Information card 

Prof. Wojciech  GASPARSKI

Prof.
Wojciech GASPARSKI

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business

Prof. Wojciech GASPARSKI

CV
History of scientific positions:
2017
Full Professor, Positive Entrepreneurship Research Lab, Kozminski University
2013–2017
Full Professor, Business Ethics and Social Innovation Center, Kozminski University, Warsaw
2013–2017
Full Professor, Department of Business Ethics, Kozminski University, Warsaw
2011
, Member The Advisory Board of the Master Degree Studies in architecture and Urban Planning "Architecture for Society of Knowledge"
2002–2013
Full Professor, Centre of Ethic in Business, Kozminski University
1996–2000
Lecturer, American Studies Center, University of Warsaw
1995–2002
Lecturer, Leon Kozminski Academy of Enterpreneurship and Management
1994–2002
Full Professor, Warsaw University of Technology
1994–2000
Lecturer, Warsaw Management School
1991–2005
Full Professor, Institute of Philosophy & Sociology, Research Group for Ethics in the Economy and Business, Polish Academy of Sciences
1985–1991
Associate Professor, Institute of Philosophy & Sociology, Praxiology & Science Studies Department, Polish Academy of Sciences
1971–1985
Lecturer, Praxiology Department, Polish Academy of Sciences
1967–1971
Assistant Professor, Praxiology Institute, Polish Academy of Sciences
1965–1967
Ph.D student, Workshop of General Problems of the Labour Organization, Polish Academy of Sciences
1962–1965
Research worker, Production Organization Institute, Institute of Indusry Economics and Organization
Research area:
 • Corporate Social Responsibility
 • management and organization theory
 • systems theory
 • science studies
 • methodology for the practical disciplines
 • praxeology
 • business ethics
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2005
Helsinki University, Finland
1999
Helsinki University, Finland
1998
Central European University, Hungary
1996
Helsinki University, Finland
1993
Helsinki University, Finland
1993
City University, United Kingdom
1992
Helsinki University, Finland
1990
University of Conakry, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Helsinki University, Finland
1988
City University, United Kingdom
1986
Helsinki University, Finland
1984
Helsinki University, Finland
1983
Helsinki University, Finland
1983
Central European University, Hungary
1981
State University of New York, USA
1980
Open University, United Kingdom
1974
City University, United Kingdom
1972
Academy of Science, Russia
Internships:
2006
Caux Round Table, Switzerland
2004
Helsinki University, Finland
2003
Helsinki University, Finland
2002
Georgetown University, USA
1999
Helsinki University, Finland
1998
Central European University, Hungary
1996
Helsinki University, Finland
1993
Helsinki University, Finland
1993
City University, United Kingdom
1992
Helsinki University, Finland
1990
Helsinki University, Finland
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
1989
Helsinki University, Finland
1988
City University, United Kingdom
1986
Helsinki University, Finland
1984
Salzburg University, Finland
1983
Helsinki University, Finland
1974
City University, United Kingdom
1972
Academy of Science, Russia
1970
Open University, United Kingdom
Scholarships/ / Awards:
2016
Medal of Nicolaus Copernicus.
2015
The Award for the Textbook "Business, Ethics, Responsibility".
2014
Nagroda Rektora ALK za redakcję 22 tomów "Praxiology".
2014
2014 CEEMAN Champion Award in category Responsible Management Education.
2014
Laur 15-lecia Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
2013
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
2012
Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego.
2008
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego.
2000
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
1998
Medal Komisji Edukacji Narodowej.
1997
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy.
1995
Złota Odznaka TNOiK.
1986
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
1972
Złoty Krzyż Zasługi.
