Information card 

PhD ARTUR MUDRECKI

PhD
ARTUR MUDRECKI

Division of Financial and Tax Law

PhD ARTUR MUDRECKI

CV
Research area:
 • court and administrative proceedings
 • Tax Law
Scholarships/ / Awards:
2016
.
2012
.
2011
Nagroda Rektora ALK za wybitne osiągnięcia naukowe w 2011 r.
Series of lectures:
2011
Opole University
2011
University of Silesia in Katowice
Publications
Articles in scientific journals:
 • MUDRECKI A. (2018), Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci "karuzeli podatkowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.262-277
 • MUDRECKI A. (2018), Impact of the Principle of Proportionality in Tax Law on the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in Poland, PUBLIC GOVERNANCE, ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, vol. 3 no.1.2018, s.46-56
 • MUDRECKI A. (2018), Use of the Input Tax Deduction Mechanism in the VAT System for the Purpose of “Tax Carousel” Fraud, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3, s.278-291
 • MUDRECKI A. (2016), The Main Problems Encountered in Income Taxes on the Background of the Case Law of Administrative Court, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 1, s.711-724
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MUDRECKI A. (2013), The Critique of Law. Independent Legal Studies, KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, -, s.265-280
 • MUDRECKI A. (2012), Value added taxation of municipalities in view of the judicial decisions of Supreme Administrative Court, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 3, s.417-425
 • MUDRECKI A. (2011), Zasady zwolnienia z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, JURYSDYKCJA PODATKOWA, 2, s.38-46
 • MUDRECKI A. (2010), Gloss to the decision of the Supreme Administrative Court of 30 October 2008, docket No. IIOSK 1097/07, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s.633-635
 • MUDRECKI A. (2008), Skarga kasacyjna do NSA a prawo strony do rzetelnego procesu, DORADCA PODATKOWY, 1/2008, s.36-41
 • MUDRECKI A. (2008), Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży nieruchomości na styku obowiązywania dwóch ustaw wobec braku jednoznacznych przepisów przejściowych?, JURYSDYKCJA PODATKOWA, 3/2008, s.41-45
 • MUDRECKI A., GAJDA A. (2008), Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 152/07, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2008, s.457-461
 • MUDRECKI A. (2007), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi, ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, rok III nr.3(12), s.---
 • MUDRECKI A. (2007), Środki stosowane wobec nieletnich. Co dalej z reformą postępowania z nieletnimi?, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, IV, s.165-173
 • MUDRECKI A. (2006), Samorządowe Kolegia Odwoławcze a prawo strony do rzetelnego procesu, CASUS, 41, s.-
 • MUDRECKI A. (2006), Przegląd orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, III, s.203-212
 • MUDRECKI A. (2004), Postępowanie uproszczone przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 2(61), s.-
 • MUDRECKI A. (2004), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z dnia 24 października 2003 r. sygn. akt I SA/łd 2377/01, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, ---, s.---
 • MUDRECKI A. (2004), Postępowanie mediacyjne, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 1 (60), s.XXX
 • MUDRECKI A. (2004), Znajomość standardów międzynarodowych przez sędziów rodzinnych Okręgu Opolskiego, OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, II, s.27-42
 • MUDRECKI A. (2004), Wstrzymanie aktu lub czynności, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 6(65), s.XXX
 • MUDRECKI A. (2003), Postępowanie przed sądami administracyjnymi – uwagi ogólne, FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 11 (59), s.---
 • MUDRECKI A. (2002), Konsulting w prawie podatkowym na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 1, s.34-36
 • MUDRECKI A. (2001), Wydatki na reprezentację w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, GLOSA, 3, s.26-31
 • MUDRECKI A., Filipkowski T. (2001), Decyzje Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczące strat, GLOSA, 10, s.17-18
 • MUDRECKI A. (2000), Marketing jako koszt uzyskania przychodu na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 10, s.34-36
 • MUDRECKI A. (1999), , GLOSA, 2, s.20-23
 • MUDRECKI A. (1999), Zasada samodzielności finansowej gmin w orzecznictwie sądowym, GLOSA, 12, s.16-20
 • MUDRECKI A. (1998), Pojęcie reklamy w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 9, s.1-3
 • MUDRECKI A. (1998), Leasing a opłata skarbowa na tle orzecznictwa NSA, GLOSA, 11, s.15
Editing of monographs:
 • MUDRECKI A., Klat-Wertelecka E., (red.), (2012), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk
 • MUDRECKI A., (2009), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Opole
Monographs:
 • MUDRECKI A., Klat-Górska E. (2018), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MUDRECKI A. (2015), Rzetelny proces podatkowy, WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER
 • Liss P., MUDRECKI A., Pożarowska A., Zasiewska K. (2015), Podatki i rachunkowość - bieżąca problemy praktyczne: materiały konferencyjne, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Knysiak-Molczyk H., MUDRECKI A. (2013), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS
 • MUDRECKI A., Klat-Wertelecka E. (2012), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o.
 • MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, INSTYTUT WYDAWNICZY EUROPRAWO
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS
 • MUDRECKI A., Dauter B., Babiarz S., Marciniak S. (2009), Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym, WOLTERS KLUWER
 • MUDRECKI A. (2009), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, UNIWERSYTET OPOLSKI
 • MUDRECKI A. (2008), Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi, UNIWERSYTET OPOLSKI
 • MUDRECKI A. (2008), The code of administrative procedure. Commentary for practitioners, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK)
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2006), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2006, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2005), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2005, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2004), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2004, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2003, OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX
 • MUDRECKI A. (1994), Wybrane problemy życia i uwarunkowań rodzin regionu opolskiego, Wydawnictwo Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • MUDRECKI A., Stadniczeńko S. (1992), Konwencja o prawach dziecka. Vademecum, Olender
Chapter in monographs:
 • MUDRECKI A. (2019), Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Głuchowski J., Kalinowski M., Lasiński-Suleck K.i, Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.350-358
 • MUDRECKI A. (2019), Zasada proporcjonalności w Kodeksie postępowania administracyjnego in: Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Korczak J., Sobieralski K., Presscom, s.375-383
 • MUDRECKI A. (2019), Mediacja sądowoadministracyjna w Polsce - perspektywy rozwoju in: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach - Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko - czeskiej współpracy sedziów sądów administracyjnych, -, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.102-109
 • MUDRECKI A. (2018), Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-269) in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.923-943
 • MUDRECKI A. (2018), Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260) in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.871-913
 • MUDRECKI A. (2018), Audyt in: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, WOLTERS KLUWER, s.420-434
 • MUDRECKI A. (2018), The principle of proportionality in value added tax in: Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest (Conference proceedings), E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, TEMIDA 2, s.633-650
 • MUDRECKI A. (2018), Znaczenie zasady proporcjonalności w prawie podatkowym in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński, WYDAWNICTWO KUL, s.53-70
 • MUDRECKI A. (2018), Czynności audytowe in: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, WOLTERS KLUWER, s.435-444
 • MUDRECKI A. (2018), Urzędowe sprawdzenie in: Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska, WOLTERS KLUWER, s.445-463
 • MUDRECKI A. (2018), Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181) in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), s.779-786
 • MUDRECKI A. (2017), Judicial impartiality and independence in the documents of the Council of Europe in: Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.157-172
 • MUDRECKI A. (2017), Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu in: Ius est a iustitia appellatum. A jubilee book dedicated to Professor Tadeusz Wiśniewski, Michał Tomalak, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.388-395
 • MUDRECKI A. (2017), VAT in the Polish Commune in: THE FINANCIAL LAWTOWARDS CHALLENGESOF THE XXI CENTURY, Michal Radvan, Jolanta Gliniecka,Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, MASARYK UNIVERSITY, s.314-331
 • MUDRECKI A. (2016), Due Tax Proceedings- Selected Issues in: TAX CODES CONCEPTS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Leonard Etel, Mariusz Popławski, TEMIDA 2, s.343-354
 • ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.331-342
 • MUDRECKI A. (2016), Podatki dochodowe w Polsce - wybrane orzecznictwo in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński, WYDAWNICTWO KUL, s.65-84
 • MUDRECKI A. (2016), Models of judicial protection of taxpayers' rights in Poland and in the Czech Republic in: Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Paweł Smoleń, WYDAWNICTWO KUL, s.141-150
 • MUDRECKI A. (2016), The municipality as a taxpayer of tax on goods and services in the light of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in: Financing public tasks aimed at meeting the needs of local communities, Anna Zalcewicz, POLTEXT, s.227-236
