Information card 

PhD
ZOFIA SNAŻYK

Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law

PhD ZOFIA SNAŻYK

CV
History of scientific positions:
2017
Assistant Professor, Department of Administrative, Public Economic, and Commercial Law, Kozminski University
2014–2017
Assistant Professor, Department of Administrative Law and Administrative Economic Law, Kozminski University
2006–2014
Research Assistant, Department of Constitutional Law, Kozminski University
Research area:
 • Administrative law
 • European law
 • EU law
 • competition law
 • Public economic law
Publications
Articles in scientific journals:
 • SNAŻYK Z. (2015), Silent adjudication of administration – conclusions de lege ferenda, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.9-37
 • SNAŻYK Z. (2015), Legal opinion on doubts about the amendments to the Act of 28 November 2014 on Maintaining Cleanliness and Order in Municipalities and some other acts, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 1(45), s.213-218
 • SNAŻYK Z. (2015), Legal opinion to the Deputies’ bill amending the Act on Family Benefits, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 2(46), s.180-190
 • SNAŻYK Z. (2015), Complementary legal opinion on the admissibility of delegating by provincial governors to regional sanitary inspectors the conduct, on their behalf, of the administrative enforcement of non-cash obligations related to preventive vaccination, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH, 4(48), s.244-249
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • SNAŻYK Z. (2009), Zakres wykonywania funkcji p.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez osobę niebędącą w państwowym zasobie kadrowym, ZESZYTY PRAWNICZE, 1(21), s.203-212
 • SNAŻYK Z. (2007), Informacja dotycząca świadczeń parlamentarnych we Francji, STUDIA BAS - ŚWIADCZENIA POSELSKIE W RÓŻNYCH KRAJACH, X, s.X
 • SNAŻYK Z. (2007), Bank komercyjny, a obrót nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Zagadnienia prawne, FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI, 3/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), Granice pomiędzy sprzecznością z prawem a nieistotnym naruszeniem prawa w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewody wobec uchwał organów samorządu terytorialnego, ZESZYTY PRAWNICZE BIURA ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU, 3(15)/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2007), Opinia prawna na temat oceny i porównywania dwóch projektów ustaw o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - w zakresie dotyczącym obowiązków informacyjnych samorządowych funkcjonariuszy publicznych, PRZED PIERWSZYM CZYTANIEM, 4/2007, s.---
 • SNAŻYK Z. (2004), Normy postępowania, PREZENTACJE, 1(5)/2004, s.---
Monographs:
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2011), Publiczne prawo gospodarcze, Warsaw, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2010), Public economic law, Warsaw, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z., Szafrański A. (2009), Publiczne prawo gospodarcze, Warsaw, C. H. Beck
 • SNAŻYK Z. (2006), Środowisko audytu sektora publicznego, Warsaw, KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Scientific Activities
Participation in conferences:
 • Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, 2015
Additional Information
Consultancy:
Bureau of Research, RP Sejm
KSAP
Membership in internal committees and academic organizations:
2007–2008
Student Scientific Circle -"For Protection", Kozminski University, Director's Advisor
2006
, Kozminski University
2006–2007
, Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management