Series of lectures:
1998
Central European University, Hungary
1990
Saybrook Graduate School and Research Institute, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • GASPARSKI W. (2017), Co/kto jest produktem organizacji?, PRAKSEOLOGIA, 159, s.5-12
 • GASPARSKI W. (2017), On practical disciplines and their methodology, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 2, s.129-134
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A., BĄK D., ROK B., KURASZKO I. (2016), Business Ethics: Inventions and Innovations, PRAKSEOLOGIA, 158, s.161-194
 • GASPARSKI W. (2016), The Ethical Dimension of E-Business, PRAKSEOLOGIA, 158, s.241-254
 • GASPARSKI W. (2015), Compliance or consistence and inconsistence of the so-called 'consistence', PRAKSEOLOGIA, 157, s.23-38
 • GASPARSKI W. (2014), Appearances, Duties and Aspirations, Teorie vedy (Theory of Science), 36, s.209-215
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2013), Human Action as an Ultimate Given: Ludwig von Mises' Praxeology as Seen from a Business Ethics Angle, STUDIA HUMANA, Voll. 2:1, s.3-14
 • GASPARSKI W. (2012), Ile etyki w etyce biznesu?, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY - NOWA SERIA, 2 (82), s.167-180
 • GASPARSKI W. (2012), Przede wszystkim nie przeszkadzać, PRAKSEOLOGIA, 153, s.43-50
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2012), Business Ethics. Teaching and Learning, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3, s.5-25
 • GASPARSKI W. (2011), Skuteczność i odpowedzialność w świetle etyki biznesu, BIULETYN INFORMACYJNY, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 2 (68), s.2-5
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., KURASZKO I., BĄK D., ROK B. (2011), Wolność czy swawola?, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5 (112), s.129-158
 • GASPARSKI W. (2011), Postawa dobrego gospodarza wymogiem współczesnego patriotyzmu, PRAKSEOLOGIA, 151, s.35-47
 • GASPARSKI W. (2011), Janusz Goćkowski - naukoznawca, prakseolog, erudyta, PRAKSEOLOGIA, 151, s.250-254
 • GASPARSKI W. (2009), The Stakeholder Organization Theory and it's Systemic Foundation, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, 38(6), s.659-665
 • GASPARSKI W. (2009), Menedżer i prawnik a świat Pana Cogito, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s.19-25
 • GASPARSKI W. (2009), Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(96), s.20-26
 • GASPARSKI W. (2009), Biznes i zarządzanie w społeczeństwie o podwójnej moralności, PRAKSEOLOGIA, 149, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2008), Dlaczego ludzie tak działają, jak działają oraz jak działać powinni, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1 (90), s.27-36
 • GASPARSKI W. (2008), Religie a biznes, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM, 1, s.23-30
 • GASPARSKI W. (2007), Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1, s.15-19
 • GASPARSKI W. (2007), Caux Round Table Polska, DECYDENT, 71, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), Wiedza o organizacji zarządzaniu oraz jej poznawcze ugruntowanie, WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE, 1, s.34-47
 • GASPARSKI W. (2007), PR2, DECYDENT, 72, s.27
 • GASPARSKI W. (2007), Ile kosztuje etyczność, GAZETA BANKOWA, 6, s.46
 • GASPARSKI W. (2007), Konieczny wybór, DECYDENT, 70, s.27
 • GASPARSKI W. (2006), Adres ku czci jubileuszu 65-lecia prof. dr hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(81), s.3-4
 • GASPARSKI W. (2006), Prakseologia na mapie nauk, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 3(169), s.309-315
 • GASPARSKI W. (2006), Wiara, nadzieja, miłość, codzienność, DECYDENT, 67, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Trud namysłu, DECYDENT, 68, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Klemensa Szaniawskiego teoria decyzji w zarysie, PRAKSEOLOGIA, 146, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), Wspomnienie o Danucie Miller, PRAKSEOLOGIA, 146, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2006), Menadżerowie i ich koniki, FORBES, 2, s.86
 • GASPARSKI W. (2006), Źródła nieuczciwości, Cz. I, II, III, GAZETA BANKOWA, 44,46,48, s.46
 • GASPARSKI W. (2006), Od techniki do etyki, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, 4(170), s.443-452
 • ROK B., GASPARSKI W., Lenssen G., Lacy P. (2006), Corporate responsibility and competitiveness, CORP GOV, 4(6), s.324-333
 • GASPARSKI W. (2006), RP czy PR, DECYDENT, -, s.21
 • GASPARSKI W. (2006), Wielkość małej filozofii, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(83), s.5-7
 • GASPARSKI W. (2006), Instytucja, PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI, 1131, s.-
 • GASPARSKI W. (2005), Słowa i czyny, DECYDENT, 4(63), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), In medias res, DECYDENT, 6(64), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Między impulsem a namysłem, DECYDENT, 7-8(65), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Pozor i pozór: mały apostrof a wielka różnica, DECYDENT, 9(66), s.27