 • MUDRECKI A. (2016), Podatki dochodowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej in: Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, Alicja Pomorska, WYDAWNICTWO KUL, s.281-329
 • MUDRECKI A. (2016), Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej in: Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn, WOLTERS KLUWER, s.268-280
 • MUDRECKI A. (2015), Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe w orzecznictwie sądów administracyjnych in: Podatki i rachunkowość - bieżąca problemy praktyczne: materiały konferencyjne, Piotr Liss, Artur Mudrecki, Aneta Pożarowska, Katarzyna Zasiewska, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE, s.97-125
 • MUDRECKI A. (2015), Sankcje w podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa NSA i TS UE in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, WYDAWNICTWO KUL, s.71-88
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • MUDRECKI A. (2014), The legal nature of the decision on the so-called blank invoice issued pursuant to Art. 108. 1 of the Value Added Tax Act in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, Michalina Duda, Monika Münnich, Adam Zdunek, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.49-59
 • MUDRECKI A. (2014), Organy kontroli skarbowej in: Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Kandut K., Sędkowska A., LEX, s.141-170
 • MUDRECKI A. (2014), Prawo podatnika do sądu - aspekt przedmiotowy in: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Zbigniew Ofiarski, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.523-531
 • MUDRECKI A. (2014), Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach oświadczeń paliwowych in: Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak, WOLTERS KLUWER, s.192-201
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika po wydaniu orzeczenia sądowego in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.356-371
 • MUDRECKI A. (2013), Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.240-254
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.255-276
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Zaskarżanie orzeczeń sądowych in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.372-422
 • MUDRECKI A. (2013), Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Adam Zdunek, WYDAWNICTWO KUL, s.209-223
 • MUDRECKI A. (2013), Pewność co do prawa a interpretacje podatkowe in: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Teresa Famulska, DIFIN, s.30-42
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.277-355
 • MUDRECKI A. (2013), Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.219-239
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Wszczęcie postępowania administracyjnego in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.80-110
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Czynności pełnomocnika w toku postępowania administracyjnego in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.111-148
 • MUDRECKI A. (2013), Modele sądowej ochrony praw podatnika wświecie – wybrane zagadnienia in: Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego. Łódź, 5-6 czerwca 2012 r., Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.421-429
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2013), Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, LEXIS-NEXIS, s.430-444
 • MUDRECKI A. (2012), Model of Judicial Review of Tax Administration in Poland in: Public finances administrative autonomies, G. Hulko, A. Patyi, Győr, UNIVERSITAS-GYŐR, NONPROFIT KFT., s.449-456
 • MUDRECKI A. (2012), Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w czasie w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych in: Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Glumińska-Pawlic J., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.96-103
 • MUDRECKI A. (2012), Opłaty i koszty postępowania in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.793-805
 • MUDRECKI A. (2012), Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o., s.679-685
 • MUDRECKI A. (2012), Przepisy końcowe in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.807- 811
 • MUDRECKI A. (2012), Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatku akcyzowego in: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, P. Stanisławiszyn, T. Nowak, WOLTERS KLUWER, s.173-188
 • MUDRECKI A. (2012), Skargi i wnioski in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.747-791
 • MUDRECKI A. (2011), Organy kontroli skarbowej in: Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, S.Marciniak, A.Mudrecki, G.Pelewicz, A.Sędkowska, WOLTERS KLUWER, s.110-138
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., LEXIS-NEXIS, s.285-366
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., LEXIS-NEXIS, s.247-258
