Information card 

PhD
BEATA RADZKA

Department of Human Resources Management

PhD BEATA RADZKA

CV
Research area:
 • business ethics
 • leadership
 • Economic sociology
 • human resource management
Publications
Articles in scientific journals:
 • RADZKA B., SZABAN J., TROCHIMIUK R. (2017), Social Embeddedness of Employers’ Willingness to Activate, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 45(3), s.171-183
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • TROCHIMIUK R., RADZKA B. (2014), The HRM Challenges in Age Management in SMEs, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 6, s.135-150
 • RADZKA B. (2010), Zróżnicowanie wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 2 (73)/10, s.49-69
 • RADZKA B. (2009), Stary i nowy instytucjonalizm. Spotkanie socjologii i ekonomii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(97), s.62-74
Chapter in monographs:
 • RADZKA B. (2013), Postawy starszych pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wobec aktywności zawodowej in: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zenon Wiśniewski, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.90-99
 • RADZKA B., Kozek W., Hermann C. (2012), Privatisation and the Impact on Employment in: Privatization of Public ServicesImpacts for Employment, Working Conditions, and Service Quality in Europe, Ch. Hermann, J.Flecker, New York / Londyn, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.124-134
 • RADZKA B. (2012), Kultura organizacyjna a mobbing in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Wyka T., Szmidt Cz., POLTEXT, s.31-56
 • RADZKA B. (2012), Praca w hierarchii wartości pracowników 50 + i wartości związane z pracą in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.239-283
 • RADZKA B. (2012), Psychologiczne aspekty postaw i zachowań związanych z aktywnością zawodową in: Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50 +. Raport końcowy, Czesław Szmidt, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO, s.287-328
 • RADZKA B., Kozek W. (2011), The Impact of Liberalisation and Privatisation of Public Services on Employment in: The Future of Public Services in Poland, Kozek W., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.97-123
 • Hermann C., Kozek W., Kusa J., Flecker J., RADZKA B. (2011), Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity - Policy Recommendations in: The Future of Public Services in Poland, Kozek W., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s.243-252
 • RADZKA B., Hermann C., Jefferys S., Kilicasian Y., Kozek W., Pond R., Tasiran A. (2009), Privatisation of Public Services and the Impact onEmployment and Productivity in: Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE), T. Brandt, J.Flecker, G. Van Gyes, Ch. Hermann, S.Jefferys, Y. Kilicasian,W. Kozek, R. Pond, B. Radzka, T. Schulten, A.C. Tasiran, T. Vael,S.Vandekerckhove, T. Vael, RIEGELNIK, s.52-76
Scientific Activities
Projects:
 • 2006–2009
 • 2010–2012 Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+
Participation in conferences:
 • EURAM 2015: Uncertainty is a great opportunity, 2015
 • Employees' responsiblity towards employers' good., 2013
 • VII Ogólnopolski Zjazd katedr ZZL. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach., 2013
 • Kompleksowy program aktywizacji osób starszych, 50+, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Dobre miejsca pracy w dobrych usługach? Konsekwnecje liberalizacji i prywatyzacji usług publicznych. Szpitale i usługi pocztowe w Polsce w kontekście europejskim, 2009
 • Rola kultury ekonomicznej w procesie transformacji, 2006
Additional Information
Consultancy:
MillwardBrown/ Akademia Leona Koźmińskiego
Edelman Trust Barometr