 • GASPARSKI W. (2005), Wszyscy jesteśmy obywatelami..., MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s.8-10
 • GASPARSKI W. (2005), Stan... darty, DECYDENT, 2-3(62), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Prakseologia Jerzego Kurnala: Od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s.5-8
 • GASPARSKI W. (2005), Obowiązki i aspiracje, DECYDENT, 1(61), s.26
 • GASPARSKI W. (2005), Komentarz do kazusu z zakresu etyki biznesu, HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA, październik, s.41-42
 • GASPARSKI W. (2004), Daltonizm etyczny, DECYDENT, 2(52), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Etyka na szczycie, DECYDENT, 1(51), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Nie tylko słowotwórstwo, BUSINESSMAN MAGAZINE, 8(161), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Terra incognita, BUSINESSMAN MAGAZINE, 9(162), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Artykuły pierwszej potrzeby, BUSINESSMAN MAGAZINE, 10(163), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Ekonomia i cała reszta, BUSINESSMAN MAGAZINE, 11(164), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Społeczna odpowiedzialność biznesu: argumenty przeciw i za, ANNALES: ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 1(7), s.39-50
 • GASPARSKI W. (2004), Projekt Europa, DECYDENT, 5(55), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Lipa kwitnie nie tylko latem, DECYDENT, 9(58), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Na długie zimowe wieczory, DECYDENT, 12(60), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Między agorą a targowiskiem, BUSINESSMAN MAGAZINE, 12(165), s.128
 • GASPARSKI W. (2004), Czy etyka jest rodzaju żeńskiego?, DECYDENT, 3(53), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Biznes dixit!, DECYDENT, 6(56), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), W akacje, DECYDENT, 7-8(57), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Efekt świeżości, DECYDENT, 10/11(59), s.26
 • GASPARSKI W. (2004), Jan Zieleniewski (1901-1973) - współtwórca prakseologicznej teorii organizacji, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(66), s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Cytaty i pisaty, DECYDENT, 4(54), s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Letnia szkoła decydenta, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Lekcja angielskiego, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice by generald Midgley, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS, -, s.283-288
 • GASPARSKI W. (2003), Euro-maraton odpowiedzialności biznesu, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Z życzeniami dla J. W. Decydencji, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Słowa, rzeczywistość i legenda, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Grochem o ścianę, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), UEtyka, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Zwyczajne niezwyczajne, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Ostrożnie z modą, DECYDENT, -, s.26
 • GASPARSKI W. (2003), Designer's responsibility: methodological and ethical dimensions, AUTOMATION IN CONSTRUCTION, 12, s.635-640
 • GASPARSKI W. (2003), Etyka nauki i etyka biznesu: podobieństwa i różnice, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.315-326
 • GASPARSKI W. (2003), Konflikty interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), PRAKSEOLOGIA, 143, s.9-28
 • TYSZKA T., FRIESKE K., GASPARSKI W., STRZAŁECKI A., TARGOWSKA M. (1981), Design research: a praxiological systematic approach, POSTĘPY CYBERNETYKI, 4, s.81-100
Editing of monographs:
 • GASPARSKI W., Airaksinen T., (red.), (2016), Desire: The Concept and Its Practical Context, New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N., (red.), (2016), Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, -
 • GASPARSKI W., Tchoń K., (red.), (2014), A Treatise on Good Robots, New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., Orel T., (red.), (2014), Designology: Studies on Planning for Action, New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., ROK B., (red.), (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK)
 • GASPARSKI W., (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warsaw
Monographs:
 • GASPARSKI W., Lewicka - Strzałecka A. (2018), Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS
 • GASPARSKI W., MAKOWSKI P., BONECKI M., KRZYSZTOF N. (2016), Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, -, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Airaksinen T. (2016), Desire: The Concept and Its Practical Context, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Tchoń K. (2014), A Treatise on Good Robots, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Orel T. (2014), Designology: Studies on Planning for Action, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W., ROK B. (2013), Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Loukola O. (2012), Environmental Political Philosophy (Praxiology), New Brunswick, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2012), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Warsaw, PWN
