Information card 

PhD
ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

CV
History of scientific positions:
2011
Senior Lecturer, University of Warsaw
2009
Lecturer, Department of Quantitative Methods and Information Technology, Kozminski University
2001–2009
Assistant Professor, Department of Quantitative Methods and Information Technology, Kozminski University
1993–2011
Assistant Professor, University of Warsaw
1983–1993
Research Assistant, University of Warsaw
Research area:
  • statistics
  • demography
Publications
Monographs:
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2013), Zarys statystyki. Podręcznik do nauki zawodu. Branża ekonomiczna, Warsaw, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2007), Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, -, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2004), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki, Warsaw, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Scientific Activities
Editing of scientific journal:
  • 2012, Editor, PROBLEMY POLITYKI SPOŁECZNEJ