Information card 

PhD ANNA BACZYŃSKA

PhD
ANNA BACZYŃSKA

Department of Management

PhD ANNA BACZYŃSKA

CV
History of scientific positions:
2014
Assistant Professor, Department of Management, Kozminski University
2014
Assistant Professor, Interdisciplinary Center, Kozminski University
2014
Assistant Professor, Sustainable Development Center, Kozminski University
2008–2014
Assistant Professor, Chair of Economic Psychology, Kozminski University
2005–2008
Lecturer, Kozminski University
2005
Lecturer, Cardinal Stefan Wyszyński University
2001–2006
Research Assistant, Warsaw School of Social Sciences and Humanities
Research area:
 • organizational behavior
 • human resource management
 • organizational psychology
Scholarships/ / Awards:
2015
Rector Award.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 2, s.171-182
 • BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), Leadership Competencies Among Managers, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.6-22
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), Proposed Core Competencies andEmpirical Validation Procedure inCompetency Modelling: Confirmation and Classification, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s.1-13
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), A trait profile of top and middle managers, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, -, s.1-6
 • BACZYŃSKA A. (2015), Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.11-54
 • BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini Model, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.83- 100
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), A Comparison of Tacit Knowledge Inventory Results with the Appraisal of Managerial Competencies as Achieved through Assessment Center Studies, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s.69-81
 • BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors: A Research Report, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.87-97
 • BACZYŃSKA A. (2011), Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s.103-118
 • BACZYŃSKA A. (2010), Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s.109-126
 • BACZYŃSKA A. (2010), Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s.23-41
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga., CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s.23-45
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9, s.56-60
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji, ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45, s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210), s.-
 • BACZYŃSKA A. (2006), A-C to nie są gry i zabawy, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199), s.58-59
 • BACZYŃSKA A. (2004), Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s.12-13
 • BACZYŃSKA A. (2003), Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s.14-16
 • BACZYŃSKA A. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s.41-46
 • BACZYŃSKA A. (2002), Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s.13-16
 • BACZYŃSKA A. (2002), Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.16-18
Monographs:
 • BACZYŃSKA A. (2018), Managers or liders. Theoretical and empirical study, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego, Warsaw, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Chapter in monographs:
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar in: Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Wrocław, DIFIN, s.-
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa in: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I, Harasim W., Warsaw, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, s.132-138
 • BACZYŃSKA A. (2005), Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa in: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, Makowski K., Warsaw, WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, s.63-75
 • BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów in: Studia Psychologii, Dutkiewicz W., Warsaw, ATK, s.37-75
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 40th Congress on Assesment Center Methods, 2016
 • 40th International Congress on Assessment Center Methods, 2016
 • 39th International Congress on Assessment Center Methods, 2015
 • 38 International Congress of Assessment Center Method, 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP), 2014
 • SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference, 2013
 • XI Expert Meeting. The criteria for success in the application of AC / DC, 2012
 • VII Seminarium Eksperckie. HRM. Skuteczność modeli kompetencyjnych, 2010
 • Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, 2008
Additional Information
Consultancy:
Institute for Business Development