 • Arszułowicz M., GASPARSKI W. (2011), Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology), New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2010), Entrepreneurship: Values and Responsibility”, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., ROK B. (2010), To Civil Economic Republic, Warsaw, POLTEXT
 • GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), Biznes, prawo, etyka, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W., Ryan L., KWIATKOWSKI S. (2009), Entrepreneurship: Values and Responsibility, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2008), Responsible Management Education, Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
 • GASPARSKI W. (2007), Wykłady z etyki biznesu: Nowa edycja uzupełniona, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Warsaw, TOWARZYSTWO NAUKOWE PRAKSEOLOGII
 • GASPARSKI W., Airaksinien T. (2007), Praxiology and the Philosophy of Technology, Granz, TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2006), Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK
 • GASPARSKI W., Aleksandre V. (2005), French and Other Perspectives in Praxiology, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS
 • GASPARSKI W. (2004), Wykłady z Etyki Biznesu. Nowa Edycja, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2004), Uczciwość w świecie finansów, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • DĄBROWSKI J., GASPARSKI W. (2003), Creating Knowledge Based Economy – Infrastructure – Organizations - Individuals, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
 • GASPARSKI W. (2003), Prakseologia cz. 2, Dzieła wszystkie, Wrocław, OSSOLINEUM-WROCŁAW
 • GASPARSKI W. (2003), Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych, Warsaw, DRUKARNIA NAUKOWA
 • GASPARSKI W. (2000), Wykłady z etyki biznesu, Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO
Chapter in monographs:
 • GASPARSKI W. (2018), Editorial in: Praxiological Essays: Texts and Contexts Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Gasparski W.W., Lewicka-Strzałłecka A., Nowy Jork, ROUTLEDGE/TAYLOR&FRANCIS, s.ix-xvii
 • GASPARSKI W. (2017), From a Study of Practice to a Philosophy of Practicality. Tadeusz Kotarbiński’s Contribution to the Lvov-Warsaw School of Philosophy in: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, Brożek, Anna, Stadler, Friedrich, Woleński, Jan, SPRINGER, s.135-154
 • GASPARSKI W. (2017), Ekonomia i zarządzanie z filozoficznej perspektywy – przegląd zagadnień in: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek, Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.252-262
 • GASPARSKI W. (2016), The University's 70th anniversary in: Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz, Łódź, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, s.13-16
 • GASPARSKI W. (2016), Krótka historia etyki biznesu tu i teraz in: , Aleksandra Kuzior, Zabrze, ŚLĄSKIE CENTRUM ETYKI BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, s.21-34
 • GASPARSKI W., BĄK D., ROK B., Lewicka - Strzałecka A., KURASZKO I. (2016), Evolution and Specific of Business Ethics in Poland in: Handbuch zur Europäischen Wirtschaftsethik: Business Ethics: Expectations of Society and the Social Sensitisation of Business, A. N. Krylov, Berlin - Wien, Berliner Wissenschafts-Verlag - Verlag Oesterreich, s.453-466
 • GASPARSKI W. (2016), Prakseologia i zarządzanie: przypomnienia i uzupełnienia in: Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, P. Górny, Warsaw, AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ, s.13-33
 • GASPARSKI W. (2016), Sprawstwo w ujęciu prakseologicznym in: Moc sprawcza ludzi i organizacji, Lech W. Zacher, Warsaw, POLTEXT, s.59-76
 • GASPARSKI W. (2016), Editorial in: Desire: The Concept and Its Practical Context, T. Airaksinen, W. W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.ix-xii
 • GASPARSKI W. (2016), Praxiology, or the Study of the Prose of Human Action Revisited in: Praxiology and the Reasons for Action: Broadening the Borders, P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, Wojciech W. Gasparski, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-23
 • GASPARSKI W. (2016), Editorial in: Praxiology and the Reason for Action: Broadening the Borders, Makowski Piotr, Bonecki Mateusz, Nowak- Posadzy Krzysztof, Wojciech W. Gasparski, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.7-9
 • GASPARSKI W. (2014), Designology: Toward a Unifi ed Science on Design Revisited in: Designology: Studies on Planning for Action, Wojciech W. Gasparski, Tufan Orel, New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-10
 • GASPARSKI W. (2014), Przywództwo - przypomnienia i propozycje in: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne, Iwona Kuraszko, -, DIFIN, s.42-48
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • GASPARSKI W. (2013), Tadeusz Kotarbiński and His Philosophical Transations in: Transition Redesigned: A Practical Philosophy Perspective (Praxiology), Wojciech Gasparski, Bolesław Rok, -, TRANSACTION PUBLISHERS, s.3-13
 • GASPARSKI W. (2013), Czy ekonomiści powinni mieć kodeks etyczny? in: Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, R. Kamiński, J. Sójka, Poznań, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.97-108
 • GASPARSKI W. (2012), Etyka biznesu in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.79-88
 • GASPARSKI W. (2012), Infrastuktura etyczna biznesu in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.217-232
 • GASPARSKI W. (2012), Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.460-473
 • GASPARSKI W. (2012), Kodeksy i programy etyczne in: Biznes, etyka, odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.233-248
 • GASPARSKI W. (2012), Menedżer - deontologia zawodu in: Biznes, etyka odpowiedzialność, Gasparski W., Warsaw, WYDAWNICTWA NAUKOWE PWN, s.307-318
 • GASPARSKI W. (2012), A Designing Human Society: A Chance or Utopia? in: Environmental Political Philosophy, Gasparski Wojciech, Laukola Olli, TRANSACTION PUBLISHERS, s.165-178
 • GASPARSKI W. (2011), European Integration ant its Effect on the Ethical Dimention of Polish Business in: European Business: Corporate and Social Values, Bonin H., Segreto L., Brussels, PETER LANG GMBH, s.139-157
 • GASPARSKI W. (2011), Whistle-blowing: in the light of the Praxiological Theor of Struggle in: Whistleblowing: In Defense of Proper Action (Praxiology), Arszułowicz M., Gasparski W., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.9-20
 • GASPARSKI W. (2011), Beyond the Prose of Business in: Spirituality and Ethics in Management, Zsolnai L., Heidelberg, SPRINGER, s.133-150
 • GASPARSKI W. (2011), Kotarbiński Tadeusz in: Encyklopedia filozofii polskiej, -, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.726-731
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., BĄK D. (2011), Etyka w gospodarce in: Jakich metakompetencji potrzebują Polacy? Przesłania forum kompetencji VI Kongresu Obywatelskiego, J. Szomburg, Gdańsk, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, s.65-78
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G. (2011), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.391-422
 • GASPARSKI W. (2011), Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło in: Krytycznie i twórczo o zarzadzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.39-62
 • GASPARSKI W. (2011), Znaczenie i istota epistemologii oraz metodologii nauki o zarządzaniu in: Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, Kieżun W., Warsaw, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.149-160
 • GASPARSKI W. (2010), Economics and Ethics in: Proceedings, International Symposium on Corporate Cultures - Universality and Differences from Comparitive Aspects, -, Warsaw, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2010), Elementy etyki komputerowej in: Informatyka gospodarcza, J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz, Warsaw, CH BECK, s.83-104
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2010), Portrait of Polish Business Ethics in: To Civil Economic Republic, Gasparski W., Rok B., Warsaw, POLTEXT, s.13-68
 • BĄK D., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B. (2010), In Search for a New Balance: The Ethical Dimension of the Crisis in: :The Role of Large Enterprises in Democracy and Society, Fryzel B., Dembinski P.H., Houndmills, Basingstoke, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.189-206
 • GASPARSKI W. (2009), Entrepreneurship from a Praxiology Point of View in: Entrepreneurship: Values and Responsibility, Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V., New Brunswick, New Jersey, TRANSACTION PUBLISHERS, s.23-36
 • GASPARSKI W. (2009), Organization and management knowledge and its cognitive foundation in: Veda, Filosofie, Metodologie, Filaček A., Praga, FILOZOFIA, s.145-169
 • GASPARSKI W. (2009), Analyse praxeologique et approche systemique in: Penser et Agir: Contextes Philosophique, Praxeologique et Langagier Tome I, V. Alexandre, -, Editions Le Manuscrit, s.223-252
 • GASPARSKI W. (2009), Ethical Infrastructure for Business with Special Emphasis on Poland: Designing for the Common Good in: Business, Globalization and the Common Good, de Bettignies H.C., Lépineux F., Lang P., Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, FRONTIERS OF BUSINESS ETHICS, s.227-250
 • GASPARSKI W. (2009), Fizyka i inżynieria ekonomii (reprint) in: Jakość kształcenia ekonomicznego, Rocki M., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.55-59
