Information card 

Prof. STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

Prof.
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

Department of Social Sciences

Prof. STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

CV
Research area:
 • globalization
 • media
 • sociology
 • Information Society
Internships:
1991
BBC Summer School, Wielka Brytania
1990
University of Colorado Boulder, USA
2009
University of Minho, Portugal
1991
USIA ( US Information Agency), Stany Zjednoczone
1990
Deutsche Welle Training Centre, Niemcy
Publications
Articles in scientific journals:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów, ZARZĄDZANIE MEDIAMI, 7(1)2019, s.1-3
 • JĘDRZEJEWSKI S., Beliczyński J. (2018), Public service radio in Poland vs. technology challenges: a turning point, Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol. 16 nr 1, s.29-44(16)
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), News repertoires in Poland, Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s.379-398
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Public service media news consumption across Europe: Views from a Q-methodological repertoire study, Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s.504-521
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Od muzyki w radiu do muzyki w sieci, KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(96), s.78-91
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Public service media in the era of convergence– European regulation and practice of communication, STUDIA MEDIOZNAWCZE, 3 (58), s.135-144
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Radio formats and social media use in Europe - 28 case studies of public service practice, THE RADIO JOURNAL: INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST AND AUDIO MEDIA, ???, s.89-107
 • JĘDRZEJEWSKI S., Doliwa U. (2013), Local radio an endangered species? The Polish case, MEDIA TRANSFORMATIONS, vol.10, s.74-97
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Konferencja IAMCR Braga, Portugalia, 18-22 lipca 2010 roku, STUDIA MEDIOZNAWCZE, 4, s.174-176
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Badania konsumpcji mediów; wiedza o mediach-wiedza o odbiorcach, EDUKACJA HUMANISTYCZNA, 1, s.61-76
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media publiczne- dylematy rozwoju, Realia, 3, s.105-122
 • JĘDRZEJEWSKI S., Olszewska M. (2000), Radiometria-przełom w badaniach, BRIEF, 13, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Kultura w epoce cyfrowej (jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne), KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 1 (16), s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1990), Programy studia wyborczego Polskiego Radia (studium przypadku), PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Organizacyjny kontekst funkcjonowania Telewizji Polskiej, PRZEKAZY I OPINIE, 1, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Telewizja Polska jako instytucja, OŚWIATA I WYCHOWANIE, 12, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Problemy społeczne w przekazie Telewizji Polskiej, PRZEKAZY I OPINIE, 1, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1989), Poles Apart, Cable and Satellite Europe, October, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S., Jakubowicz K. (1988), Polish Broadcasting: The Choices Ahead, EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 3, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1988), Polskie Radio dzisiaj i w przyszłości, ZESZYTY PRASOZNAWCZE, 4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Struktura programu Polskiego Radia w latach 1976-1985, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Węgierski system komunikowania masowego w procesie przemian, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1985), Informacyjna rola Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s.-
Editing of monographs:
 • JĘDRZEJEWSKI S., Sousa H., Pinto M., Fidalgo J., Costa e Silva E., Melo A., Santos L., Denicoli S., Lameiras M., Barbosa M., (red.), (2013), 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2013), Nowe media a praktyki komunikacyjne, -
Monographs:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2015), Radio publiczne w Europie. Program - finansowanie - technologia - audytorium, POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S., Sousa H., Pinto M., Fidalgo J., Costa e Silva E., Melo A., Santos L., Denicoli S., Lameiras M., Barbosa M. (2013), 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS)
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Nowe media a praktyki komunikacyjne, Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • JĘDRZEJEWSKI S., Gazi A., Starkey G. (2011), Radio Content in Digital Age, Intellect, The University of Chicago Press
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), New media and Visual communication, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), PSB radio in Europe in digital era, Universitas Kraków
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Co Polaków łączy, co dzieli-społeczeństwo informacyjne w działaniu, KUL
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), The medium with promising future.Radio in Central and Eastern European Countries, KUL
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2003), Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, ProfiPress
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2001), Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne, WYDAWNICTWO SEJMOWE
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1997), Radio. Renesans. Od monopolu do konkurencji, AKT
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1995), 70 lat polskiego Radia, Ten-Ten
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1988), Lengyel nevelesszociologial tanulmanyak, Tankoyvkiodo
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Nauczycielka przedszkola, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1987), Warszawska Spółdzielnia Księgarska 1937-1947, CZBM
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1981), Wybór tekstów z socjologii wychowania, Wydawnictwa Szkolene i Pedagogiczne
Chapter in monographs:
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "We Want to Be More Like the West": Skiing for All in the 1950s-1970s Poland in: Leisure Cultures and the Making of Modern Ski Resorts, Strobl P, Podkalicka A., PALGRAVE MACMILLAN, HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, NEW YORK, s.161-183
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Cyfryzacja radia i telewizji w Polsce – przebieg i skutki społeczne in: Dynamika przemian w mediach, A. Hess, M. Nowina Konopka, W. Świerczyńska-Głownia, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.169-189
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!? in: Klinika Dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja, K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.93-115
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2019), Radio cyfrowe - przełom technologiczny?! in: Zagadnienia ogolne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, I. HOFMAN, D. FIGURA-KĘPA, UMCS, s.55-87
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2018), Radio i telewizja publiczna w indywidualnych repertuarach mediów in: Pulchrum et communicatio. Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, A. Wójciszyn-Wasil, M.J. Gondek, D. Wadowski, KUL, s.251-263
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2018), O Leonie jako badaczu, mędrcu, podróżniku... in: Mistrz i przyjaciel. Ojciec profesor Leon Benigny Dyczewski OFMCoNV, pod redakacją M. Halickiej, A. Szafranek, L. Dakowicz, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.243-250
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Media publiczne w Polsce: strategie rozwoju technologicznego in: Księga Jubileuszowa z okacji 25-lecia profesury i 75-lecia urodzin Profesora Tomasza Gobana-Klasa, -, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.309-322
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2017), Niezależność mediów publicznych w czasach populizmu - przypadek Polski in: Klinika Dziennikarstwa — Diagnoza, K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.87-105
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Public service media - where do they going? in: Journalism clinic - credo, Kazimierz Wolny - Zmorzyński, Katarzyna Konarska, Warszawa/Wrocław, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.79-115
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), A transverse consumption of media news - the application of Q sorting method in: Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek, WYDAWNICTWO LIBRON, s.103-129
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Radio jako wartość in: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa-Poznań, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, s.449-463
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Siła i słabość mediów in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, POLTEXT, s.273-292
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Radiofonia regionalna i lokalna - wprowadzenie in: Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 r., Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny - Zmorzyński, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, s.7-20
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Nowe praktyki komunikacyjne odbiorców: media w świecie konwergencji in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.299-323
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2016), Polskie Radio wobec wyzwań technologicznych in: Przyszłość dziennikarstwa radiowego, Nierenberg Bogusław, Kania Jan, Kreft Jan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.11-28
 • JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2015), Getting Listeners Involved: Radio As, A Community Web Project in: Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society, T.Bonini, B.Monclus, ROUTLEDGE, s.252-267
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Strategie zarządzania radiofonią publiczną w warunkach konwergencji in: Radio w dobie nowych mediów, Urszula Doliwa, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, s.33-49
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Radio in the new media environment in: Radio. The Resilient Medium, G.Starkey, G. Stachyra, M.Oliveira, Sunderland, Centre for Research in Media and Cultural Studies, s.17-25
 • JĘDRZEJEWSKI S., Stachyra G. (2014), The image of the aged in the Polish Radio. Towards social inclusion in: Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, T.Pavlickova, I.Reifová, Cambridge Scholars Publishing, s.27-33