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., LEXIS-NEXIS, s.263-279
 • MUDRECKI A. (2011), Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Duda M. Munnich M., Zdunek A., Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.11-24
 • MUDRECKI A. (2011), Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, H. Knysiak-Molczyk, A. Mudrecki, LEXIS-NEXIS, s.447-468
 • MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk H. (2011), Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych in: Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Knysiak-Molczyk H., LEXIS-NEXIS, s.224-246
 • POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), Podatek akcyzowy in: Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Europrawo, s.53-190
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych in: Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, H. Litwińczuk, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, s.382-395
 • MUDRECKI A. (2011), Rola sądów administracyjnych w harmonizacji podatków w Polsce in: 'Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, s.33-49
 • MUDRECKI A. (2011), Konsekwencje prawne i finansowe braku prawidłowej implementacji z prawem Unii Europejskiej podatków obrotowych w Polsce in: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, WOLTERS KLUWER, s.231-241
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, M Munnich, A. Zdunek, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.135-146
 • MUDRECKI A. (2011), Wykładnia systemowa zewnętrzna w podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa NSA in: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Glumińska-Pawlic J., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.63-71
 • MUDRECKI A. (2010), Przedmowa in: VATw wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Dagmara, Militz, Bącal, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.9-10
 • MUDRECKI A. (2010), Komentarz do rozdziału 2 Organy Kontroli Skarbowej in: Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz, M.Ciecierski, A. Derkacz , K. Kandut, S. Marciniak, A.Mudrecki, Pelewic, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.110-138
 • MUDRECKI A. (2010), Koszty postępowania a prawo strony do sądu administracyjnego in: Koszty postępowania a prawo strony do sądu administracyjnego, Osiński J., OFICYNA WYDAWNICZA SGH, s.127-141
 • MUDRECKI A. (2010), Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług in: Daniny Publiczne - Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, s.171-179
 • MUDRECKI A. (2010), Prawa podatnika w świetle art. 45 Konstytucji in: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.61-68
 • MUDRECKI A. (2009), Wykonalność decyzji podatkowych in: Ordynacja podatkowa-wokół nowelizacji, Dowgier R., TEMIDA 2, s.304-315
 • MUDRECKI A. (2009), Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości in: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, s.29-41
 • MUDRECKI A. (2009), Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.353-376
 • MUDRECKI A. (2009), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi – w cztery lata po reformie sądownictwa administracyjnego in: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Boć J., Chajbowicz A., Wydawnictwo Kolonia Limited, s.847-860
 • MUDRECKI A. (2009), Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, M.Ciecierski, A.Mudrecki, P.Stanisławiszyn, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.237-244
 • MUDRECKI A. (2009), Costs of court and administrative proceedings in: Tax advisor before theadministrative court, Babiarz S., Dauter B., Maricniak S., Mudrecki A., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.396-470
 • MUDRECKI A. (2009), Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi in: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, s.595-603
 • MUDRECKI A. (2009), Pięć lat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu in: Pięć lat w Unii Europejskiej - społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, Rozstropowicz-Miśko M., Malinowski P., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, s.165-173
 • MUDRECKI A. (2008), Deductible costs in corporate income tax - new regulations in: In the search for optimal solutions of tax lawand public finances, Pomorska A., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.19-29
 • MUDRECKI A. (2008), Dział IX. Opłaty i koszty postępowania in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.567-584
 • MUDRECKI A. (2008), Dział X. Przepisy końcowe in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.585-589
 • MUDRECKI A. (2008), Fiscal liability in: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J., UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, s.438-446
 • MUDRECKI A. (2008), Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.463-468
