Information card 

MA
AGNIESZKA BODZAN

Department of Administration Law and Administration Commercial Law

MA AGNIESZKA BODZAN

CV
Research area:
  • civil law
  • economic law
  • Commercial Law
Scholarships/ / Awards:
2016
Medal of the National Education Commission.
2003
Rector's award for teaching achievements.
Series of lectures:
2002
Poland’s National School of Public Adminstration
Publications
Chapter in monographs:
  • BODZAN A. (2006), Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji o działalności przedsiębiorców in: Prawo informacji - prawo do informacji, Góralczyk W., WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.143-164
Scientific Activities
Participation in conferences:
  • Prawne uwarunkowania działalności organizacji pozarządowych, 2011
  • ---, 2008
Additional Information
Consultancy:
Comfort DG JSC