Information card 

PhD PIOTR CHMIELEWSKI

PhD
PIOTR CHMIELEWSKI

Department of Social Sciences

PhD PIOTR CHMIELEWSKI

CV
Research area:
 • anthropology
 • Public Safety
 • social capital
 • local development
 • sociology
 • Economic sociology
 • crisis management
Internships:
1992
Indiana University, Stany Zjednoczone
1983
Univesity of Michigan, Stany Zjednoczone
1977
Mongolian Academy of Science, Mongolia
1974
Leningrad University, Russia
1974
Moscow University, Russia
Series of lectures:
1991
Indiana University
1982
University of Michigan
Publications
Articles in scientific journals:
 • CHMIELEWSKI P., CHMIELEWSKI J. (2017), Institutional Continuity and Change in the Local Community. Example of Commons Governing in Jurgów, Village of Polish Spisz, STUDIA SOCJOLOGICZNE, 3 (226), s.99–128
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2014), RECENZJA KSIĄŻKI ELINOR OSTROM „DYSPONOWANIE WSPÓLNYMI ZASOBAMI”, DECYZJE, 21 (2014), s.119-127
 • CHMIELEWSKI P. (2013), Elinor Ostrom - Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych?, DECYZJE, 20, s.125-139
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2010), Brief Report: Long-term Care for the Aged in Poland, AGEING INTERNATIONAL, 4, s.286-292
 • CHMIELEWSKI P. (2010), New Institutionalism: a Platform for Productive Integration in Social Sciences, WARSAW FORUM OF ECONOMIC SOCIOLOGY, 1 (1), s.9-88
 • CHMIELEWSKI P. (2007), Errare humanum est, but Sometimes Costs are Extremely High. The Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: The Collapsed Building in Chorzow-Katowice, POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(159), s.321-339
 • CHMIELEWSKI P. (2007), Crises and Crisis Management in Transitional Poland: New Institutional Perspective, TRANSFORMACJE, 35-38, s.111-121
 • CHMIELEWSKI P., FILINSON R., NIKLAS D. (2003), Back to the Future: Polish Health Care Reform, COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 36, s.385-403
 • CHMIELEWSKI P. (2003), Semantyka kryzysu, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 2, s.7-40
Monographs:
 • CHMIELEWSKI P. (2011), Homo agens, POLTEXT
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999, SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART
Chapter in monographs:
 • CHMIELEWSKI P. (2016), Kryzysy i zarządzanie kryzysowe. Podejście nowego instytucjonalizmu (NI) in: Co po kryzysie?, G. Skąpska, Marek S. Szczepański, Ż.Stesieniuk, POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE, s.43-63
 • CHMIELEWSKI P. (2016), Ćwierćwiecze polskiej transformacji: dlaczego tak powoli kształtuje się nowy porządek społeczny in: Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają?, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER, s.245-298
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • CHMIELEWSKI P. (2012), Stosunki międzynarodowe: kryzysy i zarządzanie kryzysowe in: Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Witold Morawski, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.260-296
 • CHMIELEWSKI P. (2010), Umiarkowany metodologiczny indywidualizm: przezwyciężenie tradycyjnego sporu między holizmem i indywidualizmem w naukach społecznych in: Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, Lompart A., WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.27-62
 • CHMIELEWSKI P., NIKLAS D. (2010), Ukryty wymiar transformacji. Dylematy opieki nad ludźmi starymi in: Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, Morawski W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.463-500
 • CHMIELEWSKI P., Simons G., Bynander F. (2008), Introduction in: The Politics of Crisis Management in Transitional Poland from1990 - 1999., Bynander F., Chmielewski P., Simons G., SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.---
 • CHMIELEWSKI P. (2008), Crisis Management of the 1997 Floods in: The Politics of Crisis Management in Transitional Poland 1990-1999, Bynander F., Chmielewski P., Simons G., SWEDISH NATIONAL DEFENCE COLLEGE AND CRISMART, s.243-301
 • CHMIELEWSKI P., Chmielewska E. (2007), Wesela bezalkoholowe czyli zmiana reguł instytucjonalych w społeczności lokalnej (przyczynek do 'teorii' transformacji) in: Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej tranformacji, Krzemiński I., Raciborski J., INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN, s.495-520
 • CHMIELEWSKI P. (2005), Neoinstytucjonalizm, nowy instytucjonalizm in: Wielka Encyklopedia PWN, Wojnowski J., WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN, s.290-291
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Bariery komunikacji społecznej, czyli stan polskiej rozmowy, 2006
 • Future Challenges for Crisis Management in Europe, 2006
 • Teoria krytyczna, 2005
 • Crises and Sustainability, 2004
 • VIII Festiwal Nauki, 2004
 • Aktualność stereotypów i tożsamości grupowych: de-konstrukcja czy re-konstrukcja?, 2004
 • Kryzysy - cechy, istota, ewaluacja, prognozy, remedia, 2003
Membership in organizations:
2003
, ECMA
Additional Information
Consultancy:
Mongolian Academy of Science