 • MUDRECKI A. (2008), Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego in: Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, Glumińska-Pawlic J., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, s.43-51
 • MUDRECKI A. (2008), Dział VIII. Skargi i wnioski in: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Mudrecki A., OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR, s.523-566
 • MUDRECKI A. (2007), Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą in: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, Gumińska-Pawlic J., ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH, s.68-79
 • MUDRECKI A. (2007), Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych in: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, s.41-50
 • MUDRECKI A. (2006), Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa? in: Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Stadniczeńko S. L., UNIWERSYTET OPOLSKI, s.197-203
 • MUDRECKI A. (2005), Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi in: Księga jubileuszowa z okazji XXV-lecia NSA, ---, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s.---
 • MUDRECKI A. (2005), Obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem w podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, ---, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, s.183-191
 • MUDRECKI A. (2003), Przestrzeganie praw nieletnich przed sądem in: Rzecznictwo praw dziecka w Polsce, S. L. Stadniczenko, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE, s.---
 • MUDRECKI A. (2002), Pojęcie domu letniskowego w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa NSA in: Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, S.Dolata, UNIWERSYTET OPOLSKI, s.25-33
 • MUDRECKI A. (2001), Prawa nieletniego w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka in: Więziennictwo - nowe wyzwania, B.Hołyst, W.Ambrozik, P.Stępniak, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, s.200-218
 • MUDRECKI A. (2000), Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości nieletnich in: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom I. Prawo samorządowe i administracyjne, S.Dolata, UNIWERSYTET OPOLSKI
 • MUDRECKI A. (1998), Rola sądu rodzinnego w sytuacji przynależności dziecka do sekty in: Człowiek a sekty. Nadużycia wobec praw człowieka, S.Stadniczeńko, J.Urban, UNIWERSYTET OPOLSKI
 • MUDRECKI A. (1998), Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego in: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, S.Dolata, UNIWERSYTET OPOLSKI
 • MUDRECKI A. (1996), Prawa dziecka - ucznia i ich przestrzeganie in: Dziecko w placówce szkolnej i pozaszkolnej w okresie transformacji, Sylwia Badora, Danuta Marzec, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
 • MUDRECKI A. (1996), Prawa więźniów w postępowaniu przed sądami rodzinnymi in: Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, B. Hołyst, S. Redo, Agencja wydawnicza CB, s.176-180
 • MUDRECKI A., Drohomirecka I. (1980), Podstawy orzekania nadzoru ochronnego i ośrodka przystosowania społecznego in: Zwalczanie recydywy w postępowaniu wykonawczym, J.Wąsik, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
Scientific Activities
Projects:
 • 2012–2016 The necessity of a new income tax model in Poland
Publication of reviews:
 • MUDRECKI A., (2016), Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniania sytemu podatkowego, -- wydawca: WOLTERS KLUWER, strony: -
 • MUDRECKI A., (2008), review: Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych B. Dautera, JURYSDYKCJA PODATKOWA wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, strony: 94-95
Participation in conferences:
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Zjazd Katedr Prawa Finansowego. Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania., 2018
 • Konferencja Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, 2018
 • 131. Konferencja podatkowa: Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku, 2017
 • VII Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego, 2017
 • Principle-based legislation in public finance. Model of legislation in tax law – aims, values and principles in the process of lawmaking, 2017
 • VAT - aktualne problemy 2017, 2017
 • XVI International Scientific Conference: The Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Social Interest, 2017
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, 2017
 • V Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego „The financial law towards challenges of the XXIcentury“, 2017
 • AntiBEPS regulations in Ukraine and EU, 2017
 • 126. The Conference Tax: Sealing of the tax system, 2016
 • National Scientific Conference. Public tasks aimed at satisfying the needs of the local community - funding problems, 2016