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., BĄK D., ROK B. (2009), Biznes, prawo, etyka in: Biznes, prawo, etyka, Gasparski W., Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.17-47
 • GASPARSKI W. (2009), Economics and ethics in: International cymposium on corporate cultures- universality and differences from comparative aspects, -, Warsaw, LIBER, s.65-73
 • GASPARSKI W. (2008), Toward Responsible Management Education in: Responsible Management Education, Gasparski W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.23-35
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., Banajski R. (2007), Wielkość małej filozofii in: Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, Gasparski W., Banajski R., Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), Elementy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły in: Annales: Etyka w życiu gospodarczym, Domański Cz., Łódź, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, s.15-20
 • GASPARSKI W. (2007), The Praxiological Concept of Technology in: Praxiology and the Philosophy of Technology, Gaspraski W., Airaksinen T., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), Fizyka i inżynieria ekonomii in: Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Sosenka K., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.-
 • GASPARSKI W. (2007), Infrastruktura etyczna działalności gospodarczej in: Etyka i ekonomia, Lewicka-Strzałecka A., Klimczak B., Warsaw, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.44-62
 • GASPARSKI W. (2006), Refleksyjny praktyk i jego kształcenie in: Dobra gospodarka, Kwiatkowski S., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.77-84
 • GASPARSKI W. (2006), Interesariusz zwany konsumentem in: Edukacja konsumencka: Cele, instrumenty, dobre praktyki, Lewicka-Strzałecka A., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.15-24
 • GASPARSKI W. (2006), Instytucja in: Ekonomia, Borkowska B. Wrzeszcz-Kamińska G., Wrocław, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU, s.13-24
 • GASPARSKI W. (2006), Wielkość małej filozofii in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej wspołczesna recepcja, R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.13-19
 • GASPARSKI W. (2006), The Ethical Issue of Corporate Governance and Management Science Theories in: Global Perspectives on the Ethics of Corporate Governance, Rossouw G.J., Sision A. J. G., New York, PALGRAVE MACMILLAN LTD, s.91-104
 • GASPARSKI W. (2006), Do Tadeusza Kotarbińskiego in: Myśl Tadeusza Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja, R. Banajski, W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.143-147
 • GASPARSKI W. (2005), Inteligent czy robotnik wiedzy? in: Inteligencja: Między tradycją a wyzwaniami współczesności, Mikułowski-Pomorski J., Kraków, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, s.165-174
 • GASPARSKI W. (2005), A System behind the Ancient Greek Design in: Preliminary Drawings: Essays on Systems Theory and Praxis, Kapelouzos I. B., Ateny, xxx, s.91-98
 • GASPARSKI W., Ryan L. (2005), Foundations of Corporate Integrity: A Praxiological Approach in: French and Other Perspectives in Praxiology, Gasparski W., Alexandre V., New Brunswick (USA)-London (UK), TRANSACTION PUBLISHERS, s.175-190
 • GASPARSKI W. (2005), Etyczny wymiar działności gospodarczej in: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S., Opole, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.89-102
 • GASPARSKI W. (2005), Zagadnienie duchowości w etyce biznesu i zarządzania in: Religia a gospodarka, Partycki S., Lublin, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.50-55
 • GASPARSKI W. (2005), Ku obywatelskiej Rzeczpospolitej gospodarczej in: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej: Studia prawno-ekonomiczne, Banasiński C., Warsaw, UOKIK, s.231-240
 • GASPARSKI W. (2005), Prakseologiczne i etyczne wymiary funkcjonowania administracji in: Administracja publiczna: Stan i kierunki zmian, Mujżel J., Osiatyński J., Mączyńska E., Warsaw, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, s.47-66
 • GASPARSKI W. (2005), Elementy polskiego życia gospodarczego w świetle badań z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu in: Etyka biznesu po Enronie, Sójka J., Poznań, HUMANIORA, s.207-232
 • ROK B., GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Etyka w świecie finansów: pojęcia i zagadnienia in: Uczciwość w świecie finansów, Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • GASPARSKI W. (2004), Etyczność marketingu - marketingiem etyczności in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.205-216
