Information card 

PhD
ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

Department of Quantitative Methods & Information Technology

PhD ALICJA MAKSIMOWICZ-AJCHEL

CV
Research area:
  • statistics
  • demography
Publications
Monographs:
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2013), Zarys statystyki. Podręcznik do nauki zawodu. Branża ekonomiczna, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2007), Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • MAKSIMOWICZ-AJCHEL A. (2004), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia statystyki, WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE