Information card 

PhD MONIKA CAŁKIEWICZ

PhD
MONIKA CAŁKIEWICZ

Department of Criminal Law

PhD MONIKA CAŁKIEWICZ

CV
History of scientific positions:
2012
Associate Professor, Department of Penal Law, Kozminski University
2006–2012
Assistant Professor, Department of Penal Law, Kozminski University
1999–2003
Research Assistant, Law and Administration, University of Warsaw
Performed academic and organizational function:
2012.10
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University
2012.01
, Kozminski University
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University
2011.09
, Kozminski University
2009.10
Students Discplinary Committee, Kozminski University
2008.10–2011.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University
2008.09–2010.02
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Students Discplinary Committee, Kozminski University
Research area:
 • criminal Law
 • forensics, criminology
Internships:
..00
Max- Planck Institut
..00
Max- Planck Institut, Germany
..00
The University of Barcelona, Espanola
Scholarships/ / Awards:
2014
III miejsce w województwie mazowieckim jako specjalista w grupie 'radca prawny' w Konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2014".
2012
.
2012
Prof. Tadeusza Hanauska Competition.
Publications
Articles in scientific journals:
 • CAŁKIEWICZ M. (2011), Życie ludzkie jako przedmiot ochrony, CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH, XV, s.55-66
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi of perpetrator of crimes against life and legal categorisation of an offensive act in Spanish criminal law, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 267, s.40–46
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Metodyka przesłuchania świadka koronnego o ocena wiarygodności jego zeznań - wybrane zagadnienia, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 263, s.40 - 47
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Świadczenie usług a rozporządzenie mieniem w rozumieniu art. 286 par. 1 k.k., PROKURATURA I PRAWO, 5, s.30 - 57
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Taktyka prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa popełnione przez posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych za pomocą kart bankomatowych, PROKURATURA I PRAWO, 4, s.19-53
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 260, s.55-61
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Posłużenie się podrobionym dokumentem - przestępstwo czy czyn zabroniony?, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 262, s.59-62
 • CAŁKIEWICZ M. (2008), Wykorzystanie opinii biegłego w polskim procesie karnym, PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 259, s.26-37
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Szczególne formy przesłuchania a wybrane problemy praktyczne, PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI, 7, s.293 – 296
Monographs:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Modus operandi of killers, Warsaw, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Crime scene and corpse investigation, Warsaw, POLTEXT
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego, Warsaw, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE
Chapter in monographs:
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego in: Węzłowe problemy procesu karnego, Hofmański P., Warsaw, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.887-893
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Bezpieczeństwo wykonywania ekspertyz osmologicznych in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.343-356
 • CAŁKIEWICZ M. (2010), Masking handwriting – a routine or a challenge? in: The Current Tendencies in Forensic Document Analysis, Kegel Z., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.89–102
 • WOIŃSKI M., CAŁKIEWICZ M. (2009), An interesting case of dactyloscopic identification in: Dactyloscopy. One Hundred Years on Polish Territory, Tomaszewski T, Rybicki P., Warsaw, STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, s.83–91
 • CAŁKIEWICZ M. (2009), Nowelizacja art. 305 ust. 1 prawa własności przemysłowej i jej praktyczne skutki in: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, Jabłońska-Bonca J., Warsaw, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.403-424
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Kryminalistyczne badania pisma ręcznego osób chorych psychicznie – wybrane zagadnienia in: Logiczne podstawy opiniowania ekspertyz z dokumentów a praktyka”, Z.Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.31-40
 • CAŁKIEWICZ M. (2006), Osmologia. Problematyka procesowa i kryminalistyczna in: Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, Paprzycki L., Gardocki L., Warsaw, SĄD NAJWYŻSZY RP, s.97-127
 • CAŁKIEWICZ M. (2005), Przydatność kryminalistyki w pracy prokuratora - wyniki badań akietowych in: Nauka wobec prawdy sądowej. Księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla, Jaworski R., Szostak M., Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.75-77
 • CAŁKIEWICZ M. (2003), Zmiany w piśmie ręcznym osób upośledzonych umysłowo in: Kryminalistyczna ekspertyza pismoznawcza a grafologia, prof. dr hab. Z. Kegel, Wrocław, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, s.29 –42
Scientific Activities
National projects:
 • ..00:00:00–..00:00:00 Santander Universidades ALK Street Law
Editing of scientific journal:
 • 2015, Member of the Scientific Counsil, Radca Prawny : zeszyty naukowe
Publication of reviews:
 • CAŁKIEWICZ M., (2009), review: Dowód osmologiczy. Aspekty kryminalistyczne i procesowe Tomasz Bednarek, PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ wydawca: NACZELNA RADA ADWOKACKA, strony: 221-225
Participation in conferences:
 • IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, 2016
 • XV Wrocławskie Sympozjum Badań, 2012
 • Interdisciplinary Seminar at Kozminski, 2010
 • Warsaw Festival of Science, 2010
 • XIV Wrocławskie Sypmozjum Badań Pisma, 2010
 • Congress of Departments of Criminal Procedure and Forensic Sciences, 2009
 • Sto lat daktyloskopii na ziemiach polskich, 2009
 • Konferencja Sędziów izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 2006
Membership in organizations:
2014.06
, Polish Forensic Association (PTK)
Additional Information
Consultancy:
IALS Faculty Innovative Curriculum Awards Committee
Membership in internal committees and academic organizations:
2012.10
Commission for The Human Resources Excellence in Research Accreditation, Kozminski University, Member
2012.01
, Kozminski University
2011.11–2015.08
Academic Research Board, Kozminski University, Member
2011.11–2013.03
Faculty Development Board, Kozminski University, Member
2011.10–2012.09
Faculty Assessment Committee, Kozminski University, Member
2011.09
, Kozminski University
2009.10
Students Discplinary Committee, Kozminski University, Member
2008.10–2011.08
Students Disciplinary Committee, Kozminski University, Chairman of the Council
2008.09–2010.02
, Kozminski University
2007.10–2011.08
Students Discplinary Committee, Kozminski University, Member