Information card 

Prof.
KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

Department of Social Sciences

Prof. KRZYSZTOF ZAGÓRSKI

CV
History of scientific positions:
2014
Full Professor, Interdisciplinary Center, Kozminski University
2008
Full Professor, Department of Social Sciences, Kozminski University
1993–1996
Senior Research Fellow, Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne
1991–2007
Lecturer, Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences
1983–1993
Senior Research Fellow, Institute of Advanced Studies, The Australian National University
1979–1979
Lecturer, Department of Sociology, Virginia Polytechnic and State University
1978–1983
Assistant Professor, Department of Economic and Statistical Research, Central Statistical Office
1978–1983
Lecturer, Institute of Philosophy nd Sociology, Polish Academy of Sciences
1976–1978
Assistant Professor, Department of Economic and Statistical Research, Central Statistical Office
1976–1978
Assistant Professor, Institute of Philosophy nd Sociology, Polish Academy of Sciences
1971
Lecturer, Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow
1968–1976
Head, Department of Economic and Statistical Research, Central Statistical Office
1964–1968
Senior Assistant, Faculty of Philosophy and Sociology / Institute of Sociology, University of Warsaw
1962–1964
Laboratory Assistant, Department of Sociological Research, College of Social Studies
Research area:
 • Economic sociology
 • social science methodology
 • social policy
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2011
Donieckij Derzhavnij Universitet Upravlinnia, Ukraine
1979
Jagiellonian University in Krakow, Poland
1979
Virginia Polytechnic and State University, USA
2009
Collegium Civitas, Poland
Internships:
1993
University of Melbourne, Australia
1983
The Australian National University, Australia
Series of lectures:
2011
Donieckij Derzhavnij Universitet Upravlinnia, Ukraine
1980
The European Centre for Social Welfare Policy and Research in Vienna, Germany
1979
Virginia Polytechnic and State University, USA
Publications
Articles in scientific journals:
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2017), Economics of Social Emotions: Functional Equilibrium vs. Disequilibrium in the Polish Economy Based on the BDI Indicator, 1999–2016, EKONOMISTA, 6, s.644-674
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), The Balanced Development Index: Its Construction and Application in Times of Uncertainty, Poland 1999–2017, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3 (195), s.267-289
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2016), In Search of Non-Fragility of the Socio-Economic System:Using the Synthetic BDI Index, EKONOMISTA, 1, s.32-60
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2015), Operationalization and estimation of balanced development index for Poland 1999-2016, STATISTICS IN TRANSITION, 3, s.461-487
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2014), Economic imagination and support for parliamentary democracy in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 2(125), s.3-29
 • ZAGÓRSKI K., Evans M., Kelley J., PIOTROWSKA K. (2014), Does National Income Inequality Affect Individuals’Quality of Life in Europe? Inequality, Happiness,Finances, and Health, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.1089-1110
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K. (2012), Living Conditions nand Satisfactions, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 4, s.17-32
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2, s.55-84
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Income and Happines in Time of Post- Communist Modernization, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 104, s.331-349
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland, ZBIRNYK NAUKOWYCH PRAC DONECKOHO DERŻAWNOHO UNIWERSYTETU UPRAVLINNIA, 179, s.133-144
 • ZAGÓRSKI K., Kelly J., Evans M. (2010), Economic Development and Happiness: Evidence from 32 Nations, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 1(169), s.3-19
 • ZAGÓRSKI K., STASZYŃSKA K. (2010), Strategies of Family Adaptation to Material Conditions in Polish Local Communities, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1, s.19-60
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Introduction- The Social Context of Living Conditions in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.3-9
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), Living Conditions and Optimistic Orientation of Poles, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39(4), s.10-44