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2014), Historia mediów - kilka uwag metodologicznych in: Polskie Radio na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej, A. Budzyński, K. Jasiewicz, ASPRA, s.27-34
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), in: Media Regulators in Europe: A Cross-Country Comparative Analysis, Helena Sousa, Wolfang Trutzschler, Joaquim Fidalgo,Mariana Lameiras, CECS, University of Minho, s.126-136
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Public Service Media Radio 2.0 ahead in: Radio. Community-Challenges-Aesthetics, G.Stachyra, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.39-53
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), The media regulation in age of convergence in: 'Media Policy and Regulation: Activating Voices, Illuminating Silences, H. Sousa, M. Pinto, J. Fidalgo, S. Jedrzejewski, E. Costa e Silva, A. Melo, L.A. Santos, S. Denicoli, M. Lameiras, M. Eusebio Barbosa, University of Minho - Communication and Society Research Centre (CECS), s.97-110
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Wirtualizacja dźwięku: radio - Internet - telefon komórkowy - iPod - iPhone in: Wirtuzalizacja, problemy, wyzwania, skutki, Zacher L., POLTEXT, s.377-390
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2013), Tożsamość odbiorców mediów w społeczeństwie wielokulturowym in: Tożsamość w wielokulturowym kontekście, L. Dyczewski, K. Jurek, WYDAWNICTWO KUL, s.263-275
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2012), in: Media relations w sektorze rolno-spożywczym, Jaska E., Szczykutowicz A., WYDAWNICTWO SGGW, s.48-60
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2012), Media w Portugalii - od Estado Novo do nowego społeczeństwa in: Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju, Adamowski J., Jaskiernia A., ASPRA, s.71-82
 • JĘDRZEJEWSKI S., Oliveira M. (2011), Od air do Web: rzeźbienie radia w sieci in: Radio i społeczeństwo, Stachyra G., Pawlak-Hejno E., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.33-47
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2011), Radio landsape in Poland ant the development of European radio broadcasting sector: between the mission and the market in: Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Dobek-Ostrowska B., Głowacki M., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s.213-235
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2011), Offentlich-rechtlicher Rundfunk in Polen:Wo stehen wir und wohin geht die Entwicklung? in: Media Governance in Europa: Regulierung - Partizipation - Mitbestimmung, H. J. Kleinsteuber, S.Nehls, VS VERLAG, s.111-124
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Strategie rozwoju radia 2.0 in: Nowe media i komunikowanie wizualne, S. Jędrzejewski, P. Francuz, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.155-166
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2010), Media publiczne na rynku - szansa czy konieczność? in: Współczesne media. Wolne media? Tom 1, I. Hofman, D. Kępa-Figura, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, s.143-155
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Newsy a narracyjna forma informacji? in: Jaka informacja?, L. Dyczewski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.33-38
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Wiedza o audytorium mediów a możliwości jego kontroli in: Teorie komunikacji i mediów, Jastrzębski J., Graszewicz M., OFICYNA WYDAWNICZA ATUT - WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE, s.143-150
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2009), Radio w swiecie cyfrowym in: Nowe media a media tradycyjne, Jezinski M., Wydawnictwo Adam Marszalek, s.44-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Digital radio: problems and dilemmas of radio development in: Transformaciones de la radio y la television en Europa, Penafiel Saiz C., Universidad del Pais Vasco, s.39-52
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), PSB radio in Central and Eastern European Countries- the state and prospects in: Comparing Media Systems in Central Europe.Between Commercialization and Politicization, Dobek-Ostrowska B., Glowacki M., UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.71-84
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Polskie radio w dniach odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca in: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Oledzki J., Lewek A., Olędzki J., UKSW, s.373-382
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Korzystanie z mediów a problem wykluczenia społecznego in: Polska zdrowa żywność, wieś i rolnictwo w mediach, Jędrzejewski S., SGGW, s.97-108
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2008), Radio: narodziny - ewolucja - perspektywy in: Dziennikarstwo i świat mediów, Chudzinski E., Bauer Z., UNIVERSITAS, s.115-126
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Radio in Central and Eastern Europe in transition era in: The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, Jedrzejewski S., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.23-34
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Hasła dotyczace problematyki radiowej in: Słownik terminologii medialnej, Pisarek W., UNIVERSITAS, s.20 hasel
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Proces wprowadzania nowych mediów w perspektywie badawczej-koncepcja monitoringu in: Studia nad komunikacja popularną, międzykulturowa, sieciową i edukacyjną, Fras J., ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.256-266
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media publiczne w procesie politycznym. Między niezależnością a uległością in: Media w Polsce. Pirewsza władza IV RP, Sokołowski M., Akademickie i Profesionalne, s.335-348
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Introduction in: The Medium with Promising Future.Radio in Central and Eastern European Countries, Jędrzejewski S., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.9-12
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Media a zmiana społeczna in: Kultura - Media - Społeczeństwo, D. Wadowski, KUL, s.263-274
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), European PSB radio in: Realting Radio: Communities, Aestetics, Access, Follmer G., Thiermann S., Spector Books, s.63-70
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Technologia programu radiowego in: Słownik wiedzy o mediach, Siwiec M., PARKEDUKACJA, s.348-360
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Bitwy i boje na rynku radiowym in: Wojna w mediach, Nierenberga B., Piątkowska-Stępniak W., UNIWERSYTET OPOLSKI, s.425-441
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), PSB radio and politics in: Mass Media in Social Practice, Waniek D., Adamowski J., OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, s.243-255
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2007), Radio in: Słownik wiedzy o mediach, Siwiec M., PARKEDUKACJA, s.154-171
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Digital radio in: Digitalisation of TV and radio broadcasting, M.Jachimowicz, Eutelsat i Informedia Polska, s.51-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Radiofonia cyfrowa in: Cyfryzacja przekazu telewizyjnego i radiowego, Jachmowicz M., INFORMEDIA POLSKA I EUTELSAT, s.51-57
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2006), Mediamorfosis. Media as a basis of information society in: Nowa ekonomia a społeczeństwo, Partycki S., KUL, s.239-247
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Dylematy rozwoju radiofonii publicznej in: Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, Duczmal M., Nierenberg B., Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, s.117-130
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Fiabilidad de los metodos in: Impacto global de la radio publica, Jędrzejewski S., RNE, s.36-44
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2005), Fiabilidad de los metodos in: Impacto global de la radio publica, Hernaiz E., Radio Nacional Espana, s.33-47
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2002), Radio: nowa tożsamość w erze cyfrowej in: Media publiczne a edukacja Polaków, E. Biedka, Vespadruk, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (2001), Przetrwanie czy rozwój: zarządzanie i finansowanie nadawców publicznych w warunkach konkurencji rynkowej in: Globalizacja mediów elektronicznych a rynki narodowe i lokalne, Jędrzejewski S., WYDAWNICTWO SEJMOWE, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Budowa radia publicznego w Polscena tle doświadczeń europejskich radiofonii publicznych w kontekście Ustawy o Radiofonii i Telewizji in: Medialne rozdroże, Dyczewski I., Interpress, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1998), Horfunk in Polen. Poliisch-Rechtlische grunlagen fur den Wandel nach 1989 in: Mediontransformation und Jurnalismus in Polen 1989-1996, Rutkiewicz I., Schlieb K., Kopper K., Vistas, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1997), Radio u progu XXI wieku in: Radio- szanse i wyzwania, S. Jędrzejewski, Międzynarodowe Centrum Kultury, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1996), Sektor radiowy w Polsce in: Media i dziennikarstwo, Rutkiewicz I., Schliep K., Kopper K., UJ, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1996), Radio w Polsce w pięć lat po zniesieniu monopolu państwa in: Transformacja radia w Polsce, Joachimowski M. i inni, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.-
 • JĘDRZEJEWSKI S. (1995), Strategia programowa Polskiego Radia u progu roku 2000 in: Pięć lat tranformacji w mediach, A. Słomkowska, ELIPSA, s.-
Scientific Activities
Projects:
 • 2010 “Media Regulation in Portugal: The ERC’s Case”
 • 2009 COST Action IS0906Transforming Audiences, Transforming Societies
Publication of reviews:
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2015), Broadcasting in the 21st Century, Richard Rudin (2011), RADIO JOURNAL:INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST & AUDIO MEDIA wydawca: PALGRAVE MACMILLAN LTD, strony: 154-155
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2015), Radio's New Wave. Global Sound in the Digital Era, Jason Loviglio and Michele Hilmes (Eds.) (2013), RADIO JOURNAL:INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST & AUDIO MEDIA wydawca: ROUTLEDGE, strony: 151-153
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2010), Dziennikarstwo sportowe. Przewodnik praktyczny Phil Andrews, Poradnik wydawca: UJ, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2010), Television Audiences and Everyday Life, Communicacao e Sociedade wydawca: Universidade do Minho, strony: 125-127
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2008), Media w Europie K. Williams, Wydawnictwo wydawca: WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFECJONALNE, strony: 20?
