Information card 

PhD SVETLANA GUDKOVA

PhD
SVETLANA GUDKOVA

Department of Management

PhD SVETLANA GUDKOVA

CV
Research area:
 • managerial (business) simulation games
 • entrepreneurship
 • business plan
Internships:
2011
Yale University, USA
2004
Växjö University, Szwecja
2008
Universita degli studi di Firenze, Włochy
2001
Jönköping International Business School, Szwecja
Publications
Articles in scientific journals:
 • GUDKOVA S. (2012), Interview with entrepreneur as a tool in the process of entrepreneurial learning, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.85-98
 • GUDKOVA S. (2010), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s.140-143
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2010), Factors for development of family businesses in Poland, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4(30), s.42-55
 • TKACZYK J., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s.97-100
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism - Jorunal of Financial Stability Vol. 5. Is. 3., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (96) lipiec sierpień, s.75-79
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(96), s.100-104
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2009), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(98), s.110-114
 • JACKOWICZ K., GUDKOVA S. (2009), Przegląd czasopism Journal of Financial Stability, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2 (97) marzec-kwiecień, s.117-119
 • KWIATKOWSKA E., GUDKOVA S. (2008), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(92), s.107-110
 • GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.101-114
 • GUDKOVA S. (2007), Transfer wiedzy w procesie socjalizacji przedsiębiorczej, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 4, s.113-127
 • GUDKOVA S. (2007), Sieć osobistych powiązań - źródło przewagi małych przedsiębiorstw na rynku, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1(15), s.68-86
 • GUDKOVA S. (2007), Determinanty rozwoju mikroprzedsiębiorstw, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.26-32
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2007), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(84), 2(85), 3(86), 4(87), s.xxx
 • GUDKOVA S. (2006), Rola doświadczenia w procesie uczenia się przedsiębiorców, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.163-176
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), Zachowania przedsiębiorców w momentach krytycznych jako czynnik wpływający na rozwój, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1116, s.267-273
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(77), s.54-55
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(73), s.40-42
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(72), s.47-49
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(76), s.69-71
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.58-60
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.42-44
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2004), Periodical review, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), 5(70), 6(71), s.46-48, 49-52, 48-50
 • GUDKOVA S. (2003), Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Najlepsze praktyki skandynawskie, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.12-18
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), Mikroprzedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.113-127
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2003), Wielka mała firma, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3, s.31-37
 • GUDKOVA S. (2002), Venture Capital w najnowszej literaturze przedmiotu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4, s.44-46
 • GUDKOVA S. (2002), Dydaktyczne treści podręczników przedsiębiorczości w Europie oraz Ameryce Północnej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, s.49-51
Editing of monographs:
 • GUDKOVA S., (2015), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Warsaw, Kozminski University
Monographs:
 • GUDKOVA S. (2015), Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, KOZMINSKI UNIVERSITY
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), Entrepreneurship, WOLTERS KLUWER
 • GUDKOVA S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GUDKOVA S. (2002), Sekurytyzacja należności kredytowych banków, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • GUDKOVA S., Todorova S., Drobatyuk Y. (2015), Social Entrepreneurship: The Innovative Approach to Solving Social Problems in: Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field, Svetlana Gudkova, KOZMINSKI UNIVERSITY, s.11-36
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GUDKOVA S., Glinka B., Brzozowska A. (2014), The cultural context of entrepreneurship. The case of immigrant entrepreneurs in: Poland and Turkey in Europe - social, economic and political experiences and challenges, Adamczyk A., Dubel P., CENTRE FOR EUROPE, UNIVERSITY OF WARSAW, s.155-176
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2011), The Use of Grounded Theory in Entrepreneurship Research in: Economy, society and managing, A.Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel, UW WZ - UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, s.50-61
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2009), Understanding of success as a factor affecting growth potential of small enterprises in: Entrepreneurs and managers: improving practice, developing theory, Nowak A.Z., Glinka B., Hensel P., WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.7-19
 • GLINKA B., GUDKOVA S. (2008), Wyłanianie się struktur w małych przedsiębiorstwach in: Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Stabryła A., UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE, s.335-342
 • GUDKOVA S. (2008), Knowledge acquisition in the process of entrepreneurial socialization in: Business environment in Poland. The selected managerial and economic aspects and their interconnections., Nowak A. Z. , Glinka B., Hensel P., WYDAWNICTWO NAUKOWE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.48-62
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2008), The use of grounded theory in enterpreneurship research in: 7th International Conference on Social Science Methodology - The book of short abstracts, Balbi S., Scepi G., Russolillo G., Stawinoga A., Naples, JOVENE EDITORE S.P.A., s.266
 • GUDKOVA S. (2007), Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw in: Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Bogdanienko J. Kuzela M., Sobczak I., WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK, s.69-77
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2006), Small Enterprises under the Pressure of Crises Situations in: Business Administration in Central Europe: Challenges, Problems and Opportunities, Nowak Alojzy Z. , Glinka Beata , Hensel Przemysław, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.100-114
 • GUDKOVA S. (2006), Ukryta siła mikroprzedsiębiorstw in: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Romanowska M. , Wachowicz P., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.191-198
 • GUDKOVA S. (2006), Socyalnyj capital - fundament razvitia malogo biznesa in: Uluslararasi Girişimcilik Kongresi, ---, KIRGIZISTAN - TURKIYE MANAS UNIVERSITESI, BISZKEK, s.477-483
 • GUDKOVA S., GLINKA B. (2005), Możliwości wykorzystania metod jakościowych do badania zmiany i rozwoju organizacji in: W kręgu socjologii interpretatywnej – zastosowanie metod jakościowych, Leoński J., ECONOMICUS SZCZECIN, s.---
 • GUDKOVA S. (2004), Momenty krytyczne w procesie rozwoju oraz uczenia się małych przedsiębiorstw in: Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Król H. , Ludwiczyński A., POLSKA FUNDACJA PROMOCJI KADR, s.225-238
Scientific Activities
Publication of reviews:
 • GUDKOVA S., (2004), Zarządzanie z pasją czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National), PROBLEMY ZARZĄDZANIA wydawca: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, strony: 231-233
Participation in conferences:
 • 31st Standing Conference on Organizational Symbolism. Creative De-Construction, 2013
 • Transdisciplinary Seminar on Qualitative Research, 2012
 • AACSB Assessment Conference, 2012
 • Młodzi przedsiębiorcy – dydaktyka i badania, 2011
 • The 2nd Student Quality Forum, 2010
 • 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, 2008
 • V międzynarodowa konferencja naukowa: zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, 2008
 • 7th International Conference on Social Science Methodology, 2008
 • 6th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications: EISTA 2008, 2008
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, 2007
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, 2006
 • Letnia Szkoła Zarządzania 2006, 2006
 • Uluslararasi Girisimcilik Kongresi (International Entrepreneurship Congress), 2006
 • Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2004