Information card 

PhD JERZY KRANZ

PhD
JERZY KRANZ

Department of International Law and European Union Law

PhD JERZY KRANZ

CV
Research area:
 • diplomacy
 • human rights
 • international law
 • EU law
Scholarships/ / Awards:
2016
Award of Prof. M. Lachs Foundation for monography.
2014
.
2010
.
2001
.
Publications
Articles in scientific journals:
 • KRANZ J. (2018), Unia Europejska – kilka uwag o fundamentach prawnych, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 1/2018, s.98-135
 • KRANZ J. (2018), Wollt ihr den totalen Krieg? Political, Moral and Legal Aspects of the Resettlement of German Population After World War II, POLISH REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW, vol. 7, nr 2, s.9-119
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), Some Remarks on the Annexation of Crimea by Russia, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.23-40
 • KRANZ J. (2014), Imperialism, the Highest Stage of Sovereign Democracy: Some Remarks on the Annexation of Crimea by Russia, ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 2, s.205-221
 • KRANZ J. (2014), Sapere auso. On the Fifth Anniversary of the Death of Krzysztof SkubiszewskiSapere auso (To one who dared to be wise) On the fifth anniversary of the death of Krzysztof Skubiszewski, POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW, XXXIV, s.15-34
 • KRANZ J. (2013), Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union?, ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 4, s.403-425
 • KRANZ J., BARCZ J. (2013), Conferral of Competences on the Ezriopean Union and the Treaty Establishing the European Stability Mechanism and the Treaty on Stability, Coordination and Governance in Economic and Monetary Union, PRZEGLĄD SEJMOWY, 4, s.23-47
 • KRANZ J., Wyrozumska A. (2012), Powierzenie Unii Europejskiej niektórzych kompetencji a Traktakt fiskalny, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.20-36
 • KRANZ J. (2012), Some remarks on the notions of federalism and sovereignty in the context of the European Union, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.109-115
 • KRANZ J. (2012), Democratic Deficit in the European Union?, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s.5-12
 • KRANZ J. (2010), Pamięci Krzysztofa Skubiszewskiego (1926–2010), SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.7-14
 • KRANZ J. (2010), Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.97-101
 • KRANZ J. (2010), , ARCHIV DES VÖLKERRECHTS, 3(48), s.281-338
 • KRANZ J. (2010), Standardy przypisania w kontekście miedzynarodowoprawnej odpowiedzialności za użycie siły zbrojnej, KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO, 3-4, s.7-71
 • KRANZ J. (2010), Spomienka na Krzysztofa Skubiszewskeho (1926-2010), PRAVNY OBZOR, 3, s.257-261
 • KRANZ J., Wawrzyniak E. (2009), Kilka uwag o umowie polsko-amerykańskiej w sprawie tarczy antyrakietowej, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.37-49
 • KRANZ J. (2008), Gruzja pod specjalnym nadzorem, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-62
 • KRANZ J. (2008), Der Kampf um den Frieden und sein besonderer Facilitator. Anmerkungen zur Georgienkrise, Archiv des Völkerrechts, 4, s.481-501
 • KRANZ J. (2008), Closely watched Georgia, Polish Quarterly of International Affairs, 4, s.61-78
 • KRANZ J. (2007), Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s.45-58
 • KRANZ J. (2007), Traktat reformujący UE – podejmowanie decyzji w Radzie większością kwalifikowaną, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 5, s.35-50
 • KRANZ J. (2006), The European Union - Understanding the Need and the Need to Understand, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 1, s.5-36
 • KRANZ J. (2006), Dostęp do sądu a świadczenie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.62-74
 • KRANZ J. (2006), Użycie siły zbrojnej - nowe fakty i tendencje, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 3, s.68-100
 • KRANZ J. (2006), The Use of Armed Force - New Facts and Trends, THE POLISH QUATERLY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 3, s.68-98
 • KRANZ J. (2006), Unia Europejska - zrozumienie konieczności i konieczność zrozumienia, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.27-58
 • KRANZ J. (2005), Polsko-niemieckie cienie przyszłości, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.5-47
 • KRANZ J. (2005), Spór o głosowanie w Radzie a projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, STUDIA Z DZIEDZINY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, 5, s.5-58
 • KRANZ J. (2003), Oczekiwania i rzeczywistość: uwagi o współpracy polsko-niemieckiej, RAPORTY I ANALIZY, 5/03, s.1-42
Monographs:
 • BARCZ J., KRANZ J. (2019), Reparations from Germany after the second world war in the light of international law, Dom Wydawniczy Elipsa
 • KRANZ J. (2015), The concept of sovereignty in contemporary international law, DOM WYDAWNICZY ELIPSA
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), Die Zwangsaussiedlung der deutschen Bevölkerung: Rechtliche, politische und ethische Dilemmata, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • KRANZ J. (2013), Conferral of competences by the EU- Member States and the Praxis of Poland, Germany and France, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