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2008), Radio. Hustoria i współczesność H. Kubaczewska, M. Hermanowski, Wydawnictwo wydawca: Ośrodek badania Rynku Sztuki Współczesnej, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (2007), Wywiad dziennikarski S. Adams, W.Hicks, Wydawnictwo wydawca: UJ, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1990), W stronę telewizji: studia i szkice, EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION wydawca: EJ of Communication, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1987), Komunikacja masowa. Pespektywy sociologiczne, PRZEKAZY I OPINIE wydawca: Przekazy i opinie, strony: -
 • JĘDRZEJEWSKI S., (1987), Pedagogiczne aspektyteorii środków masowego przekazu M. McLuhan, PRZEKAZY I OPINIE wydawca: Przekazy i opinie, strony: -
Participation in conferences:
 • Comparative media systems: Implications for news media repertoires and democratic engagement across Europe (IUC-CMS 2016), 2016
 • The 20th Annual Conference of the Israel Communication Association, 2016
 • VI Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze: Publiczość mediów w epoce cyfrowej, 2016
 • Radio w cyfrowym świecie, 2015
 • IAMCR Conference: Hegemony or Resistance? On the Ambiguous Power of Communication, 2015
 • 5th ECREA Conference - Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovation, 2014
 • Changing media and democracy: 25 years of media freedom and public sphere in Central and East Europe, 2014
 • Kultura w mediach, media w kulturze, 2014
 • Wpływ internetu na ewolucję narodowych systemów medialnych, 2014
 • Transforming Audiences, Transforming Societies:The future of audience research: Agenda, theory and societal significance, 2014
 • Radio: the resilient medium, 2013
 • What is radio? A conference to explore the past, present and future of radio, 2013
 • , 2013
 • Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - przyszłość czy przeszłość?, 2013
 • , 2013
 • Zarządzanie mediami: teoria i praktyka, 2013
 • Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, 2012
 • Tożsamość w wielokulturowym kontekście, 2011
 • Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, 2011
 • IAMCR Conference, 2011
 • New Challenges and Methodical Innovation in European Media Audience Research, 2011
 • Systemy mediów w perspektywie porównawczej, 2011
 • Transforming audiences, transforming societies, 2010
 • II Congress of the Polish Communication Association, 2010
 • Polska wieś, bezpieczeństwo żywności a media, 2010
 • Radio i społeczeństwo, 2010
 • Radio Congress, 2010
 • Pogrzeb czy rozwój: media służby publicznej w Europie, 2010
 • Kreowanie komunikowania: zawartość, kontrola , krytyka, 2008
 • Jaka informacja?, 2008
 • Wieś i rolnictwo w mediach, 2008
 • New media- the state and development opportunities, 2008
 • Konsumcjonizm w przekazach komunikacji społecznej, 2007
 • Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, 2007
 • John Paul II for truth and freedom, 2007
 • Teorie mediów a komunikacja społeczna, 2007
 • The Radio Conference. A Transnational Forum, 2007
 • New media-new opportunities, 2007
 • Media in Poland-The First Power of Republic Poland IV, 2007
 • European Broadcasting Union and RNE Radio Nacional Espana Recontre 2005, 2005
 • One radio- many voices Fifth International Congress of Public Local and Alternative Radio and TV, 2005
 • Radio International Summer School, 2004
Membership in organizations:
2010
, International Association for Media and Communication
2009–2016
, The Polish Communication Association
2008
, The Polish Communication Association
2005
, European Communication Research and Education Association
2005–2006
, National Broadcasting Council
1970
, Polish Sociological Association
Additional Information
Consultancy:
The National Council of Notaries
The Ministry of Culture and National Heritage
Ministry of Culture
ECREA-European Communication and Education Association
IREN International Radio Research Network
European Group of Radio and TV Researchers EBU
European Society for Opinion and Marketing Research
European Broadcasting Union
European Broadcasting Union
Council of Europe
RTV-Reform Commission
Polskie Radio S.A., Telewizja Polska S.A.