Information card 

PhD
PAWEŁ WNUCZAK

Department of Finance

PhD PAWEŁ WNUCZAK

CV
Performed academic and organizational function:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University
2008.09–2011.08
Financial Committee, Kozminski University
2005.10
Financial Committee, Kozminski University
Research area:
 • entrepreneurial finance
 • financial analysis
 • controlling
 • managerial accounting
 • enterprise value
 • enterprise appraisal
Scholarships/ / Awards:
2014
Award for scientific achievements (Minister of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • WNUCZAK P. (2017), Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.455-465
 • WNUCZAK P. (2017), The method of successive approximations in the process of optimizing the capital structure of a company, FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, s.273-298
 • WNUCZAK P. (2016), The rate of economic growth as the determinant of the deviation of stock prices from the fundamental value, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.149–157
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • WNUCZAK P. (2015), EFFECTIVENESS OF RECOMMENDATIONS ISSUED BY STOCK MARKET ANALYSTS IN PERIODS OF STAGNATION ON CAPITAL MARKETS, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 412, s.333-342
 • WNUCZAK P. (2015), APPLICATION OF BALANCED SCORECARD AND OTHER INSTRUMENTS OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN POLISH CULTURAL INSTITUTIONS, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1 (166), s.129-144
 • WNUCZAK P. (2014), Controlling tools used in public cultural institutions in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 79 (135), s.83-106
 • WNUCZAK P. (2014), Modified liquidity ratio as an alternative to traditional financial liquidity indicators, OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE, 4(70), s.192-211
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2012), THE INFLUENCES OF PARTICULAR FACTORS ON RETURN ON EQUITY OF A COMPANY QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.401-412
 • WNUCZAK P. (2012), Return on equity (ROE) as one of fundamental determinants of company’s value creation, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2, s.454-466
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • WNUCZAK P. (2011), Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 14, s.269-287
 • WNUCZAK P. (2011), Assessment of the financial standing of company during a restructuring, Dialog społeczny w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, 1, s.103-114
 • WNUCZAK P. (2011), The application of economic value added (EVA) in process of optimizing capital structure of the company, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 38, s.505-516
 • WNUCZAK P. (2010), Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 635, s.219-234
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), Advanced techniques of planning of accounts receivable and accounts payable, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • WNUCZAK P. (2010), The Capital Structure of the Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 4/2010(16), s.147-159
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
Monographs:
 • WNUCZAK P. (2017), Controlling w instytucjach kultury, Warsaw, Wydawnictwo POLTEXT
Chapter in monographs:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry in: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, Warsaw, POLTEXT, s.71-84
 • WNUCZAK P. (2013), Sensitivity of companies in selected economic sectors to financial crisis in: Selected Economic and Technological Aspects of Management, Natalia Iwaszczuk, Kraków, AGH University of Science and Technology Press, s.17-29
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego in: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Warsaw, Vizja Press & IT, s.161-180
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 18th FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE, 2017
 • World Finance Conference, 2016
 • XVII International Scientific Conference on Financial Management, 2016
 • XVI Conference at Company Financial Management Theory and Practice, 2015
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
Additional Information
Consultancy:
DCF Consulting Co. Ltd
Membership in internal committees and academic organizations:
2011.11–2015.08
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2008.09–2011.08
Financial Committee, Kozminski University, Member
2005.10
Financial Committee, Kozminski University, Member
Membership in management boards:
2011.01
Członek Rady Nadzorczej,