Information card 

PhD IWONA CIEŚLAK

PhD
IWONA CIEŚLAK

Department of Accounting

PhD IWONA CIEŚLAK

CV
Research area:
 • audit
 • International Financial Reporting Standards
 • accounting system design
 • accounting
 • human capital
Internships:
2009
Glasgow University, Wielka Brytania
Publications
Articles in scientific journals:
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I., Iwuć K. (2016), Extended audit reporting An insight from the auditing profession in Poland, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86 (142), s.95-117
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2015), Corporate governance and financial reporting on the alternative newConnect market from the perspective of external auditors, PRAKSEOLOGIA, 157, s.39-59
 • CIEŚLAK I., KWIATKOWSKA E. (2015), Accounting tools into practices of sector regulator in telecommunications markets, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 106, s.35-48
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • KWIATKOWSKA E., CIEŚLAK I. (2014), Regulatory activities of the President of the Office of Electronic Communications versus competitiveness and financial situation of the enterprises on the example of TP Group, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 3 (126), s.56-71
 • CIEŚLAK I., DOBIJA D. (2013), Institutionalization of ethical codes as a tool for increasing credibility of auditors, PRAKSEOLOGIA, 154, s.135-170
 • DOBIJA D., CIEŚLAK I. (2012), Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej. Rys historyczny, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 69(125), s.7-22
 • CIEŚLAK I. (2010), Personal Audit as an Active Tool for Management Politics, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU, 28, s.67-76
 • CIEŚLAK I., DOBIJA M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE, 735, s.5
 • CIEŚLAK I. (2007), Rachunek kapitału zatrudnionych w zarządzaniu wynagrodzeniami, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 38(94), s.37
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego, PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s.495-510
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2005), Płace godziwe jako zasada zachowania kapitału ludzkiego, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 26(82), s.61-77
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego, ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s.57-72
Monographs:
 • DOBIJA D., KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2011), Komitety rad nadzorczych, WOLTERS KLUWER BUSINESS
Chapter in monographs:
 • CIEŚLAK I. (2014), Activity Based Costing in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.577-637
 • CIEŚLAK I. (2014), Strategic tools of managerial accounting in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.787-837
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2014), Standard costing and analysis of the deviations in: Managerial Accounting. Interpretation and analysis, Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.637-687
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Labour costs and economic development in Poland in years 2000-2008 in: Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ed. Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, EUROMED COMMUNICATIONS LTD, s.282-306
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2012), Koszty pracy a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 2000-2008 in: KRYZYS FINANSOWY. Przebieg i skutku społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Sławomir Partycki, WYDAWNICTWO KUL, s.693-709
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), Are 99,8% of enterprises operating in the European Union the real users of IFRS for SMEs - the analysis of the standard's users group on the Polish example in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.7-30
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2011), The measurement of the periodic economic income in the family farms - organising, reporting and testing in: Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, Kral B., Department of Management Accounting, University of Economic, Prague, s.31-50
 • KLIMCZAK K., CIEŚLAK I. (2011), Implementacja MSSF a wyniki polskich spółek in: Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA., s.115-128
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2010), in: Through Crisis Reflection to Performance Enhancement, Vysoká škola ekonomická v Praze. Katedra manažerského účetnictví, UNIVERSITY OF ECONOMICS, PRAGUE; OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, s.77-89
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2010), The Role of Farmes’ Work Input Measurement in Functioning of the Equitable Agriculture in: Business Development Across Countries and Cultures, Vrontis D., Weber Y., Ruediger Kaufman H., Tarba S., EURO MEd PRESS, s.217-230
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2009), Fair Value as an element of risk in business activity in: Contemporary issues in accounting and management research and education, Sevic Z., Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.194-205
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Programmes in Finance and Accounting at Kozminski University in: Contemporary issues in accounting and menagement research and education, Sevic Z., Greenwich University Press, University of Ljubliana - Faculty of Economics, Ekonomski Facultet, Podgorica, s.206-212
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2009), Experiences With Use of E-learning for Basic Accounting Courses in: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.309-318
 • CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2009), Programmes in Computer Accounting at Kozminski University in: Zbornik Radova II. Contemporary Issues in Accounting and Management Research and Education, Sevic Z., EDUCATION AND CULTURE TEMPUS, s.299-308
 • CIEŚLAK I., KLIMCZAK K. (2009), Kontrola wewnętrzna a ryzyko występowania oszustw w sprawozdaniach finansowych in: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Kiziukiewicz T., Difin, s.293-302
 • CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów działań in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dorota D., Kucharczyk M., WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.235-284
 • DYLĄG R., CIEŚLAK I. (2009), Rachunek kosztów standardowych i analiza odchyleń in: Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Dobija D., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.507-552
 • CIEŚLAK I. (2008), Value of Human Capital and Wage Disparities in: General Accounting Theory Evolution and Design for Efficiency, Górowski I., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.289-303
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2008), Measure of Labour cost in family farm in: Intellectual Capital Accounting: Modern State and Perspectives of Development, -, Kharkiv Institute of Business and Management, Ukraine, s.23-39
 • CIEŚLAK I. (2008), Wynagrodzenia w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.349-364
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza wybranych wynagrodzeń w Polsce na podstawie rachunku kapitału ludzkiego in: Economic analysys and control; Theory and practice, -, ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, s.-
 • CIEŚLAK I. (2007), Analiza kapitałowa wynagrodzeń lekarzy in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Woźniak M.G., KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.-
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2006), Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G, MITEL, s.495-510
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2005), Theory of Capital in Fair Pricing of Agriculture Products in: General Accounting Theory - Towards Balanced Development, Dobija M., Martin S., WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ, KRAKÓW, s.419-433
 • CIEŚLAK I. (2005), Płaca zasadnicza ekwiwalentna do kapitału ludzkiego i intelektualnego in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Woźniak M.G., KATEDRA TEORII EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTET RZESZOWSKI, s.57-67
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Kształtowanie cen artykułów rolnych in: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Adamowicz M., WYDAWNICTWO SGGW, s.223-233
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), Capital analysis of salaries in: General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, Dobija M., Martin S, Wydawnictwo WSPiZ im.Leona Koźmińskiego, s.415-424
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.---
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I. (2004), Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej in: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Dobija D., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.00
 • CIEŚLAK I., DYLĄG R. (2004), Analiza zgodności płacy z wartością kapitału ludzkiego in: Polska szkoła rachunkowości, Gmytrasiewicz M., Karmańskiej A., SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2003), Koszty pracy a kształtowanie płac i cen in: History, the present day and perspectives of the accountancy in Poland – translation mine, Sojak S., UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, s.---
 • CIEŚLAK I., KOCZUBA-SOBIERAJ M. (2003), Budżetowanie kosztów pracy in: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Krawczyk W., ABC WARSZAWA, s.---
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Badanie udziału kosztu pracy w produkcie in: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, ---, Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości, s.255-261
 • KOCZUBA-SOBIERAJ M., CIEŚLAK I. (2002), Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką in: Rachunkowość a Controlling, ---, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2008–2011 Komitety audytu i wynagrodzenia jako mechanizmy usprawniające funkcjonowanie rad nadzorczych – doświadczenia polskie i zagraniczne
 • 2005–2007
Participation in conferences:
 • The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting - APIRA 2013., 2013
 • 36th Annual Congress of the European Accounting Association 2013, 2013
 • 5th EuroMed Conference of the EuroMed Academy Business, 2012
 • Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, 2012
 • Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012
 • Performance Management: Where to Look for Competitive Advantage?, 2011
 • Rachunkowość - sztuka pomiaru i komunikowania, 2011
 • Through crisis reflection to performance enhancement, 2010
 • Budżetowanie jako narzędzie zarządzania, 2010
 • 32nd Annual Congress of the European Accounting Association, 2009
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości - Rachunkowość XXI wieku - system czy proces, 2008
 • General Accounting Theory IV - Evolution and Design for Efficiency, 2008
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Wisła 2006: Standardy Rachunkowości Wobec Wyzwań Współczesnej Gospodarki, 2006
 • General Accounting Theory III, 2005
 • 27th Annual Congress of the European Accounting Association, 2004
 • Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje, 2004
 • Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, 2003
Membership in organizations:
2004
, European Accounting Association