Information card 

PhD
PAWEŁ WNUCZAK

Department of Finance

PhD PAWEŁ WNUCZAK

CV
Research area:
 • financial analysis
 • entrepreneurial finance
 • managerial accounting
 • enterprise value
 • enterprise appraisal
 • controlling
Scholarships/ / Awards:
2014
Award for scientific achievements (Minister of Science and Higher Education).
Publications
Articles in scientific journals:
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2020), Which local markets do banks desert first? Evidence from Poland, Finance Research Letters, online, s.online
 • WNUCZAK P., OSIICHUK D. (2019), The impact of management control systems and managers’ educational background on the effectiveness of public cultural institutions in a post-transition economy, ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, online, s.1-19
 • JACKOWICZ K., KOZŁOWSKI Ł., WNUCZAK P. (2019), Location, Location, … and Its Significance for Small Banks, EASTERN EUROPEAN ECONOMICS, vol 58, issue 1, s.1-33
 • WNUCZAK P. (2018), Voluntary liquidation: When is it financially profitable?, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. XI, Issue 34, s.51–75
 • WNUCZAK P. (2018), Analiza skuteczności mnożników stosowanych w wycenie metodą porównawczą, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1 (91), s.293–304
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2018), Working Capital Management Through the Business Cycle: Evidence From the Corporate Sector in Poland, CONTEMPORARY ECONOMICS, 12 (2), s.223-236
 • WNUCZAK P. (2018), Social value added (SVA) as an adaptation of economic value added (EVA) to the specificity of cultural institutions, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., Vol. 26, No. 1, s.100-120
 • WNUCZAK P. (2017), The method of successive approximations in the process of optimizing the capital structure of a company, FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 1, s.273-298
 • JACKOWICZ K., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2017), Fair value, equity cash flow and project finance valuation: ambiguities and a solution, Managerial Finance, 8, s.914-927
 • WNUCZAK P. (2017), Actual and Potential Dividends: Reconciling Theory and Practice, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.455-465
 • WNUCZAK P. (2016), The rate of economic growth as the determinant of the deviation of stock prices from the fundamental value, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.149–157
 • OSIICHUK D., WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2016), Actuarial Reserves, Provisions and Contingent Liabilities in DCF Valuation, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 79, s.289-298
 • WNUCZAK P. (2015), EFFECTIVENESS OF RECOMMENDATIONS ISSUED BY STOCK MARKET ANALYSTS IN PERIODS OF STAGNATION ON CAPITAL MARKETS, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 412, s.333-342
 • WNUCZAK P. (2015), APPLICATION OF BALANCED SCORECARD AND OTHER INSTRUMENTS OF STRATEGY IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE MEASUREMENT IN POLISH CULTURAL INSTITUTIONS, ORGANIZACJA I KIEROWANIE, 1 (166), s.129-144
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2014), Modified liquidity ratio as an alternative to traditional financial liquidity indicators, OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE, 4(70), s.192-211
 • WNUCZAK P. (2014), Controlling tools used in public cultural institutions in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 79 (135), s.83-106
 • WNUCZAK P. (2012), Return on equity (ROE) as one of fundamental determinants of company’s value creation, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2, s.454-466
 • WNUCZAK P. (2012), THE INFLUENCES OF PARTICULAR FACTORS ON RETURN ON EQUITY OF A COMPANY QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 1, s.401-412
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2011), DCF Fair Value Valuation, Excessive Assetes and Hidden Inefficiencies, Contemporary Economics (d. Współczesna Ekonomia), 4, s.44-57
 • WNUCZAK P. (2011), Assessment of the financial standing of company during a restructuring, Dialog społeczny w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie, 1, s.103-114
 • WNUCZAK P. (2011), Proces budżetowania w niepublicznej szkole wyższej, PRACE NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU, 14, s.269-287
 • WNUCZAK P. (2011), The application of economic value added (EVA) in process of optimizing capital structure of the company, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 38, s.505-516
 • WNUCZAK P., CEGŁOWSKI B. (2010), Advanced techniques of planning of accounts receivable and accounts payable, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 587, s.323-336
 • WNUCZAK P. (2010), The Capital Structure of the Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange, WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE, 4/2010(16), s.147-159
 • WNUCZAK P. (2010), Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Ujęcie statyczne a dynamiczna analiza płynności, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 635, s.219-234
 • WNUCZAK P., MIELCARZ P. (2009), Wpływ czynników fundamentalnych na kapitalizację spółek giełdowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA, 17, s.275-287
Monographs:
 • WNUCZAK P. (2017), Controlling w instytucjach kultury, Wydawnictwo POLTEXT
Chapter in monographs:
 • OSIICHUK D., MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2016), An Inquiry into Determinants of Value Creation in the ICT Industry in: The Impact of the Digital World on Management and Marketing, G. Mazurek, J. Tkaczyk, POLTEXT, s.71-84
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WNUCZAK P. (2013), Sensitivity of companies in selected economic sectors to financial crisis in: Selected Economic and Technological Aspects of Management, Natalia Iwaszczuk, AGH University of Science and Technology Press, s.17-29
 • MIELCARZ P., WNUCZAK P. (2009), Szacowanie zapotrzebowania na środki płynne z uwzględnieniem specyfiki wyceny sprawozdawczej - zaawansowane techniki planowania kapitału obrotowego in: Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Tom1 Controlling i ocena sytuacji finansowej, M. Sierpińska, Vizja Press & IT, s.161-180
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • 6th Paris Financial Management Conference, 2018
 • 19th FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE, 2018
 • 18th FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE, 2017
 • World Finance Conference, 2016
 • XVII International Scientific Conference on Financial Management, 2016
 • XVI Conference at Company Financial Management Theory and Practice, 2015
 • Zarządzanie finansami - aktualne wyzwania teorii i praktyki, 2009
Additional Information
Consultancy:
DCF Consulting Co. Ltd