Information card 

PhD
MICHAŁ HUDZIK

Department of Criminal Law

PhD MICHAŁ HUDZIK

CV
Research area:
 • court and administrative proceedings
 • criminal Law
Publications
Articles in scientific journals:
 • Hudzik B., HUDZIK M., Lekston A., Gasior M. (2018), Sudden unexplained cardiac deaths in young adults: a call for multidisciplinary approach, ACTA CARDIOLOGICA, 73(1), s.7-12
 • HUDZIK M. (2017), Miłość, egzaminy i... rewolwer. Zabójstwo, eutanazja czy samobójstwo, PALESTRA, 13/2017, s.117-129
 • BŁACHNIO-PARZYCH A., HUDZIK M. (2015), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 13.9.2012 r., II AKa 129/12 (zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej kary a roszczenie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania), PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.136-141
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • Hudzik B., HUDZIK M., Polonski L. (2014), Choosing wisely. Avoiding too much medicine, CANADIAN FAMILY PHYSICIAN, -, s.873-876
 • HUDZIK M. (2012), Review of Case Law of the Supreme Court, Criminal Law Chamber, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s.156-160
 • HUDZIK M. (2012), Review of Case Law of the Supreme Court, Criminal Law Chamber, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 1-2, s.138-143
 • HUDZIK M. (2012), Review of Case Law of the Supreme Court, Criminal Law Chamber, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 5-6, s.198-203
 • HUDZIK M. (2011), Review of Case Law of the Supreme Court, Criminal Law Chamber, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 11-12, s.137-141
 • HUDZIK M. (2011), Review of Case Law of the Supreme Court, Criminal Law Chamber, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 9-10, s.153-156
 • HUDZIK M. (2009), Konwencja o przekazywaniu skazanych z 1983 r. - kilka uwag o zasadach jej stosowania (na marginesie artykułu P. Kardasa i sprawy Jakuba T.), PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ, 7-8, s.79-86
Editing of monographs:
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., (red.), (2012), Contemporary challanges of criminal law and procedure, Warsaw
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., (red.), (2011), Zagadnienia prawa dowodowego, Warsaw
Monographs:
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), Wielka Nowelizacja procesu karnego, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2014), Z zagadnień prawa i procesu karnego, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2012), Contemporary challanges of criminal law and procedure, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J. (2011), Zagadnienia prawa dowodowego, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI R., Godyń J., Gardocki L. (2010), Dialogue between courts and tribunals, Sąd Najwyższy
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Gardocki L., Godyń J. (2010), Dialog między sądami a trybunałami, SĄD NAJWYŻSZY RP
 • HUDZIK M., PAPRZYCKI L., Godyń J., Gardocki L. (2009), Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, SĄD NAJWYŻSZY RP
Chapter in monographs:
 • HUDZIK M. (2018), Wyrok SN z dnia 13 wrzesnia 2013 r. (sygn. akt SDI 21/13) in: Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, R. Tymiański, MEDYCYNA PRAKTYCZNA, s.33-44
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • HUDZIK M. (2011), Exceptions to exclusionary rule in american law in: Issues of Law of Evidence, J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki, SĄD NAJWYŻSZY RP, s.55-64
 • HUDZIK M. (2009), O możliwości konwalidowania braku upoważnienia dla Dyrektora Departamentu Kadr MON do wyrażania stanowiska Ministra Obrony Narodowej w procesie delegowania sędziego sądu wojskowego (kilka uwag ...) in: Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Gardocki L., Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K., SĄD NAJWYŻSZY RP, s.105-119
 • HUDZIK M. (2009), W sprawie martwego urodzenia i jego niektórych skutkach prawnych in: Aktualne zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego, Gardocki L., Godyń J., Hudzik M., Paprzycki L.K., SĄD NAJWYŻSZY RP, s.121-128