 • ZAGÓRSKI K. (2004), New Ways to Measure Wealth and Life Satisfaction - The Social Importance of Products and Benefits, RESEARCH WORLD, 7/8(12), s.22-23
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2004), Economic Change and Legitimation of Inequality: The Transformation from Socialism to the Free Market in Central-East Europe, RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 22, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K. (1996), Bargaining on Voter Opinion, THE AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW, 1, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Privatisation and Crime: Danger of Oversimplification, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.5-13
 • ZAGÓRSKI K., McDonell J. (1995), Consumer Confidence Indexes as Social Indicators, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 3, s.227-246
 • ZAGÓRSKI K. (1994), Hope Factor, Inequality and Legitimacy of Systemic Transformation, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 4, s.357-76
 • ZAGÓRSKI K. (1993), Polish Public Opinion on Privatisation and State Interventionism, EUROPE-ASIA STUDIES, 4, s.705-728
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Occupational and Industrial Contextual Indicators in Income Determination Models for Australia, SOCIAL INDICATORS RESEARCH, 1, s.61-91
 • ZAGÓRSKI K. (1992), The Devil of Politics in the Cradle of Civilization, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 1-2, s.173-200
 • ZAGÓRSKI K. (1992), Prywatyzacja i interwencjonalizm państwowy w polskiej opinii publicznej, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3, s.-
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Immigration and Economic Structure in Australia, INTERNATIONAL MIGRATION, 3, s.347-68
 • ZAGÓRSKI K. (1990), Regional Differences in Economic Segmentation and Socioeconomic Achievement in Australia, RESEACH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, 9, s.217-249
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Inequalities and Disadventages in Social Consciousness, EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW, 3, s.309-310
 • ZAGÓRSKI K. (1989), Industrial Setting of Socio-economic Achievement and Class Mobility, INTERNATIONAL SOCIOLOGY, 2, s.187-215
 • ZAGÓRSKI K., Frentzel-Zagorska J. (1989), East European Intellectuals on the Road to Dissent: The Old Prophecy of a New Class Reexaminded, POLITICS & SOCIETY, 1, s.89-113
 • ZAGÓRSKI K. (1988), Work Rewards and Labour Segmentation - The Australian Case, WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY, 2, s.229-249
 • ZAGÓRSKI K. (1987), Public Opinion on Taxes and Government Spending, AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES, 4, s.300-308
 • ZAGÓRSKI K., Furdyna A. (1977), Transformations of Social Structure and Social Mobility in Poland, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY, 3-4, s.61-80
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Psychospołeczne determinanty zachowań ekonomicznych, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO, 1, s.163-178
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Maslowa teoria potrzeb, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 1/20, s.103-124
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Pscyhologiczne aspekty potrzeb ludzkich, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Katony psychologiczna teoria konsumenta, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 2/21, s.57-73
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Polskaja literatura po socjologii, VOPROSY PSIKHOLOGII, 4, s.178-182
 • ZAGÓRSKI K. (1967), Operacjonalizacja pojęć rozwoju ekonomicznego i integracji społecznej w Indii, STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE, 23, s.219-229
 • ZAGÓRSKI K. (1965), Wskaźnikowy charakter odpowiedzi na ankietę, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 18, s.159-166
Monographs:
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A., MORAWSKI W., PIOTROWSKA K., RAE G., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2009), Zróżnicowania warunków życia - Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warsaw, CBOS-EUROREG-SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Warsaw, CBOS - WYD. SCHOLAR
 • ZAGÓRSKI K. (2000), Nowa rzeczywistość - Oceny i opinie 1989-1999, Warsaw, CBOS
 • ZAGÓRSKI K. (1995), Australian Public Opinion on Superannuation, Melbourne, IASER
 • ZAGÓRSKI K., Andorka R. (1980), Socio-occupational Mobility in Hungary and Poland: Comparative Analysis of Surveys, -, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • Adamski W., ZAGÓRSKI K. (1979), Szanse zdobywacia wykształcenia w Polsce: Polityka społeczna a derminanty społeczne i kulturowe, -, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN
 • ZAGÓRSKI K. (1978), Rozwój, struktura i ruchliwośc społeczna, Warsaw, PWN
 • ZAGÓRSKI K. (1976), Zmiany struktury i ruchliwośc społeczno-zawodowa w Polsce, -, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Kordos J., Kulczycka B., Pączkowska M. (1973), Nowe kadry pracownicze, Warsaw, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Tarkowski J., Wiatr J. (1972), Radni i członkowie prezydiów rad narodowych, Warsaw, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Beskid L. (1969), Robotnicy na tle przemian struktury społecznej w Polsce, -, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bobiński J. (1969), Syntetyczne miary poziomu rozwoju miast, Warsaw, WYDAWNICTWO GUS
 • ZAGÓRSKI K., Bielecki W. (1966), Robotnicy wczoraj i dziś, Warsaw, WIEDZA POWSZECHNA
Chapter in monographs:
 • ZAGÓRSKI K. (2016), Dobre życie a rozwój społeczno ekonomiczny in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, -, WOLTERS KLUWER, s.569-580
 • ZAGÓRSKI K. (2015), Stosunek do demokracji i gospodarki rynkowej in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.243-263
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2015), Społeczeństwo w czasach kryzysu i niepewności ekonomicznej: założenia, pojęcia, hipotezy in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.9-20
 • ZAGÓRSKI K., KOŹMIŃSKI A. (2015), Gospodarka w świadomości społecznej - kryzys, niepewność, postawy i zachowania in: Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014, K. Zagórski, A.K. Koźmiński, W. Morawski, K. Piotrowska, G. Rae, M. Strumińska-Kutra, Warsaw, SCHOLAR, s.21-76
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Kozminski University Index of Balanced Economic and Social Development in: Management and Economic Policy for Development, Grzegorz W. Kołodko, New York, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, s.251-270
 • KOŹMIŃSKI A., NOGA A., PIOTROWSKA K., ZAGÓRSKI K. (2014), Wskaźnik ALK równowagi społeczno - ekonomicznej dla Polski in: Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, Grzegorz W. Kołodko, -, POLTEXT, s.363-392
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2012), Polska kultura ekonomicznego sukcesu in: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, K. Frysztacki, P.Sztompka, Warsaw, POLSKA AKADEMIA NAUK, s.69-89
 • KOŹMIŃSKI A., ZAGÓRSKI K. (2011), Perceived factors of enterprise management success as a part of economic imagination in Poland in: Sutchasni susplini problemi u wimiri socjologii upravlenija, ---, Donieck, Doneckij Derzavnij Universitiet Upravlenija. Ministerstvo Osvity I Nauki Ukrain, s.133-145
 • ZAGÓRSKI K. (2011), Political Affiliation, Civic Society and Suport for Democracy – Poland 2009 in Context of Post-Socialist Transformation in: A 50 anos de la cultura civica – Pensamiento y reflexiones en honor of professor Sidney Verba, Sidney Verba, UNAM, s.123-157
 • ZAGÓRSKI K. (2010), Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.684-606
 • STASZYŃSKA K., ZAGÓRSKI K. (2009), Strategie adaptacji rodzin w polskich gminach in: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.111-142
 • ZAGÓRSKI K. (2009), Polacy na rynku OFE - Oczekiwania, oceny i zachowania in: Raport Rynku OFE, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B., Dąbrowska-Nowacka A., Warsaw, INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ, AXA, s.66-75
 • ZAGÓRSKI K., Grabowska M. (2009), Społeczne i terytorialne zróżnicowanie warunków życia w Polsce - Uwagi wstępne in: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.7-11
 • ZAGÓRSKI K., KORALEWICZ J. (2009), O warunkach życia i optymistycznej orientacji Polaków in: Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków, Zagórski K., Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, s.13-43
 • ZAGÓRSKI K. (2008), Subiektywny i obiektywny poziom bytu i zadowolenia z życia - Polska 1992-2004. Propozycja nowych indeksów in: Zmiany startyfikacji spółecznej w Polsce, Domański H., Warsaw, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.247-270
 • ZAGÓRSKI K. (2006), O rozumieniu opinii publicznych i pożytkach z jej badania in: Publicystyczny komentarz socjologów - Analizy, polemiki, wywiady, Domański H., Ostrowska A., Warsaw, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.113-119
 • ZAGÓRSKI K., Kelley J. (2005), Economic Change and the Legitimation of Inequality: The Transition from Socialism to the Free Market in Central-East Europe in: The Shape of Social Ineuality: Stratification and Ethicity in Comparative Perspective - Research in Social Stratification and Mobility, Bills David B., Amsterdam-Boston, ELSEVIER, s.319-364
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem społecznnym - Wybory Polaków in: Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych, Kolarska-Bobińska L., Kucharczyk J., Kaczyński P. M., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Opinia publiczna w kontakście polskim i międzynarodowym in: Polska-Europa-Świat: Opinia publiczna w okresie integracji, Zagórski K., Strzeszewski M., Warsaw, CBOS - WYD. SCHOLAR, s.9-15
 • ZAGÓRSKI K. (2005), Life cycle, Objective and Subjective Living Standards and Life Satisfaction in: Excellence in International Research - 2005, Fellows D.S., Amsterdam, ESOMAR, s.197-220
 • ZAGÓRSKI K., Wenzel M. (2005), Między amerykańskim a europejskim modelem wpołecznym - Wybory Polaków in: Bridges across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks towards the United States, Kolarska-Bobinska L., Kucharczyk J., Kaczynski P. M., Warsaw, INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH, s.57-84
 • ZAGÓRSKI K. (2004), Ważne i mniej ważne pytania o ruchliwość społeczną in: O ruchliwości społecznej w Polsce, Domański H., Warsaw, PAN - INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII, s.7-12
Scientific Activities
Projects:
 • 2010–2013 Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie długiego trwania
 • 2012–2012 Władza, interesy i konflikty w kształtowaniu instytucji życia publicznego
 • 2011–2014 Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej
Editing of scientific journal:
 • 2015, Editor-in-Chief, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
 • 2009, "Issue Editor 9 "Jak się nam żyje?", Część I i II", OPINIE I DIAGNOZY
 • 2009, "Special Issue Guest Editor: "Living Conditions in Poland and their Social Context (1)"", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY
 • 2007, "Issue Editor 5: "Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej, 1993-2006"", OPINIE I DIAGNOZY
 • 2006, Editorial Board Member, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
 • 2005, Editorial Advisory Board, CENTRAL EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
 • 1997, Member of Editorial Committee, "Studia Socjologiczne"
 • 1997, Member of Editorial Committee, "Studia Polityczne"
 • 1979, Editorial Advisory Board, "Social Indicators Research"
 • 1979, Editorial Advisory Board, "Deviant Behaviour"
 • 1968, Member of Editorial Committee, "Wiadomości statystyczne"
Ph.D. Mentor:
 • 2001 Depression and fatalism in Poland and Ukraine: Structural and cultural approach Doktorant: Pohorila N.
 • 1999 Neoclasical economies and the Australian community Doktorant: Malcolm Anderson
Participation in conferences:
 • Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, XIX International Sociological Association World Congress of Sociology, 2018
 • WAPOR 70th Annual Conference, 2017
 • 69th Annual Conference of WAPOR Public Opinion in Transition, 2016
 • The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA), 2015
 • Mid-term Conference of European Sociological Association RN 36: 25 Years After the Communism: East and West Europe in Search of Solidarity, 2014
 • Management and economic policy for development, 2013
 • Revolutions in the Measurement of World Public Opinion, 2013
 • WAPOR 65th Annual Conference, 2012
 • Opinions and attitudes in time of economic turbulence, 2012
 • GINI WP5 Workshop Amsterdam, 2011
 • Transnational connections: challenges and opportunities for public opinion, 2011
 • GINI Year One Conference, 2011
 • 17th International Sociological Association World Congress, 2010
 • 50th Anniversary of Civic Culture, 2009
 • Kongres Kultury Polskiej, 2009
 • WAPOR Public Opinion and Survey Research in Changing Word, 2009
 • European Survey Research Association conference, 2009
 • ISA RC 33 - Logic and Methodology in Sociology, 2008
 • Sociology looks at the XXI-th century, 2008
Membership in organizations:
2009–2015
, European Survey Research Association
1999
, Polish Sociological Association
1996
, World Association for Public Opinion Research
1996
, International Sociological Association
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011–2011
Doctoral Studies Program Board, Kozminski University, Member
2011–2015
Program Board of Economic and Social Studies, Kozminski University, Member
2010–2015
Quality Assurance Committee of Master Theses in Management and Finance, Kozminski University, Member
2009–2015
Ethics Committee, Kozminski University, Member
2008
-, Kozminski University
Membership in management boards:
2011–2013
Member of the Supervisory Board, Centre for Public Opinion Research Institute