Information card 

PhD MIROSŁAW ANTONOWICZ

PhD
MIROSŁAW ANTONOWICZ

Department of Marketing

PhD MIROSŁAW ANTONOWICZ

CV
History of scientific positions:
2017
Director of the Research Center / Assistant Professor, Logistics Center, Kozminski University
2009
Assistant Professor, Department of Marketing, Kozminski University
2004–2004
Lecturer, Warsaw University of Technology
2000–2001
Lecturer, Warsaw University of Technology
1997–1998
Lecturer, Warsaw University
1997–1998
Lecturer, University of Management nad Marketing
1997
Lecturer, Warsaw College of Economics
1993–1998
Lecturer, Polish Centre for Productivity
1993–1998
Lecturer, Polish Logistics Association
Research area:
 • logistics
 • marketing
Guest lectures in foreign or national academies/ universities:
2013
The International Univesity of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland
2014
Adam Mickiewicz University
Publications
Articles in scientific journals:
 • ANTONOWICZ M., Kicińska-Jezierska M., Lejk P. (2018), Satysfakcja użytkowników dworców kolejowych - perspektywa badawcza, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 7(7), s.83-93
 • ANTONOWICZ M. (2018), PKP S.A. Group strategy - logistic and organizational elements, TTS Technika Transportu Szynowego, 9 (294), s.4-7
 • ANTONOWICZ M., Jarzębowski S. (2018), Innovative Models of Supply Chain Management, JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE., 26(2), s.2-15
 • ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), Regulacja dostępu do infrastruktury dworcowej w Polsce i Europie, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 1/2018 (41), s.7-16
 • ANTONOWICZ M., GONSIOR T. (2018), Rola innowacji w procesie zakupowym przedsiębiorstw, HANDEL WEWNĘTRZNY, 4 (375), s.17-26
 • ANTONOWICZ M. (2018), Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych, STUDIA I PRACE - ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW SGH, 170/2018, s.105-120
 • ANTONOWICZ M., JARZĘBOWSKI S., GONSIOR T. (2018), Internet rzeczy i jego wpływ na łańcuch dostaw, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 5 cz.I, s.295-310
 • ANTONOWICZ M., Moś T. (2018), Management model of railway stations with the focus on sustainable development of public transport, Transport Economics and Logistics, 80, s.9-16
 • ANTONOWICZ M. (2017), Regulacji w transporcie kolejowym nie należy wprowadzać w oderwaniu od uwarunkowań funkcjonujących w konkurencyjnych gałęziach transportowych, LOGISTYKA, 5, s.5-9
 • ANTONOWICZ M., Gonsior T. (2017), Modern Procurement in the Face of Modern e-Business Technologies, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 4, s.213-226
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o mechanizmach rozwiązywania konfliktów na rynku transportu kolejowego, INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY, 4(6), s.10-19
 • ANTONOWICZ M., Żurek A. (2017), Comments on the Risks of Supply Chains in Trade with the East, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 2, s.19-27
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), Role of customer service at rail stations in raising customer satisfaction with transportation services, TTS Technika Transportu Szynowego, 9, s.2-8
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Czy kolejowe przewozy towarowe odzyskają rynek transportowy, LOGISTYKA, 6, s.9-14
 • ANTONOWICZ M. (2017), Remarks on railway transportation corridors between Poland and Czech Republic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 62, s.221-232
 • ANTONOWICZ M. (2017), The Omnichannel Strategy. The Challenge for Logistics, HANDEL WEWNĘTRZNY, 5 (370), s.14-23
 • Zajfert M., ANTONOWICZ M., Majewski J., Wołek M. (2017), The Assumptions Behind the Construction of Synthetic Business Climate Indicator in the Railway Transport Sector in Poland, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 74, s.467-481
 • ANTONOWICZ M. (2016), COMMENTS ON COMPETITIVENESS OF RAIL FREIGHT TRANSPORT IN RELATION TO ROAD TRANSPORT, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 3, s.7-18
 • ANTONOWICZ M. (2016), Business models of rail freight service operators and their value for clients creation, Logistics and Transport, 2, s.57-66
 • ANTONOWICZ M. (2016), INTERMODAL TRANSPORT BY POLISH RAIL WITH A VIEW TO THE NEW SILK ROAD, ECONOMICS. ENTERPRISE. ENVIRONMENT., 4 (68), s.84-90
 • ANTONOWICZ M. (2016), Development prospects for intermodal transport with the inclusion of waterway E-40, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 846, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wyzwania logistyczne firm- elastyczne łańcuchy dostaw, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 255, s.215-229
