Information card 

PhD
ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

Department of Civil Law

PhD ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK

CV
Research area:
 • banking Law
 • civil law
 • economic law
 • Family Law
 • comparitive law
Publications
Articles in scientific journals:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2018), Digital content under European and Polish law, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 6/7, s.132-140
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), New Limited Liability for Succession Debts under Polish Law, Osteuropa Recht, 2/2017, s.154-164
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), The sequence of satisfying succession debts, REJENT, 9 (317), s.102-123
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2016), Architect Design Contract under Polish Law, OSTEUROPA-RECHT, 2, s.226-238
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Service Contracts under the Swiss Law, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 3, s.103-120
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Ryzyka kredytobiorcy - beneficjenta odwróconego kredytu hipotecznego i instrumenty jego ochrony prawnej, POLITYKA SPOŁECZNA, numer specjalny, s.36-38
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2011), Pozycja wierzyciela powierniczego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uwagi w świetle nowelizacji ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r., TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 4, s.47-63
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2008), Polityka badań i rozwoju technologicznego UE w świetle Siódmego Programu Ramowego, KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 3, s.61-70
Monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2014), Liability for succession debts, LEXIS-NEXIS
Chapter in monographs:
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2017), Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.860-870
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Prawno-majątkowe konsekwencje dyspozycji mortis causa kolekcją prywatną w świetle roszczeń o zachowek in: Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Piotr Stec, Piotr Paweł Maniurka, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, s.117-129
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), The law governing the responsibility for long succession according to the Regulation of succession in: The new European law Inheritance, Pazdan M., Górecki J., LEX, s.168-187
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2015), Selected issues of the liability for succession debts in the Polish law - current status and need for change in: 50 Years of the Civil Code. Perspectives of Recodification, P. Stec, M. Załucki, LEX a Wolters Kluwer Business, s.417-431
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E. (2012), Cywilnoprawne podstawy roszczeń pracownika wobec pracodawcy w sytuacji mobbingu w miejscu pracy in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.169-188
 • MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK E., BOSZKO M., ŁYSZCZARZ B. (2009), Ochrona konsumentów w prawie Unii Europejskiej. Raport Badawczy in: Online Distance Module in European Basic Law Education. Research Papers, -, TURECKI INSTYTUT PRAWA, s.5-53, 59-84, 93-114
Scientific Activities
Projects:
 • 2009–2010 The Perspectives of the Europeanization of the law of succession
Participation in conferences:
 • VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów - Prawo kontraktów, 2016
 • X Jubilee National Congress of Commercial Law Departments: 'Trends in commercial law reform', 2015
 • Juris Diversitas 2014 Annual Conference: Comparative law and..., 2014
 • Juris Diversitas. Diffusion: an international interdisciplinary conference on comparative law (and more), 2013
 • Kolekcje - zabytki - muzealia: problematyka prawna, 2012
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • Open research seminar The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Conference of the Civil Justice, Programme: The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Conference of the EU project The Perspectives of European Law of Succession, 2010
 • Otwarte seminarium naukowe projektu Leonardo da Vinci, 2008
 • Disseminating Conference of the Leonardo da Vinci Project, 2008
 • 1st Steering Committee Meeting (program Leonardo da Vinci), 2007