 • KRANZ J. (2013), Postwar population transfers of Germans, ELIPSA
 • KRANZ J. (2013), Perception of the European Union. Some fundamental notions and problems, ELIPSA
 • KRANZ J. (2009), War, Peace or Appeasement?, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • KRANZ J. (2009), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki,, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • KRANZ J. (2007), Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej, Kilonia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana"
 • KRANZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J., BARCZ J. (2006), Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska, WYDAWNICTWO PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
 • KRANZ J. (2006), Wojna, pokój czy uspokajanie? Współczesne dylematy użycia siły zbrojnej, CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 • KRANZ J., BARCZ J., Jałowiecki B. (2004), Między pamięcią a odpowiedzialnością. Rokowania w latach 1998-2000 w sprawie świadczeń za pracę przymusową, PRAWO I PRAKTYKA GOSPODARCZA
Chapter in monographs:
 • KRANZ J. (2016), The Polish-German Border After 1945: A Legal Dispute in the Contemporary Perspective in: The Law of international borders, Pierre d'Argent, Editions A. Pedone, s.103-126
 • KRANZ J. (2015), Was the Expulsion of Germans illegal in: Was the Expulsion of Germans illegal, Christoph Koch, Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften, s.53-120
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KRANZ J. (2014), L'affaire Allemagne contre Italie ou les dilemmes du droit et de la justice in: Immunities in the Age of Global Constitutionalism, A. Peters, E. Lagrange, S. Oeter, Ch. Tomuschat, MARTINUS NIJHOFF, s.116-130
 • KRANZ J. (2011), in: Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konflikt Rosyjsko-gruziński w roku 2008, praca zbiorowa, Akademia Marynarki Wojennnej, s.61-86
 • KRANZ J. (2011), Temu, który ośmielił się być mądrym in: Krzysztof Skubiszewski - dyplomata i mąż stanu, Roman Kuźniar, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, s.83-104
 • KRANZ J. (2011), Deutsch-polnische Rechtskontroversen. Versuch einer Synthese . in: Historischer Umbruch und Herausforderung fur die Zukunft, Witold M. Góralski, ELIPSA, s.471-519
 • KRANZ J. (2010), Świat niebezpieczny inaczej in: Krytyka prawa. Bezpieczeństwo, W. Sokolewicz, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2010), in: Krytyka prawa. Równość, W. Hoff, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.-
 • KRANZ J. (2010), Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu in: Suwerenność państwa i jej granice, S. Sowiński, J. Węgrzecki, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, s.15-46
 • KRANZ J. (2009), Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej in: Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Kranz J., INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO, s.81-242
 • KRANZ J. (2009), Świat niebezpieczny inaczej in: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.13-34
 • KRANZ J. (2008), Podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną w Radzie in: Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Barcz J., URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, s.155-176
 • KRANZ J. (2008), Deutsch-polnische Geschichtsdebatten und die deutschen Rechtspositionen in: Das Thema Vertreibung und die deutsch-polnischen Beziehungen in Forschung, Unterricht und Politik, Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Strobel T., Maier R., Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, s.85-106
 • KRANZ J. (2008), Aus der Geschichte lernen: Polen und Deutsche nach der historischen Wende in Europa in: Schmerzliche Erfahrungen der Vergangenheit” und der Prozess der Konstitutionalisierung Europas, Hrsg. von Ch. Joerges, M. Mahlmann. U. K. Preuß, Wiesbaden, s.321-334
 • KRANZ J. (2007), Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii Europejskiej in: Prezydencja niemiecka astan debaty o reformie Unii Europejskiej. Aspekty polityczno-prawne, Barcz J., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.109-130
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2015 The concept of sovereignty in contemporary international law
Publication of reviews:
 • KRANZ J., (2008), review: Unia Europejska na rozstajach. Dynamika i główne kierunki rozwoju reformy ustrojowej. Traktat z Nicei, Traktat konstytucyjny, Traktat z Lizbony J. Barcz, SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. SERIA NOWA wydawca: POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, strony: 105-108
Membership in organizations:
2011
2009
2009
, International Law Association
2009
, Deutsche Gesellschaft Für Völkerrecht
2009
, Polish Society of European Law
2008
, Kuratorium Fundacji „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość" (in Polish)
2008
1984–1986
, "Solidarity", Poznan branch of the Polish Academy of Sciences
Additional Information
Social activities:
2011
,
2011
,
2011
,