 • ANTONOWICZ M. (2016), Internet Commerce - Implications for Logistics, HANDEL WEWNĘTRZNY, 2 (361), s.5-16
 • ANTONOWICZ M. (2016), Intermodal service - system approach, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 261, s.75-85
 • ANTONOWICZ M. (2015), Intermodal service - system approach, LOGFORUM, 11(3), s.247-258
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2015), O bezpieczeństwie w transporcie lądowym - zarys problematyki, LOGISTYKA, 3/2015, s.5109-5119
 • ANTONOWICZ M., Araszkiewicz A. (2015), The Role of the Port of Busan in South Korea International Logistics, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 3, s.7-17
 • ANTONOWICZ M., Zielinski M. (2015), Methods of physical and mental testing of vehicle drivers and its role in road traffic safety improvement, LOGISTICS AND TRANSPORT, 1 (25), s.43-56
 • ANTONOWICZ M. (2015), O innowacjach produktowych i marketingowych w usługach transportowo - logistycznych, LOGISTYKA, 2, s.1131-1139
 • ANTONOWICZ M., Przybyłowicz K. (2015), Magazyn konsygnacyjny jako rozwiązanie logistyczne - aspekty podatkowe, LOGISTYKA, 5, s.30-32
 • ANTONOWICZ M., Kikuła A. (2015), 'Implementation of cross-docking in distribution logistics on the example of InPost company, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 41, s.399-409
 • ANTONOWICZ M. (2015), Logistyka w Turcji - stan aktualny i perspektywy rozwoju, LOGISTYKA, 5, s.53-57
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ocena roli infrastruktury transportu kolejowego w rozwoju przewozów towarowych, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 27, s.7-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), Ludzie jako siła napędowa łańcuchów dostaw - recenzja książki 'Dynamiczne łańcuchy dostaw' Johna Gattorny, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1, s.107-117
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Legal-criminalistic issues of transportation security in urban logistics in terms of traffic accidents with regard to incidents involving vehicles, LOGISTYKA, 2, s.23-25
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2014), Market of Rail Transport Cargo Serivces after Poland Joining European Union, LOGISTYKA, 2, s.6-13
 • ANTONOWICZ M. (2014), , GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.3-16
 • ANTONOWICZ M. (2014), Value for Clients Resulting from Rail Transport Market Regulation in Poland, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4(127), s.168-178
 • ANTONOWICZ M. (2014), Refleksje o logistyce przyszłości, LOGISTYKA, 6, s.1479-1487
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistics in Poland - synthetic overview of current state and prospects, VISNIK NACIONALNOVO UNIVERSITETU POLITECHNIKA "LVIVSKA POLITECHNIKA", 811, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2014), Characteristic qualities of a rail freightage – synthesis of structuraland qualitative phenomenon’s, LOGISTYKA, 3, s.78-86
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistic innovations in transport, LOGFORUM, 1, s.21-30
 • ANTONOWICZ M., DZIEKAŃSKI P. (2014), Legal-criminalistic issues of transportation security in urban logistics in terms of traffic accidents with regard to incidents involving vehicles, LOGISTYKA, 3, s.12-14
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2013), Theoretical basis of creating value for the client in the intermodal transport, HANDEL WEWNĘTRZNY, -, s.17-26
 • ANTONOWICZ M. (2013), Role of marketing intermodal transport, VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU "LVIVSKA POLITECHNIKA", 762, s.3-9
 • ANTONOWICZ M. (2013), Logistics Innovations in transport, LOGISTYKA, 3, s.71
 • ANTONOWICZ M., Majewski J. (2013), Marketing orientation of public office, based on the ehample of the Office of rail transporatation, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 30, s.157 -171
 • ANTONOWICZ M., ZIELAŚKIEWICZ H. (2013), An outline of problematic aspects regarding shaping of value for the consumer in the intermodal transport, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 21, s.7-21
 • DZIEKAŃSKI P., ANTONOWICZ M. (2013), Criminal Law and Institional - Managerial Aspects of Ensuring Safety in Rail Traffic. Selected Problems, Logistics and Transport, 4 (20), s.65-69
 • ANTONOWICZ M. (2013), Clusters as an innovative rail transport challenge, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 3, s.465-472
