Information card 

PhD MONIKA CAŁKIEWICZ

PhD
MONIKA CAŁKIEWICZ

Department of Criminal Law

PhD MONIKA CAŁKIEWICZ

CV
Research area:
 • forensics, criminology
 • criminal Law
Internships:
2009
Max- Planck Institut, Niemcy
2008
The University of Barcelona, Hiszpania
2010
Max- Planck Institut, Niemcy
Scholarships/ / Awards:
2014
III miejsce w województwie mazowieckim jako specjalista w grupie 'radca prawny' w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2014".
2012
.
2012
Prof. Tadeusza Hanauska Competition.
Publications
Articles in scientific journals:
 • CAŁKIEWICZ M. (2011), Życie ludzkie jako przedmiot ochrony, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.55-66
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi of perpetrator of crimes against life and legal categorisation of an offensive act in Spanish criminal law, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s.40–46
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k., PROKURATURA I PRAWO, 5, s.30 - 57
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s.40 - 47
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych, PROKURATURA I PRAWO, 4, s.19-53
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s.59-62
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s.26-37
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s.55-61
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, 7, s.293 – 296
Monographs:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi of killers, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Crime scene and corpse investigation, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego in: Węzłowe problemy procesu karnego, Hofmański P., WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-893
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.343-356
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Masking handwriting – a routine or a challenge? in: The Current Tendencies in Forensic Document Analysis, Kegel Z., UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.89–102
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-424
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), An interesting case of dactyloscopic identification in: Dactyloscopy. One Hundred Years on Polish Territory, Tomaszewski T, Rybicki P., STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia in: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Z.Kegel, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.31-40
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna in: Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, Paprzycki L., Gardocki L., SĄD NAJWYŻSZY RP, s.97-127
 • CAŁKIEWICZ M. (2005), Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych in: Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Jaworski R., Szostak M., UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.75-77
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo in: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, prof. dr hab. Z. Kegel, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.29 –42
Scientific Activities
Projects:
 • 2008–2010 Kryminalistyczne aspekty wybranych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • 2012–2016 Santander Universidades ALK Street Law
Publication of reviews:
 • CAŁKIEWICZ M., (2009), review: Dowód osmologiczy. Aspekty kryminalistyczne i procesowe Tomasz Bednarek, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 221-225
Participation in conferences:
 • IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, 2016
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Interdisciplinary Seminar at Kozminski, 2010
 • Warsaw Festival of Science, 2010
 • XIV Wrocławskie Sypmozjum Badań Pisma, 2010
 • Congress of Departments of Criminal Procedure and Forensic Sciences, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009
 • Konferencja Sędziów izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 2006
Membership in organizations:
2014
, Polish Forensic Association (PTK)
Additional Information
Consultancy:
Krajowa Izba Radców Prawnych
IALS Faculty Innovative Curriculum Awards Committee