Information card 

PhD ANNA BACZYŃSKA

PhD
ANNA BACZYŃSKA

Department of Management

PhD ANNA BACZYŃSKA

CV
Research area:
 • organizational psychology
 • organizational behavior
 • human resource management
Scholarships/ / Awards:
2015
Rector Award.
Publications
Articles in scientific journals:
 • BACZYŃSKA A., Thornton III G. (2017), Relationships of analytical, practical, and emotional intelligence with behavioral dimensions of performance of top managers, INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT, 2, s.171-182
 • BACZYŃSKA A., KORZYŃSKI P. (2017), Leadership Competencies Among Managers, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 2, s.6-22
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T., Cybis N. (2016), Proposed Core Competencies andEmpirical Validation Procedure inCompetency Modelling: Confirmation and Classification, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 7, s.1-13
 • BACZYŃSKA A., Rowiński T. (2015), A trait profile of top and middle managers, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, -, s.1-6
 • BACZYŃSKA A. (2015), Analytical, Practical and Emotional Intelligence and Line Manager Competencies, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.11-54
 • BACZYŃSKA A., Bugalska A., JÓŹWIK A. (2015), A Snapshot of Talent in a Pharmaceutical Company in the Context of the Renzullini Model, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.83- 100
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2013), A Comparison of Tacit Knowledge Inventory Results with the Appraisal of Managerial Competencies as Achieved through Assessment Center Studies, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 5, s.69-81
 • BACZYŃSKA A., Górniak M. (2013), The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors: A Research Report, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, 1, s.87-97
 • BACZYŃSKA A. (2011), Assessment/ Development Center (Ośrodki/Centra Oceny) jako metoda oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 4 (18), s.103-118
 • BACZYŃSKA A. (2010), Obraz kompetencji menedżera i przedsiębiorcy. Raport z badań, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 2 (16), s.109-126
 • BACZYŃSKA A. (2010), Kompetencje - definicja, metody analizy i oceny kompetencji, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW. PROBLEMY, INNOWACJE, PROJEKTY, 3 (17), s.23-41
 • BACZYŃSKA A., Wekselberg V. (2009), Trudna sztuka assessmentu. Personel i Zarządanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9, s.56-60
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2009), Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda Wagnera i Roberta J. Sternberga., CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE, 9/234, s.23-45
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy – metody rekrutacji i selekcji, ZESZYT METODYCZNY DORADCY ZAWODOWEGO, 45, s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (2), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (211), s.-
 • BACZYŃSKA A., Wysocka-Rudzińska A. (2007), Firma się uczy. Jakie zastosować metody i narzędzia, aby zrealizować cel szkolenia (1), PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 9 (210), s.-
 • BACZYŃSKA A. (2006), A-C to nie są gry i zabawy, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 10 (199), s.58-59
 • BACZYŃSKA A. (2004), Sztuka wyrażania siebie. Asertywność w relacjach przełożony - podwładny, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 4/2004, s.12-13
 • BACZYŃSKA A. (2003), Rola szkoleń w otoczeniu ciągłej konkurencji, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 1/2003, s.14-16
 • BACZYŃSKA A. (2003), Ewaluacji szkoleń nigdy dość, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 7 i 8, s.41-46
 • BACZYŃSKA A. (2002), Co w grupie piszczy, czyli o procesach grupowych słów kilka, PROMENADA. MAGAZYN MŁODYCH PROFESJONALISTÓW, 12, s.13-16
 • BACZYŃSKA A. (2002), Rekrutacja (nie)omylna. Personel i zarządzanie, PERSONEL I ZARZĄDZANIE, 11, s.16-18
Monographs:
 • BACZYŃSKA A. (2018), Managers or liders. Theoretical and empirical study, Wydawnictwo Poltext
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • BACZYŃSKA A., Kosy K. (2009), Zeszyt Metodyczny Doradcy Zawodowego, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Chapter in monographs:
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2008), Inteligencja praktyczna jako kapitał intelektualny menedżera: Teoria i pomiar in: Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Witkowski S.A., Listwan T., Difin, s.-
 • BACZYŃSKA A., Terlak J. (2007), Ocena po szkoleniu średnio- i długookresowa in: Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Część I, Harasim W., WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W WARSZAWIE, s.132-138
 • BACZYŃSKA A. (2005), Poczucie koherencji jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa in: Kształtowanie warunków pracy a efektywność organizacji, Makowski K., WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, s.63-75
 • BACZYŃSKA A., Terelak J. (1997), Poczucie koherencji a palenie sytuacyjne u studentów in: Studia Psychologii, Dutkiewicz W., ATK, s.37-75
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 40th Congress on Assesment Center Methods, 2016
 • 40th International Congress on Assessment Center Methods, 2016
 • 39th International Congress on Assessment Center Methods, 2015
 • 38 International Congress of Assessment Center Method, 2014
 • 28th International Congress of Applied Psychology (ICAP), 2014
 • SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference, 2013
 • XI Expert Meeting. The criteria for success in the application of AC / DC, 2012
 • VII Seminarium Eksperckie. HRM. Skuteczność modeli kompetencyjnych, 2010
 • Sukces w Zarządzaniu. Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, 2008
Additional Information
Consultancy:
Institute for Business Development