 • ANTONOWICZ M. (2013), DTRM model as dynamic method of measuring risk in traffic, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 10, s.1383-1391
 • ANTONOWICZ M. (2012), Marketingowo o transporcie intermodalnym z udziałem kolei, LOGISTYKA, 4/2012, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2012), Logistics Infrastructure as an Instrument of International Logistics in Rail Transport, GOSPODARKA MATERIAŁOWA I LOGISTYKA, 7, s.23-26
 • ANTONOWICZ M. (2012), Praktyka partnerstw ogniw intermodalnego łańcucha transportowego kolej - port na przykładzie Holandii, ZESZYTY NAUKOWE. KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ, 31, s.11-24
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o roli funkcji zakupów w gospodarce rynkowej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.22-224
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rola transportu kolejowego w rynku przewozu samochodów, LOGISTYKA, 5, s.24-28
 • ANTONOWICZ M. (2012), A FEW REMARKS ABOUT THE CABOTAGE IN THE RAIL TRANSPORT, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 11, s.31-38
 • ANTONOWICZ M. (2012), Rozważania o polityce transportowej Unii Europejskiejw kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce, LOGISTYKA, 2/2012, s.10-18
 • ANTONOWICZ M., Tereszczuk J. (2012), Nowe rozwiązania w zakresie praw konsumenta na rynku usług pasażerskiego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 16, s.159-170
 • ANTONOWICZ M. (2011), Liberalizacja rynku kolejowego w polsce na tle wybranychpaństwa ue w świetle badań unii europejskiej, LOGISTYKA, 6/2011, s.31-37
 • ANTONOWICZ M. (2011), O regulscji rynku transportu kolejowego-czas na zmiany, RYNEK KOLEJOWY, 5, s.64-66
 • ANTONOWICZ M. (2011), Regulation and Logistics in Rail Freight Transport, ARCHIVES OF TRANSPORT (ARCHIWUM TRANSPORTU), 3, s.274-284
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych, LOGISTYKA, 5, s.21-24
 • ANTONOWICZ M. (2011), Jednolity obszar kolejowy-rewizja I pakietu kolejowego, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU, 4, s.56-58
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketing w służbie ochrony Praw Pasażera w ruchu kolejowym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.30-32
 • ANTONOWICZ M. (2011), Marketingowo o transporcie intermodalnym, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.72-74
 • ANTONOWICZ M. (2011), Opłaty za dostęp do infrastruktury-refleksje o przyszłości, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 2, s.52-53
 • ANTONOWICZ M. (2011), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.72-76
 • ANTONOWICZ M. (2011), Zakupy przedsiębiorstw na rynku - warunki sukcesu, LOGISTYKA, 3/2011, s.53-60
 • ANTONOWICZ M. (2011), Niezobowiązujące rozważania o infrastrukturze transportu kolejowego dla prewozów towarówych, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2010), Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2010, s.43-54
 • ANTONOWICZ M. (2010), Global Logistics in the perspective of European rail freight corridors, ZESZYTY NAUKOWE - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA, 157, s.94-103
 • ANTONOWICZ M. (2010), Competition between brands in the long-distance rail passenger transport, ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (BYŁO: ZESZYTY NAUKOWE. AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU), 154, s.11-19
 • ANTONOWICZ M. (2010), New developments in the field of consumer rights in the market for passenger rail, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU, 609, s.159-171
 • ANTONOWICZ M. (2010), Kabotaż w pasażerskim transporcie kolejowym, LOGISTYKA, 2/2010, s.943-949
 • ANTONOWICZ M. (2009), Uwagi o logistycznych systemach transportowych w kontekście środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju, LOGISTYKA, 3/2009, s.145-146
 • ANTONOWICZ M. (2009), Regulatory Strategy of the railway market in Poland - an outline of the problem, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 32, s.543-551
 • ANTONOWICZ M. (2009), Instrumenty zarzadzania logistycznego możliwe do zastosowania w kolejowym transporcie towarowym, LOGISTYKA, 6/2009, s.2-8
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulacja na rynku transportu kolejowego - krok dalej, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 1, s.52-58
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing Logistyczny, LOGISTYKA, 2, s.xxx
 • ANTONOWICZ M. (2008), Outsourcing logistyczny a trzecia i czwarta strona logistyki, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 4, s.120-121
 • ANTONOWICZ M. (2008), Chosen tools of managing a flexible supply chain in rail transport, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI, 443, s.9-21
 • ANTONOWICZ M. (2008), Modern management of the combined transport logistics, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 37, s.127-137
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulation and logistics in rail freight transport, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 36, s.175-187
 • ANTONOWICZ M. (2008), Strategia regulacyjna dla rynku transportu kolejowego, PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1, s.38-54
 • ANTONOWICZ M. (2008), Równy dostep do infrastruktury warunkiem rozwoju przewozów kolejowych, SPEDYCJA TRANSPORT LOGISTYKA, 4, s.50-53
 • ANTONOWICZ M. (2008), Potrzebne różnorodne instrumenty, KURIER PKP, 24, s.4-5
 • ANTONOWICZ M. (2008), Popyt na rynku transportu kolejowego, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 11/2008, s.58-59
 • ANTONOWICZ M. (2007), Do We Understand the Notion of Regulation Correctly, RAILWAY MARKET CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN REVIEW, 4, s.58-61
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja kolejowego rynku towarowego w Polsce - stan i perspektywy, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 1, s.3-10
 • ANTONOWICZ M. (2007), Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego w polsce za rok 2006, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.8-34
 • ANTONOWICZ M. (2007), Czy dobrze rozumiemy regulację - pytanie retoryczne, RYNEK KOLEJOWY, 10, s.44-47
 • ANTONOWICZ M. (2007), Public relations w działaniach regulatora rynku transportu kolejowego, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY, 10, s.32-36
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (full report), LOGISTYKA, 3, s.---
 • ANTONOWICZ M., Prudzic B. (2007), Zliberalizowany rynek kolejowy w Polsce na tle wybranych państw UE, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 5, s.54-56
 • ANTONOWICZ M. (2007), Logistyka i interoperacyjność w polityce Transportowej Unii Europejskiej (summary), LOGISTYKA, 1/25/2007, s.109-110
 • ANTONOWICZ M. (2006), Wpływ przemian gospodarczych na kierunki rozowju towarowego transportu kolejowego, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 60, s.5-14
 • ANTONOWICZ M., WOJSŁAWSKI M. (2006), Wybrane aspekty marketingu relacji na rynku uslug TSL na przykladzie PKP CARGO S.A., ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 32, s.81-95
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rynek przewozów pasażerskich w 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 4, s.12-20
 • ANTONOWICZ M. (2006), Ocena Funkcjonowania rynku transportu kolejowego w roku 2005, TRANSPORT I KOMUNIKACJA, 3, s.8-23
 • ANTONOWICZ M. (2006), Globalny Łańcuch dostaw jako żródło tworzenia przewagi konkurencyjnej, LOGISTYKA, 5, s.23
 • ANTONOWICZ M., ZELAŚKIEWICZ H. (2006), Magistrala Transsyberyjska, przyszłościa rozwoju i integracji transportu intermodalnego miedzy Azja a Europą, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/24, s.266-277
 • ANTONOWICZ M. (2006), Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w Polsce, LOGISTYKA, 6, s.37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Determinanty rozowju transportu kombinowanego w polsce po akcesji do Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 34, s.53-63
 • ANTONOWICZ M. (2006), Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 33, s.267-277
 • ANTONOWICZ M. (2005), Refleksje na temat przyszłych trendów w marketingu usług kolejowego transportu towarowego, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 414, s.15-20
 • ANTONOWICZ M. (2005), Ekologia a marketingowo-logistyczne uwarunkowania rozwoju systemów transportowych-wybrane zagadnienia, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ - TRANSPORT, 1/21, s.278-291
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyczne strategie rozowju przedsiebiorstw Cargo sektora transportu kolejowego na wspólnym liberalizowanym rynku transportowym na przykładzie PKP CARGO S.A., PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, 1078, s.193-203
 • ANTONOWICZ M. (2005), PKP CARGO S.A. w drodze do Unii Europejskiej - podstawy sukcesu, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO: EKONOMIKA TRANSPORTU LĄDOWEGO, 31, s.113-120
 • ANTONOWICZ M. (2005), Logistyka a ekologia w transporcie, LOGISTYKA, 6, s.20-24