 • GASPARSKI W., LEWICKA-STRZAŁECKA A., SZULCZEWSKI G. (2004), Zasady etyki i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm w Polsce in: Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska-Bobińska L., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Business Expectation Beyond Profit in: CSR Across Europe, Habisch A., Berlin, SPRINGER - VERLAG, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Kotarbiński Tadeusz in: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Maryniarczyk A., Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Andrzej Pawłowski - rzeźbiarz projektowania in: Projektowanie i systemy, Gasparski W., Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Odpowiedzialność projektanta: zagadnienia metodologiczne i etyczne in: Projektowanie i systemy, Gasparski W. Miller D., Wrocław, PAN - KOMITET NAUKOZNAWSTWA, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Beyond the Prose of Business in: Spirituality and Ethics in Management, Zsolnai L., Dordrecht, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, s.123-140
 • GASPARSKI W. (2004), Human Actions and Their Axiological Context: The Relevance of a Trustworthy Protector Ethics for Ethics in Business in: Ideas, Values and Conflicts in Social Life, Nikula P., Rovaniemi, University of Lapland, s.-
 • GASPARSKI W. (2004), Między ustami a brzegiem pucharu: etyczne aspekty styku administracji i biznesu in: Profesjonalizm w administracji publicznej, Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B., Białystok, STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, s.211-223
 • GASPARSKI W. (2003), Kwestia bogactwa i ubóstwa w literaturze przedmiotu in: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa, Węgrzecki A., Kraków, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.7-24
 • GASPARSKI W. (2003), Działania zbiorowe - ujęcie prakseologiczne in: Działania zbiorowe - teoria i praktyka, Matysiak A., Wrocław, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, WROCŁAW, s.09-21
 • GASPARSKI W. (2003), Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej in: Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.41-94
 • GASPARSKI W. (2003), On the Need for Knowledge about the Axiological Context of Economic Activity in: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.-
 • GASPARSKI W., DĄBROWSKI J. (2003), Editorial in: Creating Knowledge-Based Economy, Dąbrowski J., Gasparski W., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2004–2007 Understanding and Responding to Social Demands on Corporate Responsibility
 • 2010–2013 Impact Measurement and Performance Analysis of CSR
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the Scientific Counsil, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym"
 • 2012, Editorial Advisory Board, STUDIA HUMANA
 • 2011, , PRAKSEOLOGIA
 • 2008, Editorial Advisory Board, African Journal of BUSINESS ETHICS
 • 2006, Special Issue Scientific Editor, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 2005, Editor Board Member, No. 4, CORPORATE GOVERNANCE: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS IN SOCIETY
 • 1998, Editorial Advisory Board, THEORETICAL ISSUES IN ERGONOMICS SCIENCE
 • 1990, Editor-in-Chief, PRAXIOLOGY: THE INTERNATIONAL ANNUAL OF PRACTICAL PHILOSOPHY AND METHODOLOGY
 • 1978, Editorial Advisory Board, Zagadnienia Naukoznawstwa ( Komitet Naukoznastwa PAN)
 • 1978, , Design Theories & Methods
 • 1974, Editorial Advisory Board, INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS
Ph.D. Mentor:
 • 2009 Doktryna podwójnego skutku w działalności gospodarczej Doktorant: Sokołowska Julita
 • 2005 Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach Doktorant: Arszułowicz Marek
Publication of reviews:
 • GASPARSKI W., (2009), Książka o zaufaniu w organizacjach wirtualnych review: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych W. M.Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, ORGANIZACJA I KIEROWANIE wydawca: DIFIN, strony: nr 1(135), s. 147-154
 • GASPARSKI W., (2006), review: Kultura inetektualna Jerzy Kubin, ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA wydawca: KOMITET NAUKOZNAWSTWA PAN, strony: 289-291
Participation in conferences:
 • Przedsiębiorczość, etyka, odpowiedzialność. Ciągłe doskonalenie?, 2017
 • Krytyczna teoria Organizacji, 2017
 • Krytyczna teoria Organizacji, 2016
 • International Symposium The Significance of the Lvov-Warsaw School in European Culture, 2014
 • Etyka i polityka compliance w firmie, 2013
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
 • Moralna i społeczna wartość pracy, 2013
 • Forum Debaty Publicznej: Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju, 2013
 • European Conference on the Theory of Human Action (ECTA 2013) Reasons for Action and Praxiology - Broadening the Boarders, 2013
 • Reasons for Action and Prioxology - Broadening the Borders, 2013
 • Czego uczy nas obecny kryzys?, 2012
 • IX Polski Zjazd Filozoficzny, 2012
 • The 5th ISBEE World Congress, Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, 2012
 • International Conference of Engineering Education ISEE 2010, 2010
 • Jubileuszowa Sesja z okazji 20-lecia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010
 • Ogólnopolski Kongres Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, 2009
 • Kongres Kultury Polskiej, 2009
