Information card 

PhD
SABINA KOŁODZIEJ

Department of Economic Psychology

PhD SABINA KOŁODZIEJ

CV
History of scientific positions:
2007
Assistant Professor, Department of Economic Psychology, Kozminski University
2007
Assistant Professor, Centre for Economic Psychology and Decision Sciences, Kozminski University
2005–2006
Lecturer, The Academy of Humanities and Economics
2004–2005
Lecturer, Poznan School of Banking
2002–2005
Lecturer, Silesian University of Technology
Research area:
 • economic psychology
 • psychology in management
Publications
Articles in scientific journals:
 • Ligarski M., KOŁODZIEJ S. (2017), The influence of physical fatigue on work on a production line, ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE, 3, s.63-68
 • KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2017), The fair process effect in taxation: The roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions, CURRENT PSYCHOLOGY, online, s.1-8
 • KOŁODZIEJ S. (2016), Materialism, empathy and willingness to help as correlates of university and faculty selection, JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, 2, s.20-32
 • Maruszewska E., KOŁODZIEJ S. (2016), ETHICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 440, s.442-450
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2016), The tendency to tax law violation (also hostage tax evasion and avoidance) in the light of Kohlberg’s moral development theory – ethical issues in accounting practice, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 142, s.35-52
 • KOŁODZIEJ S., Lato K., Szymańska M. (2014), The role of parental influences on the economic socialization of children, Problems of Education in the 21st Century, 58, s.99-107
 • KOŁODZIEJ S. (2014), Selected aspects of economic socialization and saving behavior – comparative study, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 2/2014, s.54-61
 • KOŁODZIEJ S. (2014), The relation between financial knowledge and economic decisions, Problems of Education in the 21st Century, 59, s.59-67
 • KOŁODZIEJ S. (2014), Economic education of children and youth in Poland, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, s.97-105
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KOŁODZIEJ S. (2013), Economic knowledge and tax attitudes among Poles and Mexicans, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1, s.20-26
 • KOŁODZIEJ S. (2012), How do polish pupils understand economic concepts?, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1/2012, s.15-22
 • KOŁODZIEJ S. (2011), Economic knowledge and tax attitudes of adult Poles, STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 40, s.192-201
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), Tax avoidance and tax evansion - social and psychological determinatns, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4(723), s.65-66
 • KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), Accounting students' perception of ethical dillemas in the accounting practise, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4 (723), s.69-70
 • KOŁODZIEJ S. (2009), Przedsiębiorca czy osoba przedsiebiorcza? Problem pomiaru przedsiębiorczości w psychologii, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 5 (712), s.76-77
 • KOŁODZIEJ S. (2008), Zakłócenia procesu komunikacji a rozwój konfliktów w organizacji, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6, s.75
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2007), Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-45
 • KOŁODZIEJ S. (2007), Czy polska młodzież jest przedsiębiorcza? Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(689), s.78-79
 • KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2006), Kto oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku pracy? Psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse powodzenia zawodowego, RUCH PEDAGOGICZNY, 5-6, s.29-43
 • KOŁODZIEJ S. (2006), Kulturowe uwarunkowania innowacyjności, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7, s.83
 • KOŁODZIEJ S. (2005), Professional development of employees in selected vocational groups, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.103
 • KOŁODZIEJ S. (2005), Społeczna ocena zmian w polskich przedsiębiorstwach, EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s.102
 • KOŁODZIEJ S. (2004), Psychological determinants of entrepreneurship, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 22, s.71-80
 • KOŁODZIEJ S. (2004), Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 22, s.81-92
Chapter in monographs:
 • KOŁODZIEJ S. (2013), Household Management And The Wages System in: Proceedings of the International Scientific Conference on International Masaryk Conference (...), -, Hradec Kralove, MAGNANIMITAS, s.902-908
 • KOŁODZIEJ S. (2012), Moral Dilemmas in Entrepreneurs‘ Decisions in: Theory of Management 6 The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base., Stefan Hittmar, Źlinica, UNIVERSITY OF ŽILINA, s.178-181
 • KOŁODZIEJ S. (2011), The role of Achievement Motivation in Educational Aspirations and Performance in: Formation of competences of college and school students in general and professional education, Cz. Plewka, Czelabińsk, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, s.42-48
 • KOŁODZIEJ S. (2010), Determinants and aspects of young poles' entrepreneurship in: Psychological determinants of economic behaviors, Goszczyńska M., Górnik- Durose M., Warsaw, DIFIN, s.87-104
 • Goszczyńska M., KOŁODZIEJ S. (2006), Cultural determinants of risk propensity of entrepreneurial people in: Psychology of risk behaviors. Conceptions, researches, practice, Goszczyńska M., Studenski R., Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", s.193:215
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
 • 2012, Member of the Scientific Counsil, GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION
Participation in conferences:
 • The 14th European Congress of Psychology, 2015
 • International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, 2013
 • SABE/IAREP/ICABEEP 2013 Conference, 2013
 • VII Konferencja Psychologia Ekonomiczna, 2013
 • IAREP Conference Wroclaw, 2012
 • VI Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, 2012
 • 2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “ECONOMICS & MANAGEMENT 2011, 2011
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2011
 • Economic Psychology, 2011
 • XIX Ogólnopolska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Psychologii Rozwojowej Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka, 2010
 • Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, 2009
 • XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 2009
 • Psychologia Ekonomiczna 2009, 2009
 • XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2008
Membership in organizations:
2012
, International Association for Research in Economic Psychology
2008–2010
, Academic Association for Research in Economic Psychology
Additional Information
Consultancy:
National School of Public Administration
Membership in internal committees and academic organizations:
2007–2007
Academic Association for Research in Economic Psychology, Member