 • Spotkanie Czesko- Polskiej Grupy Roboczej Sędziów Sądów Administracyjnych, 2016
 • VI Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego 'Prawo podatkowe- nauka, edukacja, praktyka', 2016
 • X Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego: Status podatnika w prawie podatkowym, 2016
 • Konferencja szkoleniowa sędziów, referendarzy i asystentów sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, 2016
 • Śniadanie Naukowe: Potrzeba zmian w systemie opodatkowania dochodów w Polsce, 2016
 • Ogólnopolska VIII Opolska Konferencja Podatkowa: Prawo celne i podatek akcyzowy - doświadczenia i wyzwania, 2016
 • Wiosenny przegląd orzecznictwa podatkowego, 2016
 • 122. Konferencja Podatkowa: Wyłudzenia w podatku od towarów i usług – ochrona podatnika a funkcja fiskalna podatku, 2016
 • 112. Konferencja Podatkowa. Wyłudzanie w podatku od towarów i usług – ochrona podatnika a funkcja fiskalna podatku, 2016
 • Forum Prawa Finansowego, LX Jubileuszowe spotkanie naukowe, 2016
 • XXV lat odrodzonego samorządu terytorialnego, 2015
 • 117. Konferencja Podatkowa - VAT w Polsce i UE. Aktualne problemy. Zmiany w 2016 roku. Przyszłe zmiany, 2015
 • XVI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa, 2015
 • W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego, 2015
 • VAT - Aktualne problemy 2015, 2015
 • 25 lat samorządowych kolegiów odwoławczych w działalności administracji publicznej, 2015
 • Podatki i rachunkowość - bieżące problemy praktyczne, 2015
 • System of Financial Law, 2014
 • XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, 2014
 • Konferencja szkoleniowa sędziów, referendarzy i asystentów sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 2014
 • Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, 2014
 • Prawo celne i podatek akcyzowy - blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2014
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego Ordynacja podatkowa - ewolucja czy rewolucja, 2014
 • III Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego. Prawo podatkowe-nauka, edukacja, praktyka”, 2013
 • XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Nadużycia w prawie podatkowym. Doświadczenia i perspektywy., 2013
 • , 2013
 • , 2013
 • Odliczenie podatku naliczonego - granice odpowiedzialności nabywcy za sprzeczne z prawem działania zbywcy, 2013
 • X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa: Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, 2012
 • Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, 2012
 • Konferencja Prawa Podatkowego Kluczowe Zagadnienia i Precedensowe Orzeczenia, 2012
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Harmonizacja przepisów o podatku od towarów i usług – stan obecny i perspektywa dalszych zmian”, 2012
 • Drugie Krakowskie Sympozjum Prawa Podatkowego, 2012
 • Wybrane problemy prawa podatkowego, 2012
 • Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, 2012
 • Konferencja naukowa nt. O nowy model finansów samorządowych – lekcja z kryzysu, 2012
 • Ogólnopolska VI Opolska Konferencjja Podatkowa Prawo celne i podatek akcyzowy - kierunki przeobrażeń i zmian, 2012
 • Pierwsze krakowskie sympozjum prawa podatkowego „Prawo podatkowe – nauka, edukacja, praktyka”, 2011
 • Public finances - Administrative autonomies, 2011
 • 87. Konferencja Podatkowa, 2011
 • Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, 2010
 • Nauka finansów publicznych – dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju”, 2008
 • International Tax Conference “Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration”, 1970
Membership in organizations:
2017
2014
, International Fiscal Association Polish Branch
2012
, Międzynarodowe Stowarzyszenie Centrum Informacji Organizacji Badań Finansów Publicznych z siedzibą w Białymstoku
2005
, Stowarzyszenie prawa Finansowego AURES z siedzibą w Opolu
2000
, Stowarzyszenie Sędziów Orzekających Justicja z siedzibą w Warszawie
Additional Information
Consultancy:
The Fiscal Studies Center
Członek Komisji do Przeprowadzenia Końcowych Egzaminów Radcowskich 2014r.
Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne na aplikację adwokacką w Warszawie
Członek Komisji do Przeprowadzenia Końcowych Egzaminów Adwokackich 2013r.
Member of the Appeals Committee at the Minister of Justice for examining appeals from the results of legal advisories in 2013.
Członek Komisji do Przeprowadzenia Egzaminów Wstępnych na aplikację radcowską 2013r.
Członek Komisji Odwoławczej do końcowych egzaminów na radców prawnych przy Ministrze Sprawiedliwości
Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Przeprowadzania Egzaminów Wstępnych na aplikację ad
Członek Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy wstępne na aplikację adwokacką w Warszawie
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów