Information card 

PhD ARLETA NERKA

PhD
ARLETA NERKA

Institute of Labour Law

PhD ARLETA NERKA

CV
Research area:
 • privacy policy
 • labor law
 • insurance
Publications
Articles in scientific journals:
 • NERKA A. (2017), Selected issues concerning personal data processing in the local government, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 2, cz. I, s.107-120
 • NERKA A. (2017), Powołanie inspektora ochrony danych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 3, s.107-119
 • NERKA A. (2017), Personal data administrator in local government units, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, z. 2, cz. I, s.245- 258
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2012), National Insurance Authority (ZUS) and Open Pension Fund’s (OPF) Information Obligations Towards Pension Policyholders, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 274, s.71-89
 • NERKA A. (2012), Characteristics of changes in the pension law, ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, -, s.271-279
 • NERKA A. (2011), Legal guarantees of the real value of social security benefits, ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 259, s.73-90
 • NERKA A. (2011), The legal position of an insured person and the changes in the functioning of the Polish pension system, POLITYKA SPOŁECZNA, Numer specjalny, s.19-22
 • NERKA A. (2011), The gratuity for the employee of local government who has retired on a old-age pension or on a disability pension, Pracownik Samorządowy, 4, s.64-69
 • NERKA A. (2011), The ethical aspects of canvassing on behalf of the open pension funds, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 14, s.167-180
 • NERKA A. (2010), Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy, ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 1, s.107-121
 • NERKA A. (2010), Applicability of art. 358 (1) § 3 of the Civil Code to personal insurance, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 244, s.63-75
 • NERKA A., Klimkiewicz A. (2010), The specified problems of bridge pensions, MONITOR PRAWA PRACY, 4, s.173-180
 • NERKA A. (2009), Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1-2, s.67 – 89
 • NERKA A., Bielak E. (2008), Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Łódź, 28-30 maja 2003), PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s.-
 • NERKA A. (2001), The choice determinants of the pension valorisation method., STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, tom LXIII, s.65-89
Editing of monographs:
 • WYKA T., NERKA A., (red.), (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warsaw
Monographs:
 • WYKA T., NERKA A. (2017), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wydawnictwo POLTEXT
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • WYKA T., NERKA A. (2012), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, WOLTERS KLUWER BUSINESS
 • WYKA T., NERKA A. (2009), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK
 • NERKA A., Karkowska D. (2007), Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, WOLTERS KLUWER POLSKA
 • NERKA A. (2003), Problemy zabezpieczenia społecznego - omówienie dyskusji, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Chapter in monographs:
 • NERKA A. (2018), Rozdz.IV. Administrator i podmiot przetwarzający. Komentarz do art. 37 in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, C.H. BECK, s.403-417
 • NERKA A. (2018), Rozdz.IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem. Komentarz do art.88 in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, C.H.BECK, s.614-622
 • NERKA A., Sakowska-Baryła M. (2018), Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 6 Zgodność przetwarzania z prawem in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, C.H. BECK, s.150-169
 • NERKA A. (2018), Rozdz.I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 4 pkt 3,9,11,15 in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, C.H. BECK, s.34-37, 94-98-102-113
 • NERKA A. (2018), Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 5,7,9-10 in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska- Baryła, C.H. BECK, s.140-149, 170-191, 178-191
 • NERKA A. (2018), Rozdz.III. Prawa osoby, której dane dotyczą. Komentarze do art: 17-18, 23 in: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, M. Sakowska-Baryła, C.H. BECK, s.239-249, 275-282
 • NERKA A. (2017), Obowiązek pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji dbałości o dobro pracodawcy in: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, POLTEXT, s.81-96
 • NERKA A. (2017), Próba ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych pracodawcy in: Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wyka Teresa, Nerka Arleta, POLTEXT, s.137-152
 • NERKA A. (2017), The right to limit the processing of personal data in: Implementation of the rights of the data subjects on the basis of the general Data Protection Regulation, Bogdan Fischer, Marlena Sakowska-Baryła, Presscom Sp. z o.o., s.223-247
 • NERKA A. (2017), Problems of employing employees by shared service centers in: Local government shared service centers, Marena Sakowska-Baryła, Marcin Górski, MUNICIPIUM SA, s.49-73
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • NERKA A. (2013), Pojęcie i charakter prawny obowiązków informacyjnych otwartego funduszu emerytalnego wobec ubezpieczonego in: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, F. Chybalski, E. Marcinkiewicz, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.236-247
 • NERKA A. (2012), Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika in: Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Szmidt C., Wyka T., POLTEXT, s.211-226
 • NERKA A. (2012), Legal Analysis of the Pension Payment Guarantee within the Pension Scheme in: Old-age crisis and pension reforms. Where do we stand?, Marek Szczepański, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, s.23 - 33
 • NERKA A. (2012), Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych in: , Wyka T., Nerka A., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.219-239
 • NERKA A., Przybysz M., Pływacz M., Mierzwa J., Dębska K. (2011), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych in: Kazusy i wzory pism, Kraśnicka I., C.H. BECK, s.127-169
 • NERKA A. (2010), Equal Treatment of the Insured in Pension Law. Selected Issues in: The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, Hoff W., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.195-212
 • NERKA A. (2009), Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych in: Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Wyka T., Nerka A., WOLTERS KLUWER BUSINESS, s.71 – 84
 • NERKA A. (2009), Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego in: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Chybalski F., Staniec I., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, s.99 – 110
 • NERKA A. (2004), Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym in: Konstrukcje prawa emerytalnego, Bińczycka-Majewska T., ZAKAMYCZE, s.---
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • IV National Conference on retirement (OKE 2015), 2015
 • Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych pracodawcy, 2014
 • Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi, 2012
 • II Ogólnopolska Konferencja Emerytalna, 2011
 • XV Konferencja: Etyka w życiu gospodarczym, 2011
 • Wieloaspektowość zjawiska mobbingu w stosunkach pracy, 2011
 • , 2011
 • Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych - stan obecny i perspektywy zmian, 2011
 • The borders of personal data protection at work, 2009
 • 10 years of the pension system reform. Effects, chances, prospects and risks, 2009
 • XIII konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, 2009