Information card 

PhD
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Department of Civil and Labour Law

PhD ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Civil and Labour Law, Kozminski University
2008–2017
Assistant Professor, Department of Civil Law, kozminski University
2007–2008
Research Assistant, Department of Private Law, Kozminski University
Research area:
 • Family Law
 • comparitive law
 • civil law
 • economic law
 • banking Law
Publications
Articles in scientific journals:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), New Limited Liability for Succession Debts under Polish Law, Osteuropa Recht, 2/2017, s.154-164
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), The sequence of satisfying succession debts, REJENT, 9 (317), s.102-123
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2016), Architect Design Contract under Polish Law, OSTEUROPA-RECHT, 2, s.226-238
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Service Contracts under the Swiss Law, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.103-120
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Ryzyka kredytobiorcy - beneficjenta odwróconego kredytu hipotecznego i instrumenty jego ochrony prawnej, POLITYKA SPOŁECZNA, numer specjalny, s.36-38
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r., TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s.47-63
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2008), Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w świetle Siódmego Programu Ramowego, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.61-70
Monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Liability for succession debts, Warsaw, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-870
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), The law governing the responsibility for long succession according to the Regulation of succession in: The new European law Inheritance, Pazdan M., Górecki J., Warsaw, LEX, s.168-187
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Prawno-majątkowe konsekwencje dyspozycji mortis causa kolekcją prywatną w świetle roszczeń o zachowek in: Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s.117-129
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Selected issues of the liability for succession debts in the Polish law - current status and need for change in: 50 Years of the Civil Code. Perspectives of Recodification, P. Stec, M. Załucki, Warsaw, LEX a Wolters Kluwer Business, s.417-431
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., Warsaw, POLTEXT, s.169-188
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., BOSZKO M., ŁYSZCZARZ B. (2009), Ochrona konsumentów w prawie Unii Europejskiej. Raport Badawczy in: Online Distance Module in European Basic Law Education. Research Papers, -, ---, TURECKI INSTYTUT PRAWA, s.5-53, 59-84, 93-114
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
Participation in conferences:
 • VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów, 2016
 • X Jubilee National Congress of Commercial Law Departments: 'Trends in commercial law reform', 2015
 • Juris Diversitas 2014 Annual Conference: Comparative law and..., 2014
 • Juris Diversitas. Diffusion: an international interdisciplinary conference on comparative law (and more), 2013
 • Kolekcje - zabytki - muzealia: problematyka prawna, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Open research seminar The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Conference of the EU project The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Conference of the Civil Justice, Programme: The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Otwarte seminarium naukowe projektu Leonardo da Vinci, 2008
 • Disseminating Conference of the Leonardo da Vinci Project, 2008
 • 1st Steering Committee Meeting (program Leonardo da Vinci), 2007
Additional Information
Membership in internal committees and academic organizations:
2011–2015
Student Disciplinary Committee, Kozminski University, Member
2010
, Kozminski University