Information card 

PhD SVETLANA GUDKOVA

PhD
SVETLANA GUDKOVA

Department of Management

PhD SVETLANA GUDKOVA

CV
History of scientific positions:
2014
Assistant Professor, Department of Management, Kozminski University
2007–2014
Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Kozminski University
2007–2017
Deputy Director of the College of M&F, College of Management and Finance, Kozminski University
2001–2007
Research Assistant, Department of Entrepreneurship, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
Research area:
 • managerial (business) simulation games
 • business plan
 • entrepreneurship
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2006
International School of Economics and Business Administration, Latvia
2011
Gateway Community College, USA
2008
ETEA - Faculty of Economic and Business Sciences, Espanola
2008
University of Florence, Italy
2009
Lisbon University Institute, Portugal
Internships:
2011
Yale University, USA
2004
Växjö University, Sweden
2008
Universita degli studi di Firenze, Italy
2001
Jönköping International Business School, Sweden
Publications
Articles in scientific journals:
 • GUDKOVA S. (2012), Interview with entrepreneur as a tool in the process of entrepreneurial learning, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.85-98
 • GUDKOVA S. (2010), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.140-143
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2010), Factors for development of family businesses in Poland, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4(30), s.42-55
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.110-114
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism Journal of Financial Stability, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s.117-119
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s.75-79
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(96), s.100-104
 • GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.101-114
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.107-110
 • GUDKOVA S. (2007), Transfer wiedzy w procesie socjalizacji przedsiębiorczej, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4, s.113-127
 • GUDKOVA S. (2007), Sieć osobistych powiązań - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(15), s.68-86
 • GUDKOVA S. (2007), Determinanty rozwoju mikroprzedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.26-32
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2007), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), 2(85), 3(86), 4(87), s.xxx
 • GUDKOVA S. (2006), Rola doświadczenia w procesie uczenia się przedsiębiorców, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.163-176
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), Zachowania przedsiębiorców w momentach krytycznych jako czynnik wpływający na rozwój, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1116, s.267-273
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.54-55
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s.40-42
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.47-49
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.42-44
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.58-60
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.69-71
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2004), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), 5(70), 6(71), s.46-48, 49-52, 48-50
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), Wielka mała firma, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.31-37
 • GUDKOVA S. (2003), Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Najlepsze praktyki skandynawskie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.12-18
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), Mikroprzedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.113-127
 • GUDKOVA S. (2002), Venture Capital w najnowszej literaturze przedmiotu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.44-46
 • GUDKOVA S. (2002), Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.49-51
Editing of monographs:
 • GUDKOVA S., (2015), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Warsaw, Kozminski University
Monographs:
 • GUDKOVA S. (2015), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Warsaw, KOZMINSKI UNIVERSITY
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), Entrepreneurship, Warsaw, WOLTERS KLUWER
 • GUDKOVA S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GUDKOVA S. (2002), Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • GUDKOVA S., Todorova S., Drobatyuk Y. (2015), Social Entrepreneurship: The Innovative Approach to Solving Social Problems in: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, Warsaw, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.11-36
 • GUDKOVA S., Glinka B., Brzozowska A. (2014), The cultural context of entrepreneurship. The case of immigrant entrepreneurs in: Poland and Turkey in Europe - social, economic and political experiences and challenges, Adamczyk A., Dubel P., -, CENTRE FOR EUROPE, UNIVERSITY OF WARSAW, s.155-176
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), The Use of Grounded Theory in Entrepreneurship Research in: Economy, society and managing, A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel, Warsaw, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.50-61
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), Understanding of success as a factor affecting growth potential of small enterprises in: Entrepreneurs and managers: improving practice, developing theory, Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P., Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.7-19
 • GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), Wyłanianie się struktur w małych przedsiębiorstwach in: Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A., Kraków, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.335-342
 • GUDKOVA S. (2008), Knowledge acquisition in the process of entrepreneurial socialization in: Business environment in Poland. The selected managerial and economic aspects and their interconnections., Nowak A. Z. , Glinka B., Hensel P., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.48-62
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2008), The use of grounded theory in enterpreneurship research in: 7th International Conference on Social Science Methodology - The book of short abstracts, Balbi S., Scepi G., Russolillo G., Stawinoga A., Naples, JOVENE EDITORE S.P.A., s.266
 • GUDKOVA S. (2007), Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw in: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Bogdanienko J. Kuzela M., Sobczak I., Toruń, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.69-77
 • GUDKOVA S. (2006), Ukryta siła mikroprzedsiębiorstw in: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Romanowska M. , Wachowicz P., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.191-198
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), Small Enterprises under the Pressure of Crises Situations in: Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities, Nowak Alojzy Z. , Glinka Beata , Hensel Przemysław, Warsaw, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.100-114
 • GUDKOVA S. (2006), Socyalnyj capital - fundament razvitia malogo biznesa in: Uluslararasi Girişimcilik Kongresi, ---, Biszkek, KIRGIZISTAN - TURKIYE MANAS UNIVERSITESI, BISZKEK, s.477-483
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Możliwości wykorzystania metod jakościowych do badania zmiany i rozwoju organizacji in: W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Leoński J., ---, ECONOMICUS SZCZECIN, s.---
 • GUDKOVA S. (2004), Momenty krytyczne w procesie rozwoju oraz uczenia się małych przedsiębiorstw in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H. , Ludwiczyński A., Warsaw, POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.225-238
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2017, Reviewer, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
 • 2007, Reviewer, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE.
 • 2007, Reviewer, PROBLEMY ZARZĄDZANIA
Publication of reviews:
 • GUDKOVA S., (2004), Zarządzanie z pasją czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National), PROBLEMY ZARZĄDZANIA wydawca: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: 231-233
Participation in conferences:
 • 31st Standing Conference on Organizational Symbolism. Creative De-Construction, 2013
 • Transdisciplinary Seminar on Qualitative Research, 2012
 • AACSB Assessment Conference, 2012
 • Młodzi przedsiębiorcy – dydaktyka i badania, 2011
 • The 2nd Student Quality Forum, 2010
 • 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, 2008
 • V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, 2008
 • 7th International Conference on Social Science Methodology, 2008
 • 6th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2008, 2008
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, 2007
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, 2006
 • Letnia Szkoła Zarządzania 2006, 2006
 • Uluslararasi Girisimcilik Kongresi (International Entrepreneurship Congress), 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2012
, Kozminski University
2011
Study Regulations Committee, Kozminski University, Member
2011–2017
-, Kozminski University, Warsaw
2010–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2009–2015
Koźmiński International Business School Program Board, Kozminski University, Member
2008–2009
English Track Programme Council, Kozminski University, Member
2008–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2007–2011
, Kozminski University