 • The EBEN (European Business Ethics Network) 22nd AC Conference “Pathos for Ethics, Leadership, Excellence and the Quest for a Sustainable Future, 2009
 • III Krajowa Konferencja Menedżerów i Nauki - Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, 2009
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Etyka w Życiu Gospodarczym, 2009
 • VIII Konferencja CEBI Biznes – Prawo – Etyka, 2008
 • VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 2008
 • XIV International Congress of Cybernetics and System of Cybernetics and System of WOSC, 2008
 • The Fourth ICBEE World Congress Global Fairness - Local Integrity, 2008
 • IV ISBEE World Congress 2008, 2008
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, 2007
 • XXV Kongres Ekonomistów Polskich, 2007
 • XIV Vincentian International Conference of Business Ethics (DePaul University), 2007
 • The Role of Large Entreprises in Democracy and Society (UJ & Observatory of the Finance (Genewa), 2007
 • Edukacja ekonomiczna (FEP), 2007
 • Etyka życia gospodarczego, 2007
 • Nauki o zarządzaniu w Polsce, 2007
 • Wykład na temat prakseologii, 2007
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (KIG & UG), 2007
 • Brand and Image in the History of European Business, 2007
 • Etyka działalności gospodarczej, 2007
 • Etos urzędnika administracji publicznej, 2006
 • Filary Gospodarki Polskiej, 2006
 • EABIS Colloquium 2006, 2006
 • Sesja naukowa w 40-lecie prof. B. Wawrzyniaka, 2006
 • Etyka w życiu gospodarczym, 2006
 • The Role Of Business In Today's World – Is a Moral Capitalism Possible?, 2005
 • Corporate Social Responsibility, 2005
 • Caux Round Table Seminar, 2005
 • Etyka działalności gospodarczej, 2005
 • European Integration and Corporate Managerial, Social and Culture Values, 2005
 • Forum Etyczne Ak. Pedagogicznej, 2005
 • VI Zjazd Filozoficzny, 2004
Membership in organizations:
2015–2018
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
2014–2017
2011
, Caux Round Table Polska
2011
, Architecture for Society of Knowledge
2006–2011
, LKAEM Fundation
2005
, Collegium Invisibile
2003
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
2000
, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu (in Polish)
1999–2002
, Senacka Komisja Etyki Zawodowej PW (in Polish)
1998–2011
, Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauki (in Polish)
1997
, Academy of Management
1996–2016
, International Society of Business, Economics and Ethics
1996
, Warsaw Scientific Society
1995–1997
, Fundacja "Wiedza i Działanie" im. T.Kotarbińskiego (in Polish)
1995–2001
, Kasa im. J. Mianowskiego (in Polish)
1994–2016
, Society for Business Ethics
1993–2003
, Komitet Naukoznawstwa (in Polish) - Poilsh Academy of Sciences
1991–1994
, Higher Education Support Program Fundacja S. Bator
1990
, The Learned Society of Praxiology
1990–2010
, Committee on Organizational and Management Sciences, Polish Academy of Sciences
1990–1996
, Polish Academy of Sciences
1990–1995
, The Learned Society of Praxiology
1987–1990
, Komitet Nauk Filozoficznych - Polish Academy of Sciences
1987–1996
, Komitet Ergonomii (in Polish) - Polish Academy of Sciences
1986–2004
, Polish Academy of Sciences - Library
1982
, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (in Polish)
1982
, Society for Philosophy and Technology
1975–1996
, Polish Cybernetics Society
1974–1978
, Polski Związek Nauczycielstwa Polskiego (in Polish)
Activity educational innovations:
 • 2016
 • 2006–2016
 • 2006
Additional Information
Social activities:
2016
,
2006
Praska Fundacja Nauki i Kultury (in Polish),
2006–2016
,
Consultancy:
Związek Banków Polskich
RWE Polska S.A
National Bank of Poland
Efekt Sp. z o.o.
KNF
KRASP
Auchan Ethics of Council
Efect-financial advisory
Lewiatan
Polish Association of Public Opinion and Marketing Research Firms
Global Compact Steering Committee Poland
Higher Education Support Program,S. Bathory Foundation
Distinguished Consultancy Faculty Saybrook Gradute School and Research Insitute
Membership in internal committees and academic organizations:
2013–2017
-, Leon Koźminski University
2013
, Leon Koźminski University
2011
Executive ISBEE Committee, Kozminski University, Member
2008–2011
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w zakresie nauk o zarządzaniu, Kozminski University, Chairman
2007–2015
Ethics Committee, Kozminski University, Chairman
2007–2011
Ph.D. Student Disciplinary Appeal Committee, Kozminski University, Member
2007–2011
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2007–2012
Standard Committee for Theses, Kozminski University, Member
2007–2011
Awards Committee, Kozminski University, Member
2004–2007
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2003–2005
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management
2002–2013
, Kozminski University
Membership in management boards:
1997–2009
Vice-president of the Board, "Aware Europe" Foundation
1990–1997
Founder/Member of the Board, "Wiedza i działanie" Foundation