-Weychert Z., Monkiewicz M. (2014), Działalność odszkodowawcza Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na tle rozwiązań europejskich, PRAWO ASEKURACYJNE, 3(80), s.234-239
 • SORDYL G., Monkiewicz M., Bamber B. (2014), Alternative methods of use of the assistance fund managed by the Insurance Guarantee Fund (IGF), PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 342, s.150-163
 • SORDYL G. (2014), Wpływ nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości na wynik finansowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, XLVIII,3, s.383-391
 • SORDYL G. (2014), Sprawozdanie: Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Konferencja naukowa, Warszawa 4 grudnia 2013 r., PRAWO ASEKURACYJNE, 1 (78), s.91-94
 • SORDYL G., Wanat-Połeć E. (2013), Insurance Guarantee Fund (IGF) versus changing conditions of the insurance market, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, Vol.XLVII,3, s.585-601
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2012), Działalność Ubezpieczeniowego funduszu Gwarancyjnego na tle aktualnej i proponowanej w Białej Księdze ujednoliconej organizacji systemów gwarancyjnych w Uni Europejskiej, Zeszyty Naukowe, 13, s.w druku
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2011), Funkcja pomocowa instytucji gwarancyjnych jako instrument stabilizowania rynku ubezpieczeniowego, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, 181, s.132-140
 • SORDYL G., Płonka M. (2010), Ubezpieczenia ekologiczne jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie, WIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWE, 1, s.91-105
 • SORDYL G. (2009), Wykorzystać bazy danych, MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY, 12, s.12-14
 • SORDYL G. (2009), Realizacja zasady solidaryzmu w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 808/2009, s.33-43
Chapter in monographs:
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2015), Pro-consumer dimension of the Insurance Guarantee Fund in: Consumer protection in the insurance market in Poland, Monkiewicz J., Orlicki M., Warsaw, POLTEXT, s.149-184
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2014), Analiza roli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych - wyzwania dla nauki i praktyki in: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, J. Ostaszewski, E. Kosycarz, -, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.141-155
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SORDYL G., Niżnik J. (2011), Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym in: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, W. Sułkowska, Warsaw, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.153-164
 • SORDYL G. (2010), Kierunki rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce w latach 2002-2009 in: Rynek ubezpieczeń w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Lemieszka K., Monkiewicz M., Sordyl G., Śliwiński A., Warsaw, ELIPSA, s.-
 • SORDYL G. (2010), Uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej in: Rynek ubezpieczeń w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009, Lemieszka K., Monkiewicz M., Sordyl G., Śliwiński A., Warsaw, ELIPSA, s.-
 • SORDYL G., Niżnik J. (2009), Założenia systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i uwarunkowania jego implementacji, (wg projektu Polskiej Izby Ubezpieczeń) in: ZN nr. 127. Studia ubezpieczeniowe, Handschke J., Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.510-517
 • SORDYL G., Monkiewicz M. (2009), Analiza działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz funduszy ochrony ubezpieczonych w wybranych krajach Unii Europejskiej w zakresie niewypłacalności ubezpieczycieli w świetle globalnego kryzysu finansowego in: Rynki finansowo-ubezpieczeniowe w warunkach kryzysu, Nowak A.Z., Nowak S., Sopoćko A., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.166-177
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2011, 2012
 • The Fourth International Jerusalem Conference on Health Policy Improving healthcare: who is responsible? Who is accountable?, 2009
 • Rynek finansowy 2009, 2009
 • Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego A.D. 2009, 2009
Additional Information
Consultancy:
Membership in internal committees and academic organizations:
1996.01–2006.12
, Malopolska School of Economics in Tarnów
Membership in management boards:
2006.01
Member of the Board, Insurance and Risk Management Chamber of Commerce