 • ANTONOWICZ M. (2004), Znaczenie jakości w kolejowych przewozach towarowych, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 54, s.56-60
 • ANTONOWICZ M. (2003), Trendy w logistyce transportu kolejowego, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI RADOMSKIEJ, 1, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2003), Społeczno-marketingowe aspekty logistyki w perspektywie wejścia Polski do UE, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 49, s.---
Editing of monographs:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A., (red.), (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, -
Monographs:
 • ANTONOWICZ M., Prokopowicz A. (2014), Innowacje w Transporcie, Logistyce i Infrastrukturze, -, ---
Chapter in monographs:
 • ANTONOWICZ M. (2018), Rozważania na temat modelu biznesu dla przedsiębiorstwa transportu kolejowego cargo in: Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami, Falencikowski T., Lis M., Dąbrowa Górnicza, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, s.11-21
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kierunki rozwoju terminali intermodalnych po roku 2020 in: XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-16
 • ANTONOWICZ M. (2018), Kategoryzacja jako narzędzie standaryzacji usług i procesów na stacjach pasażerskich in: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, -, Zakopane, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-22
 • ANTONOWICZ M., Wasilewski R. (2018), Rola kolei w systemie bezpieczeństwa państwa in: Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne, P. Jaroniak, Toruń, ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, s.45-72
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rynek transportu i spedycji. 5.1. Transport kolejowy in: Logistyka w Polsce. Raport 2017, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.42-55
 • ANTONOWICZ M. (2017), Słowo o marketingu profesjonalnych usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego in: Transport kolejowy 2017: Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość, -, Warsaw, Urząd Transportu Kolejowego, s.127-139
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2017), Real estate of PKP S.A. as a location for logistic centers and multimodal interchange hubs in: Advanced Rail Technologies. Conference Proceedings, -, Warsaw, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, s.15-16
 • ANTONOWICZ M. (2017), Rozważania o kolejowym procesie transportowym ładunków in: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków, Patrycja Zwiech, Szczecin, volumina.pl Daniel Krzanowski, s.111-123
 • ANTONOWICZ M. (2017), Innovation of structural organization in the supply chain management as a challenge for logistic in: Transport i logistyka w przedsiębiorstwie, mieście i regionie. Wybrane zagadnienia, Robert Rogaczewski, Szymon Zimniewicz, Artur Zimny, Katowice, WYDAWNICTOW NAUKOWE SOPHIA, s.123-132
 • ANTONOWICZ M., Chrzanowski M., Molęda K., Moś T. (2017), The role if innovation in the railway stations in building customer satisfaction from transport services in: Rynek kolejowy. Współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta, Mirosław Pawełczyk, Warsaw, Wydawnictwo Ius Publicum, s.317-338
 • ANTONOWICZ M. (2016), Transport kolejowy in: Logistyka w Polsce. Raport 2015, Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka, Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.41-52
 • ANTONOWICZ M. (2016), Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w Polsce z uwzględnienie żeglugi śródlądowej in: Raport: Żegluga Śródlądowa - Odra, -, Warsaw, GLOBAL COMPACT POLAND, s.58-60
 • ANTONOWICZ M., Brzozowski M. (2016), Logistyka międzynarodowa w perspektywie koreańskiego portu Busan i niemieckiego portu Hamburg in: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej, Bentyn Zbigniew, Szymczak Maciej, Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.180-199
 • ANTONOWICZ M. (2016), Wartości dla klienta oferowane przez intermodalną usługę systemową' in: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie - Finanse - Kompetencje, Marek Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.73-83
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulation of the polish market of rail transport in: Development of the economics of transport: speed as an economic category, Nikołaj Andriejewić Żuravljev, Kirov, Petersburg State Transport University, s.336-343
 • ANTONOWICZ M. (2015), Regulacja rynku jako źródło poprawy funkcjonowania rynku usług transportu kolejowego w przewozach ładunków in: Regulation of market as way to boost freight railway sector, Anna Cudowska - Sojko, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU, s.91-106
 • ANTONOWICZ M. (2015), Ubezpieczenie jako instrument regulacyjny na rynku transportu kolejowego in: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, M. Olkiewicz, M. Drewniak, Słupsk, NETWORK SOLUTIONS, s.14-21
 • ANTONOWICZ M. (2014), Podstawy koncepcji wartości dla klienta w transporcie intermodalnym in: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, M. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza, WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, s.119-129
 • ANTONOWICZ M. (2014), Innowacje społeczne jako czynnik zrównoważonego rozwoju transportu in: Innowacje społeczne od idei do upowszechniania efektu, Olejniczuk-Merta A., -, INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR, s.108-117
 • MAZUREK G., ANTONOWICZ M., Kucia M. (2014), Network Value Creation in Organization of Marketing Activities in: Proceedings of International Conference on Technology and Business Management, Omprakash K Gupta, Shivprakash Agrawal, Dubai, ---, s.359-363
 • ANTONOWICZ M. (2014), Wymiary innowacyjności łańcucha dostaw in: Security, economy, geopolitics. Selected aspects edited., Marek Ilnicki, Zdzisław Nowakowski, Warsaw, TOWARZYSTWO NAUKOWE POWSZECHNE S.A., s.365-381
 • ANTONOWICZ M., Majewski J., Zielaskiewicz H. (2014), Transport kolejowy in: Logistyka w Polsce. Raport 2013, Fechner I., Szyszka G., Poznań, BIBLIOTEKA LOGISTYKA, s.45-58
 • ANTONOWICZ M. (2014), Globalization as a factor influencing logistics development on the example of selected ASEAN states in: Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, E.Gołembska, Z.Bentyn, Poznań, UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, s.90-103
 • ANTONOWICZ M. (2014), Logistyka w Polsce - synteza stanu i perspektywy in: Marketing and logistics in the system of management, -, Lwów, LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, s.435-436
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • ANTONOWICZ M. (2012), Podstawy sukcesu łańcucha transportu intermodalnego kolej-morze in: II Konferencja Naukowo-Techniczna SZYBKI, BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY TRANSPORT ŁADUNKÓW KOLEJĄ W POLSCE I KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. SZYNOTRANS 2011, -, Radom, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.15-22
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2012), Transport i spedycja in: Logistyka w Polsce 2011. Raport., Fechner I, Szyszka G., Poznań, INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.39-114
 • ANTONOWICZ M. (2012), Logistyka międzynardowa z udziałem transportu kolejowego w świetle polityku transportowej UE - uwarunkowania infrastukturalne in: Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Gołembska E., Bentyn Z., Poznań, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, s.48-59
 • ANTONOWICZ M. (2010), Lberalizacja rynku transportu kolejowego - podstawowe dylematy in: Szybki, bezpieczny, ekologiczny transport ładunków koleją w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej, -, Warsaw, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, s.7-14
 • ANTONOWICZ M. (2010), Rozważania o konkurencji w kontekście regulacji na rynku transportu kolejowego in: PKP w Unii - rzeczywistość i oczekiwania, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.17-22
 • ANTONOWICZ M. (2010), The role of cross-docking in logistics and transport in: Transport efficiency in theory and practice, Michałowska M., Katowice, WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNEJ W KATOWICACH, s.193-205
 • ANTONOWICZ M. (2009), Rail logistics operator in the market TSL - cognitive-practical reflections in: Efficient transport - a competitive economy, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.273-281
 • ANTONOWICZ M. (2009), A few comments on innovations and knowledge management in rail transport in: Transport in based on knowledge economy, Michałowska M., Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, s.159-169
 • ANTONOWICZ M. (2009), Relacje dostawcy i nabywcy usług regulacyjnych na rynku transportu kolejowego in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców., Garbarski L., Tkaczyk J., Warsaw, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.432-443
 • ANTONOWICZ M., Zielaskiewicz H. (2009), in: PKP w Unii - nowe perspektywy, -, Wrocław, EUROSYSTEM, s.9-16
 • ANTONOWICZ M. (2008), Regulatory service as a specific product on the market of rail transport in: Product management - theory, practice, prospects, Kall J., Sojkin B., Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s.83-90
 • ANTONOWICZ M., Zaleśkiewicz H. (2007), Kolejowe przewozy towarowe jako ogniwo zaplecza transportowego portów in: Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów zielonej księgi polityki morskiej Unii Europejskiej, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M., KRÓL M. (2007), Regulacja rynku kolejowego w Polsce in: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Podstawy regulacji rynku transportu kolejowego w Polsce in: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2007), Transport kombinowany w gospodarce globalnej in: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, -, Katowice, AGENCJA PARA (NA ZLECENIE WSZMIJO W KATOWICACH), s.-
 • ANTONOWICZ M. (2007), Liberalizacja rynku transportu kolejowego w Polsce - stan i perspektywy in: Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej, Liberadzki B., Warsaw, ILIM - INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Kierunki reform przedsiębiorstw kolejowego transportu towarowego in: Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, Michałowska M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.23-37
 • ANTONOWICZ M. (2006), Innowacja i zarządzanie wiedzą w logistyce kolejowego transportu towarowego in: Gospodarka oparta na wiedzy, Hejduk I., Korczak J., Koszalin, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Przesłanki zmian w koncepcji marketingu usług trasportu towarowego in: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu - praca zbiorowa, Deluga W., Chotkowski J., Szczecin, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2006), Rozwiązania informatyczne dla transportu morskiego w koncepcji autostrad morskich in: Program UE Autostrady Morskie, Chwesiuk K., Szczecin, AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Znaczenie kolejowo-morskich przewozów intermodalnych dla rozwoju ekologicznych form transportu in: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2005), Relacje transakcyjne i kooperacyjne z interesariuszami a rozwój przedsiębiorstwa - Problematyka marketingu relacji w sektorze transportu kolejowego - perspektywa nabywcy, dostawcy i innych interesariuszy in: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Brdulak H., Gołębiowski T., Warsaw, SGH - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Trendy w rozwoju marketingu usług transportu towarowego przedsiębiorstw TSL in: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Garbarski L., Warsaw, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, s.584-594
 • ANTONOWICZ M. (2004), Zarządzanie logistyką w dobie globalizacji in: Przedsiębiorstwo Przyszłości - fikcja i rzeczywistość, Hejduk I., Warsaw, INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA "ORGMASZ", s.263-271
 • ANTONOWICZ M. (2004), Kolejowo-morskie łańcuchy logistyczne szansą na zwiększenie przewozów z wykorzystaniem ekologicznego transportu in: Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Morza Bałtyckiego - szansa i zagrożenie dla polskich interesów morskich, Chwesiuk K., Szczecin, WYDAWNICTWO KREOS, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Logistyka w transporcie - uwarunkowania kosztowe, infrastrukturalne i marketingowe in: Teoria i praktyka modelowania systemów logistycznych, Hejduk I., Jachranka, POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, s.---
 • ANTONOWICZ M. (2004), Elementy rozwoju logistyki w kolejowym transporcie ładunków na kierunku wschodnim in: Kierunki Rozwoju Logistyki w Polsce w świetle tendecji światowych, Sołtysik M., Katowice, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE, s.---
Scientific Activities
Projects:
 • 2016–2016 Żegluga Śródlądowa 2015-2020
 • 2015–2016 Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia skutecznej realizcji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej PO IiS 2014-2020
Editing of scientific journal:
 • 2013, Member of the Program Council, TRANSPORT I KOMUNIKACJA
 • 2011, Member of the Scientific Counsil, INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
 • 2010, Member of the Scientific Counsil, Transport and Logistics
 • 2006, Member of the Scientific Counsil, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY
 • 2005, Member of the Scientific Counsil, TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Publication of reviews:
 • ANTONOWICZ M., (2008), review: Prawny model regulacji sektorowej, PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY wydawca: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, strony: 40-41
Participation in conferences:
 • The 21nd International Conference Transcomp 2018. Computer Systems Aided Science Industry And Transport, 2018
 • XIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Public Trans 2018, 2018
 • Chinese belt and Road Initiative - inspiration from the historical pas, contemporary times and future scenarios, 2018
 • Polski Kongres Logistyczny: Cyfrowe łańcuchy dostaw, 2018
 • XI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym, 2018
 • 6th International Scientific Conference: Advanced Rail Technologies, 2017
 • IV Europejski Kongres Lean Manufacturing, 2017
 • International Congress of Belarusian Studies, 2017
 • Transport intermodalny - integracja przewozów światowych, 2017
 • XI International scientific- practical conference, 2016
 • Transport 2016, 2016
 • XXVI ZjazdKatedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”, 2016
 • II SEMINAR on. 'DEVELOPMENTS IN PURCHASING In XXI CENTURY, 2016
 • Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS & EUROLOG 2016, 2016
 • Rail Road Journeys 2016. New technologies in the construction and operation of railway - road crossings, 2016
 • Coincidence, history and future of marketing. Marketing- the Organisations Consumers Products System, 2015
 • III Forum Logistyki i Łańcucha Dostaw, 2015
 • Marketing in the process of internationalization of the market. Culture- Virtual- Globalization, 2015
 • VI International Scientific Conference on Logistics, 2015
 • Konferencja Naukowo - Techniczna: Przejazdy Kolejowo - Drogowe 2015 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych, 2015
 • INTERLOG 2014, 2014
 • TRANS and LOG 2014. Bezpieczeństwo w Logistyce i Transporcie, 2014
 • II Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw, 2014
 • Współczesne wyzywania rozwoju gospodaczego. Polityka i kreacja potencjału, 2014
 • Wspólna Europa - kryzys finansowo-ekonomiczny a internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, 2013
 • Marketing przyszłości. Trendy Strategie. Instrumenty., 2013
 • WSL FORUM 2013, 2013
 • EUROTRANS 2012, 2012
 • Liberalizacja przewozów pasażarskich - koniec PKP czy nowa era pomyślości kolei żelaznych?, 2009
 • EUROTRANS 2008, 2008
 • PKP w Unii - potrzeby i mozliwosci, 2008
 • Środkowoeuropejskie Forum Operatorów Kolejowych 2008, 2008
 • Polski kongres Logistyczny - Logistics 2008, 2008
 • Poland - Logistics HUB For Central and Eastern Europe, 2008
 • TRANSMEC - Polski Transport w 2007 roku, 2007
 • Międzynarodowa konferencja pt.Polski Transport w 2007 roku- TRANSMEC, 2007
 • Konferencja Naukowo-Techniczna pt.10 lat Otwartego Rynku Kolejowego w Polsce, 2007
 • TRANSLOG, 2007
 • Liberalizacja przewozów towarowych, 2007
 • TRANSMEC, 2006
 • PKP w Unii Europejskiej, 2006
 • InterRailTech, 2006
 • TRANSLOG 2006, 2006
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2006
 • Gospodarka oparta na wiedzy, 2005
 • Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym, 2005
 • Systemy Logistyczne, 2005
 • PKP w Unii - Wykorzystać szanse - konferencja naukowo-techniczna, 2005
 • Przewozy regionalne w Polsce - konferencja naukowo-techniczna, 2005
 • Konferencja naukowo-techniczna, 2004
 • I konferencja naukowo-techniczna Logistyka a infrastruktura miejska, 2004
 • Miedzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, 2004
 • Miedzynarodowa konferencja naukowa Transport w XXI wieku, 2004
 • Miedzynarodowy Kongres Logistyczny, 2004
 • Uniia Europejska Szansą dla PKP, 2004
 • TRANS 03, 2003
 • II Europejski Kongres Transportowy, 2003
 • Transport Multimodalny - Porty w systemie transportu Multimodalnego, 2001
Membership in organizations:
2018
, Railway Transport Office
2018
, The Railway Research Institute
2015–2017
2013
, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
2013
, The Chartered Institute of Logistics and Transport
1996
, Polskie Towarzystwo Logistyczne
Additional Information
Consultancy:
Ministerstwo Rozwoju
PKP, Polskie Linie Kolejowe
Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
Zespół Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu, Polskiej Akademii Nauk
Membership in management boards:
2017
Member of the Supervisory Board,
2006–2008
Member, European Railway Agency
2006–2010
Vice-president, Railway Transport Office
2004–2006
Member, CARGOSPED Co.Ltd
2003–2005
Member, PKP CARGO WAGON Co. Ltd.
2001–2003
Chairman, PKP INFORMARTKA Co.Ltd
2001–2003
Member of the Board,